22.01.19, 12:45

Sadystyczne zbrodnie Niemców na Polakach podczas II wojny światowej

Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Polaków mordowali Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Litwini i Żydzi. Dziś jednak na świecie Polacy są szkalowani i oskarżani o odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie, a zbrodniczy komunizm kreowany jest na pogromcę faszyzmu. Korzystają na tym Rosjanie (o których zbrodniach świat nie wie), Niemcy (którzy piętno odpowiedzialności za holocaust przerzucili na Polaków), i Żydzi (zainteresowani wykorzystywaniem antypolskich kłamstw do wymuszeń rozbójniczych na naszym narodzie).

 

Nawet w Polsce degeneraci z groteskowej opozycji zwalczają pamięć o polskich cierpieniach i prześladują tych, którzy wbrew politycznej poprawności ujawniają fakty o cierpieniach narodu Polskiego – wystarczy przypomnieć, z jaką zaciętością niszczone są przez wykolejonych parszywców plakaty informujące o zrabowanym przez Niemców mieniu, czy niemieckiej odpowiedzialności za holocaust.

Polacy karmieni amerykańską popkulturą są przekonani, że jedynymi ofiarami nazistowskich zbrodni byli Żydzi. Wielu pod wpływem antypolskich bredni wierzy, że sprawcami nazistowskich zbrodni byli Polacy. Nieliczni uświadamiają sobie cierpienia milionów Polaków mordowanych podczas II wojny światowej przez Niemców, sadystycznie katowanych w niemieckich aresztach, eksterminowanych niewolniczą pracą i zagładzanych na śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych – w którym dziś Polacy pod polską flagą nie mogą oddać czci – warto tu przypomnieć o blokadach urządzanych przez emerytów z groteskowej opozycji wspieranych przez lewaków, które systematycznie atakują marsze narodowców ku czci Polaków pomordowanych przez Niemców, Rosjan czy komunistów.

Nam polskim patriotom nie wolno zapomnieć o cierpieniach Polaków. Ich krew, cierpienie, łzy, śmierć, i sprofanowane zwłoki, zobowiązują nas do przypominania o podstawowych faktach. Pomóc w tym zacnym dziele mogą publikacje historyczne, w tym i te wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej jak „Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939–1945)” autorstwa Sebastiana Piątkowski.

Niemcy okupujący ziemie Polskie stosowali wobec Polaków „masowe akcje represyjne, wymierzone w przedstawicieli określonych grup i warstw społecznych, środowisk zawodowych czy też mieszkańców konkretnych” obszarów.

Niemieckie aresztowania tysięcy Polaków „miały na celu zduszenie w zarodku wszelkich przejawów oporu”. Aresztowania były prewencyjne i często dotyczyły osób, które nie działały, ale mogły podjąć jakąś formę oporu.

Winną Polaków w oczach Niemców było „średnie lu wyższe wykształcenie, odbycie w okresie międzywojennym szkoleń wojskowych czy też prowadzenie przed wybuchem wojny w swych środowiskach lokalnych działalności politycznej, społecznej i kulturalnej”. Aresztowani byli prawnicy, nauczyciele, duchowni, działacze samorządowi i polityczni, inicjatorzy organizacji kulturalnych, wojskowi, patrioci, lekarze, sędziowie, notariusze, przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy.

Represje wymierzone w polską elitę miały na celu niedopuszczenie do powstania konspiracji. Wśród aresztowanych członków konspiracji inteligencja stanowiła 50%. Aresztowanie i mordowanie osób niezaangażowanych w konspiracje miało na celu zmuszenie konspiratorów do zaprzestania działalności.

Polacy byli bezterminowo aresztowani na podstawie decyzji niemieckich organów bezpieczeństwa, a nie sądów. Część aresztowanych mordowano, część wysyłano na śmierć do obozów koncentracyjnych, część kierowano do pracy niewolniczej w Niemczech. Często aresztowane i mordowane były przez Niemców całe polskie rodziny.

Polscy pasażerowie podróżujący koleją i polscy piesi były zatrzymywane przez Niemców w łapankach. Niemcy szukali u nich nielegalnej żywności, wyłapywali ludzi do pracy niewolniczej w Niemczech.

Od pierwszych dni okupacji Niemcy wyłapywali osoby posiadające broń palną i je mordowali. Podobnie wyłapywani byli przestępcy zwolnieni przez Polaków z więzień, gdy we wrześniu Niemcy atakowali Polskę. Niemiecki okupant często zabijał wyłapanych więźniów. Zdarzały się też eksterminacje prostytutek zarażone chorobami wenerycznymi. Przez Niemców mordowani byli pacjenci szpitali psychiatrycznych i osoby upośledzone umysłowo.

W niemieckich aresztach uwięzieni Polacy nie mieli dostępu do ubikacji, możliwości mycia się, niskie racje żywnościowe prowadziły do powszechnego głodu. Cele były nieoświetlone, przeludnione, brudne, pełne insektów. W lecie duszne i śmierdzące, w ziemie więźniowie konali z zimna. W aresztach szerzyły się choroby. Przykuci i skatowani więźniowie siusiali i oddawali kał w ubrania, co powodowało fetor i powstawanie zaropiałych ran.

Aresztowani Polacy byli przez Niemców tak sadystycznie torturowani, że z bólu tracili zmysły, przytomność, zalewali się krwią. Polacy byli bici przez niemieckich strażników i podczas przesłuchań przez niemieckich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Niemcy mieli olbrzymią satysfakcję z torturowania Polaków. Polacy byli bici przez wiele godzin bez przerwy, rękami i nogami, przy pomocy narzędzi, po całym ciele, przez kilkadziesiąt dni. Bicie członków rodziny miało wymusić zeznania. Niemcy dysponowali też specjalnymi pokojami tortu, z urządzeniami do zadawania torturowanym bólu. W wyniku tortur Polacy doznawali często ciężkich uszkodzeń ciała, rany w wyniku brudu najczęściej ulegały zakażeniom.

Uwięzieni Polacy pozbawieni byli pomocy medycznej. Dokuczało im pragnienie i głód – na śniadanie odstawali pół litra płynu i kromkę chleba z trocinami, na obiad litr lury, na kolacje miskę rozwodnionej lury. Nie mieli dostępu do książek czy prasy.

Przed egzekucją część Polaków musiała rozebrać się do naga, Niemcy kradli ubrania mordowanym. Przez pierwsze lata okupacji Polacy byli przez Niemców mordowani w sekrecie. Z czasem było coraz więcej publicznych egzekucji. W czasie jawnych egzekucji Niemcy zmuszali Polaków do oglądania scen mordów i trupów pomordowanych Polaków, w tym i mordowanych kobiet w zaawansowanych ciążach.

Pod koniec wojny Niemcy niszczyli miejsca, gdzie potajemnie chowali zwłoki. Polewali je substancjami chemicznymi przyspieszającymi rozkład zwłok lub wykopywali zwłoki pomordowanych Polaków i je palili.

Polacy byli też przez Niemców wysyłani do niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie uwiezieni Polacy byli przez Niemców mordowani lub umierali w cierpieniach z głodu, w wyniku epidemii lub niewolniczej pracy ponad siły.

Niemcy wysyłali też Polaków do pracy przymusowej w Niemczech (Polacy nie byli zainteresowani dobrowolną pracą na rzecz nazistowskiej gospodarki). Zmuszani do niewolniczej pracy w Niemczech Polacy byli pozbawieni wystarczającej ilości jedzenia i musieli wykonywać prace ponad siły.

Jan Bodakowski

***

Według IPN, 776 stronicowa praca Sebastiana Piątkowskiego „Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej” „przedstawia historię Radomia w latach wojny i okupacji, we wszystkich możliwych do przebadania jej aspektach. Otwiera ją rozdział poświęcony miastu w ostatnich latach przed wybuchem wojny. Omówiona została w nim struktura narodowościowa i wyznaniowa ludności, życie gospodarcze, społeczne, polityczne i religijne. Część kolejna przedstawia wydarzenia w Radomiu we wrześniu 1939 r., począwszy od przygotowań do obrony miasta, poprzez działania militarne (ze szczególnym uwzględnieniem akcji niemieckiego lotnictwa), szeroko rozumianą sytuację ludności cywilnej, a skończywszy na historii działających w mieście szpitali jenieckich. Kolejne rozdziały zostały poświęcone strukturom niemieckiej administracji cywilnej i gospodarczej (urząd gubernatora dystryktu, urząd starosty grodzkiego, izba gospodarcza itd.), formacjom policyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem policji bezpieczeństwa), niemieckim jednostkom wojskowym stacjonującym w Radomiu oraz szczątkowym strukturom administracji polskiej (zarząd miejski, sądy, policja polska tzw. granatowa, straże pożarne). Kolejna część przedstawia przemiany ludnościowe (w kontekście m.in. wysiedleń i przesiedleń) oraz politykę Niemców w sferze dostosowywania infrastruktury miejskiej do potrzeb władz dystryktowych (rozbudowa wybranych gmachów, tworzenie dzielnicy niemieckiej, remonty ulic i placów, inwestycje w gospodarce komunalnej). W rozdziale szóstym omówiono przeobrażenie i funkcjonowanie lokalnego życia gospodarczego, m.in. w kontekście eliminowania zeń osób narodowości żydowskiej. Szczegółowo przedstawiono tutaj bankowość i kredyt, przemysł, rzemiosło i usługi, handel, gastronomię, a także organizowane przez Niemców przedsięwzięcia, mające promować w GG lokalną gospodarkę. Kolejny rozdział poświęcony został sytuacji legalnie działającego szkolnictwa, począwszy od szkół powszechnych, a skończywszy na placówkach szkolenia zawodowego. Związana jest z nim część książki, dotycząca działalności charytatywnej i opiekuńczej, prowadzonej wśród ludności polskiej. Omówiono tutaj struktury, obsadę personalną i szeroko rozumianą działalność lokalnych ekspozytur Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. Kolejny rozdział dotyczy przejawów koncesjonowanego przez władze życia kulturalnego, a więc funkcjonowania kin, teatrów, inicjatyw muzycznych oraz sportu. Koresponduje z nim część pracy poświęcona elementom życia codziennego ludności polskiej, a zwłaszcza szeroko rozumianemu funkcjonowaniu rodzin i gospodarstw domowych. Dwa następne rozdziały dotyczą realizowanych przez Niemców działań eksterminacyjnych. W części dotyczącej ludności polskiej omówiono całą gamę represji, począwszy od działalności aresztów i więzienia, poprzez deportacje do obozów koncentracyjnych i do pracy przymusowej w Rzeszy, a skończywszy na egzekucjach, przeprowadzanych w podradomskich miejscach straceń. Kolejny rozdział przedstawia proces Zagłady radomskiej społeczności żydowskiej, począwszy od indywidualnych represji ze strony Niemców, poprzez funkcjonowanie getta i jego likwidację, a skończywszy na historii lokalnych obozów pracy przymusowej. Dwa kolejne rozdziały opracowania dotyczą konspiracji wojskowej i cywilnej – struktur i obsady różnych organizacji konspiracyjnych oraz ich działalności (wywiad, wykradanie i produkcja broni, akcje zbrojne, tajne nauczanie itd.). Część zasadniczą książki zamyka rozdział na temat sytuacji w mieście na przełomie 1944 i 1945 r., zakończony omówieniem walk o miasto między oddziałami niemieckimi a sowieckimi. Tekst uzupełniają aneksy, zawierające dane o osobach eksterminowanych przez Niemców (zamordowani w Katyniu, straceni w egzekucjach tajnych i publicznych, deportowani do obozów koncentracyjnych) oraz zaangażowanych w działalność podziemną”.

Komentarze

nikt2019.01.22 17:51
A ktoś zastanowił się kiedykolwiek : dlaczego ? Dlaczego tak się działo ? Dlaczego w Europie Zachodniej nie było wyroku śmierci za ukrywanie Żydów a w Polsce był ? Dlaczego Ukraińcy czy Litwini brali odwet na Polakach ? Za co ? Przecież słowiańscy Polacy byli narodem osiadłym i nikomu nie wadzili . Żyli (pomijając magnaterię i szlachtę ) na własnych ziemiach , czyli obecnej Polsce . Kim tak naprawdę była zabużańska inteligencja upadlająca te narody na ich ziemiach ? A po wojnie . To Słowianin uciekał przed Słowianinem . Kto najbardziej bał się bolszewizmu tak jak faszyzmu ?
NN2019.01.22 17:31
Niemcy to jedni z największych morderców, sadystów i złodziei w historii świata. Jedni z największych, bo największymi są sowieci, i ich popłuczyny. Narodowy socjalizm niemiecki i sowiecki internacjonalizm, to dwie strony tej samej monety, której nazwa brzmi "zło"
na pohybel!2019.01.22 14:31
10 największych zbrodni Kościoła rzymskokatolickiego: Prześladowanie tzw. pogan: od chwili, gdy za sprawą Konstantyna Krk stał się religią panującą, przez kolejne 15 wieków prześladował wszystkich bez wyjątku innowierców; w ten sposób eksterminował całe narody. Całkowita zagłada dotknęła m.in. Prusów i Jaćwingów; Prześladowanie heretyków, tj. chrześcijan ewangelicznych, m.in. krwawe łaźnie zgotowane waldensom, katarom, protestantom, noc św. Bartłomieja w Paryżu, czyli słynna rzeź 3 tys. hugenotów z podjudzenia papieża Grzegorza XIII; Krucjaty, nie tylko przeciwko muzułmanom (ok. 1 mln ofiar), bo nawet przeciw katolikom (krucjata aragońska), gdy chodziło o pieniądze i wpływy; Święta Inkwizycja, czyli zbrodniczy system śledczo-sądowy; szacunki minimalne mówią o dziesiątkach tysięcy, a szacunki maksymalne o liczbie przekraczającej milion straceń; Wojny religijne: dziesiątki milionów ofiar – np. podczas katolicko-protestanckiej wojny trzydziestoletniej (1618–1546) na wielu obszarach Europy wyginęło ponad 50 proc. populacji. Prześladowania Żydów: od czasów Konstantyna na mocy kolejnych edyktów papieskich byli eksterminowani, traktowani jako niewolnicy i podludzie, okradani z majątków, pozbawiani potomstwa. W ciągu 15 wieków – ok. 10 mln ofiar; Eksterminacja Indian: po odkryciu Ameryki uznani przez Krk jako istoty bez duszy, a więc nie ludzie. W wyniku planowego wyniszczenia całych narodów (aby zrobić miejsce dla białej rasy) chrześcijańscy konkwistadorzy i misjonarze wymordowali ponad 70 milionów Indian. To największy holokaust w dziejach ludzkości; Poparcie niewolnictwa: Kościół rzymski nie tylko popierał niewolnictwo, ale też czerpał zyski z niewolniczej pracy. Bulla papieża Mikołaja V (styczeń 1455 r.) stwierdza, że niewolnictwo jest rzeczą właściwą i miłą Bogu; Wspieranie faszyzmu i dyktatur: wszelkie prawicowe dyktatury były miłe papiestwu; tym milsze, im dyktatura była silniejsza. Salazar, Franco, Hitler, Mussolini – wszyscy ci krwawi dyktatorzy mogli liczyć na względy Watykanu. Papież JPII nie ukrywał swoich sympatii do ludobójcy z Chile – gen. Augusta Pinocheta. Wykorzystywanie seksualne dzieci. W USA, gdzie wybuchła afera, co 20 ksiądz katolicki wykorzystywał seksualnie małych chłopców i dziewczynki. Przyjmuje się, że skala zjawiska molestowania seksualnego przez kler Krk dotyczy nawet 5 milionów dzieci.
kili2019.01.22 14:57
zrobiłeś wpis z okresu 2000 lat, a marksiści (czy to komuniści, czy to naziści, czy czerwoni kmerzy) dokonali podobnych mordów tylko w okresie 50 lat
ala2019.01.22 15:13
Szkoła sowiecka wyłazi z ciebie. Którą wojnę prowadził kościół katolicki? od kiedy Adolf Hitler był prawicowcem i miał poparcie Papierza? Jak to misjonarze mordowali tubylców. Franko? co bolszewia czerwona robiła w Hiszpanii? Mieli dać się zarżnąć? Wszelkie totalitaryzmy odrzucające Boga i jego praw, prowadzą do totalnych i masowych zbrodni. Jeżeli ktoś morduje w imię Boga, to nie znaczy, że robi to w imię Prawdziwego Boga.
na pohybel!2019.01.22 16:05
Wszystkich wymienionych był współudziałowcem. Nie wycofał się, nie negował zbrodni przeciwko ludzkości, jeszcze się dołączał i miał w tym swój znaczący udział konfabulując przeciwko niewierzącym, wyznawcom innych religii, narodowości. Hitler był katolikiem, ochrzczony wychowany zgodnie z duchem katolicyzmu. Brał aktywny udział w życiu religijnym, uczęszczał do kościoła, spotykał się z hierarchami.
StanPio2019.01.22 16:21
Oby NIE "na pohybel" ignorantom historycznym w Piekle!
spederalizowana Europa2019.01.22 16:36
I znowu rozpuścił jęzor jak dziadowski bicz na kozi zadek. Ta stalinowska antykościelna propaganda już dawno nieaktualna, na takie prostackie argumenty łapią sie jeszcze Ferdek i Walduś Kiepski przy puszce piwa. Dzisiejsi masońscy ateiści walczacy z chrześcijaństwem używają subtelniejszej propagandy bo o roli inkwizycji w średniowieczu , rewolucji Lutra i Melanchtona,walka o władzę zwolenników Lutra zwana wojną 30 letnią, o tym każdy może sobie poczytać.
na pohybel!2019.01.22 17:39
urzekła mnie twoja fantazja seksualna...
Antoni2019.01.22 13:58
To było do >>Andrzej_Krzysztof_Hahn
Antoni2019.01.22 13:55
Informacje o inkwizycjach możesz zdobyć wszędzie: w bibliotekach, w książkach historycznych, w internecie... Jednak treści te trzeba obiektywnie ocenić. Ciebie jednak na to nie stać. Będziesz pluł, kłapał i i bluzgał... Są die możliwości - albo jesteś kompletnie głupi, albo jesteś trollem na usługach. Najgorsze jest to, że jeśli jesteś trollem, to jesteś do cna głupi i prymitywny. I nie ma się co gniewać, tylko przemyśleć swoją sytuację - ale czy Ciebie na to stać???
na pohybel!2019.01.22 13:20
"TAKI PIĘKNY DZIEŃ, ŻE TRZEBA SIĘ NAPIĆ ZE SZCZĘŚCIA, OBY WIĘCEJ TAKICH ADAMOWICZÓW BYŁO!" https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/posts/904015383106929 Radny PiS świętuje morderstwo prezydenta Adamowicza. Prawackie kanalie za cichym przyzwoleniem piSSobolszewickiego nierządu pozwalają sobie na coraz więcej....
Paweł 2019.01.22 15:54
Co się z tobą dzieje przecież jesteś Polakiem !!! Przykro patrzeć, słuchać, czytać upadłego człowieka.
Andrzej_Krzysztof_Hahn2019.01.22 13:14
a moze napiszecie o sadystycznych zbrodniach zbrodniczego kosciola katolickiego
wój2019.01.22 13:28
leki wzięte? leki przeciw nienawiści...
Janusz2019.01.22 14:22
Tylko prymitywny nienawistnik może dać taki komentarz.
ala2019.01.22 14:57
może ty napiszesz, co tam w moskwie cię nauczono
StanPio2019.01.22 16:16
Hahnsie, bracie "odłączony"! Z dużej litery pisze się Kościoła Katolickiego! Pan Jezus Chrystus upadając pod Krzyżem CZULE modlił się za swoich oprawców. A każdy z nas, który nie kieruje się Miłością Boga i bliźniego jest Jego oprawcą.
Ksiądz Robak2019.01.22 18:43
Przyjdź synu do mnie to cie wy-bierzmuje ze hej.