Sejm odrzucił wniosek PO o tzw. konstruktywne wotum nieufności.

Posłowie odrzucili złożony przez PO wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło i wybranie Grzegorza Schetyny na nowego premiera.

„Za” wnioskiem głosowało 174 posłów, przeciw – 238, 4 posłów się wstrzymało, a 44 nie głosowało.

jsl/300polityka.pl