Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie skazującego czterech dziennikarzy za pomówienie byłego redaktora naczelnego jednego z programów informacyjnych. Dziennikarze to Sylwester Latkowski, Michał Majewski, Marcin Dzierżanowski i Olga Wasilewska. 

Sprawa dotyczy artykułów publikowanych w 2015 roku, w których dziennikarze pisali o mobbingu i molestowaniu seksualnym w tej redakcji. Jej szef m.in. miał złożyć swojej podwładnej, znanej dziennikarce, wulgarną propozycję seksualną. Opisany redaktor naczelny wniósł przeciwko autorom prywatny akt oskarżenia, a  Sąd Rejonowy w Warszawie ukarał ich grzywnami. Wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Prokurator Generalny wnosi o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Argumentuje, że materiały sprawy wskazują, iż dziennikarze dochowali należytej staranności i rzetelności. Wielokrotnie i na różne sposoby weryfikowali twierdzenia dziennikarki, która miał paść ofiarą molestowania seksualnego, a o niestosownych wypowiedziach o seksualnym podtekście, które kierował pod jej adresem redaktor naczelny, mówili też przed sądem świadkowie.  Ponadto autorzy publikacji – zgodnie z wymogami prawa prasowego – próbowali zweryfikować informacje u samego zainteresowanego, ale przerwał on telefoniczną rozmowę i nie odpowiedział na wiadomość e-mail.

W związku z tą samą sprawą Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w maju 2018 roku powództwo byłego redaktora naczelnego przeciwko autorom publikacji o ochronę dóbr osobistych. W pozwie domagał się on od dziennikarzy 2 mln zł zadośćuczynienia za krzywdę. Sąd na podstawie materiału dowodowego uznał, że redaktor wypowiedział zacytowane w publikacji zdania pod adresem dziennikarki, którą miał molestować. Orzeczenie nie jest prawomocne.

jkg/pk.gov.pl