Dokładnie tydzień temu, w ubiegłą środę, pracownia IBRiS przeprowadziła na zlecenie portalu onet.pl sondaż preferencji wyborczych. Badanie potwierdziło dominację partii rządzącej, która może liczyć teoretycznie nawet na 43,6 proc. poparcia. Co dość zaskakujące na drugim miejscu uplasowało się, ze zdecydowanie lepszym wynikiem niż Koalicja Obywatelska, ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zdecydował się tym razem na przeprowadzenie dość nietypowego sondażu poparcia wyborczego dla poszczególnych partii polityczny. Poza zadeklarowanymi zwolennikami badano też bowiem potencjalną bazę wyborców neutralnie nastawionych do danej partii, którzy jednak mogliby w pewnych okolicznościach ją poprzeć.

Sondaż po raz kolejny potwierdził dominację PiS. Partia rządząca może liczyć na poparcie 37,7 proc. swych wyborców, a być może także na 5,9 proc. neutralnego elektoratu, co łącznie daje wynik 43,6 proc., czyli dokładnie taki, jaki PiS uzyskało w wyborach roku 2019, co pozwoliło tej formacji na samodzielne sprawowanie władzy. 

Co niewątpliwie zaskakujące, dość wyraźnie na drugim miejscu sondażowego podium, główną parlamentarną siłę opozycyjną – Koalicję Obywatelską, zdystansowało ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050. Partia Hołowni może liczyć według IBRiS na aż 32,5 proc. poparcia, a dodatkowo dysponuje też 9 proc. elektoratem neutralnym, co łącznie daje wynik 41,5 proc.

Największym sondażowym przegranym wydaje się być KO, które traci do Polski 2050 ponad 7 proc. i może liczyć na poparcie kształtujące się na poziomie zaledwie 25,2 proc. Jeśli zsumujemy to z elektoratem neutralnym tej partii, okazuje się, że sufit poparcia dla tej formacji wynosi 34,6 proc.

Lewica może liczyć na 19,4 proc. wyborców, ale dysponuje ona dość sporym elektoratem neutralnym, liczącym łącznie, według szacunków IBRiS aż 13,5 proc. Daje jej to łączny wynik aż 32,9 proc.

Wysokie poparcie uzyskała też Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 16,5 proc. badanych. Baza neutralnych wyborców w przypadku tej formacji kształtuje się na poziomie 9,3 proc. Sufit poparcia dla Konfederacji wynosiłby więc 25,8 proc.

Stawkę zamyka PSL-Koalicja Polska, na które oddanie głosu deklaruje 9,3 proc. wyborców. Partia ta dysponuje jednak zarazem największym ze wszystkich badanych formacji elektoratem neutralnym, który wynosi aż 17 proc. Łączny wynik PSL to więc 26,3 proc.

 

ren/onet.pl