15.03.21, 12:39Fot. via Pixabay

Stolica Apostolska: Kościół nie może błogosławić związków osób tej samej płci

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że Kościół nie ma władzy błogosławieństwa związków osób tej samej płci.

Informacje na ten temat pojawiły się na oficjalnej stronie internetowej Stolicy Apostolskiej. Informacja stanowi odpowiedź Kongregacji na pytanie: "Czy Kościół ma władzę udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci?".

Kongregacja wskazała, że Kościół nie jest władny do udzielenia błogosławieństwa związkom, które propagują pozamałżeńską seksualność.

- Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie, nie może jednak ich usprawiedliwić i w ten sposób uczynić z nich prawowitego przedmiotu błogosławieństwa kościelnego, ponieważ elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunkowany według zamysłu Stwórcy - przeczytać można w odpowiedzi na wymienione wyżej pytanie.

Ponadto w ocenie Kongregacji Nauki Wiary nie istnieje żadna analogia między związkami homoseksualnymi, a małżeństwem.

Autorzy odpowiedzi podkreślili, że udzielona odpowiedź nie ma na celu dyskryminacji kogokolwiek, ale odwołuje się do "prawdy obrządku liturgicznego i tego, co głęboko odpowiada istocie sakramentów".

Podkreślono także, że wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do "przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, umiejąc znaleźć najbardziej odpowiednie sposoby, zgodne z nauczaniem Kościoła, aby głosić im pełnię Ewangelii".

jkg/stacja7

Komentarze

Styki2021.03.15 18:42
TYPOWY GEJ W USA Ma nawet stu partnerów rocznie. Czy to jest normalne? Nic dziwnego, że aż 75% z nich ma AIDS. Z kolei stat. policyjne w UK uczą, że do 40% czynów pedo popełnili homo (choć jest ich tylko 1%).
***** ***2021.03.15 19:33
z brudnej doopy proboszcza wyssałeś te dane
jozef_zmudzin2021.03.15 17:04
A co ten watykański kościół może - związki jednopłciowe były, są i będą. Kościołowi nic do spraw Polaków.
Jerzy2021.03.15 17:04
Wiekszosci ludzi, zwlaszcza gejow, stanowisko kosciola w sprawie blogoslawienia zwiazkow jednoplciowych zupelnie nie interesuje.Nie wykluczone, ze kosciol w przyszlosci zmieni zdanie w tej sprawie, bo jest ono troche nieprzekonujace. W koncu Bog stworzyl gejow i sprawil, ze odczuwaja sklonnosc do osob tej samej plci. Te uczucia nie pochodza z wolnego wyboru, a zatem homoseksualizm nie moze byc grzechem. Gdyby tak bylo, Bog wtedy nie traktowalby ludzi rowno.
Minona2021.03.15 17:22
W katolicyzmie ten pogląd mógłby uchodzić za racjonalny. ALE nie w protestantyzmie. Powód jest prosty. Protestantyzm w ogóle, luteranizm w szczególności odrzuca obecność wolnej woli i jej rolę w kierowaniu życiem duchowym u każdego. Ludzie nie mają wolnej woli. DLATEGO argument ze zniewolenia nie jest ARGUMENTEM (bo to standard, że człowiek nie wybiera natury całkowicie przegniłej) // Zarazem tylko protestant może mieć taki pogląd ponieważ w protestantyzmie Bóg GRZESZY. NIE człowiek (przy braku wolnej woli to oczywiste -jak można grzeszyć nie mając wolnej woli?) // To są DWA fundamentalne powody dla których Kościół Katolicki n i g d y nie może uznać tego poglądu. 1) wolna wola niczym, 2) Bóg który grzeszy. Proste.
niewzruszony_gej2021.03.15 17:02
UUU, to takie straszne. Jak żyć? :)
z2z2021.03.15 16:59
Bosze, co to za kocopolenie...
marcin2021.03.15 16:58
Najpierw założono ogrody na Watykanie (ager vaticanus), zbudowane przez Agrypinę Starszego. W roku 40 cesarz Kaligula rozpoczął tu budowę cyrku, który został ukończony dopiero cesarzem Nero, po czym nazwano go cyrkiem Gai et Neronis. Cirk Nerona stał się sławny po pożarze Rzymu w 64 r., Kiedy to stał się miejscem egzekucji prześladowanych chrześcijan, którzy zostali oskarżeni o ten pożar. Pierwsze pięć lat panowania Nerona (54-59 po Chr.) Ocenia się wyjątkowo pozytywnie - podobnie jak np. Początkowy okres panowania Kaliguli (panował 37-41). Na przykład rzymski historyk Aureliusz Wiktor pisze od IV wieku: „W ciągu pięciu lat był tak doskonały w ulepszaniu miasta, że ​​późniejszy cesarz Trajan często słusznie mówił, że wszyscy cesarze byli daleko od tego pięcioletki Nero. Nero nie tracił również okazję, by udowodnić swoją hojność i łagodność. Albo zniósł wyższe podatki, albo przynajmniej je obniżył. Zwykli Rzymianie też mogli być zadowoleni ze swojego rządu, ponieważ zwracał uwagę na zasadę „panem et circenses” (chleb i gry). Często organizował igrzyska młodzieżowe, igrzyska cyrkowe, przedstawienia teatralne i walki gladiatorów. Po 59 roku rząd Nerona zmienił się nie do poznania. Widzimy pewne podobieństwo do panowania cesarza Kaliguli, ale w jego przypadku można wyjaśnić zmianę zachowania neurologicznym uszkodzeniem mózgu po zapaleniu opon mózgowych. W przypadku Nerona nie mamy jednak wiadomości o chorobie ani o jakimś konkretnym wydarzeniu, które doprowadziłoby do przemiany cesarza w despotę. Ale to się stało. Nero nie był i nie będzie jedynym władcą, który kiedykolwiek został porwany przez władzę i stracił wszystkie bariery. Związane z tym może być jego przywiązanie do wschodnich rządów despotycznych, gdzie monarcha miał nieograniczoną władzę i nie musiał brać pod uwagę żadnych rad doradczych i urzędników, jak miało to miejsce w Rzymie w czasach wczesnego imperium.
man.of.Stagira2021.03.15 16:45
Reasumując, istnieją co najmniej 4 nieusuwalne okoliczności stanowiące obiektywne racje dla których społeczeństwo ludzkie nie uznawały i nie uznają tzw. ‘związków nienormatywnych’ za normę POD groźbą utraty swojego określenia ‘ludzkie’. Oznaczałoby to bowiem zgodę na nieludzkie A PRIORI planowego okrucieństwa takich związków, a stąd okrucieństwa samych tych społeczeństw. I tyle. // Prof. Remi Brague ma 100% racji. Ewolucja zdecydowała i mamy, jako ludzie, "zbite gary" w tej grze. Klamka zapadła. // Rest is hypocrisy..
man.of.Stagira2021.03.15 16:43
Związek tych o s ó b będzie więc zarówno niezupełny istotowo -co do podstawowych r e l a c j i fundujących społeczeństwo z udziałem osób jak miłość czy rodzina- jak też i s t o t n i e biologicznie pozorny ponieważ NIE t w o r z y on rodziny biologicznej- więc z wymienionych wyżej względów jest upośledzony i dlatego krzywdzący -o b i e k t y w n i e narusza niezbywalne prawa o s ó b - stron relacji - w tym dla samych DZIECI ‘na zamówienie’. // Żadna z tych osób na to n i e zasługuje ani nie zasłużyła w żaden sposób. Argumentowanie ‘z dobrowolności’ nie wchodzi w grę bowiem otwiera się tutaj ‘Puszka Pandory’ relacji krypto-niewolniczych wewnątrz tzw. ‘związków’ oraz ochrony osób przed taką niewolniczą praktyką ‘związku’. // Więcej, można powiedzieć, że d e m o l o w a n i e praw osób –tu przyszłych dzieci poczętych IVF ORAZ praw jednego z partnerów ‘związku’- leży już w założeniu t e j koncepcji ‘socjalizacji homo-nienormatywnej’ w społeczeństwie istot racjonalnych którym musi leżeć na sercu ochrona osób oraz ich praw – alternatywa to ludzka niezupełność wartościowego życia osób – (4- a human disability.)
man.of.Stagira2021.03.15 16:42
Ta wada -niestosowalności pojęcia zdrady- pozostaje nieusuwalna n a w e t przy metodzie IVF tzn. k a ż d y związek homoseksualny jako taki w istocie jest - i BĘDZIE zawsze z powodów czysto ewolucyjnych - związkiem n i e z u p e ł n y m z punktu widzenia tak teorii dziedziczenia biologicznego -która stanowi integralną część współczesnej teorii ewolucji jak każdego biologicznie ważnego pojęcia małżeństwa w przyszłości ludzkości. // Przykładowo lesbijki które fundują sobie dziecko już na wstępie rezygnują - dekretem EWOLUCJI- z całej puli genetycznej JEDNEJ z partnerek która zostaje społecznie wydziedziczonym rodzicem bękartem - a to z tego powodu, że druga przenosi materiał genetyczny OBCEGO mężczyzny s p o z a związku przy całkowitym zignorowaniu puli genetycznej t e j pierwszej - o s o b y. Odpowiednio, taki genetyczny rodzic bękart pojawi się w tzw ‘związku male-gay’, oczywiście . // Ponieważ NIE ma żadnej zdrady w sensie biologicznie właściwym dla związku heteroseksualnego między osobami homo-erotycznymi dlatego teza o niemożliwości zdrady pozostaje w mocy. Zdradzać biologicznie można j e d y n i e zgodnie z ewolucją, heteroseksualnie, inne przypadki to zdrada "psychologiczna" lub "socjologiczna" ew. "technologiczna" -jak wyżej – ponownie prezentują k o l e j n e przykłady ułomności, niezupełności zamierzonej i krzywdzącej społecznie wartościowe prawa osób stron – (3- a social disability.)
man.of.Stagira2021.03.15 16:41
Cóż za h i p o k r y z j a ewolucji! Przecież zachowania te są w przyrodzie powszechne a tutaj takie faux pas. Od zarania dziejów ludzkości! To żelazne prawo biologii ewolucyjnej.// Dlatego, ewolucyjnie pojęcie zdrady -przekazania materiału genetycznego jednej osobie przez inną, nieuprawnioną do otrzymania- jest niestosowalne do związków homoseksualnych, czyli z biologicznych -czysto ewolucyjnych powodów, historia nie zna bękartów - wydziedziczonych z nieprawego łoża pochodzących z rodów homoseksualnych. // Nie są to zatem względy s o c j o l o g i c z n e ale względy imposibilizmu dziedziczenia. To biologia. Po prostu. // Skutek? Niestosowalność zwykłego pojęcia zdrady. Efekt dla relacji osobowych i osób? Upośledzenie tak samych takich r e l a c j i jak osób stron t y c h relacji w ich prawach. De facto wszystkich r e l a c j i oraz praw wszystkich osób -s t r o n. Jednak istotnie asymetrycznie (nierówność traktowania). Stąd fundamentalna moralna niezupełność takich ‘związków’ – (2- a moral disability).
man.of.Stagira2021.03.15 16:39
Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Człowiek może zdradzać ALE tylko zgodnie z ewolucją. Oto hipokryzja. Nic tego nie przebije. NIKT nie słyszał o wydziedziczonych, tych z nieprawego łoża, bękartach pochodzących ze słynnych r o d ó w homoseksualistów w całej kilka milionów lat liczącej historii ludzkości. // Takiego –RODOWEGO- materiału genetycznego e w o l u c j a nie udostępnia a wręcz wyklucza go z obiegu. Z punktu widzenia ewolucji gatunku ludzkiego nie było wobec tego czegoś takiego jak 'zdrada gejowska'. Zdradzać biologicznie mogli i mogą j e d y n i e hetero-normatywni, czyli prawdziwie seksualni w swych związkach. ‘Sex’ (scil. płeć) jest pojęciem relacyjnym stąd ‘związek’ dwóch osób fizjologicznie pod jego względem jednakowych NIE może być uznany za seksualny w pełnym słowa znaczeniu. // Dlatego nie-normatywni NIE są prawdziwie seksualni w swoich związkach, s ą niezupełni o r a z nierzeczywiści jako partnerzy seksualni (1- a personal disability).
TĘCZOWE LEWACTWO TO APOGEUM PARANOI2021.03.15 15:55
Co tęczowo - lewaccy obłąkańcy, papież Franek już nie jest wśród was trendy?
bobvega2021.03.15 15:45
Jaki grzech?jaki kościół?jaka religia? Ludzie nie potrzebują żadnych przewodników duchowych Ludzie doskonałe wiedzą jak mają zarządzać swoim życiem To właśnie kościół wmawia ludziom że bez niego sobie nie dadzą rady a jest odwrotnie,to kościół upadnie bez ludzi.Nadzieja że b.szybko to się stanie
TĘCZOWE LEWACTWO TO APOGEUM PARANOI2021.03.15 15:53
A ty co, reprezentujesz wszystkich ludzi? Czy tylko tych co demolują ludziom kościoły?
abracadabra2021.03.15 15:44
Co kogo obchodzi blogoslawienstwo , oni nie chca byc szczuci przez kosciol i zawieraz zwiazki / sluby prawne .
londonerr2021.03.15 15:43
Myślę że związki jednopłciowe mają gdzieś "co na to kościelni pedofile".
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.03.15 15:41
Wsadźcie sobie w dupę swoje błogosławieństwo. I wyjmijcie łapy z majtek dzieci.
absurd2021.03.15 15:26
Kogo normalnego obchodzi jeszcze jakiś kościół katolicki?
***2021.03.15 19:04
Mnie......a co?
norik2021.03.15 15:25
Grzechem??!! A skąd oni widzą, że małżeństwa jednopłciowe to grzech? Mają jakąś linię telefoniczną do Pana Boga? Jeżeli spodobało się Bogu stworzyć homoseksualistów, bo bez jego łaski nic nie powstanie (zgodnie z katolicką wykładnią), to niby dlaczego to jest grzech??!! Grzeszycie strasznie drodzy biskupi mówiąc, że dzieło Boga jest grzechem!!! W średniowieczu bycie leworęcznym też było grzechem. Zakłamanie do n-tej potęgi. Tak bardzo walczą o życie poczęte, ale jak się już narodzi, to mogą je dowolnie flekować, o ile nie pasuje do ich schematu. Podłość i zakłamanie!
Anonim2021.03.15 18:12
Twoja wiedza na ten temat jest cieńka jak jedwabna nitka, Wszystko o czym piszesz jest w zasięgu twojej ręki. W Starym Testamencie BÓG w wielu miejscach mówi , że pederaści, (i nie tylko: są wymienieni z nazwy)są skazani na ŚMIERĆ WIECZNĄ. Również w Ewangelii ( Nowy Testament- tak dla Ciebie dla ułatwienia) Jezus Chrystus wielokrotnie mówi , to samo co Bóg. Nie będę przytaczał , bo jest tego dużo. I to jest źródło gdzie możesz czerpać wiedzę na stawiane przez siebie pytania.
abigail_su2021.03.15 15:24
Ale my nie potrzebujemy błogosławieństwa kościółka XD
cozano2021.03.15 15:23
Krk może wystawiać wewnętrzne regulacje wedle życzeń, o ile nie kolidują z prawem świeckim. Ci, którzy należą do tej organizacji mogą się do tych regulacji dostosowywać, bądź je zmieniać, ich sprawa. Niedopuszczalne jest natomiast wywieranie presji, żeby regulacje wewnętrzne krk były wprowadzane do życia Państwa z powodu motywacji religijnych. W tym wypadku krk może nie akceptować kościelnych małżeństw jednopłciowych, tyle żeby z daleka trzymał się od zakazu związków jednopłciowych w obszarze świeckim.
***2021.03.15 19:06
Niby dlaczego?
YUT2021.03.15 15:06
To prawda.
barchany_ksiedza_proboszcza2021.03.15 14:45
Kilkunastu starszych panow w sukienkach i wiadrach na glowach zdecydowalo, ze wie jaki mial zamiar taki czy inny bog odnosnie gejow czy lesbijek. Tych samych kilkunastu starszych panow w sukienkach i wiadrach na glowach uwaza, ze dzieworodztwo to norma. XXI wiek.
zero_cukru2021.03.15 14:44
A kogo to obchodzi co ci starsi faceci w togach maja do powiedzenia?
Paolo2021.03.15 14:43
Paradoks polega na tym, że nie ma chyba grzeszniejszej instytucji niż sam Kościól.
logedout2021.03.15 14:42
Kadry kościelne bez błogosławieństwa :)
wookiee.chewbacca2021.03.15 14:41
A kto was słucha kościelne katabasy? Świat ma już dosyć kościelnego pasożytowania.
justas2021.03.15 14:41
Zdanie Kościoła nikogo już nie interesuje ...
moniym2021.03.15 14:40
Skoro bóg jest stwórcą wszystkiego to również stworzył gejów i lesbijki. A skoro tak to logiczne jest, że umieścił je w swoim planie. A skoro bóg jest dobrem wcielonym to przecież nie mógł zaplanować im życia w grzechu...Bo grzech to przecież zło jest..
la_bola2021.03.15 14:39
Nie wydaje mi się, żeby geje strasznie się z tego powodu zmartwili.
Anonim2021.03.15 14:33
Napisano:"Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie" - - - Tak?? Jakie to elementy pozytywne w tych związkach; jakie uznanie im należy? ? ///(ja pozostanę wolny od ideologii LGBT!)
Anonim2021.03.15 14:31
Napisano: "wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do "przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych" - - Nie wiem, dlaczego w przypadku homoseksualizmu tak często powtarza się o szacunku, a przy innych wynaturzeniach nie? To mi jakoś źle pachnie! / (wolny od ideologii LGBT)
matis892021.03.15 14:27
Ciekawe bo szczepionki Antychrysta na bazie dzieci zamordowanych w aborcji dostały błogosławieństwo Bergoglio Fałszywego Proroka Nie Katolika i naszego Episkopatu.
MT(*)2021.03.15 14:24
Pan Bóg stworzył człowieka, dając mu jednocześnie wolną wolę w tym co ów człowiek będzie czynił, co sobą będzie reprezentował. I każdy człowiek ma nieustannie taki wybór. Bóg oceni te ludzkie wybory i skieruje po śmierci duszę człowieka w miejsce, na które sobie swoim życiem zasłużył. Ot, tyle i aż tyle. Człowiek o orientacji homo wcale nie musi być grzesznikiem. Pod jednym wszak warunkiem: że żył będzie w zgodzie ze wskazaniami Boskimi. A te nakazują człowiekowi iść w świat i rozmnażać się. Homo tego nie potrafią. Chcąc udawać równych hetero, grzeszą. Trafią po śmierci tam gdzie miejsce dla grzeszników. I jeszcze jedno, niezwykle ważne: gdyby Bóg stworzył jedynie heteroseksualistów, człowiek nie miałby wyboru. A tak musi wybrać pomiędzy grzechem a Boskim nakazem.
Anonim2021.03.15 14:21
Co? "Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie," - Nie rozumiem!! Jakie elementy pozytywne mogą być w homoseksualnych związkach? Czy ktokolwiek widzi? Oczyma wiary też? /stp, wolny od ideologii LGBT
LL2021.03.15 14:19
Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. To jest zgodne z zamysłem Stwórcy,zgodne z naturą i logiką.wszystko co jest z poza przeczy nawet zdroworozsądkowi.Trzeba się zastanowić ponadto jaki cel służy sodomiotom w burzeniu normalności. Powiedzcie po co jawnogrzesznicy pchają się ze swoim bezeceństwem do kościoła?Kościół jest swiatynią Boga ,nie szatana.Nie dość ,ze uprawiają sodomię to jeszcze plugastwo chcą wprowadzić do Kościoła !,ręce odpadają na ich bezeceńskie pomysły. ! Homoseksualizm trzeba leczyć i na tym koniec.
ateusz2021.03.15 14:22
Hm, czyli celibat jest niezgodny z zamysłem stwórcy, naturą i logiką?
Troll2021.03.15 15:45
"Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety." - to czym jest malzenstwo jest kwestia czysto prawna. To jest zgodne z zamysłem Stwórcy,zgodne z naturą i logiką. 1. Zeby to stwierdzenie bylo prawda, trzeba uwierzyc w istnienie jakiegos stworce. 2. Zgodne z natura? To w naturze sa malzenstwa? 3 - zobacz dwa powyzsze "wszystko co jest z poza przeczy nawet zdroworozsądkowi." w jaki sposob? "Trzeba się zastanowić ponadto jaki cel służy sodomiotom w burzeniu normalności." na czym opiera sie to stwierdzenie? "Powiedzcie po co jawnogrzesznicy pchają się ze swoim bezeceństwem do kościoła?" A pchaja sie? "Kościół jest swiatynią Boga ,nie szatana." Co to ma wspolnego z tym co wczesniej napisane? "Nie dość ,ze uprawiają sodomię to jeszcze plugastwo chcą wprowadzić do Kościoła !,ręce odpadają na ich bezeceńskie pomysły. ! " A biada, biada, jak juz odpadna, to bedzie ciezko.... "Homoseksualizm trzeba leczyć i na tym koniec". W jaki sposob?
w dupie mam co możecie2021.03.15 13:44
Wyjobujte!
Cierpliwy2021.03.15 13:37
Ciekawy wywiad może wyjaśnić stanowisko KNW. https://wawel.neon24.pl/post/160726,sensacyjny-wywiad-abpa-vigan-o-tworcach-i-celach-pandemii
ateusz2021.03.15 13:36
"służą związkowi, który nie jest ukierunkowany według zamysłu Stwórcy" a no tak, stwórca stworzył homoseksualistów wbrew swojemu zamysłowi xD
MT(*)2021.03.15 14:23
Oczywiście, jesteś nawiedzonym tęczowym przygłupem. Pan Bóg stworzył człowieka, dając mu jednocześnie wolną wolę w tym co ów człowiek będzie czynił, co sobą będzie reprezentował. I każdy człowiek ma nieustannie taki wybór. Bóg oceni te ludzkie wybory i skieruje po śmierci duszę człowieka w miejsce, na które sobie swoim życiem zasłużył. Ot, tyle i aż tyle. Człowiek o orientacji homo wcale nie musi być grzesznikiem. Pod jednym wszak warunkiem: że żył będzie w zgodzie ze wskazaniami Boskimi. A te nakazują człowiekowi iść w świat i rozmnażać się. Homo tego nie potrafią. Chcąc udawać równych hetero, grzeszą. Trafią po śmierci tam gdzie miejsce dla grzeszników. I jeszcze jedno, niezwykle ważne: gdyby Bóg stworzył jedynie heteroseksualistów, człowiek nie miałby wyboru. A tak musi wybrać pomiędzy grzechem a Boskim nakazem.
ateusz2021.03.15 15:11
"Pod jednym wszak warunkiem: że żył będzie w zgodzie ze wskazaniami Boskimi. A te nakazują człowiekowi iść w świat i rozmnażać się" O, to zupełnie jak księża, zakonnice, zakonnicy, ludzie bezpłodni i samotni z wyboru. Oni wszyscy trafią do piekła tylko dlatego, że nie mają dzieci? Niezły świr z tego waszego boga.
Cierpliwy2021.03.15 13:33
Na razie nie może. Deep church na pewno nie odpuści.
Anonim2021.03.15 13:14
Jest różnica: co innego osoba homoseksualna , a co innego osoba uprawiająca homoseksualizm. Ci pierwsi nie burzą naturalnego systemu, bo byli , są i będą , natomiast Ci drudzy 5robią to wbrew naturze.
Hue2021.03.15 13:24
Daj mi numer do natury, to sam zadzwonię i zapytam.
ateusz2021.03.15 13:38
Wbrew naturze mówisz? To wpisz sobie w google "homoseksualizm w przyrodzie". Skoro ci ludzie urodzili się ze skłonnościami homoseksualnymi, to jak to może być wbrew naturze? Większość ludzi ma skłonności hetero ale rodzi się też mniejszość homo, tak jak większość jest praworęczna a część leworęczna, jedno i drugie jest naturalne tylko jedno rzadziej występuje...
Anonim2021.03.15 14:31
Nikt się nie rodzi homoseksualistą!!!. To jest jedynie kwesta rozwoju dziecka w rodzinie przez rodziców , sytuacji w tej rodzinie .
A ja lubie ludzi. Mniam2021.03.15 14:32
To wpisz sobie w google "kanibalizm w przyrodzie". Skoro ci ludzie urodzili się ze skłonnościami kanibalnymi, to jak to może być wbrew naturze? Większość ludzi ma skłonności niekanibalne ale rodzi się też mniejszość kanibalna, tak jak większość jest praworęczna a część leworęczna, jedno i drugie jest naturalne tylko jedno rzadziej występuje...
ateusz2021.03.15 15:03
Kanibalizm jest szkodliwy ze względu na zagrożenie prionami. Homoseksualiści nikomu nie szkodzą, to wyłącznie ich sprawa co robią ze sobą w łóżku.
A ja lubie ludzi. Mniam2021.03.15 15:27
Homoseksualizm jest szkodliwy ze względu na zagrożenie nowotworem okrężnicy. Kanibaliści nikomu nie szkodzą, to wyłącznie ich sprawa co jedzą.
Troll2021.03.15 15:57
Niezupelnie do konca z ta logika, bo szkodza tym, ktorych zjadaja
A ja lubie ludzi. Mniam2021.03.15 16:07
A homoseksualiści szkodzą tym, których eksploatują.
leszczyna2021.03.15 16:14
W Niemczech jeden homoseksualista zjadł drugiego i to z ogłoszenia publicznego ktoś się zgłosił na zjedzenie, więc wszystko ok.?
leszczyna2021.03.15 14:55
Występowanie zjawiska nie dowodzi jego prawidłowości. Funkcjonalność też ma znaczenie: można pisać ręką prawą, jak i lewą z powodzeniem, natomiast kopulacja osobników tej samej płci jest w istocie zaprzeczeniem płci jako takiej.
ateusz2021.03.15 15:05
A niby dlaczego? Seks oralny czy analny występuje również w związkach heteroseksualnych. I tak, związek homoseksualny nie będzie miał potomstwa, tak samo jak na przykład ludzie bezpłodni albo żyjący w celibacie z wyboru. Co w tym złego?
leszczyna2021.03.15 16:12
Seks oralny i analny jest dewiacyjny bez względu na to, kto go stosuje. Usta i odbyt to nie są narządy płciowe. Bezpłodność wynikająca z wieku, choroby i wyboru to co innego: takie osoby nie mogą mieć potomstwa w związku ze stanem zdrowia czy innym uwarunkowaniem, np. społecznym, ale nie podejmują praktyk dewiacyjnych.
Anonim2021.03.15 13:07
Boże, kto wam każe ich błogosławić? Po prostu się od nich odwalcie.
Anonim2021.03.15 14:24
O te blogosławienstwo baaardzo wojują! Chodzi o zrównanie za wszelką cenę! Nawet za cenę sakramentu, w którego nie wierzą! /(wolny od ideologii LGBT)