06.06.17, 10:10Fot. Ben Franske, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Syreny alarmowe zawyły w całej Polsce! Dlaczego?

Dziś w wielu miastach Polski zawyły syreny alarmowe. Wszystko w związku z ćwiczeniami systemu alarmowego.

Ćwiczenia odbywały się w wielu miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Toruniu, na Podkarpaciu.

Jest to część treningu systemu wykrywania i alarmowania towarzyszącego ćwiczeniu RENEGADE-SAREX 17/l.

W trakcie ćwiczenia uruchomiono modulowany trzyminutowy dźwięk syren. Sygnalizował on ogłoszenie alarmu.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt.

przk/mazowieckie.pl, wyborcza.pl