14.01.20, 14:50

TSUE zezwala na niszczenie ludzkich embrionów

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

 

Inicjatywa została zarejestrowana w Komisji Europejskiej w maju 2012 r., a w ciągu kolejnych 18 miesięcy podpisało ją prawie 2 miliony Europejczyków. Mimo to, Komisja Europejska 28 maja 2014 r. odmówiła dalszego procedowania nad EIO „Jeden z nas”. Twórcy inicjatywy wnieśli skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Komisji Europejskiej, domagając się unieważnienia decyzji KE o nieprzekazaniu sprawy do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Niestety w kwietniu 2018 r. Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargę wniesioną przez twórców EIO „Jeden z nas”. Następnie autorzy inicjatywy złożyli odwołanie do Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostatecznie TSUE podtrzymał decyzję Sądu UE stwierdzając, że „z samego brzmienia art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej jasno wynika, że celem EIO jest «zwrócenie się» do Komisji o przedłożenie odpowiedniego wniosku w celu stosowania traktatów, a nie jak utrzymują wnoszący odwołanie – zobowiązanie tej instytucji do podjęcia działań przewidzianych w spornej EIO”. Ponadto, TSUE zauważył, że celem Inicjatywy jest przyznanie obywatelom Unii prawa zwrócenia się do Komisji porównywalnego z prawem, które posiadają Parlament Europejski i Rada. Z treści Traktatów wynika zaś, że Komisja Europejska nie jest zobowiązana do wszczęcia procedury prawodawczej na żądanie Parlamentu lub Rady pod warunkiem, że poinformuje zainteresowaną instytucję o powodach swojej decyzji.

Następnie Trybunał zauważył, że podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest demokracja przedstawicielska, natomiast europejska inicjatywa obywatelska stanowi element demokracji uczestniczącej (bezpośredniej). W opinii Trybunału niepodjęcie działań przez Komisję Europejską w następstwie zgłoszenia EIO nie jest równoznaczne z brakiem skuteczności Inicjatywy, gdyż zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa EIO nakłada na KE szereg konkretnych obowiązków wymienionych w rozporządzeniu nr 211/2011.

„Sprawa «Jeden z nas» pokazała, że instrumenty takie jak europejska inicjatywy obywatelska, która jest elementem unijnej demokracji bezpośredniej, mają charakter fasadowy. Brak wpływu na podejmowane decyzje i polityki przez UE może być jedną z przyczyn m.in. niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy coraz liczniejszych głosów w różnych krajach opowiadających się za wyjściem z Unii Europejskiej. Aby przetrwać i działać z korzyścią na rzecz całej Europy, Unia Europejska potrzebuje głębokiej reformy instytucjonalnej” - skomentowała Magdalena Olek, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

„Niechęć gremiów decyzyjnych Unii Europejskiej do podjęcia większej ochrony dzieci nienarodzonych pokazuje, że aktualny stan wiedzy naukowej często ustępuje przed stanowiskiem ideologicznym. Współcześnie, zwłaszcza dzięki rozwojowi genetyki, wiemy, że każdy człowiek, od momentu poczęcia, posiada unikalne DNA, które nie jest ani DNA matki, ani ojca. Tak więc również embrion, niezależnie od stadium rozwoju, jest osobną, żyjącą istotą ludzką. Wydaje się, że decydenci podejmują swoje decyzje nie mając świadomości tego podstawowego faktu” – dodaje Filip Furman, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

bsw/Ordo Iuris

 

Komentarze

ZERR02020.01.15 2:22
Nie ma się co bawić w gierki słowne - wszyscy członkowie tego samozwańczego trybunału staną przed Trybunałem. Niech się Bóg nad nimi ulituje.
man.of.Stagira2020.01.14 18:30
@MaxFiend ILE milionów p o t e n c j a l n y c h osobnych istot ludzkich zmieści się w drzwiach do Twojego pokoju? . I rest my case, herewith .
MaxFiend2020.01.14 19:17
fallacia accidentis Nic nie zrozumiałeś bidaku? Z ilu komórek się składasz i ile z nich można przekształcić w komórki pluripotencjalne? Podpowiem: jest tego trochę i z każdej można zrobić Twojego genetycznie identycznego klona. Ciekawe, czy dusza się wtedy klonuje czy dzieli? Miłego rozmyślania w grupie własnych potencjalnych klonów! :-D
man.of.Stagira2020.01.14 20:28
non sequitur, nie ogarniasz Max 1) Sformułowanie: 'w drzwiach pokoju mieści się x potencjalnych przedmiotów fizycznych y' nie ma sensu ponieważ zwrot: 'możliwy (potencjalny) przedmiot fizyczny y' gdzie 'y' oznacza d o w o l n y fizyczny przedmiot odniesienia NIE MA określonego sensu empirycznego. Nie ma, ponieważ na świecie nie ma 'możliwych przedmiotów' - a tego właśnie dotyczyła Twoja wypowiedź - 'milionów potencjalnych istot ludzkich' (embrionów). Rozumnej osobie wystarczy parę sekund by zrozumieć, że we Wszechświecie nie obserwujemy żadnych 'przedmiotów możliwych'. Niestety nie Tobie. 2) Tymczasem, wyrok TSUE - wbrew temu co mówisz - w ogóle nie dotyczy ludzi w rozumieniu potocznym - nie pada tam takie sformułowanie. Również petycja nie dotyczyła ludzi. Dotyczyła regulacji odnoszących się do 'istot ludzkich' co jest synonimem 'embrionu'. TO NIE TO SAMO. Wyrok TSUE dotyczy wyłącznie 'istot ludzkich' i.e. embrionów ludzkich i ich jedynie. Nie ludzi w sensie potocznym. Tego dotyczą moje wypowiedzi w których ani razu nie pada termin 'człowiek'. Wystarczy sprawdzić. ergo non sequitur, jak wyżej
MaxFiend2020.01.14 22:02
Bredzisz niestety i gonisz własny ogon. Takie infantylne pomieszanie petitio principii z argumentum ad consequentiam. Tak samo możesz udowadniać odpowiedź na pytanie: "ile diabłów mieści się na czubku igły". Osłabiasz mnie czule. :-D Dlatego właśnie dla takich mentalnych przedszkolaków prawo UE określa zapłodnioną komórkę jajową lub zarodek w początkowej fazie rozwoju nie za człowieka, ale za nośnik godności ludzkiej, któremu należy się właściwy szacunek i traktowanie. Jeżeli trzeba zarodek z uzasadnionych powodów przestać utrzymywać w stanie zamrożenia, lub jak kto woli "przy życiu", to można w ostateczności go zniszczyć. Co do Twojej logiki: nic nie przeszkadza temu, żeby można było mówić o potencjalnym osobniku (możliwym do wytworzenia z pojedynczej komórki somatycznej Twojego organizmu). Pewna liczba specyficznych komórek ciała każdego ssaka jest zdolna po specjalnym "potraktowaniu" do rozwoju jako embrion i po implantacji rozwijała się jak "konwencjonalny" zarodek dając w konsekwencji żywego osobnika. Niestety w większości są one obarczone wadami genetycznymi. Całą procedurę opracowano w 2017 po to, by wytrącić moralny argument obrońcom "embrionów". Teraz w niedalekiej przyszłości będzie można wyprodukować embrion z komórek własnego ucha i sklonować samego siebie w sztucznej macicy z ze sztucznym endometrium wyhodowanym z ludzkich komórek. Produkcja dzieci w maszynach już niedługo będzie możliwa :-D
MaxFiend2020.01.14 18:07
"Współcześnie, zwłaszcza dzięki rozwojowi genetyki, wiemy, że każdy człowiek, od momentu poczęcia, posiada unikalne DNA, które nie jest ani DNA matki, ani ojca. Tak więc embrion, niezależnie od stadium rozwoju, jest osobną, żyjącą istotą ludzką." Dowodzę wprost: Indukowane rozszerzone pluripotencjalne komórki macierzyste można przekształcić do stadium embrionu. e r g o Każdy człowiek składa się z potencjalnych milionów osobnych istot ludzkich. Genetyczna unikalność zarodka nie jest warunkiem koniecznym do określenia go istotą ludzką. c.b.d.o. A to dopiero heca ! :-D
Tomasz2020.01.14 17:57
Polsko, CZAS WYJŚĆ Z UNII !
man.of.Stagira2020.01.14 16:26
"Współcześnie, zwłaszcza dzięki rozwojowi genetyki, wiemy, że każdy człowiek, od momentu poczęcia, posiada unikalne DNA, które nie jest ani DNA matki, ani ojca. Tak więc embrion, niezależnie od stadium rozwoju, jest osobną, żyjącą istotą ludzką." Dowodzę nie wprost; załóżmy, że nie jest osobną istotą ludzką, wtedy musiały by istnieć embriony ludzkie nie będące istotami ludzkimi a zarazem będące o s o b n y m i organizmami. Ale TO jest niemożliwe -takich nie obserwujemy. e r g o JEST osobną istotą ludzką c.b.d.o.
Maria Blaszczyk2020.01.14 16:53
??? Czyli bracia Kaczyńscy byli jedną "osobną, żyjącą istotą ludzką"? Serio? Czyli pan prezydent Kaczyński nie zginął w Smoleńsku, tylko ta istota ludzka o unikalnym (kurczę, takie słowo nawet nie jest poprawne, powinno być "unikatowym") posiadanym od poczęcia DNA odniosła bardzo poważne obrażenia??? Jak Wy to wymyślacie?
man.of.Stagira2020.01.14 16:55
@Maria Blaszczyk ignoratio elenchi
Maria Blaszczyk2020.01.14 17:32
Czyżby??? Definiuje się tu " istotę ludzką" jako posiadającą "od momentu poczęcia unikalne DNA, które nie jest ani DNA matki, ani ojca". No więc bracia Kaczyńscy zostali właśnie tak poczęci - jako "posiadający od momentu poczęcia unikalne DNA, które nie jest ani DNA matki, ani ojca". Potem ulegli rozdzieleniu, ale ich DNA wciąz było "unikalne". Wspólnie "unikalne". Borze bukowy, nie dość, że "unikalne", to jeszcze od "momentu poczęcia"... Cóż to by było, ten "moment poczęcia"?
man.of.Stagira2020.01.14 17:58
@Maria Błaszczyk komentarz jak w przypadku @Yoshka poniżej e r g o ignoratio elenchi
MaxFiend2020.01.14 19:10
@man.of.Stagira fallacia accidentis
Yoshka2020.01.14 17:04
Jak miałem nowotwór to posiadał on również unikalne DNA, które nie było ani DNA matki, ani ojca, ani moim. Niewątpliwie każdy genetyk potwierdzi że było to DNA ludzkie. Nowotwór po brutalnym zabiegu odłączenia od mojego ciała nie potrafił samodzielnie funkcjonować. e r g o Miałem aborcję, bo przecież wedle Twojej definicji zabiłem żyjącą istotę ludzką (nieżyjącą ciężko by było zabić). c.b.d.o.
man.of.Stagira2020.01.14 17:09
@Yoshka jak łatwo zauważyć, żaden nowotwór nie jest odrębnym o r g a n i z m e m ergo ignoration elenchi herewith, I rest my case
Jolka2020.01.15 1:05
jeśli embrion jest odrębnym organizmem to nowotwór także. A już taki potworniak to w ogóle odrębny.
Niejestemrobotem2020.01.14 16:19
Tylko by tego brakowało, żeby fanatycy zakazali badań naukowych. Czy oni chcą, żeby Europa przegrała rywalizację z resztą świata?
Yoshka2020.01.14 16:58
Dokładnie tego chcą - jak poprzednio fanatycy chrześcijańscy obalili naukę to zgładzili całą cywilizaję europejską, zniszczyli Imperium Romanum, Grecję, Egipt a w efekcie ich nieudolnych rządów opartych na walce z nauką i wiedzą oraz mordowaniu muzułmanie zajęli północną Afrykę i ruszyli na Europę, doszli aż do Hiszpani, zanim ci katoliccy głupcy się zorientowali że może jednak nie wszystkich lekarzy, matematyków i konstruktorów należy palić na stosie, choć kobiety wykształcone nadal chętnie gwałcono zbiorowo i ćwiartowano - taka tradycja chrzescijanska. No i mamy to co mamy.
aspiring asshole2020.01.14 15:19
permanently constipating Jonasik Otwieraj okna jak zmieniasz pieluchy.
guess who Krawczyk2020.01.14 15:42
https://www.ef.com/ca/english-resources/english-grammar/capitalisation-rules/
𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 not "capitalisation"2020.01.14 17:31
make your mind shithandler; am I "krawczyk" sierpem obrzezany am I 100-year old granddaddy am I canary or nightingale from Cyców am I Jędruś from the Orchard keep your windows open and your 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 not "capitalisation" you moron - shove it up your permanently constipating aspiring asshole
The Merchant of Venice2020.01.14 22:26
A tak poza tym to wszyscy zdrowi?
MAVERICK JONASIK2020.01.14 15:12
Twierdzenie, że "każdy człowiek, od momentu poczęcia, posiada unikalne DNA, więc jest osobną, żyjącą istotą ludzką" to bzdura. Każda komórka somatyczna na drodze klonowania może zostać "osobną, żyjącą istotą ludzką" A to wcale nie oznacza, że każda komórka somatyczna to istota ludzka. CBDO
Pawlo2020.01.14 18:29
to dlaczego owieczka Dolly zmarła po roku po wielu chorobach ?
MaxFiend2020.01.14 18:55
Z tego samego powodu, przez który umierają ludzie.
Maria Blaszczyk2020.01.14 19:37
Po roku od czego? Żyła nieco ponad 6,5 roku. A czemu zmarła, łatwo sprawdzić. Cierpiała ona na formę raka płuc zwaną Jaagsiekte – powszechną chorobę owiec powodowaną przez retrowirusa JSRV. Choroba ta u Dolly nie miała jednak żadnego związku z klonowaniem, ponieważ trzy lata wcześniej spowodowała ona śmierć innej sklonowanej owcy w stadzie – Cedrica, co było dowodem na to, że ten łatwo przenoszony przez kontakt bezpośredni wirus jest obecny w populacji owiec z Instytutu Roslin. Zaraz potem zmarła z jego powodu jeszcze jedna owca z tego stada. Inne choroby, które miała, to jakiś stan zapalny w kolanie, związany z jej nadwagą.
ZERR02020.01.15 11:37
Dolly miała skrócone telomery, a więc była genetycznie starsza niż owca w jej wieku.
zatroskany2020.01.14 15:09
Szatan chce zniszczyć człowieka.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.01.14 15:17
To kłamstwo, nic takiego mnie nie interesuje.
MaxFiend2020.01.14 18:53
Człowiek sam się niszczy. Nie ma powodu i potrzeby zwalać winę na kogoś innego.
aspiring educationalist2020.01.14 15:05
"prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych" Zaraz zaraz, czy preparatami opracowanymi w ramach takich badań nie leczono waszego świętego papieża-polaka?