09.08.20, 18:00Fot. Piotr Drabik via Flickr, CC BY 2.0

TYLKO U NAS! Antoni Macierewicz: To pewne. Tu-154M został zniszczony ładunkiem wybuchowym (Wideo)

Tomasz Poller, Fronda.pl: Panie Ministrze, ze strony opozycji i związanych z nią mediów padają zarzuty o niepublikowanie raportu na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Antoni Macierewicz: To absurd. 30 lipca w Sejmie na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej Raport w formie filmowej a także pisemnego streszczenia 60 stronicowego został przedstawiony, dostarczony wszystkim klubom i kołu poselskiemu i jest powszechnie dostępny w internecie. A swoją drogą nie wiem, czy właściwym jest nazywanie tych polityków czy mediów opozycyjnymi. Słowo opozycja jest jednak integralnie w historii Polski związane z budową formacji antykomunistycznej i niepodległościowej po II wojnie, w różnych formach działania. Przypisywanie grupom, które są wręcz odwrotnie, postkomunistyczne, miana opozycji wynosi je do zupełnie innego znaczenia i innego przekazu społecznego. To są media i formacje postkomunistyczne, broniące w polskim życiu tych elementów, które chcą kontynuować PRL-bis.

Trudno nie przyznać racji, szczególnie że akurat Pan ma prawo być tu autorytetem. Zwracam honor. Zresztą przyznam, że czasem mam podobne intuicje w kwestii użycia tego pojęcia. Jednak tak czy inaczej taki zarzut z tamtej strony się pojawia. Poza tym nie tylko politycy czy media, ale i również zwykli śmiertelnicy takie pytanie o publikację raportu mogą stawiać, gdy czytają tytuły w prasie, np. "Pokażcie raport, nie film".

Wersja filmowa ma szanse powszechnego i szerokiego dotarcia, czego boją się politycy i propagandyści przez lata upowszechniający kłamstwo smoleńskie. A najbardziej boi się tego oczywiście Rosja i jej poplecznicy bo Raport pokazuje jej odpowiedzialność. Wersja pisemna wraz z załącznikami liczy tysiące stron i w sposób oczywisty nie dotrze do szerokich rzesz społeczeństwa przez lata oszukiwanych kłamstwem smoleńskim. Tymczasem wersja filmowa już po 10 dniach została obejrzana przez blisko 200 tysięcy osób. Jest też trudność formalna: załączniki zawierają materiały ściśle tajne zarówno ze względu na bezpieczeństwo państwa jak i ze względu na dane wrażliwe dotyczące ofiar tragedii smoleńskiej. Część członków komisji mieszka w USA, Kanadzie i w Australii. Głosowanie nad tymi materiałami musi odbyć się osobiście, nie możemy ich przesyłać internetem. Zaostrzenia związane z podróżami międzykontynentalnymi sprawiły, że będziemy musieli poczekać jeszcze trochę na publikację całości. Ale to w żaden sposób nie zmienia przedstawionego Raportu, który obok materiału dowodowego zawiera też podstawę metodologiczną wszystkich naszych badań oraz badań Narodowego Instytutu Badań Lotniczych w USA, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Lotnictwa czyli głównych instytucji naukowych współpracujących przy opracowaniu poszczególnych części raportu. Nikt dotychczas nie zrobił tak szerokich, wnikliwych i kompetentnych badań naukowych jak te , które są podstawą naszego Raportu a w wypadku prac Instytutu z Wichita w USA trzeba powiedzieć, że żadne z dotychczasowych badań katastrofy lotniczej nie było wsparte rekonstrukcją na którą złożyło się 30 milionów elementów skończonych. To gigantyczna praca i absolutnie nowatorskie, wyjątkowe w historii badań katastrof działanie! Rozumiem, że ci którzy firmowali przez lata kłamstwo smoleńskie, nie będą zadowoleni z tego, co przedstawiliśmy. Od polityków współodpowiedzialnych za tragedię przez lata słyszałem i nadal słyszymy jako Komisja wyzwiska i kłamstwa, ale przedstawiony przez nas Raport nie spotkał się do dnia dzisiejszego z żadną merytoryczną krytyką! I to pokazuje bezsilność kłamców smoleńskich.

Parę dni temu podczas ostatniego posiedzenia komisji obrony narodowej padły pod Pana adresem zarzuty ze strony Macieja Laska, byłego szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zarzucił on kierowanej przez Pana podkomisji brak realnych działań oraz choćby to, że nie wybraliście się ani do Smoleńska, gdzie znajduje się wrak, ani do Moskwy, gdzie, jak twierdzi pan Lasek, mogliście zrobić własne kopie zapisów z rejestratorów lotu.

Wskazałem już niektóre badania jakie zrobiliśmy a przypomnijmy , że prace NIAR (National Instiutut of Areonautical Reaserch) z USA wykazały fałszywość Raportu Anodiny i Millera. Do tego trzeba dodać choćby kluczowe badania związane z ujawnieniem śladów materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu TU 154 101 i tych częściach TU 154 102, które podczas remontu zostały przemontowane z TU 154 101. Rekonstrukcja dokonana przez NIAR opiera się na gigantycznej pracy członków Komisji zespołu p. Tomasza Ziemskiego , który na podstawie zdjęć zrekonstruował samolot TU 154 101 i odtworzył proces eksplozji w skrzydle i w centropłacie. Zespół p. Jabczyńskiego dokonał niebywałej pracy analizując zniszczenia ciał ofiar tragedii, rozpoznając skalę rozrzutu i zniszczeń powybuchowych, oparzeń większości pasażerów i pozbawienia w całości ubrań bardzo wielu z nich. Zidentyfikował też miejsce siedzenia w samolocie 63 spośród 96 osób. Prof. K.Nowaczyk dokonał kluczowej analizy parametrów lotu odróżniając te, których wiarygodność jest wątpliwa od tych na których można się oprzeć i wykazał, że samolot utracił skrzydło co najmniej 100 m przed brzozą , która wg. Anodiny, Laska i Millera miała być przyczyną katastrofy. Prof. W. Binienda wraz z NIAR wykazał bezspornie, że gdyby w ogóle samolot uderzył w brzozę (co jak wiemy nie miało miejsca!) to skrzydło przecięłoby drzewo a nie odwrotnie jak chce Anodina i Lasek z Millerem. A wreszcie udowodnił , że lewe drzwi pasażerskie zostały na metr głęboko wbite w ziemię na skutek właśnie wyrzucenia ich eksplozją z rozpadającego się samolotu. Pani Majczyna, psycholog wykazała fałsze ekspertów Millera i Anodiny i udowodniła jak spójna, profesjonalna i kompetentna była załoga TU 154 w odróżnieniu od rosyjskich kontrolerów lotu. Eksperymenty prof. Płk. A. Siadkowskiego odegrały fundamentalną rolę w badaniu eksplozji. A analizy kpt. J. Więckowskiego – w badaniu działań pilotów. Wymieniam skromną część badań ze względu na brak miejsca, z całością możecie Państwo zapoznać się z nimi w wersji filmowej i w streszczeniu Raportu dostępnym na naszej stronie internetowej. A Maciej Lasek jest ostatnią osobą, która miałaby prawo do takich sformułowań dlatego, że on sam nigdy nie był w Smoleńsku jako członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i niczego nie badał za to jest odpowiedzialny za sfałszowanie kluczowej ekspertyzy firmy Small Giss wskazującej miejsca dwu wybuchów, za fałszywe oskarżenie gen. Błasika o przebywanie w kokpicie i wydawanie komend, za kłamliwe oskarżenie polskich pilotów o zejście poniżej dopuszczalnej wysokości. Podobnie jak nigdy nie dowodził samolotem pasażerskim, gdy w Komisji którą kieruję za analizę lotniczą odpowiedzialny jest kapitan Janusz Więckowski mający na swoim koncie 21 tysięcy godzin lotu samolotami pasażerskimi. Lasek zna się na propagandzie, co zresztą pokazał i za co brał pieniądze od kancelarii Donalda Tuska przez ponad rok za uprawianie propagandy kłamstwa smoleńskiego. Swoją drogą zwracaliśmy się do pani Anodiny i do władz Federacji Rosyjskiej przede wszystkim domagając się zwrotu wraku i bezprawnie przetrzymywanych części TU 154 a nawet proponowaliśmy że przyjedziemy do Smoleńska i wraz z firmą, która zajmuje się rekonstrukcją samolotów i dokonamy takiej rekonstrukcji na miejscu z tych fragmentów, które tam pozostały. Odpowiadano nam odmownie. To samo dotyczy dotarcia do oryginałów taśm z czarnych skrzynek. Żaden Polak nie miał dostępu do tych oryginałów. Ani do CVR (rejestratora dźwięków w kokpicie), ani FDR (rejestratora danych lotu). Polacy mieli dostęp wyłącznie do kopii. Jest ich bardzo wiele i na dodatek różnią się między sobą. Pan Maciej Lasek albo o tym nie wie, bo jest niekompetentny albo też świadomie wprowadza w błąd. Bardzo dokładna analiza tych kopii została przedstawiona w filmowej wersji raportu.

Czy są takie kwestie, obszary tematyczne których podkomisja zbadać nie mogła?

Chcę wyjaśnić, ażeby było jasne, skąd moja wiedza. Otóż, przesłuchaliśmy te osoby, które twierdziły, że były przy odczycie czarnych skrzynek. To przesłuchanie ujawniło fakt, że nikt z nich nie mógł słyszeć ani badać oryginału tych taśm. Rosjanie, nie umożliwili im badania tych taśm, udostępniając jedynie kopie. Nie mówiąc o tym że, wbrew prawu, Rosjanie zabrali oryginały z miejsca zdarzenia bez obecności Polaków, choć zgodnie z konwencjami nie można tego robić pod nieobecność przedstawicieli państwa, którego statek powietrzny się rozbił. Jest to zresztą w sprawozdaniu filmowym bardzo dobrze pokazane. Rosjanie podmienili polską czarną skrzynkę, którą mieli wysłać do Polski do odczytu, na zupełnie inne urządzenie TAWS (ostrzegające przed zbliżaniem się do ziemi). Po prostu zamiast czarnej skrzynki przesłali inne urządzenie. Tak wyglądała współpraca z Rosjanami, którzy fałszowali materiał dowodowy, podmieniali go, bądź uniemożliwiali do niego dostęp a których broni Lasek. Za to znam stanowisko tych osób z komisji Millera, które w pierwszych dniach próbowały prowadzić badania na miejscu w Smoleńsku. Podczas redakcji raportu Millera osoby te jasno mówiły, że nie miały dostępu do miejsca zdarzenia i niczego nie mogły samodzielnie badać, a płk. Grochowski w raporcie z 14 kwietnia napisał wprost: „Na chwilę obecną, z uwagi na brak dostępu do pełnej informacji z prac komisji, praca przedstawicieli polskiej grupy roboczej ogranicza się do zbierania materiałów udostępnionych przez stronę rosyjską.” Do tego trzeba dodać instrukcję ministra Millera , która zdecydował, że Raport ma być skorelowany z raportem p. Anodiny. Miller wskazywał, że przy redakcji i publikacji raportu trzeba też wziąć pod uwagę negocjacje prowadzone w tym czasie przez Unię Europejską z Rosą. Ten międzynarodowy wymiar fałszowania Raportu dodatkowo pokazuje uwarunkowania kłamstwa smoleńskiego!

Jeżeli nie do wszystkiego mieliście Państwo dostęp, rodzi to naturalne pytanie o dalszy ciąg sprawy. O nowe okoliczności, które mogą wyjść na jaw, o to, co ewentualnie w sprawie Smoleńska można zrobić.

Ta sprawa ma charakter bardzo podobny, także od strony metodologicznej, do spraw związanych z materiałem dowodowym zbrodni katyńskiej. Jak wiemy, kwestia ostatecznej identyfikacji i charakteru zbrodni katyńskiej nastąpiła w sytuacji, w której nikt z Polaków, ani innych badaczy nie miał dostępu do materiału dowodowego. Dlatego, bo Rosjanie to uniemożliwili. Co więcej, do dziś bardzo duża ilość materiału dowodowego jest poza Polską i ani Polacy ani inni badacze nie mają do niego dostępu. A jednak obecnie nikt na świecie, poza niektórymi skrajnymi środowiskami w Rosji, nie kwestionuje sprawstwa i charakteru zbrodni ludobójstwa katyńskiego. Oczywiście zgadzam się, że zapewne jest otwarta choćby kwestia identyfikacji wszystkich szczątków samolotu, których było ponad 60 tysięcy, jak ocenili polscy archeologowie. Nasza komisja zidentyfikowała tysiące z nich i opisała wszystkie kluczowe szczątki. Pan Lasek miał dostęp do raportu archeologów , ale z tego nie skorzystał, podobnie jak z wielu innych materiałów dowodowych. Były dostępne jego komisji, ale nie zostały uwzględnione. Należy zapytać pana Laska, dlaczego w jego raporcie nie ma słowa o osmalonych, zwęglonych szczątkach samolotu, które leżały ponad 100 m przed pierwszym śladem uderzenia w ziemię. Jest raport rosyjskich specjalistów, którzy zidentyfikowali wybuch w centropłacie, który nazwali uderzeniem hydraulicznym resztek paliwa, ale co do faktu rozsadzenia centropłatu nie mieli wątpliwości i pokazali, jaka była struktura tego wybuchu. Dlaczego w jego raporcie słowa na ten temat nie ma? My dokonaliśmy symulacji we współpracy z NIAR na podstawie badań bardzo szczegółowych oraz rekonstrukcji tego samolotu i pokazaliśmy, że samolot rozbijający się tak, jak wskazał pan Lasek, wygląda zupełnie inaczej, niż to miało naprawdę miejsce i co można było zobaczyć na wrakowisku. On opisał inną katastrofę niż ta, do której doszło. Tak wygląda praca pana Laska. I dlatego Raport Millera/Laska został unieważniony i nie reprezentuje stanowiska Państwa Polskiego

Skoro nie dało się dotrzeć do całości materiału dowodowego, to pozostają zapewne w tej sprawie jakieś niewiadome.

Nie. W sprawach podstawowych , w kwestii eksplozji materiału wybuchowego, RDX (hexogenu), trotylu i pentrytu, który doprowadził do zniszczenia samolotu nie ma wątpliwości. Zwrócę uwagę, że akcentowanie, że nie wszystko w sprawie smoleńskiej zostało zbadane i nie do wszystkiego mamy dostęp, może być figurą retoryczną, której funkcją jest jedynie podważanie ustaleń prac naszej podkomisji. Wszystkie kluczowe części samolotu, kluczowe wydarzenia i materiały dowodowe zostały zbadane i nie ma wątpliwości co do tego, co się wydarzyło.

A więc nie należałoby spodziewać się już niczego nowego w tej sprawie?

Jeżeli chodzi o charakter tego, co się zdarzyło, materiał dowodowy, który został przez komisję zebrany, wyjaśnia sprawę w sposób pełny. Oczywiście, jak w każdej sprawie, także i w tej mogą się znaleźć jeszcze jakieś szczegółowe informacje, które uzupełnią, czy pogłębią naszą wiedzę. Dotyczy to także choćby działań, jakie były podejmowane w komisji Millera/Laska. Jest to niesłychanie istotne, bo mamy materiał dowodowy, który pokazuje, że w tej komisji fałszowano dane, fałszowano ekspertyzy.

Myślę, że akurat sprawa manipulacji, fałszerstw jest generalnie znana każdemu, kto interesował się sprawą, nawet pobieżnie...

Tak, ale minęło 10 lat dominacji kłamstwa smoleńskiego i przy braku reakcji np. mediów publicznych na te fałsze i przestępstwa więc obecnie opinia publiczna mało o tym wie. Zresztą nasze badania też dotąd były mało znane i w tym zakresie- weryfikacji fałszerstw muszą być kontynuowane. Może się okazać, że tych fałszerstw było więcej, niż do tej pory sądziliśmy. Zapewne poszerzymy wiedzę na temat sposobu fałszowania. Zwróćmy uwagę np. na to, co pan Miller powiedział 28 kwietnia 2010 na posiedzeniu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, instruując swoich podwładych: "Myśl jest taka, że nasze ustalenia zostaną zderzone z ustaleniami rosyjskimi. I jeżeli te dwa raporty będą różne, to dojdzie do tego cała teoria spiskowa zbudowana w społeczeństwie, że albo ten ukrył albo tamten, ale na pewno prawda jest jeszcze gdzie indziej". To przecież była instrukcja zmuszająca do dostosowania ich raportu do rosyjskiego. Jest też wypowiedź wskazująca na dostosowanie do negocjacji UE z Rosją, co niezwykle ważne! A także szereg innych wypowiedzi wskazujących na fałsze. To wszystko musi zostać zbadane i pokazane opinii publicznej, ale nie mogło to hamować publikacji naszego Raportu. Dotyczy to także sprawy członka komisji, który w maju 2011 w złożonym przed komisją Millera sprawozdaniu zidentyfikował początek katastrofy, podobnie jak nasza komisja, ok 100 m przed brzozą Bodina. Raport Millera przemilczał tą analizę.

Jednak osoba z komisji Millera w toku jej prac takie wnioski przedstawiła...

Tak. Tam byli ludzie uczciwi, lub którzy przynajmniej chcieli być uczciwi. Ci ludzie nawet napisali tzw. „Uwagi RP” do komisji MAKu (kierowany przez Rosję Międzypaństwowy Komitet Lotniczy - przyp. TP), stwierdzając w konkluzjach, że jest nieprawdą to, co komisja MAKu opisała i że badania należy zacząć od nowa. Niestety ci sami ludzie 8 miesięcy później podpisali raport Millera, który powielał kluczowe ustalenia MAKu oskarżające polskich pilotów i generała A. Błasika. Zapewne wiele tego typu okoliczności wyjdzie na jaw.

Co dalej po publikacji raportu?

Wnioski naszego raportu są jednoznaczne. Samolot został zniszczony eksplozją, ładunkiem wybuchowym. Analiza, którą przedstawiliśmy, autorstwa laboratoriów nie tylko polskich ale i zagranicznych pokazuje, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ładunek został umieszczony w samolocie przez kogoś z zewnątrz. W związku z tym spada olbrzymi obowiązek już na prokuraturę, nie komisję. Poza wskazaniem, kto miał do tego samolotu dostęp, kto decydował o remoncie, jak decydowano, kto wybierał firmy, jaki charakter miały te firmy, jacy ludzie w nich pracowali, jakie były ich związki z komunistycznymi służbami specjalnymi (czego jako komisja dopełniliśmy) trzeba będzie dokonać analizy wskazującej na odpowiedzialnych za to, co się stało. Ale to już jest obowiązek prokuratury, nie Komisji.

Wyniki prac from Podkomisja Smoleńska on Vimeo.

Komentarze

JEST WIELE RODZAJÓW PARÓWEK2020.08.12 3:58
SĄ BERLINKI, FRANKFURTERKI, KRAKUSKI, I INNE, ALE ŻADNE NIE WYBUCHAJĄ! WYBUCHAJĄ TYLKO PARÓWKI SMOLEŃSKIE ANTONIEGO MACIEREWICZA!
Pro live2020.08.11 14:29
No OK, poznaliśmy prawdę. Tylko dlaczego milczy Premier, Prezydent. Szef MON, Marszałek Sejmu, Prokurator Generalny... itd?
Recydywizm Kremla!2020.08.11 14:09
Kreml, bez względu kto rządzi, car, I sekretarz, car ponownie, zachowuje się identycznie. Zestrzelili Korean Air Lines Flight 007 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski, zestrzelili Malaysia Airlines Flight 17 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski. Recydywizm Kremla! ..... A gdzie tu się mieści tragedia smoleńska? Polska nie ma dostępu do "czarnych skrzynek", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do nagrań wieży z Moskwą, videa "gdzieś przepadły albo VCR nie działał", radar był "źle skalibrowany", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do świadków, do ich zeznań, a wielu z nich dość szybko "zeszło z tego świata", światła na pasach nie działały itp., itd. .... Holendrzy pozbierali każdy kawalek MH17 i u siebie odtworzyli nieszczęsny samolot i wiedzą dokładnie kto to zrobił. Podobnie zrobili Brits z Pan Am Flight 103, Amerykanie z TWA 800, tylko najważniejszy samolot Rz.P. leży jak kupa złomu na tej nieludzkiej ziemi. Nie tak daleko od grobów pomordowanych. Zbrodni której Kreml się wypierał przez ponad półwiecze a i dzisiaj trwa przy "oryginalnej"wersji wydarzeń historycznych.
rychu2020.08.11 11:44
kacapia to ssyny bandziory takie jak zydy z jednego pnia chazarskiego
ladychapel2020.08.11 11:57
Jestes takim samym kmieciem jak twoja gruba matka i ten idiota - twoj ojciec
Wania2020.08.11 13:22
Da da charaszo gawarisz no to jeszczio adin stakan
PYRPYR PYR2020.08.11 9:21
lecą śmigłowce!!! '] parufko antosiu ;]
Zenek2020.08.11 1:39
Antek, gdzie jest raport? Dzięki tobie, na ten czas, mamy tylko jeden ważny raport - ruski. Dla kogo ty pracujesz?
Pan minister Macierewicz dla ciebie2020.08.11 3:43
gnojku, Zeniu, POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! To mnie zmiażdżyłeś! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
oo znowu chrzescijanin ;]2020.08.11 9:18
"Kochaj blizniego......." .. TY MASOCHISTO!!!!!!!!!!!!!! co ty sobie robisz!!?!?!? ;] fajnie jestescie katole,,, tacy nie za bardzo mądrzy..........
ależ skąd robaczku!2020.08.11 14:11
jestem jak ty SIERPEM OBRZEZANY!
Krakus2020.08.11 0:21
Macierewicz, nawet elektorat PiS cie lekceważy, bo bredzisz!
Ty Krakus jak H,2020.08.11 3:45
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 Co za przykurw 😅.
i znowu chrzescijanin z czestochowy ;]2020.08.11 9:19
od pielgrzymkowania sie w glowie...... ? ;]
bbb2020.08.11 0:09
Macierewicz mówi, co wart jest jego raport https://www.facebook.com/watch/?v=330945431401730
twój oficer prowadzący2020.08.10 23:05
Mówiłem już k...... !!! Zamiast wymyślania tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania na forach są inni.
Hipokryzja frondy2020.08.10 21:55
Szkoda, że ten pionek Dvpa wyszedł cało z tego wypadku na skuterze. Może na nartach temu klaunowi coś się stanie.
Szybka Randka2020.08.10 21:49
Chcesz się umówić na SZYBKI SEKS BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ? Legendarny portal otworzył ponownie rejestracje. To najstarszy portal erotyczny do umawiania. Tysiące zweryfikowanych profili i lata doświadczenia na rynku czynią serwis numerem jeden! www.lexlale.com.pl
łetam2020.08.11 12:05
na parafie idz ;]
Hipokryzja frondy2020.08.10 21:49
Gejowski romans.
Hipokryzja frondy2020.08.10 21:33
Macierewicz ma romans z kaczyńskim.
Leo2020.08.10 21:26
Myślę że w tej sytuacji, nikt więcej by nie zrobił w tej sprawie. Uznanie dla Pana Macierewicza
Hipokryzja frondy2020.08.10 22:01
Jesteś głupi. Penie po rodzicach.
Albert2020.08.11 13:28
Racja. Chyba nikt inny nie jest aż taką kanalią, żeby zrobić kabaret z tragedii, w której zginęło 96 osób i na tej podstawie przez 9 lat wyłudzać grube miliony z budżetu państwa na badanie katastrofy, której przebieg jest doskonale znany. Gardzę Macierewiczem tak samo, jak tymi oszustami, złodziejami i zboczeńcami w sukienkach nazywającymi siebie samych kapłanami.
Japa2020.08.11 16:36
" Gardzę Macierewiczem" piszesz .. Jane . A możesz nie gardzić ?Alberciku drogi . Przypomnę Ci Twoje wyrocznie z 27.05 .20 , godz. 09,45 . " Giertych pozywa Macierewicza o Smoleńsk " Fluchciłeś na brak raportu z katastrofy . Teraz jest . I co przestałeś lizać po symbolicznej części ciała gen. Anodine i Millera . Wałodia by cię posłał na Kołygę .?
Albert2020.08.12 12:04
Raport jest? To powiedz, gdzie można go w całości przeczytać. Na razie opublikowano śmieszny filmik i parę bzdurnych wypowiedzi.
ed2020.08.10 21:13
Nie wiem jak było naprawdę. Dziwi mnie SMS jaki dostali posłowie, członkowie PO zaraz po katastrofie jakoby przyczyną był błąd pilotów. ktoś wyszedł przed szereg.
Beno2020.08.10 20:07
Panie Maciarewicz dowody. Już dawno sprawa miała być zakończona. Obiecywał pan i co? Na razie to tylko jakieś oskarżenia, pomówienia, bełkot, a dowodów jak nie ma tak nie ma. Jak długo będzie pan grał tą grę i bałamucił naród?
oficer CBA2020.08.11 3:47
POwska dziwko. Jesteś Beno i umrzesz Beno. 🤣🤣 O qwa! To mnie zmiażdżyłeś! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
Recydywizm Kremla!2020.08.10 17:25
Kreml, bez względu kto rządzi, car, I sekretarz, car ponownie, zachowuje się identycznie. Zestrzelili Korean Air Lines Flight 007 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski, zestrzelili Malaysia Airlines Flight 17 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski. Recydywizm Kremla! ..... A gdzie tu się mieści tragedia smoleńska? Polska nie ma dostępu do "czarnych skrzynek", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do nagrań wieży z Moskwą, videa "gdzieś przepadły albo VCR nie działał", radar był "źle skalibrowany", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do świadków, do ich zeznań, a wielu z nich dość szybko "zeszło z tego świata", światła na pasach nie działały itp., itd. .... Holendrzy pozbierali każdy kawalek MH17 i u siebie odtworzyli nieszczęsny samolot i wiedzą dokładnie kto to zrobił. Podobnie zrobili Brits z Pan Am Flight 103, Amerykanie z TWA 800, tylko najważniejszy samolot Rz.P. leży jak kupa złomu na tej nieludzkiej ziemi. Nie tak daleko od grobów pomordowanych. Zbrodni której Kreml się wypierał przez ponad półwiecze a i dzisiaj trwa przy "oryginalnej"wersji wydarzeń historycznych.
Szybka Randka2020.08.10 17:15
Chcesz się umówić na SZYBKI SEKS BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ? Legendarny portal otworzył ponownie rejestracje. To najstarszy portal erotyczny do umawiania. Tysiące zweryfikowanych profili i lata doświadczenia na rynku czynią serwis numerem jeden! www.lexlale.com.pl
- - -2020.08.10 17:11
Antek, czy ty wiesz, że w symulacji komputerowej można nawet sprawić, że Tu-154M w ogóle wyparuje?
janem2020.08.10 19:49
otoz te animacje komputerowe sa oparte na pewnych danych ,a wiec nie mozna wymyslic pewnych absurdalnych animacji komputerowych
Izydor2020.08.10 21:14
Można. To jest modelowanie. Zakładamy pewne wartości wejściowe, w zależności od tych wartości można udowodnić wszystko. Na przykład model Biniedy że brzoza na pewno nie doprowadziłaby do utraty skrzydła zakładał że samolot leci w próżni.
twój oficer prowadzący2020.08.10 16:52
Mówiłem już k...... !!! Zamiast wymyślania tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania na forach są inni.
Kuzynka2020.08.10 21:16
Wujaszku ależ ty dowcipny, normalnie cioteńka to popuściła troszkę z tej radości. Prosimy jeszcze jakąś dykteryjkę.
Piotr Nowak do Kuzynki2020.08.11 4:01
POwska dziwko. 🤣 O qwa! To mnie zmiażdżyłeś! 😂 Jprdl. Co za przykurw 😅.
parówki!! ;]2020.08.10 16:52
antosiu kochany!! ;]
Parufko szanowna2020.08.10 19:17
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
oo i znowu chrzescijanin ;]2020.08.11 9:20
a moze nawet szman pedofil w czarnej sukience???? ;] KTO WIE?!?!?! moze mamy takie szczescie?! ;] kochane pato-kato ;]
durne polaczki - Polaczki ..2020.08.10 16:41
Parch Keller-Krawczyk! A tak pisze o swojej rodzinie, cyt.:"Zaznaczam też, że mam wśród mych bliskich osoby uważane obecnie w Izraelu za Żydów.” ----------- Ale to nie wszystko, cyt.: "...moja rodzina, mimo że praktycznie czystej niemieckiej krwi”. ------- To nie koniec, cyt.:"Jako potomek niemieckich Żydów.” 𝐎𝐓𝐎 𝐌𝐀𝐌𝐘 𝐂𝐔𝐃𝐎 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄: "𝐂𝐙𝐘𝐒𝐓𝐄𝐉 𝐊𝐑𝐖𝐈 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐈𝐄𝐂𝐊𝐈𝐄𝐉" 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇
ladychapel2020.08.10 16:27
WARIACIE - gdzie raport??? Bo te smieszne animacje to czym niby maja byc?
Izydor2020.08.10 16:23
NIER czyli Uniwersytet Stanowy w Wichita, jakaś czwarta setka w rankingu uczelni w USA. Na świecie nie są nawet uwzględniani w rankingach. Przyszły durne polaczki, wyciągnęły kasę ukradzioną polskiemu podatnikowi i mówi panie daj nam symulację. Dacie trzy razy tyle to symulacja będzie. Polaczki przyniosły jeszcze dwie reklamówki z pieniędzmi i mamy symulację. Brawo Polska.
stop tęczowej zarazie i ruskim trollom2020.08.10 16:16
Ta sama swołocz z takiej Wyborczej, która dzisiaj leje łzy nad demokracją na Białorusi i w Rosji, wciskała nam przez lata jaki to ten Putin jest kochany. Putin może rozpieprzyć i sto samolotów ale jeśli leciał w którymś z nich Lech Kaczyński, to jakikolwiek zamach jest niemożliwy. Schizofrenia?
Po 11 ...2020.08.10 15:53
"TYLKO U NAS! Antoni Macierewicz: To pewne. Tu-154M został zniszczony ładunkiem wybuchowym" No właśnie ... tylko u was :))
Recydywizm Kremla!2020.08.10 16:16
Kreml, bez względu kto rządzi, car, I sekretarz, car ponownie, zachowuje się identycznie. Zestrzelili Korean Air Lines Flight 007 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski, zestrzelili Malaysia Airlines Flight 17 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski. Recydywizm Kremla! ..... A gdzie tu się mieści tragedia smoleńska? Polska nie ma dostępu do "czarnych skrzynek", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do nagrań wieży z Moskwą, videa "gdzieś przepadły albo VCR nie działał", radar był "źle skalibrowany", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do świadków, do ich zeznań, a wielu z nich dość szybko "zeszło z tego świata", światła na pasach nie działały itp., itd. .... Holendrzy pozbierali każdy kawalek MH17 i u siebie odtworzyli nieszczęsny samolot i wiedzą dokładnie kto to zrobił. Podobnie zrobili Brits z Pan Am Flight 103, Amerykanie z TWA 800, tylko najważniejszy samolot Rz.P. leży jak kupa złomu na tej nieludzkiej ziemi. Nie tak daleko od grobów pomordowanych. Zbrodni której Kreml się wypierał przez ponad półwiecze a i dzisiaj trwa przy "oryginalnej"wersji wydarzeń historycznych.
Tusk czyli TW Oskar2020.08.10 15:47
Kim jest Tusk dowiemy się czytając książkę Wojciecha Sumlińskiego pt." Niebezpieczne związki Donalda Tuska " . Lektura poraża . Warto przeczytać w tym całym współczesnym kontekście wydarzeń .
parówki!!!!2020.08.10 15:31
i wystarczy jako komentarz !! ;] BRAWO PISIURKI !!! ;]
Do parufki z Kaliningradu,2020.08.10 19:18
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
ooo znowu chrzescijanin!!!2020.08.11 10:29
duzo was tutaj ;]
Robert2020.08.10 15:28
Maciarewicz, Bądź wreszcie chłopem. Opublikuj raport i przestań opowiadać banialuki. Tylko tym możesz udowodnić, że nie jesteś idiotą.
- - -2020.08.10 14:35
Taka z***bista symulacja - reincarnated Vladimir Lenin (Macierewicz) ma łob na karku. Że to rzecz pospolita wyprodukowała takiego z***bistego geniusza. Oddział Specjalny: https://www.youtube.com/watch?v=h4j_PhyKH9g
Jest tylko kwestią czasu ,2020.08.10 14:21
kiedy sprawa Smoleńska ponownie znajdzie się w prokuraturze a fałszerze i oszuści czyli Lasek i Miller trafią tam , gdzie miejsce fałszerzy , oszustów i kanalii . Chyba , że wcześniej opuszczą oni Polskę .
Dam2020.08.10 15:00
Wiesz, trzeba by mieć najpierw dowody na cokolwiek. A Macierewicz sam przyznał, że jego wizja wynika z przeprowadzonej symulacji, której nikt nie jest w stanie odtworzyć, bo jej parametrami nie chcą się podzielić.
Zenek2020.08.10 15:25
Dam, wygląda na to, że coś rozumiesz. Przypuszczam, że większość tu trolli to nawet nie zdaje sobie sprawy jakie to ma znaczenie. Tak, w każdej komputerowej symulacji „parametry” to klucz. No, ale klucza nie dostaniemy, bo Antek nie ma zamiaru ośmieszać swoich profesorków.
Antek, PULL UP !2020.08.10 13:23
Nic nowego. Antek zmarnował miliony zł żeby opowiedzieć nam o swoich wierzeniach.
Pull up panties Aga!2020.08.10 13:36
Shit drips from your asshole!
Filip2020.08.10 13:50
Co tak mało piszesz? Tylko tyle potrafisz? Antek uwielbia takich mądralów jak ty. A tak na poważnie - czy to ty padłeś ofiarą „Electromagnetic weapon”? https://www.youtube.com/watch?v=xtkwi_ewlzk
Recydywizm Kremla!2020.08.10 13:22
Kreml, bez względu kto rządzi, car, I sekretarz, car ponownie, zachowuje się identycznie. Zestrzelili Korean Air Lines Flight 007 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski, zestrzelili Malaysia Airlines Flight 17 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski. Recydywizm Kremla! ..... A gdzie tu się mieści tragedia smoleńska? Polska nie ma dostępu do "czarnych skrzynek", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do nagrań wieży z Moskwą, videa "gdzieś przepadły albo VCR nie działał", radar był "źle skalibrowany", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do świadków, do ich zeznań, a wielu z nich dość szybko "zeszło z tego świata", światła na pasach nie działały itp., itd. .... Holendrzy pozbierali każdy kawalek MH17 i u siebie odtworzyli nieszczęsny samolot i wiedzą dokładnie kto to zrobił. Podobnie zrobili Brits z Pan Am Flight 103, Amerykanie z TWA 800, tylko najważniejszy samolot Rz.P. leży jak kupa złomu na tej nieludzkiej ziemi. Nie tak daleko od grobów pomordowanych. Zbrodni której Kreml się wypierał przez ponad półwiecze a i dzisiaj trwa przy "oryginalnej"wersji wydarzeń historycznych.
...2020.08.10 12:57
Strzał Panie Antonii w sam środek żmijowatych troll od razu wszyscy w kilkakrotnym wydaniu zlecili się na tą stronę.
center2020.08.10 12:00
Antek, ty nie p-i-e-r-d-o-l o dopasowanej symulacji do teorii, tylko wyjaśnij nam czy ty wiesz co znaczy: TERRAIN AHEAD, TERRAIN AHEAD - PULL UP PULL UP, PULL UP !!!
Toni2020.08.10 11:45
Ludzie z PO są za to odpowiedzialni i powinni zostac ukarani. To POniemiecka organizacja,która chciała Polskę zniszczyć, a z Polaków zrobić tanią siłę roboczą. Tusk i jego hołota winn a tego co się stało w Smoleńsku. Dobrze o tym wiedza dlatego tak szaleją, gdy polski rzad PIS został przez Polaków wybrany, PO myślało,że będą rzadzić w Polsce tak długo jak PZPR.
Japa2020.08.10 10:40
Wystarczy czytać komentarze Frondy , aby wiedzieć co się gdzie i dlaczego dzieje .A już jak się nazwisko " Macierewicz " pokaże, następuje erupcja wszelakich uczonych , wszelakiej wiedzy. Tak i tu na tej stronie . Oczy mi otwarli . No bo tak . Macierewicz wydał olbrzymie miliony na badanie sprawy już doskonale na polecenie Tuska rozpracowanej . Złupili z nas olbrzymie pieniądze jacyś pseudouczeni z Ameryki , Belgii , Francji.i innych krajów . I po co .Po jakiego grzyba, kiedy wystarczyło poczytać komentatorów Frondy i wszystko jasne jak słońce .Niektórzy złośliwi mówią " jak przy zaćmieniu" .Ale to hołota Pisowska .Tak to jest w tej faszystowskiej Polsce , jak mówią ludzie uczeni w sztuce i innych naukach. Głupie ? Pewno że głupie . Ale co będę udawał mądrzejszego od niektórych tutejszych komenttorów z pod znaku Buraka .
dr2020.08.10 10:51
dużo piszesz ..ale nie podajesz żadnych argumentów ... czyli twoje wywody nic nie warte... film broni się sam .. a każdy kto twierdzi że na wysokości 5 m nad ziemią w okolicach "pancernej brzozy" przeleciał TU-154M o rozpiętości 38,5m to powinien się leczyć na problem orientacji przestrzennej https://www.youtube.com/watch?v=kRocwcd5IqY a podobna według Milera & Laska na tej wysokości w czasie 1,7 s lotu to jest około 130 m lotu miał jeszcze zrobić przechył do 90 stopni ...gdzie grunt idzie do góry 2% ...więc obalenie byłego raportu Milera to "bułka z masłem" na pierwsze śniadanie nawet dla zwykłych ludzi... a te socjologiczne "bełtanie" sobie daruj
TVP News2020.08.10 11:15
dr, Japa ironizuje. On chciał zabłysnąć, ale się pogubił. Biedny Japa, do szkoły miał pod górkę.
Japa2020.08.10 16:04
Dałeś się brachu wpuścić w maliny (TVP News ) Należysz jak widzę do grupy wszechuczonych" , którzy wiedzą wszystko i którzy wymagają od nas , świadomych swojej wiedzy , wyłącznie TAK JEST A tak dla prządku . Rozumowanie "dr " , odnośnie katastrofy , mieści się dobrze w ramach logicznego rozumowania nie opartego o dowody. . Bo i skąd ......
Albert2020.08.10 11:15
W takim razie przeczytaj sobie dokładnie raport Millera, a następnie przeprowadź obliczenia udowadniające błędy komisji Millera. Tak na chłopski rozum to sobie tylko katoprawactwo może obmyślać teorie, ale normalni ludzie używają do tego jednak twardej matematyki i fizyki.
Anonim2020.08.10 12:06
Przeczytałem... załącznik 4 Milera .. błędy na poziomie podstawówki ... nawet nie są w stanie udowodnić że samolot doleciał do brzozy ... przy dodatnim narastającym przyspieszeniu pionowym parabola odejścia ma dwa minima ... a TAWS-38 musieli "wygumkowac" a czy ty obejrzałeś ten tutaj zaprezentowany film ? czy dotarła do ciebie informacja że trzy laboratoria potwierdziły obecność materiałów wybuchowych ... poprzednia komisja (Milera) też miała te informacje ale usiłowała twierdzić że to ... "pasta do butów" zlituj się nad sobą Albert i się nie ośmieszaj.. poprzedni raport Milera już jest dawno zaorany .. a Lasek sam się zaorał jak porównał katastrofę swiz samolt na pełnej prędkości przelotowej około 600 km/h wpadł dowody pod kątem około 600 km/h na to przyśpieszenia hamowania do 600g a TU154M ? w pionie przyśpieszenie hamowania nie przekraczało by 2 g a w pionie 5g - 7g ledwie.. czyli inżynier Lasek twierdzi że 5-7 g = 600 g dobre ? dobre dla matołów z TVN...? (a tak na powaznie za takie coś to powinni mu zabrać tytuł inżyniera) a na pytanie kto policzył oszacował (w raporcie Milera) że na ofiary działało przeciążenia hamowania 100g odpowiedział "I'm not a fizyk, I'm be lated" i uciekł ...Lasek uciekł.. od rozmowy... a ty kogo chcesz bronić ? Laska co zapomniał 3 zasad dynamiki Nevtona z podstawówki ? a ty umiesz te trzy zasady ? może też nie...
Albert2020.08.10 12:32
Bredzisz tak ciężko, że nawet nie ma punktu zaczepienia, od którego można byłoby zacząć rozmowę. Jesteś niepoprawnym fanatykiem, który nie rozumie nawet najprostszych rzeczy, ale usiłuje wdawać się w dyskusję o paraboli odejścia pionowego, przeciążeniach itp. Nawet nie rozumiesz tak podstawowej rzeczy, że ziemia w rejonie Smoleńska jest mocno zanieczyszczona trotylem, penrytem i ogólnie materiałami wybuchowymi, więc ślady takich materiałów na szczątkach samolotu są tak ͏k͏u͏r͏w͏a oczywiste, jak to, że jutro będzie wtorek.
Anonim2020.08.10 14:43
Albert poprzedni wpis cie zaorał ...co nie dotarło ? a może dotarło i zaczynają się bluzgi ? Lasek nie wie (jak się to liczy) i sam nie umie wskazać kto policzył że na ofiary zadziało przeciążenie 100g , a katastrofa Swis (drobna literówka.. wpadł do wody pod kątem około 60 stopni przy prędkości 600 km/h, no to przy przeciazenu hamowania 600g powstało parę milonów odłamków) Lasek porównał z katastrofą Smoleńsk (600g = 5 do 7 g ? ) była komisja Milera była tak głupia że nawet nie rozumie że tym zdaniem (o 100g) w byłym raporcie Milera potwierdzają przyziemienie wybuchowe... chociaż na końcu piszą ze nie wybuchowe .. pewnie cała ziemia jest pokryta materiałami ... taaa... to już lepsza była bajka o "paście do butów... " powiedz "tawriszczom" w Moskwie aby zatrudnili lepszych trolów...
Albert2020.08.11 13:17
A ty wiesz w ogóle, czym jest to twoje 100G i skąd się bierze? Bo sprawiasz wrażenie, jakbyś bezmyślnie kopiował przemyślenia innego katoprawackiego idioty, który też nie ma pojęcia, o czym pisze. Pomijając już to, że z tego twojego słowotoku ciężko coś sensownego wyciągnąć. Może pora nauczyć się pisać po polsku katolicki analfabeto?
janek2020.08.10 14:44
to dlaczego ta wspaniała komisja Laska nie potrafiła zmierzyć porządnie głównej przeszkody terenowej- brzozy?? Były podawane różne wysokości tego drzewa. I jacy muszą być geniusze w tej komisji, skoro po zbadaniu całego jednego !!! fragmentu wraku samolotu w roku 2010 wykluczyli całkowicie wybuchy na pokładzie. I gdzie model fizyczny rozpadu tupolewa??
Albert2020.08.11 13:21
1. To spróbuj precyzyjnie zmierzyć wysokość połamanego drzewa. 2. Nie trzeba być ekspertem, żeby na podstawie ułożenia szczątków wraku wykluczyć wybuch. 3. Nie ma potrzeby tworzenia fizycznego modelu Tupolewa, skoro bez żadnych wątpliwości można ustalić przebieg wydarzeń bez niego.
Japa2020.08.10 14:49
Doktorku ! Myśl logicznie . Skoro piszę ,że nie jestem specem ani uczonym od katastrof i w dodatku zdaję sobie sprawę ,że głupio piszę , to niby co mam ubrać w fakty .? Tak dla równowagi . Twój Tekst świadczy o większym stopniu inteligencji . To jest " dumanie " ( w moim odbiorze ) nie " zakochanego " w raporcie Anodiny ani Millera .
Toni2020.08.10 11:47
Japa ale z ciebie fajtłapa.
Japa2020.08.10 16:17
Ta pogarda to dla nie komplement . Dzięki. uczony .
TO JEST TZW> ODWRACANIE UWAGI !!2020.08.10 13:56
A antos najlepszy. wiekszego idioty ciezko szukac. WIEC CEL OSIAGNIETY!!!! Zirytowana opozycja i dumne tępe powiatówki za 5 stuf ;]
A wy kto?2020.08.11 3:50
Oficer KGB
Do Japa🤣🤣2020.08.10 19:22
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
Japa2020.08.10 22:02
Siema furman . A co cię tak wkurzyło , że udajesz dawnego ministranta ( łacina ).No chyba że piszesz na bani .
Chcesz w Jape?2020.08.11 3:52
POwska dziwko. 🤣🤣 😂 hahahaaa 😅.
Japa2020.08.11 10:51
Cześć furmanku .Znowu na bani .Pomyliłeś mnie z kimś z PO . To, co stoi z tobą pod latarnią to nie z PiS -u .
Suweren2020.08.10 10:30
To nie samowite, jak długo można żyć z BSE.
Filip2020.08.10 10:30
„Wyniki prac Podkomisji…” Tak, mamy przedstawione wyniki prac w formie opinii, nic więcej. Ale raportu Podkomisji nie mamy, i nigdy mieć nie będziemy, bo tak pracują manipulanci na całym świecie. A dla niedowiarków przypomnę, że amerykańscy „patrioci” kalibru Macierewicza jeszcze nie wyjaśnili, kto zabił Kennedy'ego.
a parówki zrobiły puffffff!!!2020.08.10 10:10
TO DOWÓD!!!!!!!!! zamach!!!!
;]2020.08.10 10:01
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl. Antos wrócił!!!!!!!!!!!!!!!!11 ;] jesteśmy uratowani!!! ;] pyr pyr pyr pyr pyr pyr pyr lecą Śmigłowce na pomoc WOT!!!!!! oj pisiurki pisiurki. coraz mniejsi jesteście
do sług Dworu Tuskowego2020.08.10 8:53
Matołkom trudno to zrozumieć, że brak leja o czymś świadczy, a rozrzut części samolotu i szczątki ciał ofiar to potwierdzają.
Anonim2020.08.10 9:48
rozerwanie skrzydła głównego w samym środku i rozsunięcie... przy swobodnym upadku z małym kątem przyziemienia 6 stopni w miękkie błoto (brak leja) przy najniższej prędkości nie ma takiej opcji... w zasadzie niemożliwe... jeżeli skrzydło złamie się przy 5g do 6 g to jest 500 600 ton "na złamanie" (moment siły) to na "rwanie" trza "bidnie" 10 razy więcej od 5000 do 6000 TonSiła , a w miejscu "pancernej brzozy" brak śladów przelotu na wysokości 5 metrów ... zdjęcia satelitarne miejsca katastrofy były już w "necie" na jesień 2010 ..widać "gołym okiem" wybuchowe przyziemienie .. a film(Anity Gargas) z Przelotu Lotniarza nad pancerną brzozą chyba ze 3 lata później ... i w zasadzie "wymiótł" "zaorał" były raport Milera "300 metrów pod zimie" dramatem był jest milczenie w 98% procentach środowisk technicznych... oczywiście co innego obalenie byłego raportu Milera "bułka z masłem" na pierwsze śniadanie ..a co innego nowy raport spełniający standardy ICAO .. no to podobno raport jest ... pandemia przeszkadza ? to od czego mamy rządowe samoloty ? ponadto 95% zasobów Polskiego LOT-u stoi bezczynnie.. na to wysłać do rozsianych uczestników przywieść i odwieść (bez rozgłosu) skoro brakuje już tylko "kropki nad i" i raport opublikować .. bo czy ta pandemia jest czy jej nie ma ? kto tym steruje to nie wiem ? i dokończyć temat
Albert2020.08.10 10:21
Problem w tym, że żaden argument i żaden "dowód" podany przez Macierewicza i jego lachociągów w tym kabaretowo-żenującym "raporcie" nie podważa żadnego z ustaleń komisji Millera. Pomimo 9 lat "wytężonej pracy".
Anonim2020.08.10 10:35
bełtać wodę w kałuży sobie możesz ... i zawracać kijem Wisłę .. problem jest taki że nie musisz się ciągle na forach chwalić wszem i wobec że nie rozumiesz elementarnej mechaniki .. a film broni się sam ..np samolot opadła z prędkością około 30 km/h a drzwi boczne się wbiły w ziemie z prędkością ponad 400 km/h w miejscu gdzie jeszcze samolot nie przyziemił.. (przed przyziemieniem) a wewnątrz drzwi były szczątki ludzkie... ale co tłumaczyć trolowi masochiście za 30 rubli na miesiąc ?
Albert2020.08.10 11:18
Widać, że nie zadałeś sobie trudu choćby pobieżnego przejrzenia raportu Millera, bo inaczej byś nie pisał takich piramidalnych bredni o drzwiach. One nie wbiły się w ziemię - zostały w nią wciśnięte kadłubem samolotu. Świadczą o tym uszkodzenia ich wystającej nad ziemię krawędzi. To oczywiste dla każdego, kto umie samodzielnie myśleć i analizować fakty. Czyli coś, co jest poza zasięgiem każdego zidiociałego do cna katoprawaka.
Anonim2020.08.10 11:49
to ty nie przeczytałeś ...brak śladów kadłuba w tym miejscu ..to co maiła by je wbić ?
Albert2020.08.10 11:56
Ten brak śladów to jawne brednie są. Ślad statecznika pionowego jest kilkanaście metrów wcześniej, więc samolot leżał w tym miejscu na plecach. Widać po tym ślady na zdjęciach.
Anonim2020.08.10 12:12
statecznik ? na tak.. tak.. leżał ze 100 m 200 m przed pierwszym "oraniem " i na drugi dzień go dosunęli bliżej i komisja Milera o tym wiedziała (ale zaksięgowała w raporcie nowa pozycję) a na dodatek satelity to zarejestrowały weź się nie ośmieszaj .. na filmie masz pokazana jak by się zniekształcił by się statecznik jak by samolot przyziemił w całości .. co nie dotarło ? ślepy ?
Albert2020.08.10 12:36
Film Macierewicza to stek urojeń, któremu zaprzeczają oczywiste fakty. Drzwi zostały znalezione w środku wrakowiska, w zasadzie niezbyt mocno uszkodzone, bez jakichkolwiek śladów wybuchu, za to z wygiętą dolną krawędzią. Oczywiście dla katoprawackich bezmózgów to stuprocentowy dowód na wybuch. Ch͏u͏j z tym, że jakby faktycznie wybuchł ładunek na pokładzie, to drzwi wyrwałoby z kadłuba i poleciały gdzieś w bok, podobnie jak okna. Które też leżą w środku szczątków wraku. Katoprawactwo nigdy nie ogarnie rzeczy oczywistych, czego jesteś najlepszym przykładem.
Anonim2020.08.10 14:51
Albert ...drzwi poleciały w bok ..ino bok przy przechyle dość znacznym znajdował się na dole na to drzwi poleciały (w dół) czyli w ziemie.. przed pierwszym oraniem wrakowiska a nie na jego środku.. to tak "apropo konia" co to znaczy "w bok" przy przechyle... film cię "zaorał" i zostały bluzgi ale to nikogo nie wzrusza mnie też nie.. ale widzę że masz problemy z wyobraźnią przestrzenną .. pewnie jak i pozostali sekciarze "pancernej brzozy" rozumiem ze chcesz robić PO-wcom nadal wodę z mózgu..ale i oni w końcu wytrzeźwieją..
Japa2020.08.10 22:20
Podziwiam Pana cierpliwość . Proszę darować , naiwność też. "Albercików " ci u nas pod dostatkiem. Przekonywanie ich , uzyskanie logicznych wypowiedzi, oczekiwanie na kulturę to wielka naiwność . Tacy byli ,są i będą . Głupiemu rozumu nie uzdrowimy , A takich co za srebrniki ojca zakapuje też jest dość dużo. Dla takich taniec na grobach , często za kasę , to normalność
Albert2020.08.11 13:15
O, no proszę, nowy błyskotliwy pomysł - drzwi poleciały w dół w trakcie przechyłu. To teraz wyjaśnij, skąd się wziął ten przechył o 90 stopni.
Jarosław Karłowaty2020.08.10 8:33
a w światowych mediach dalej cisza, nawet ani jednego słowa, co się dzieje pisowcy?, cały świat przeciwko wam? nawet wasz PAN USA? aj waj aj waj , za tydzień będzie Pompeo i was wszystkich do pionu postawi za brak ustawy o zapłacie żydom 300 mld, te brednie mają ukryć wasz strach, aj waj,
Cool2020.08.10 8:57
Osobiście zaczynam się martwić, kiedy "świat" poklepuje nas po plecach i mówi "tak trzymać" ... Ale ja nie mam kompleksów, że jestem Polakiem!
ladychapel2020.08.10 8:03
Konferencję "ekspertów" na komunikatorze Skype - PAMIĘTAMY :) :) :)
Maciarewicz to psychol2020.08.10 8:03
Tylko w kaczystanie taki niezrównoważony psychicznie osobnik może publicznie propagowac BREDNIE
Dzieki internetowi wiem ze istniejesz2020.08.10 19:24
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
Topek2020.08.10 7:54
Myślę że ten zamach zamach przeprowadzili starożytni kosmici z discovery w porozumieniu z Tuskiem i Putinem rozsiewając sztuczną mgłę którą też kiedyś odkrył Macierewicz tylko teraz mu się trochę zapomniało bo dużo tych odkryć
Topek2020.08.10 7:43
Jeszcze parę dni temu Macierewicz oświadczył że są stu procentowe dowody dowody że nawigatorzy specjalnie spowodowali wypadek naprowadzając samolot w innym kierunku, widać jak wyznawcy sekty pisdu mają sprane mózgi i wierzą w wszystkie kłamstwa swojej sekty dotyczące nie tylko tego wypadku, ale też osiągnięć polskiej gospodarki i ogromnego znaczenia politycznego polski w unii europejskiej i miłości Trmpa do Kaczyńskiego
AAAtomek2020.08.10 7:43
Komedii Macierewicza ciąg dalszy. Tylko debile wierzą w zamach bombowy na tutu154.
Cora2020.08.10 6:24
Antoni M dostał pancerną brzozą i teraz bredzi (nie za darmo) a raportu nie będzie, zapomnijcie.
AntySzwab2020.08.10 7:33
Wracaj na interię tęczowa małpo
Moniek2020.08.10 5:52
Są dowody. Są twarde dowody. W ubraniowej szafie podkomisji - przechowywane są dwie bomby, ktore przyniósł naoczny świadek. To te bomby wybuchły w tupolewie. Świadek ze względów bezpieczeństwa ma status "in koguto" - bo przeżył katastrofę, a później był ostrzeliwany przez Putina i Tuska. Teraz jest poszukiwany przez ich kilerów.
robert2020.08.9 23:39
Ciekaw jestem co czuje teraz Tusk, Lasek, Miler. To nie są idioci. Wiedzą co robili. Oby nie dopadł ich seryjny samobójca.
Pisdzielec2020.08.10 7:48
Myślę że są bardzo poruszeni i strasznie się przejmują ustaleniami Macierewicza
Po 11, nie OBOJĘTNY2020.08.9 22:41
"W związku z tym spada olbrzymi obowiązek już na prokuraturę, nie komisję." Czyli teraz, to znaczy za parę lat jak Maciek Rewicz opublikuje "raport" za szukanie winnych zabierze się prokuratura. Powoła zespół do przebadania "raportu" i po następnych latach nie wykryje sprawców. Najmłodsi z nas mają szansę tego dożyć.
Igor to ty,2020.08.10 2:34
😂😂😂 Jak bardzo trzeba być sqrwionym żeby takie rzeczy pisać???
Zagmatwane2020.08.9 22:30
szwabom w to graj bo PO nie miało konkurencji wiec wpływy niemieckie silniejsze w Polsce tylko po jakiego ruski na własnym terenie to robiły ?? tego nie kumam mogli by go sprzątnąć w tysiące innych sposobów ...
Glaudiusman2020.08.9 22:25
Czyli wiadomo kto stoi za tym zamachem i zbrodnią i kto na tuszowanie tej zbrodni ze strony polskiej na to pozwolił. Należy ściągnąć tego typa z Brukseli i surowo osądzić za zdradę Polski i współpracę ze sprawcami. I żadnych ceregieli. Zapuszkować i koniec, nie licząc się z merkelową i komisarzami paskudnymi
Patrzcie 90% trolli2020.08.9 22:11
na stronie!!!!! Dlaczego???? Przecież to tylko sensowna ,logiczna prawda ukazana przez pana ministra Macierewicza! Aaaa to dlatego tylu ich jest!!!!!!!!!
Viking2020.08.9 21:02
A kiedy oddacie pomorze śląsk mazury wielkopolskę co ?! chyba historia musi sie powtórzyć tak bywa często...
Prawda boli .2020.08.9 22:31
won stad szwabska świnio jak tam śmierdzaca makrela kiedy złoto i dzieła sztuki skradzione oddacie Polsce i reszcie Europy wy je...e ku...y
Japa ""2020.08.9 23:10
" Vikingu " . poducz się naszej polskiej historii . Nam to ,,załatwili " w Jałcie ze Stalinem .To i tak mniej niż mieliśmy przed 39 .O wiele mniej .
hyhy2020.08.10 0:23
Herr Hau-Hau się odezwał...hyhy
Iza2020.08.10 3:22
KOGO DURNIU PYTASZ JUŻ KOLEJNY RAZ O TO SAMO!! ....NIE ZNUDZIŁO CI SIĘ?.... ZMIEŃ ADRES...! Nie do nas pytanie! ....
twój oficer prowadzący2020.08.9 20:50
Zamiast wymyślania tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania na forach są inni.
oficer LWP2020.08.9 20:54
obiecałeś, że jak ciebie my wszyscy agenci zerżniemy w żopę to się uspokoisz, my słowa dotrzymaliśmy a ty ?
On chce jeszcze2020.08.9 22:10
;p
Saki Faki2020.08.11 3:55
A ja?
Izydor2020.08.9 21:28
Antoni ma źle dobrane leki, proszę kontaktować się z jego lekarzem, przekaże jak tylko będzie możliwy kontakt z pacjentem.
Japa2020.08.9 23:12
Izydorku , nie rób wstydu Burakowi swoją niewiedzą .
usp2020.08.9 20:39
https://www.youtube.com/watch?v=sA_1Ie_e5gk
niech bedzie pochwalony jaroslaw kaczynski.2020.08.9 20:33
Ciekawe czy będzie raport wyjaśniający wszystkie wersje Macierewicza dot. "zamachu"
oficer LWP2020.08.9 20:40
Macierewicz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tezy są tak sformułowane, że komisja ma jeszcze przed sobą co najmniej tyle lat pracy ile będzie rządził PIS i tezy są formowane wg zapotrzebowania politycznego Jarosława, teraz doskonale widać dlaczego od września ubiegłego roku nie pozwolono Antoniemu opublikować tego raportu bo byłby on gwoździem do przegrania przez Dudę wyborów prezydenckich i świadczy to o tym, że Jarosław doskonale zdaje sobie sprawę, że te wypociny Antoniego są tak naprawdę guano warte, on jest potrzebny na wewnętrzny rynek polityczny aby otumaniać religią smoleńską swoich wyznawców
Ulka2020.08.10 3:25
Lechu K. -"oficerku LWP "! Przyśniło ci się coś?? Odstaw prochy! Nie jesteś ich rzecznikiem!
oficer LWP2020.08.10 8:28
jestem rzecznikiem wolontariuszem
EMD2020.08.9 20:32
Czy ktoś może podać link gdzie jest to 60 stronnicowe streszczenie?
Jarosław Karłowaty2020.08.9 20:44
przeczytaj jakąś wartościową książkę a nie te brednie chyba, że jesteś wyznawcą PIS to lektura obowiązkowa, pomogę ci, poszukaj u drugiego obłąkańca Sakiewicza na niezależnej, tam to jest dopiero odlot, Fronda przy nich "trzyma" poziom
yhm2020.08.9 20:24
Obejrzalem ten "dokument" do ok 45min. Zastanawia mnie czy paliwo lotnicze jest wybuchowe? 38min paliwo zapala sie ale nie wybucha a co z drugim skrzydłem w ktorym podobno nie było ładunku? I te kolorowe symulacje giecia sie kadluba uwzgledniaja zachowanie sie paliwa w skrzydlach? temperature po zaplonie itd...
Anonim2020.08.10 9:59
paliwo lotnicze do silników odrzutowych to nafta .. najbezpieczniejsze paliwo .. i własnie nie zapala się od wybuchu (za mała czasu na przekazanie energii cieplnej) a od wysokiej temperatury ... i nie zapaliła się w Smoleńsku ani w doświadczeniu ... po rozerwaniu zbiornika (skrzydła) się wylało.. a z prawdopodobieństwem 99% zapaliło by się w normalnym przyziemieni "całego samolotu" bo ogromne tarcie rozgrzało by paliwo i zapaliło ...i ten brak pożaru na wrakowisku to jeden z wielu dowodów na wybuch .. z rozerwanego skrzydła samolotu paliwo się wylało w mokre podłoże... a drugie (prawe) swobodnie upadło i nie miało okazji na długie trzeć po ziemi a się nagrzać .... takie to proste...
Albert2020.08.10 12:05
Jak zwykle piramidalny stek bredni katoprawaka, który nie ma zielonego pojęcia o temacie, ale chce zabłysnąć. Paliwo Tupolewa to Jet A-1 (czyli zwykła kerozyna). Sama się nie pali (jak każde inne paliwo płynne), ale temperatura zapłonu tego paliwa to 38 stopni, a samozapłonu 210 stopni Celsjusza. A czego jak czego, ale podczas katastrofy oparów paliwa było mnóstwo, źródeł ognia także. Temperatura spalania kerozyny jest bardzo wysoka, 2,5 raza wyższa, niż wysokooktanowej benzyny. Ale oczywiście po co o tym wiedzieć, skoro katoprawactwo woli ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏ić tylko o tym, co im się wydaje?
Anonim2020.08.10 15:49
ale w kwietniu 2010 temperatura przy powierzchni ziemi była w okolicy zera stopni Celcjusza .. a jaka temperatura ma paliwo skoro po kilku godzin lotu samolotu na wysokości 9 km gdzie jest około -40 stopni Celcjusza a zejście z tej wysokości to jakieś do 15 minut ... to jaką temperaturę miało paliwo ? tak więc wybuch nie zdąży nagrzać takiej ilości paliwo ale trące o skrzydło o ziemie ze zbiornikiem mogło by się nagrzać ... ale zgadnij czym się gasi wierze wiertnicze ? ano gasi się wybuchami ... pod warunkiem dodatkowo chłodzenia elementów stycznych z ropą .. ropa jest bezpieczna temperatura zapłonu benzyny do silników tłokowych to chyba 16 do 18 stopni i eksperyment wybuch i wrakowisko pokazały brak pożaru ... i w eksperymencie ..duża ilość paliwa spadła na ziemie i tylko nie wielkie opalenia mokrych paliwem elementów w smoleńsku kilka małych ognisk strażacy ugasili w 15 minut.. a co by się stało jak by się zapaliło 20-30 ton paliwa w jednym miejscu na raz ? gasili by kilka godzin a słup dymu był by widoczny z 20 km przez parę godzin.. ale się nie zapaliło bo paliwo już tracił podczas lotu ..a reszta rozprysła się po wybuch w mokre zimne środowisko zero stopni ale samo paliwo mogło mieć -30 stopni... no to się nie zapaliło jak i w doświadczeniu .. z paliw lotniczych zawsze nafta będzie bezpieczniejsza od benzyny (paliwa) do silników tłokowych lotniczych ...a czy ty uważasz inaczej ?
niech bedzie pochwalony jaroslaw kaczynski2020.08.10 21:07
To paliwo miało wpływ czy nie? Przecież nie lecieli szybowcem? W tej "kolorowej" symulacji wygląda, ze zmienna jakim jest właśnie paliwo nie zostało uwzględnione. Moim zdaniem powinni zrobić symulacje z nieuwzględnieniem ilości paliwa i jego zapłonem a także z ew. wybuchem itd.
Anonim2020.08.10 22:41
symulacja ? wykonano to co twierdził MAK&Miler i to co stało się faktycznie , w drugim przypadku oddzielnym doświadczeniem potwierdzono ze paliwo się nie zapali .. w pierwszym przypadku skupiono się na destrukcji mechanicznej a paliwo było uwzględnione tylko jak ciężar.. temperatura zapłonu oznacza zapalenie od iskry nad oparami ...która mogła nie wstąpić a temperatura "samozapłonu" to 210 stopni .. istnieje prawdopodobieństwo że jakiś część paliwa mogła by się nagrzać do takiej temperatury i zapalić .. . ale nafta nie wybucha a dość długo się pali... po prostu gdyby w hipotezie MAK&Miler doszło do pożaru to samolot (jego szczątki) był by w tym samym obrysie dwa przełamani kadłuba przed i za skrzydłem głównym .. ino szczątki były by sproszkowane od pożaru...lub nie jeżeli by pożaru nie było .. ale na pewno nie było by takiej rozwałki (rozrzutu szczątków i ofiar) ...a polityka takiego czy innego zostaw w spokoju... film jest sprawozdaniem z prac naukowców a nie polityków.. dodatkowo wyzołśliwowanie się nad kimś kto kogoś w katastrofie stracił jest nadzwyczaj obrzydliwe.. więc nie musisz się popisywać swoim chamstwem i matolstwem
Albert2020.08.11 13:24
Kolejny dowód na to, że nie masz pojęcia, o czym piszesz. Temperatura zapłonu paliwa to coś zupełnie innego, niż temperatura samego paliwa w stanie płynnym. Cała reszta twoich bzdurnych wywodów nadaje się tylko do śmieci.
Jarosław Karłowaty2020.08.9 20:11
przeglądam światowe anglojęzyczne informacje i nigdzie nikt nie raczył nawet wspomnieć, że ten obłąkaniec spłodził kolejną już tysięczną wersję katastrofy, nawet USA wasz PAN o tym nie wspomniał, muszą mieć na świecie niezłą bekę z tego obłąkańca ,
Szybka Randka2020.08.9 19:59
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu- www.lexlale.com.pl i wyszukaj mnie po niku: Monik5 napisz do mnie i spotkajmy sie!
komornik2020.08.9 20:18
ostatnio jak brałaś w paszczę to mówiłaś, że jesteś Marcela i pisowcy maja gratis
Recydywizm Kremla!2020.08.9 19:35
Kreml, bez względu kto rządzi, car, I sekretarz, car ponownie, zachowuje się identycznie. Zestrzelili Korean Air Lines Flight 007 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski, zestrzelili Malaysia Airlines Flight 17 mając pełną świadomość, że to jest pasażerski. Recydywizm Kremla! ..... A gdzie tu się mieści tragedia smoleńska? Polska nie ma dostępu do "czarnych skrzynek", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do nagrań wieży z Moskwą, videa "gdzieś przepadły albo VCR nie działał", radar był "źle skalibrowany", polscy prokuratorzy nie mają dostępu do świadków, do ich zeznań, a wielu z nich dość szybko "zeszło z tego świata", światła na pasach nie działały itp., itd. .... Holendrzy pozbierali każdy kawalek MH17 i u siebie odtworzyli nieszczęsny samolot i wiedzą dokładnie kto to zrobił. Podobnie zrobili Brits z Pan Am Flight 103, Amerykanie z TWA 800, tylko najważniejszy samolot Rz.P. leży jak kupa złomu na tej nieludzkiej ziemi. Nie tak daleko od grobów pomordowanych. Zbrodni której Kreml się wypierał przez ponad półwiecze a i dzisiaj trwa przy "oryginalnej"wersji wydarzeń historycznych.
Jarosław Karłowaty2020.08.9 20:06
a ty pisowcu tylko kopiuj i wklej, takich tępych wyznawców ma PIS
Głupota pisiorów2020.08.9 22:16
W czwartek po południu do Polski wróciła czarna skrzynka Tu-154, który rozbił sie pod Smoleńskiem. Do kraju przywiózł ją samolot Globemaster, na którego pokładzie znajdowały się też ciała 34 ofiar katastrofy. Tak 10 kwietnia 2010 roku pisała polska prasa. Zdematerializowała się na widok pisiorów?
czarne skrzynki sa na Lubiance!2020.08.10 2:54
"1 czerwca 2010 r. MSWiA ujawniło dokonaną przez rosyjski MAK transkrypcję nagrań czarnych skrzynek. Część nagrań była nieczytelna, dlatego WPO przekazała je wtedy biegłym z Instytutu w Krakowie. Polscy biegli pracowali na kopiach zapisów - ich oryginały znajdują się w Rosji w dyspozycji tamtejszej prokuratury i nie będą przekazane Polsce przed zamknięciem rosyjskiego śledztwa ws. katastrofy." ..... 𝐢𝐜𝐡 𝐨𝐫𝐲𝐠𝐢𝐧𝐚ł𝐲 𝐳𝐧𝐚𝐣𝐝𝐮𝐣ą 𝐬𝐢ę 𝐰 𝐑𝐨𝐬𝐣𝐢 𝐰 𝐝𝐲𝐬𝐩𝐨𝐳𝐲𝐜𝐣𝐢 𝐭𝐚𝐦𝐭𝐞𝐣𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐢 𝐧𝐢𝐞 𝐛ę𝐝ą 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐚𝐳𝐚𝐧𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐳𝐚𝐦𝐤𝐧𝐢ę𝐜𝐢𝐞𝐦 𝐫𝐨𝐬𝐲𝐣𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 ś𝐥𝐞𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐰𝐬. 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐲. !!!!!
Japa2020.08.10 7:02
Operujesz faktami do bólu prawdziwymi A tu, jak widzę, nie brakuje tych co to gen. Anodinie i Millerowi biją brawo .
Street Fighting Years2020.08.9 19:09
https://www.youtube.com/watch?v=1DQnl0NsVUw
How's your2020.08.9 19:36
English, dick?
Premier pirotechniczny2020.08.9 18:58
To wybuchł pokaźny ładunek "małpek" zabrany na pokład.
twój oficer prowadzący2020.08.9 19:00
Zamiast wymyślania tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania są inni.
premier2020.08.9 19:04
pomaluj się na tęczowo, to tobą pomacham
oficer LWP2020.08.9 19:29
ty Antoni dalej swoje
kaczan2020.08.9 20:16
ty jesteś tym oficerem prowadzącym TW Balbina?
JanP2020.08.9 18:51
Tusk osobiście wniósł ten ładunek do samolotu.
Midas inaczej2020.08.9 19:42
To nie prawda - Tusk by go zepsuł albo zgubił.
Pepe2020.08.9 18:43
No dobrze, to była zamach i cisza, nasz rząd cisza,, usa,cisza albo nie traktują powaznie tego raportu .. powinien być krzyk na cały świat, co jest tu nie tak?
man.of.Stagira2020.08.9 18:49
znaczy co...bomba termo-jądrowa czy jak, dzidziu?..
oficer LWP2020.08.9 18:40
to co udowadniał i udowodnił Binienda z Nowaczykiem? wychodzi, że udowodnili jak to pancerna brzoza zaatakowała samolot i go zniszczyła, teraz ten pisowski obłąkaniec udowodnił, że samolot rozpadł się z powodu wybuchu a nie brzozy czym udowodnił, że Binienda z Nowaczykiem kłamali. że samolot uderzył i rozpadł się z powodu brzozy, komisja Macierewicza w 2020 roku udowodniła, że komisja Macierewicza w latach 2015-19 kłamała
twor oficer prowadzący2020.08.9 18:42
Zamiast wymyślania tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania są inni.
oficer LWP2020.08.9 18:44
Antoni nie onanizuj się już tak, macie w Tworkach dostęp do internetu? co za postępy w leczeniu obłędu
Izydor2020.08.9 18:37
Tylko u nas majaczenia schizofrenika na usługach GRU.
twój oficer prowadzący2020.08.9 18:40
Zamiast tych nowych nicków słuchaj przełożonych. Powtarzam. Miałeś dzisiaj ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania są inni.
man.of.Stagira2020.08.9 18:34
PYTANIE: Skoro nie dało się dotrzeć do całości materiału dowodowego, to pozostają zapewne w tej sprawie jakieś niewiadome? Antoni Macierewicz: "Nie. W sprawach podstawowych , w kwestii eksplozji materiału wybuchowego, RDX (hexogenu), trotylu i pentrytu, który doprowadził do zniszczenia samolotu nie ma wątpliwości. Zwrócę uwagę, że akcentowanie, że nie wszystko w sprawie smoleńskiej zostało zbadane i nie do wszystkiego mamy dostęp, może być figurą retoryczną, której funkcją jest jedynie podważanie ustaleń prac naszej podkomisji. Wszystkie kluczowe części samolotu, kluczowe wydarzenia i materiały dowodowe zostały zbadane i nie ma wątpliwości co do tego, co się wydarzyło."
TwojaStara2020.08.9 18:23
Może zróbmy wiarygodną rekonstrukcję zdarzeń. Tupolew jeszcze jeden jest, para prezydencka - jest, Kaczor tych samych wymiarów - jest. Do dzieła!
twój oficer prowadzący2020.08.9 18:38
Miałeś ch...u rybi machać tęczową szmatą w Warszawie. Od trollowania są inni.
Tylko u Was2020.08.9 18:22
takie brednie
man.of.Stagira2020.08.9 18:21
Antoni Macierewicz: "Wskazałem już niektóre badania jakie zrobiliśmy a przypomnijmy , że prace NIAR (National Instiutut of Areonautical Reaserch) z USA wykazały fałszywość Raportu Anodiny i Millera. Do tego trzeba dodać choćby kluczowe badania związane z ujawnieniem śladów materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu TU 154 101 i tych częściach TU 154 102, które podczas remontu zostały przemontowane z TU 154 101. Rekonstrukcja dokonana przez NIAR opiera się na gigantycznej pracy członków Komisji zespołu p. Tomasza Ziemskiego , który na podstawie zdjęć zrekonstruował samolot TU 154 101 i odtworzył proces eksplozji w skrzydle i w centropłacie. Zespół p. Jabczyńskiego dokonał niebywałej pracy analizując zniszczenia ciał ofiar tragedii, rozpoznając skalę rozrzutu i zniszczeń powybuchowych, oparzeń większości pasażerów i pozbawienia w całości ubrań bardzo wielu z nich. Zidentyfikował też miejsce siedzenia w samolocie 63 spośród 96 osób. Prof. K.Nowaczyk dokonał kluczowej analizy parametrów lotu odróżniając te, których wiarygodność jest wątpliwa od tych na których można się oprzeć i wykazał, że samolot utracił skrzydło co najmniej 100 m przed brzozą , która wg. Anodiny, Laska i Millera miała być przyczyną katastrofy. Prof. W. Binienda wraz z NIAR wykazał bezspornie, że gdyby w ogóle samolot uderzył w brzozę (co jak wiemy nie miało miejsca!) to skrzydło przecięłoby drzewo a nie odwrotnie jak chce Anodina i Lasek z Millerem. A wreszcie udowodnił , że lewe drzwi pasażerskie zostały na metr głęboko wbite w ziemię na skutek właśnie wyrzucenia ich eksplozją z rozpadającego się samolotu. Pani Majczyna, psycholog wykazała fałsze ekspertów Millera i Anodiny i udowodniła jak spójna, profesjonalna i kompetentna była załoga TU 154 w odróżnieniu od rosyjskich kontrolerów lotu. Eksperymenty prof. Płk. A. Siadkowskiego odegrały fundamentalną rolę w badaniu eksplozji. A analizy kpt. J. Więckowskiego – w badaniu działań pilotów. Wymieniam skromną część badań [...]"
Łubianka2020.08.9 18:18
Mówiłem ci, trollu Albert vel Woy, że dzisiaj trollujemy na Białorusi albo w sprawie LGBT, a nie w sprawie naszych działań operacyjnych wobec samolotów nieprzyjaciela. Do roboty, bliadź, wykonać!
TVP News2020.08.9 18:15
A Macierewicza spiskowa teoria o tym, że trzy osoby przeżyły katastrofę Smoleńską to zwykły „fake news”.. a Tu-154 nawet nie wystartował z Warszawy - potwierdził to wiecznie żyjący na płaskiej Ziemi Elvis. Według wiarygodnego źródła, TVP, Lechu teraz zakłada rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Albert2020.08.9 18:14
Majaczenia chorego z nienawiści idioty. Albo bardzo sprytnego kłamcy i wyłudzacza pieniędzy z budżetu. Nie wiem, co gorsze. Niezależnie od tego - cały ten film i raport Macierewicza i jego lachociągów to piramidalny stek bredni, który nie zasługuje nawet na to, by nazwać go kabaretem. Wybuch? Jasne. Proszę pokazać JEDNO zdjęcie dowolnego elementu wskazujące bezdyskusyjnie na zniszczenia wskutek eksplozji ładunku wybuchowego. Wystarczy tylko jedno. Śladów materiałów wybuchowych na szczątkach wraku komentować nie ma sensu, bo to jest skrajny debilizm zdradzający kompletny brak pojęcia o czymkolwiek tych rzekomych "ekspertów" i "specjalistów".
Cwajsztajn2020.08.9 18:22
Oczywiście, że samolot w całości uderzył w ziemię - widać to na zdjęciu krateru jaki zostawił w miejscu uderzenia. Zaraz, zaraz, gdzie to zdjęcie? - gdzieś mi się zawieruszyło.
Albert2020.08.9 18:39
Krateru? Ty się dobrze czujesz?
Cwajsztajn2020.08.9 19:44
Gdy coś dużego i ciężkiego jak samolot, uderza w miękką ziemię to nie zostawi śladu?
Albert2020.08.9 21:11
Do góry nogami? Nie, nie zostawi. Ale skąd katoprawak miałby o tym wiedzieć?
Maria Błaszczyk2020.08.9 22:55
Krater powstaje, w uproszczeniu, gdy jakiś obiekt uderza w grunt z grubsza z "góry" z dużą prędkością. Np. meteoryt. Ten samolot leciał w zasadzie równolegle do podłoża. Obrywały mu się przy tym różne kawałki, bo tam rośnie las, a samoloty nie zostały skonstruowane do latania przez las (jeśli kiedyś zastanawiałeś się, czemu lotniska tak głupio wyglądają i nie ma na nich żadnych ozdobnych drzewek albo krzaków, przez co są takie paskudne - to właśnie dlatego). Ale zamiast krateru mamy opisany ślad rycia statecznikiem pionowym - co doskonale pasuje do wszystkich dostępnych danych, nie tylko do ostatniego zarejestrowanego odczytu żyro-wertykali pochylenia mniej więcej zero stopni, ale także do zakladananej półbeczki.
ubawiony2020.08.9 23:41
Krater to ma w głowie troll Dumny Gej, który zmienia się w Marię Błaszczyk jak Michał Sz. w Margot.
Irek2020.08.10 3:35
"ubawiony" ! .....Właśnie o tym samym miałem pisać! Ależ ta nasza "Maria mundra"!?.. Chyba cały rozumek Lecho K. w ten nick przelał..! Ja nie wiem, że też on nie wie co pisze i w jakim nicku??? Zeby się tak ciągle ośmieszać!? Na pamięć znamy wpisy i te jego nicki!
"Agnieszka Dz.❤️ 🌼❤️ 🌼"2020.08.11 3:59
Ale co tam zmieniają się bo przygrzało w tyłki i kopiejek nie będzie. Powoli znikają! To dobry znak dla Frondy.
To kłamstwo!2020.08.9 18:07
Były dwa wybuchy i dobijanie rannych! A nie jeden wybuch!
Woy2020.08.9 18:06
Co jest, nikt nie chce komentować słów kretyna?
Anonim2020.08.9 18:13
Na razie jedynym kretynem produkującym się tutaj jesteś Ty. Trudne to do przyjęcia dla Ciebie, ale spróbuj.
OK, już komentuję2020.08.9 18:15
No więc OK, komentuję twoje słowa, kretynie: Uważam, że nie jest prawdą, że nikt nie chce komentować twoich słów, kretynie, ponieważ niniejszym je komentuję.
Woy2020.08.9 18:32
No cóż! Wiedziałem ze pisowscy kretyni nie zrozumieją mojego postu.
Senny2020.08.9 20:18
Widać, że dla "pisowskich kretynów" zbyt yenteligentny i oni nie mogą pojąć sensu twoich wypocin.
Woy2020.08.9 20:59
Trafione w 10. Oni rozumieją tylko świński kwik.