03.05.20, 16:30

TYLKO U NAS! Grzegorz Strzemecki: ,,Lekka grypa'' czy ,,śmiertelne zagrożenie''? Czy da się to obiektywnie ocenić?

Czy obecna epidemia to śmiertelne zagrożenie czy napompowany panicznymi doniesieniami balon? Odpowiadając na to pytanie dobrze byłoby opierać się na konkretnych danych, a epidemia dostarczyła ich już całkiem sporo. Niektórzy jednak wydają się je ignorować, wygłaszając jednoznaczne sądy typu jest pandemia - nie ma pandemii, groźna - niegroźna, albo: u nas nikt nie umarł - więc pandemia to fikcja.

Jednak rzeczywistość jest zwykle zniuansowana. Jest ogromna przestrzeń między zwykłą sezonową falą grypy a XIV-wieczną czarną śmiercią, która uśmierciła 1/3 albo ponad połowę niektórych populacji. Warto to uwzględniać, używając np. liczb, które mogą to zniuansowanie ukazać, o ile oczywiście wykorzystuje się nie tylko zera i jedynki.

Niektórzy jednak ograniczają się do wygłaszania jednoznacznych, zero-jedynkowych sądów typu: jest pandemia - nie ma pandemii, groźna - niegroźna, albo: u nas nikt nie umarł - więc pandemia to fikcja. Nawet jeśli ktoś ma wiele racji w swoich ocenach, to brak zniuansowania (a może rzetelności?) osłabia lub podważa jego tezy, a nawet zamienia je w absurd. Niestety, dotyczy to często także fachowców (lekarzy, epidemiologów, wirusologów itp.). Mapka zasięgu tzw. czarnej śmierci (patrz Wikipedia - TUTAJ) pokazuje, że ominęła ona Polskę, Mediolan i francuskie podnóże Pirenejów. Czy to znaczy, że tej pandemii nie było?

Rzeczywiście, nie jest dobrze, kiedy "panika paraliżuje działania służby zdrowia i pacjenci, którzy powinni się znaleźć pod opieką specjalistów, nie mogą się do nich dostać" (patrz TUTAJ). Faktycznie nie ma sensu zakaz aktywności fizycznej poza domem czy zamykanie kościołów, gdy są czynne hipermarkety. Nie próbuję podważać medycznych kompetencji ordynatora oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wierzę, że z tych, którzy się tam zgłosili, tylko niewielu ma koronawirusa i prawie wszyscy łagodnie to przeszli. Rozumiem jednak, że tak wyglądało to w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednak czy o "lekkiej grypie" można mówić w przypadku Bergamo, gdzie liczba zgonów skoczyła dziewięciokrotnie (patrz np. TUTAJ), albo Hiszpanii, gdzie wzrosła o 72%, czy Belgii, gdzie wzrosła o 60% (patrz np. TUTAJ).

Czy w takich przypadkach można mówić o "lekkiej grypie" jak w Dąbrowie Tarnowskiej? Jeśli tak, to przydałoby się jakieś poparte liczbami uzasadnienie. Np.: "lekka grypa" to tyle i tyle zgonów na milion i to jest właśnie taki przypadek". Oczekiwałbym również uwzględnienia faktu, że sytuacja w jednym miejscu może być inna niż gdzie indziej w Polsce i na świecie.

Jeśli ktoś stawia zarzuty, że zmieniając definicję pandemii WHO naruszyło prawidłowy obraz rzeczywistości, to powinien również przedstawić liczby, a nie upraszczające kategoryczne sądy. Przecież właśnie takim kategorycznym sądem jest owa krytykowana definicja - od przekroczenia progu jakichś parametrów nazywamy coś pandemią, epidemią itp. Definicje klasyfikują i porządkują fakty, ale decyzje w sprawie epidemii powinno się podejmować na podstawie liczb, a nie definicji, oceniając jaki poziom zgonów, zachorowań, powikłań i skutków ubocznych wymaga określonych nadzwyczajnych działań.

Niedostatek takich zniuansowanych i odwołujących się do liczb opinii fachowców, zachęca do nie-fachowców do zabierania głosu. Czy do końca nie-fachowców? Nie zamierzam odmawiać lekarzom wiedzy medycznej, nie mają jednak oni monopolu na prawidłowe operowanie liczbami i logiką. Spróbujmy zatem, także na podstawie tego, co lekarze udostępnili w sieci, ocenić w prosty sposób kilka wariantów rozwoju sytuacji z punktu widzenia słuszności odwołania się do środków nadzwyczajnych.

WARIANT 1.

Gdyby po 29 kwietnia epidemia zaczęła opadać w takim samym tempie jak narastała, to wygasłaby 17.06, po 49 dniach, które upłynęły od pierwszego przypisanego jej zgonu. Trwałaby zatem 98 dni (typowe epidemie grypy trwają od 3 do 6 miesięcy). Pokazuje to ilustracja 1. w której przyjęto, że zgony są miarą narastania epidemii.

 

Ilustracja 1. Wariant 1. rozwoju epidemii: po 29.04 wygasa dokładnie tak jak narastała, czyli "symetrycznie" względem czerwonej osi.

Do oszacowania skali zagrożenia wystarczy przybliżenie, że wygasanie epidemii to zwykłe lustrzane odbicie jej narastania. Upraszcza to rachunki liczby zgonów, bo wystarczy tylko podwoić ich dotychczasowa liczbę, co daje 1248. Podzielenie tego wyniku przez aktualną populację Polski określa sumaryczną śmiertelność takiej epidemii na 0,0033% (umiera jedna osoba na 30,7 tys.). Czy to dużo czy mało?

W artykule z 27 marca (TUTAJ) przytoczyłem opublikowany przez PZH (TUTAJ) wykres zachorowań i zgonów na grypę. Wynika z niego że od 1975 do 2018 r. najwięcej zgonów na grypę miało miejsce w 1975 r. (późniejsze miały wielokrotnie mniejszą śmiertelność). Odnotowano wtedy około 1415 zgonów i 3 750 tys. zachorowań (obie wielkości odczytane z wykresu, więc przybliżone). W odniesieniu do ówczesnej populacji śmiertelność wyniosła 0,0042%. W innym ujęciu, umierała jedna osoba na 2650 chorych.

Lekarzom pozostawiam ocenę, czy była to "lekka grypa" czy nie, ale wnosząc z tych danych, była to najcięższa grypa w ciągu ostatnich 45 lat. Jednak czy ktoś o niej w ogóle pamięta? Pamiętam, że nie wprowadzono wtedy jakichś szczególnych ograniczeń, w przeciwieństwie do epidemii grypy z Hong Kongu w 1969 r. podczas której zamknięto szkoły na tydzień lub dwa (co jako uczeń dobrze zapamiętałem). Na tę grypę umierała jedna osoba na tysiąc (źródło TUTAJ)

A zatem, omawiany wariant 1. wydarzeń przyniósłby 0,8 śmiertelności grypy z 1975 r., co oznacza, że biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę zgonów nie ma miejsca żadna nadzwyczajna sytuacja. Podważałoby to całkowicie sensowność obecnych obostrzeń, gdyby nie pytanie, czy to nie właśnie dzięki nim osiągnęliśmy ten rezultat.

Niejednoznaczny obraz obecnej epidemii nadaje również fakt, że obecnie w Polsce umiera około 5% osób u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem (co dwudziesta).

Pod tym względem wirus ten jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż podane wyżej przykłady grypy, chociaż porównujemy nie całkiem analogiczne współczynniki. Trzeba też pamiętać, że nie są to abstrakcyjne liczby, ale różni, konkretni ludzie. Nie tylko starcy, którym koronawirus może skrócić życie o miesiąc, rok lub pięć lat. Także zupełnie młodym ludziom może on odebrać całe życie które mają przed sobą.

Jak widać, różne parametry sugerują różne oceny, utrudniając jednoznaczną ocenę zagrożenia. To również powinno skłaniać do wyważonych sądów, choć wydaje się, że decydującym kryterium powinien być jednak ogólny współczynnik śmiertelności zgonów na całą populację.

WARIANT 2.

Załóżmy jednak, że epidemia trwa, ale utrzymujemy średnią dzienną liczbę zgonów na poziomie z 29.04 (tj. 28,3). Przedstawia to ilustracja 2.

 

Ilustracja 2. Wariant 2. przebiegu epidemii i wynikająca z niego liczba zgonów. W fazie po 29.04 pokazano tylko średnią, nie próbując symulować dziennych wahań tej liczby. W sumie i tak liczy się średnia

 

Proste dodawanie i mnożenie pokazuje, że w takim wariancie, 3 czerwca, 35 dni po 29.04, (84 dni od odnotowania pierwszego zgonu) epidemia spowoduje w Polsce 1614 zgonów. Wartość ta odniesiona do obecnej populacji daje łączną śmiertelność grypy z 1975 r., całkiem nieadekwatną, jak stwierdziliśmy, do obecnych drastycznych ograniczeń (gdybyśmy mieli pewność, że się nie zwiększy). Traktując ten wariant jako pośredni, przejdźmy teraz do wariantu 3.

WARIANT 3

Wariant 3. polega na symetrycznym odwróceniu przebiegu wariantu 2 (wszystko dla uproszczenia rachunków) symulując epidemię przedłużającą się, ale na ograniczonym poziomie (ilustracja 3.). Przez kolejne 35 dni utrzymuje się aktualny średni poziom zgonów (28,3), po czym następuje spadek jak w wariancie pierwszym. Wszystko trwa zatem 2x(49+35)=168 dni, czyli do 23 września, prawie pół roku, jak typowa dłuższa fala zachorowań na grypę.

 

Ilustracja 3. Wariant 3. rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

 

Przyjęty model również pozwala łatwo podać liczbę zgonów jako 2x1614=3228 i określić śmiertelność jako dwa razy większą od przypadku grypy z 1975 r., którą mało kto zauważył, a prawie wszyscy zapomnieli.

 

Przyjmując, przyznaję dość intuicyjnie i arbitralnie, że podwojenie śmiertelności tej zapomnianej grypy to nie tragedia, można założyć, że dopóki nie przekroczymy zbytnio takiego poziomu śmiertelności, nie ma powodu do nerwowości. Przy takim założeniu, również taki przebieg epidemii nie może być uznany za wystarczający do wprowadzenia tak daleko idących, kosztownych i niszczących gospodarkę obostrzeń jak obecnie. I znowu: jedynym dla nich uzasadnieniem jest przypuszczenie, że gdyby nie one, sytuacja wymknęłaby się spod kontroli i znacznie pogorszyła. Jak bardzo mogłaby się pogorszyć?

 

Pewne wyobrażenie o tym dają przykłady pokazane w tabeli 1. Dla wybranych krajów oraz opisanych wyżej wariantów sytuacji przedstawiono w niej liczbę zgonów przypisywanych koronawirusowi (do 29.04), śmiertelność (w procentach i liczbie osób na jeden zgon), porównanie śmiertelności z Polską (na dzień 29.04) oraz z grypą w Polsce w 1975 r.

 

Tabela umożliwia porównanie skali zagrożenia (śmiertelności) w różnych krajach z danymi dla Polski - dla obecnej epidemii i grypy z 1975 r. Widać z niej, że np. śmiertelność epidemii koronawirusa w Belgii osiągnęła prawie 16 razy wyższy poziom niż śmiertelność grypy w Polsce w 1975 r. i prawie 41 razy wyższy niż dotychczasowa śmiertelność epidemii COVID-19 w Polsce. Te liczby należałoby jeszcze powiększyć (być może podwoić, jak w wariancie 1.), bo przecież epidemia nie wygasa z dnia na dzień. Ponadto liczba ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa może być większa niż liczba oficjalnie mu przypisana (pisałem o tym TUTAJ).

 

Takie porównania mogą być obiektywną wskazówką w ocenie skali zagrożeń, ale tylko do pewnego stopnia, bo również w przypadku Belgii, Hiszpanii czy Włoszech nie wiemy jak bardzo wzrosłaby śmiertelność, gdyby nie wprowadzono tam antyepidemicznych ograniczeń. Asekuranckie podejście do rozluźniania ograniczeń bierze się właśnie z niepewności i niewiedzy.

 

Nie wiemy, czy względnie niski poziom zgonów zawdzięcza Polska jakimś szczególnym właściwościom swojej populacji (np. hipotetycznemu uodpornieniu szczepionkami na gruźlicę), czy też jest to skutek wcześnie i skutecznie wprowadzonych ograniczeń kontaktów międzyludzkich. Nie wiemy też, czy i jak prędko polskie społeczeństwo będzie uodparniać się na koronawirusa.

 

Nie ma również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką skalę śmiertelności można zaakceptować w imię normalnego życia i normalnie funkcjonującej gospodarki. Jaka liczba zgonów (gdybyśmy potrafili ją przewidzieć) uzasadnia drastyczne ograniczenia wolności, różnych form aktywności, w tym zwyczajnego zarabiania na życie?

 

Na takie właśnie pytania trzeba by odpowiedzieć, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy ograniczenia są zbędne, czy bezwzględnie konieczne. Jeśli ktoś się tutaj takich odpowiedzi spodziewał, to daremnie. Starałem się tylko uporządkować dyskusję na ten temat i zaproponować dla niej jakieś racjonalne ramy.

Grzegorz Strzemecki

Komentarze

bolek2020.05.4 11:29
Problem z ustaleniem faktycznej przyczyny śmierci polega na tym ,że 99% chorych miało przynajmniej dwie inne choroby i nie jest znana faktyczna przyczyna zgonu a wszystkim rozpoznanym z automatu wpisywano COVID 19 jako przyczynę śmierci. Panie Grzegorzu proponuję by zapoznał się pan z danymi potwierdzającymi fakt znaczącego spadku ilości zgonów np; na zawał serca w czasie pandemii i udowodnił ,że COVID19 leczy choroby serca.
Maria Blaszczyk2020.05.4 12:34
Tymczasem w marcu w Polsce zmarło prawie 3 tys. ludzi więcej niż rok wcześniej. A to był dopiero początek. Doczekać się nie mogę danych z kwietnia. W innych krajach wzrost śmiertelności rok do roku to kilkadziesiąt procent, w niektórych regionach kilkaset. Wydaje się, że, ponad wszelką wątpliwość, ten wirus nie jest zdrowy dla osób już osłabionych. I one jednak umierają.
kasikas2020.05.4 10:00
Hiszpania masztami 5G nadzgana jest jak kaszanka kaszą....wystarczy popatrzeć na mapę interaktywną rozmieszczania 5G na świecie,,,chyba że ją też już z internetu wywalono....tam gdzie najwięcej masztów to najwięcej zachorowań i to zjadliwych,,,,czy to nie dziwne? kto to wytłumaczy?
Maria Blaszczyk2020.05.4 13:34
Trybem życia południowców? Siedzeniem seniorów całymi dniami w knajpach, prowadzeniem intensywnego życia towarzyskiego? I tym, że mieszkają w dużych rodzinach? To jest pewnie ten moment, kiedy powinniśmy się cieszyć z tego, że polscy seniorze mają emerytury nie pozwalające na takie fanaberie, a polski rząd pozamykał A 5G to promieniowanie radiowe. Koronawirus to wirus. Promieniowanie-wirus... Gdzie widzisz tu link? Do tego te maszty jeszcze nie działają... Na litość boską...
F232020.05.4 9:14
Epidemia to kara za pedofilię i homoseksualizm księży katolickich. Oni na nas sprowadzili tą karę bożą.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.05.4 9:13
Czyli ta epidemia w końcu wygasa czy co? Bądź pan konsekwentny panie Strzemecki. Nie zachowuj się pan jak dureń.
anonim2020.05.4 8:41
Covid-19: W szpitalach nowojorskich, chorych zabija się! http://ram.neon24.pl/post/154963,covid-19-w-szpitalach-nowojorskich-chorych-zabija-sie
Maria Blaszczyk2020.05.4 2:58
Świetny pomysł - tylko jak tego dokonać? Od trzech miesięcy statystycy i epidemiolodzy próbują ustalić różne rzecz - zakaźność, śmiertelność, czy i jak powstaje odporność itd. Serio. Tysiące ludzi na całym świecie pracują dzień i noc. Wykorzystują wszystkie znane ludzkości sposoby zbierania informacji i ich analizy z wykorzystaniem naprawdę ogromnych środków. Tylko że trzy miesiące to bardzo mało czasu. Jak niby mamy ustalić tę śmiertelność, jeśli nie znamy nawet liczby zarażonych? Testowanie milionów ludzi, w kolejnych terminach, by ustalić śmiertelność, która może sie różnić w zależności od tysięcy czynników - to nie jest prosta sprawa, do zrobienia w kilka tygodni. Do tego - znacznie ważniejsze, mimo wszystko, jest ratowanie ludzi.
yomanenko2020.05.3 23:39
Proszę o sprawdzenie: jeżeli 0,0033% to jest ca 1osoba na 30tyś to 0,0042% raczej nie może być 1 osoba na 2,6tyś ale raczej 26tyś? Wtedy ta grypa z 75 roku nie wygląda tak dramatycznie... Pozdrawiam.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.05.3 22:53
https://www.youtube.com/watch?v=mNg02F6FY_0 Widok od drugiej strony
look who's talking2020.05.3 21:36
Nie udało się "wyliczyć" końca pandemii, trzeba stłuc termometr?
Erectus2020.05.3 22:02
Stachu ty masz hiv
america america my country tis of thee2020.05.3 22:26
Z tym, że "hiv" się inaczej pisze.
Moshe Cvel2020.05.3 20:32
HIV Zabił już 80 mln ludzi rozpowszechnili go homoseksualiści po kontaktach seksualnych z małpami gdzie zakaziło się tym wirusem powodującym AIDS. Coronavirus rozpowszechnili Chińczycy a przekazali go tam Amerykanie za pomocą pewnego uzdolnionego zydowskiego biochemika który aktualnie siedzi w US-więzieniu Męczyli i zjadali nietoperze chinole a Amerykanie w tajnym lab prowadzili badania nad coronavirusem Covid-19 zabił znacznie mniej niż ginie na świecie na drogach w wypadkach. Np.w Polsce to jest ok 4800 rocznie. Zatem nawet gdyby nie wprowadzać wielkich ograniczeń jak zrobili to np.Szwecja czy UK to mielibyśmy smierć bis wypadkow drogowych nic więcej. Poza tym trzeba o tym wyraźnie napisać ,że duża grupa ludzi z wieloma chorobami w tym starsi nie kwalifikują się do leczenia respiratorem i dlatego też umierają bez tego męczącego i bolesnego intubowania w znieczuleniu. Grypa z powikłaniami to covid-19 z tym ze virus Batman ładniejszy Taki okrąglutkie. Bóg się virusami nie zajmuje zajmują sie nimi zboczeńczy z LGBTQ+++ i wojsko. Czyńcie sobie Zimię poddaną zekł Jahve oczywoście razem z ludźmi bo to sodomici i goje
gumowa kaczka2020.05.3 19:59
Gdy było dużo mniej zakażeń zamknięto lasy,teraz otwierane będą galerie i przedszkola -czy w międzyczasie wynaleziono szczepionkę? Epidemia zaczęła się od jednego chorego - czas na restart. Ale wiadomo wybory muszą być bo mały się denerwuje.
"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze2020.05.3 19:52
"Leszek" Keller-Krawczyk Żyd, ale "antysyjonista" z powiększoną prostatą, która mu odbiera sen, każdy pretekst jest dobry do spryskiwania szambem. Blogowy skunk! Nie martw się o coronawirus SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ DEBILI LENINGRADZKICH! Nie martw się o "śmiercionośne" 5G, te zachodnie, ale nie o ten chiński 5G. Chiński ma wbudowany anty-virus wraz z coronavirus. Nie martw się o "Chemtrails" to nic innego jak para wodna. Nie martw się o CO2 w Polszu, w Niemczech jest tego więcej, wiele więcej. Nie martw się o gaz z USA, Norwegii czy Emiratów, to nie oni są wrogami Rz. P. Ważne, że nie jest to syf po-sowiecki. Martw o ten koszer szajs który trzymasz za oknem bo lodówka zepsuta, etc., etc., etc., Poskakałeś Lesiu napier.... głupot na temat swego "katolicyzmu" mały, pękaty żydku... No dość tego ty debilu. Pamiętaj: SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ TYLKO DEBILI LENINGRADZKICH!
AVI2020.05.3 18:31
Wykresy, wykresiki.... A osoby, które mają przewlekłe choroby, z którymi mogłyby żyć jeszcze długo, wychodząc z domu, ciągle znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I ludzie po sześćdziesiątce - mało przydatni już w pracy, trzeba im wypłacać emeryturę, leczyć, często się opiekować. Najlepiej machnąć ręką, czy nie tak? Już teraz mało się mówi w Polsce o zgonach, najważniejsza liczba wyleczonych. Tylko Bóg patrzy na wszystkich i nikogo nie skreśla.
Wesołych Świąt.2020.05.3 18:11
Żeby wymyślili wirus który wybije dzieci to by było potrzebne a nie covid jakiś smieszny dzieciowirus childrovirus czy jakos go tam nazwać o taki się módlmy
wicek2020.05.3 18:01
To jest zarządzanie kryzysem. Na razie idziemy nieźle. Najbardziej wiarygodny jest rząd, bo ma najwięcej danych i w jego interesie jest jak najmniejsza liczba zgonów i jak najszybsze uruchomienie gospodarki. Mędrcy pokroju Cejrowskiego to zwykłe oszołomy które o niczym nie mają pojęcia, co nie przeszkadza im jednak chrzanić trzy po trzy. Podsumowując: jest dobrze, choć wiele ryjców krzyczy że jest źle.
Ja 2020.05.3 18:01
A, że we Włoszech, w tym regionie, masowo w ubiegłym roku, szczepiono na grypę i zapalenie opon mózgowych?!, bodajże, to łaskawy Pan ominął. Jak już mowa o teorii spiskowej.
wicek2020.05.3 18:03
Lewatywa zabija! Ci co ją stosowali umarli, a ci co ją będą stosować też umrą!
Maria Blaszczyk2020.05.4 2:30
W każdym roku szczepią masowo. Seniorów. Bo seniorzy znacznie częściej niż inni ludzie ciężko chorują, rozwijając poważne powikłania i umierają na wiele różnych chorób. W tym grypę. I coronavirusa.
Leszek 2020.05.3 17:57
Mocny apel bp. Stricklanda w sprawie aborcji i szczepionki na Covid-19 Aktualizacja: 2020-04-25 5:35 pm „To, że przestępstwo aborcji jest w naszym kraju legalne, nie oznacza, że jest zarazem moralnie dopuszczalne używanie martwych ciał tych dzieci do wyleczenia globalnej pandemii” – pisze amerykański biskup, Joseph Strickland. Bp Joseph Strickland jest od 2012 roku ordynariuszem diecezji Tyler w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Hierarcha jest znany ze swojej bezkompromisowej obrony cywilizacji życia i nazywania po imieniu rozmaitych zbrodni, które w lewicowej narracji uchodzą za rzeczy normalne i dopuszczalne. Teraz biskup odniósł się do informacji, według których szczepionka na wirus SARS-CoV-2 opracowywana jest z wykorzystaniem ciał dzieci pomordowanych w ramach tak zwanej aborcji. Hierarcha wysłał list do katolików, prosząc ich o dołączenie do jego walki o zatrzymanie prac nad tego rodzaju szczepionką. „To tragiczne, że ludzie nie są świadomi – lub po prostu udają, że tego nie widzą – postępów w nauce medycznej, które pozwalają na rozwijanie szczepionek z użyciem ciał abortowanych dzieci” – napisał w tekście datowanym na 23 kwietnia. „To, że w naszym narodzie aborcja jest uznawana za legalną, nie oznacza, że jest dopuszczalne moralnie używane martwych ciał tych dzieci do leczenia globalnej pandemii. Trzeba podkreślić, że taka praktyka jest złem” – dodał. „Jako wasz biskup wzywam was, byście TERAZ do mnie dołączyli i z pasją i modlitwą wypowiedzieli się przeciwko tej praktyce” – wezwał. Biskup zapewnił, że „poprowadzi wiernych przez tę burzę najlepiej jak potrafi”. Jak dodał, zaopatrzy wiernych w materiały, którymi będą mogli podzielić się z politykami, przedstawicielami świata farmaceutycznego czy po prostu osobami ze swojej społeczności. „Musimy domagać się od prawodawców ustanowienia prawa, które określi nielegalną i niemoralną naturę wszelkiego wykorzystania szczątek abortowanych dzieci w celach badawczych” – napisał. „Dalej, musimy naciskać, by koncerny farmaceutyczne działały w zgodzie z tą legislacją. Wierzę, że może to być ważna cegła w budowie kultury życia, która usuwa pokusę zysku ekonomicznego, zbyt łatwo zakażającą przemysł aborcyjny” – dodał. W piątek szereg katolickich biskupów i aktywistów pro-life wysłało list otwarty do administracji USA, domagając się, by rząd zapewnił Amerykanom dostęp do szczepionki na koronawirusa „wolnej od jakichkolwiek związków z aborcją”. Sygnatariusze wskazali, że popierają jak najszybsze opracowanie skutecznej szczepionki, ale oczekują, że przy jej tworzeniu zachowane zostaną fundamentalne zasady moralne, czyli pełne poszanowanie życia ludzkiego. Źródło: LifeSiteNews.com
"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze2020.05.3 17:28
Tak się robi FAKE VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo A tak wygląda gotowy "produkt": https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo Więc, następnym razem jak "znajdziesz" szkokujące video polityka, 5G, szczepionki co "mordują", CO2, CHEMTRAILS, innymi słowy jest to FAKE SHIT. A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!
prosty2020.05.3 17:17
Panie redaktorze, nie ma "zwyklej grypy". Grypa występuje w podtypach, powodujących łagodniejsze i cięższe przebiegi choroby. H1N1, postrzegany jest jako najgroźniejszy, sto lat temu spowodował epidemię hiszpanki. Zmarło co najmniej 50 mln. ludzi, śmiertelność wyniosła od 0,5% do 2%, w skali populacji, bo dla zakażonych była większa. Południowe Samoa straciło 20% ludności.Grypa charakteryzowała się wysoką śmiertelnością młodych, także wyjątkowo dużą śmiertelnością z powodu samej grypy, a nie tylko powikłań. COVID-2 należałoby raczej porównywać z zapaleniem płuc, de facto je powoduje, podobna jest tez śmiertelność.
Leszek2020.05.3 17:08
Dla tych co nie wiedzą jak to działa. www.bitchute.com/video/jhueOZpy97Gv/ Nowa substancja przeciw korona świrusowi. To nie jest typowa szczepionka.
"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze2020.05.3 17:05
"Leszek" Keller-Krawczyk Żyd, ale "antysyjonista" z powiększoną prostatą, która mu odbiera sen, każdy pretekst jest dobry do spryskiwania szambem. Blogowy skunk! Nie martw się o coronawirus SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ DEBILI LENINGRADZKICH! Nie martw się o "śmiercionośne" 5G, te zachodnie, ale nie o ten chiński 5G. Chiński ma wbudowany anty-virus wraz z coronavirus. Nie martw się o "Chemtrails" to nic innego jak para wodna. Nie martw się o CO2 w Polszu, w Niemczech jest tego więcej, wiele więcej. Nie martw się o gaz z USA, Norwegii czy Emiratów, to nie oni są wrogami Rz. P. Ważne, że nie jest to syf po-sowiecki. Martw o ten koszer szajs który trzymasz za oknem bo lodówka zepsuta, etc., etc., etc., Poskakałeś Lesiu napier.... głupot na temat swego "katolicyzmu" mały, pękaty żydku... No dość tego ty debilu. Pamiętaj: SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ TYLKO DEBILI LENINGRADZKICH!
Leszek 2020.05.3 16:59
Koronawirus składa się z: białka szczytowego (S), które jest odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórki, RNA, czyli genomu wirusa, białka nukleokapsydu (N), które pełni dwie funkcje – chroni cząsteczkę RNA i aktywnie uczestniczy w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa białka otoczki (E), które jest odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów, białka błonowego (M), jest głównym białkiem macierzy wirusa, białka dimeru esterazy hemaglutyniny (HE), które poprawia zdolność wirusa do rozprzestrzeniania się przez błony śluzowe. Badania dotyczące odpowiedzi immunologicznej obserwowanej w przypadku innych koronawirusów (np. SARS i MERS), wskazują, że białko szczytowe S może być dobrym kandydatem jako antygen szczepionkowy. Zespół Oxford Vaccine Group opracowuje szczepionkę zbudowaną z adenowirusa (konstrukt ChAdOx1) zawierającego sekwencje genetyczne kodujące syntezę białka powierzchniowego S koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki temu szczepionka indukuje swoistą odpowiedź immunologiczną na białko powierzchniowe S koronawirusa. Osoba zaszczepiona jest przygotowana do szybkiej odpowiedzi odpornościowej w przypadku kontaktu z patogenem. Zespół prof. Gilberta opracował wcześniej podobną szczepionkę wektorową przeciw bliskowschodniemu zespołowi niewydolności oddechowej MERS. Obecnie sprawdzana jest w badaniach klinicznych na ludziach.
MaxFiend2020.05.3 16:58
Czy nie ma nic bardziej obiektywnego od masowych grobów i konwojów ciężarówek ze zwłokami? Co ten facet ma pod kopułą, że nie może się powstrzymać od natręctwa wypisywania ignoranckich i skończonych bredni i męczy się z tym od dłuższego czasu? Niech mu ktoś w końcu pomoże i zabierze dostęp do edytora tekstowego.
ktoś tam2020.05.3 19:57
A co jest nieobiektywnego w stwierdzeniu faktu, że ktoś umarł? Uważasz, że można być częściowo martwym (nie chodzi o literacką przenośnię)? Autor przedstawił rzeczywistość czy nie przedstawił? Byli zmarli i konwoje czy tego nie było?
gumowa kaczka2020.05.3 20:01
autor jak zwykle przedstawił najnowszą wersje prawdy w swoim wydaniu
mark2020.05.4 7:49
Nikt w całym Internecie nie zwraca uwagi na fakt, że polski rząd z powodu zdradzieckiej, antypaństwowej opozycji stracił w czasie tzw. pandemii jakąkolwiek swobodę ruchów. Gdyby nie jej obłąkane reakcje, walka z koronawirusem mogłaby potoczyć sie zupełnie inaczej. Nie mógł on zaryzykować przyjęcia modelu szwedzkiego, bo w razie nieco podniesionego poziomu zachorowań i śmiertelności za cenę ratowania gospodarki, podniósłby się potworny krzyk, że PiS dązy do wymordowania Polaków. I nie byłaby możliwa jakakolwiek swobodna publiczna refleksja. Nawet nie jest możliwy mieszany model na wzór np. Czechów, bo w każdym modelu walki z pandemią zawsze są jakieś słabe punkty, które ta zaprzańska, zdradziecka opozycja rozdymałaby do granic możliwości. Z kolei ostre restrykcje to zabieranie Polakom wolności i ewidentna dyktatura. A teraz nadchodzi czas na zrzucanie winy na rząd za skutki pandemii i za restrykcje, hamujące gospodarkę. Ja osobiście wolałbym model szwedzki, ale wiem że z taka parszywą opozycją na zapleczu jest to niemożliwe.
Leszek 2020.05.3 16:58
To planowe likwidacja ludzi, wielowektorowa. Raz uruchomiona dziala do smierci. szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionka-wektorowa-przeciw-covid-19/ Opublikowano w dniu: 26 marca 2020 Naukowcy z całego świata intensywnie pracują nad opracowaniem szczepionki przeciw COVID-19. Badania prowadzi obecnie ponad 40 różnych zespołów badawczych. Jednym z nich jest zespół pod kierownictwem prof. Sarah Gilbert, prof. Andrew Pollarda, prof. Teresy Lambe, dr Sandy Douglas i prof. Adriana Hilla z Oxford Vaccine Group z University of Oxford w Wielkiej Brytanii. Prace nad opracowaniem szczepionki przeciw COVID-19 badacze rozpoczęli w sobotę 10 stycznia 2020 r. Dotychczas udało im się zidentyfikować prototyp szczepionki wektorowej, oceniany teraz w badaniach przedklinicznych. Badacze przygotowują się do pierwszej fazy badań klinicznych na ludziach, które planują rozpocząć wiosną 2020 r. W szczepionce zespołu Oxford Vaccine Group wykorzystano opracowany wcześniej w Oxford Jenner Institute wektor adenowirusa szympansa (konstrukt ChAdOx1). Model wektora został wybrany jako odpowiednia technologia do opracowania szczepionki przeciw SARS-CoV-2, ponieważ indukuje silną odpowiedź immunologiczną już po podaniu 1 dawki, nie zawiera żywego zdolnego do replikacji wirusa, co jest ważne w ocenie profilu bezpieczeństwa szczepionki. Szczepionka wektorowa może być bezpiecznie podawana dzieciom, osobom starszym, jak również osobom z chorobami towarzyszącymi, np. cukrzycą. Szczepionka opracowana na bazie adenowirusa jest dobrze zbadanym typem szczepionki, podawanym już tysiącom osób w wieku od 1 tygodnia do 90 lat, w szczepionkach przeciw ponad 10 różnym chorobom. Koronawirus SARS-CoV-2 swoją nazwę zawdzięcza otoczce białkowej z wypustkami, która kształtem przypomina koronę.
Marian2020.05.3 16:48
Koronawirus moze byc karą boża.Widac że pomyslany jest znakomicie,wszystkich nie dosiegnie, tylko tych co trzeba.Wszystkiego tez nie zmieni tylko to co zmienic trzeba.Widać w tym Bożą rękę,Boży zamysl.
Agnieszka Dz. 2020.05.3 17:04
W klasztorze Chełmnie 45 zakonnic zarażonych i 2 księży, którzy pełnili tam posługę, w Poznaniu w klasztorze 30 zakonnic zarażonych. Często też chorują mieszkańcy DPSów, ZOL, jakiś wyjątkowo złośliwy ten Bóg, mówisz, że to boży zamysł?
Marian2020.05.3 17:28
Te sprawy nie musza sie ze soba łączyć.Przecież nie wszyscy umierają tylko ci co trzeba.Zresztą sutanna czy habit nie chronią automatycznie przed kara.Ja nie widzę w tym żadnej złośliwości Boga.Tak naprawde, co my mozemy o tym wiedzieć?Nic!
Agnieszka Dz. 2020.05.3 17:41
Umierają ci co trzeba? Większość mieszkańców DPSów umiera, ostatnio 18 latek. Nie ma to jak najpierw sprawić, że ktoś rodzi się chory, niesprawny, niechciany, a później go jeszcze dowalić COVID-19.
Marian2020.05.3 17:52
Umierają bo są starzy i schorowani.Jak nie na korone to to na cos innego.Ciekawe jest jednak coś innego, ze chyba okolo 70% zarażonych nawet nie wie ze jest chora.Jest to na pewno pozytyw w tym nieszczęściu ktory calkowicie pomijaszTo moze wlasnie świadczyć, że Pan Bóg nie wali bejsbolem na oślep, tylko starannie dobiera ofiary.
Agnieszka Dz. 2020.05.3 18:29
W większości są świadomi, tylko za co ta kara, o której piszesz? Bo umierają najczęściej chorzy i słabsi.
ktoś tam2020.05.3 19:46
Dziecko Drogie. Chorzy i słabi umierają nieco wcześniej niż silni i zdrowi, ale umierają wszyscy, bez wyjątku. A od kiedy to Bóg postępuje wg. wyobrażeń ludzkich? Co tak na prawdę jest celem życia ludzkiego? Nowa pralka, większe mieszkanie? Nie czytałaś: "W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie." (Łk 13:1-5; BT) To co jest teraz to ostrzeżenie przed tym co nadejdzie a co jest opisane w Apokalipsie św. Jana. Ale nie chcesz wierzyć to nie wierz, tylko nie mów potem, że Cię nie ostrzegano. Ciągle pojawiają się jacyś gieniusze, którzy myślą, że mają znakomite recepty na wszystkie problemy a potem siedzą i płaczą i się dziwią skąd im problemy się wzięły...
Marian2020.05.4 7:35
Ja nie wiem Agnieszko,oni sie u mnie nie spowiadają.
Erectus2020.05.3 21:56
ty też powinnaś zostać zakonnicą
Marian2020.05.4 7:44
Agnieszka zakonnica?To Ci sie udało!Chyba większość tu komentujących pękłaby ze ze śmiechu.Chciałbyś do takiej tragedii doprowadzić?Gdyby jeszcze na wzór siostry Faustyny zaczela prowadzic dzienniczek i zostala świętą to byłaby zapowiedz konca świata.
lila2020.05.3 18:04
Nie, nie widać w tym żadnej Bożej ręki. Boża kara - sprawiedliwość przy sądzie ostatecznym - czyściec, wieczne potępienie. Kara ta jest bardzo zależna od postępowania człowieka podczas życia na Ziemi. Proszę już nie wypisywać tych bzdur o karach Bożych. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I MIŁOSIERDZIEM.
Marian2020.05.3 18:11
Pewnie ze jest tak jak piszesz,ale potrafi tez walnac tez pięścią w stół.W Starym Testamencie o tym sporo.
ktoś tam2020.05.3 18:33
No i co my zrobimy z tą Apokalipsą św. Jana? Trzeba ją chyba w takim razie unieważnić... Słowa Pana Jezusa o karaniu też w takim razie... W każdym razie Bergoglio już to zrobił. W Amoris Laetitia, co zaaprobowali z zapałem także hierarchowie w Polsce. Pytanie pomocnicze: Czy ojciec, który kocha swoje dzieci, karze je jak coś przeskrobią czy pozwala robić im co chcą i dlaczego to czyni?
lila2020.05.3 23:55
Tak może ukarać, ale tego co coś przeskorobał, a nie każde dziecko jak popadnie szczególnie to niewinne. Widzisz logikę? Co to za kara, że ktoś dobry, niewinny np. noworodek, dostaje wirusa wskutek czego umiera. A tym czasem mafiozo cieszy się świetnym zdrowiem...
lila2020.05.3 23:59
Ponadto Apokalipsa dotyczy końca świata, czyli dotyczy również sądu ostatecznego...
alfons "Leszek" Keller-Krawczyk oferuje:2020.05.3 16:46
Chcesz zobaczyć MONIA tłustą i brudną larwę kremlowską? Jestem tutaj: www.lexlale.eu. Chcesz nawet przez internet złapać syfa kremlowskiego? Jestem tutaj: www.lexlale.eu Chcesz zostać impotentem do końca życia? Obejrzyj mnie tutaj: www.lexlale.eu. Jesteś pedałem i chcesz nim pozostać? Obejrzyj mnie tutaj: www.lexlale.eu Syf i coronavirus na mojej "koronie" tylko tutaj: www.lexlale.eu Jako bonus dorzucę malware i wirusy aby ci się komputer sperd......lił!
Chcesz sie umowic na SZYBKI SEKS BEZ ZADNYCH ZOBOW2020.05.3 16:43
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu- www.lexlale.com.pl i wyszukaj mnie po niku: Monik5 napisz do mnie i spotkajmy sie!
ZERRO2020.05.3 16:34
Corona wirus to kara za pedofilię księży.
Atheisten sind dumm - A. Einstein2020.05.3 16:45
@ZERRO - you are, indeed! - "Corona wirus to kara za pedofilię księży.' - A ich jest najwięcej w Chinach.
Maria2020.05.3 17:06
A ty oczywiście jesteś bez grzechu!
Bilard2020.05.3 17:30
Człowieku, to się nazywa obsesja i trzeba się tym przejąć
Taka prawda2020.05.3 18:08
WIĘCEJ JEST PEDOFILII RABINÓW ALE TY OCZYWIŚCIE DALEJ SWOJE!!!
Erectus2020.05.3 21:53
ciebie jak dopadnie covid19 to też będzie kara za to,że jesteś pedofilem
kasia2020.05.4 10:51
Kara 3 lat więzienia za zatajenie znanego przez kogoś pedofila. Radzę wziąc to pod uwagę i jak najszybciej wykonać telfon na policję i to z konkretnymi nazwiskami. No...już odgrzebuje Pan w pamieci te znane panu nazwiska księzy pedofili.Nię? a moze jednak- fakty, daty, ludzie. za niesłuszne pomówienia jest też paragraf. A tak na powaznie nudny Pan jest.
Waldemar Wasiewicz2020.05.4 11:40
Piszesz to z uwagi na wysoki procent czynów pedofilskich wśród duchowieństwa, czy tylko dlatego, że nie lubisz księży ? Zobacz lepiej ile jest pedofilów w szkolnictwie i w oświacie. Uważam, że każdy czyn pedofilski winien być surowo ukarany. Czy nie uważasz, że bardziej by pasowała kara ta za procedurę pedofilii jako biznesu z dziećmi na wyspach tajlandzkich ? Pamiętasz tsunami, które pochłonęło tyle ofiar, a tamte dzieci przez śmierć zostały wyzwolone z rąk sutenerów i zboczonych bogaczy.?. Wówczas na jednej z wysp ocalał nijaki polak o nazwisku Urban. Warto to sobie przypomnieć brachu.
Pras2020.05.4 12:45
I twoją głupotę