W Warszawie na lekcje religii chodzi już tylko mniejszość licealistów. Także w podstawówkach odsetek dzieci niezapisanych na religię jest bardzo duży.

Statystyki podało warszawskie Biuro Edukacji. Urzędnicy stołecznego ratusza wysłali do szkół ankiety, prosząc o odpowiedź. Odpowiedziały 249 podstawówki oraz 178 liceów, techników i szkół branżowych (zawodówek).

Okazuje się, że w Warszawie w szkołach podstawowych chodzi na religię 78 proc. uczniów. W szkołach średnich - jedynie 45 procent. Najmniej uczniów jest na religii w technikach - tylko 40,9 procent.

Zarazem uczniowie nie chodzą raczej na etykę: ten przedmiot zgłębia tylko 5,5 proc. licealistów i jeszcze mniejszy odsetek uczniów techników i branżówek.

bsw/wyborcza.pl