01.12.21, 13:46Fot. Pixabay

Znamy wynik kontroli Szpitala w Pszczynie. Potwierdzono liczne nieprawidłowości

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, przeprowadzona po śmierci ciężarnej kobiety, potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. W związku z wynikami kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł.

Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia już 2 listopada 2021 roku rozpoczął kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Kontrolerzy weryfikowali prawidłowość realizacji umowy z NFZ w trzech obszarach. Pierwszy z kontrolowanych obszarów dotyczył organizacji, sposobu realizacji, jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentki. Drugi z obszarów dotyczył zabezpieczenia obsady medycznej (lekarzy i położnych) wymaganych do realizacji świadczeń w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Trzeci z obszarów dotyczył prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okres kontroli dotyczył 21 i 22 września 2021 roku, czyli dni, w których zmarła pacjentka była hospitalizowana w pszczyńskim szpitalu. Kontrola zakończyła się 30 listopada br., a wystąpienie pokontrolne zostało już dostarczone Szpitalowi Powiatowemu w Pszczynie.

"Zaraz po doniesieniach medialnych w sprawie śmierci pacjentki w szpitalu w Pszczynie wszczęliśmy kontrolę doraźną w placówce. Kontrola dotyczyła realizacji świadczeń medycznych, jakości opieki nad pacjentką, zabezpieczenia odpowiedniej kadry medycznej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Kontrola stwierdziła liczne nieprawidłowości, dlatego nałożyliśmy na placówkę karę w wysokości prawie 650 tysięcy złotych" – przekazał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Na podstawie ustaleń kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację umowy. Rażące nieprawidłowości stwierdzono m.in. w organizacji, sposobie realizacji i jakości udzielonych świadczeń. Na podstawie dokumentacji medycznej kontrolerzy NFZ odtworzyli chronologię zdarzeń w kolejnych godzinach pobytu pacjentki w szpitalu w Pszczynie.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przebiegu hospitalizacji pacjentki, NFZ zwrócił się o opinię do krajowego konsultanta w dziedzinie perinatologii prof. Mirosława Wielgosia. Wątpliwości budził sposób postępowania osób udzielających świadczeń zdrowotnych pod kątem zachowania przez personel medyczny standardu należytej staranności, w szczególności co do czasu podjęcia ze wskazań życiowych decyzji o rozwiązaniu ciąży.

NFZ stwierdził, że postępowanie to nie spełniało kryterium należytej staranności oraz nie zapewniało standardu bezpieczeństwa zmarłej pacjentki. Z ustaleń kontroli wynika, że podjęcie decyzji o rozwiązaniu ciąży nastąpiło zbyt późno, tym samym personel nie reagował adekwatnie do objawów klinicznych pacjentki wskazujących na rozwijający się wstrząs septyczny. Stwierdzono również m.in. brak stałego monitorowania stanu pacjentki oraz zlecenia koniecznych dodatkowych badań kontrolnych.

W związku ze potwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Pszczynie karę w wysokości blisko 650 tys. zł, w tym maksymalną karę w wysokości ponad 615 tys. zł z tytułu niedochowania należytej staranności w opiece nad pacjentką, około 32 tys. zł z tytułu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyniki kontroli zostaną przekazane prokuraturze, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Chodzi o sprawę 30-latki, która we wrześniu zmarła w szpitalu w Pszczynie. Była w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.

Szpital zawiesił realizację kontraktów dwóch lekarzy pełniących dyżur w czasie pobytu pacjentki w szpitalu.

Zarząd szpitala w wydanym oświadczeniu zapewnił, że jego personel zrobił wszystko, aby uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa i standardów postępowania.

Przepisy prawa o aborcji zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) i w razie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Jedynie tę ostatnią przesłankę TK uznał za niekonstytucyjną – przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

 

ren/PAP

Komentarze

Przekaz Dnia...2021.12.2 7:57
W związku ze śmiercią Pani Izabeli wszystko już jasne po kontroli, NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł...czyli NFZ ma z głowy...Przyłębska śpi spokojnie - przepisy są świetne tylko pacjentka nie przeżyła, czy opozycja to TAK zostawi?
Palindrom2021.12.1 19:01
nie ma to jak kontrola po katastrofie
Klapaucjusz2021.12.1 17:39
Przypuszczam, że szpital powiatowy w Pszczynie jest przeciętnym polskim szpitalem. Gdyby wszystkie szpitale poddać kontroli, to większość byłaby to zamknięcia.
Po 11 ... Happy Hanukkah żydku! OSTATNI!2021.12.1 18:45
Z wyrazami pamięci i do rychłego zobaczenia: https://imgur.com/0Jw6kSj
Od rana do nocy taki chuj Po 11...2021.12.1 15:08
I jakikolwiek by nie był temat, wiadomość to on w kółko p i e r doli: pedofilia w KK, prezes, PIS, Rydzyk, .... pedofilia w KK, prezes, PIS, Rydzyk, .... Smoleńsk, Obajtek, Obajtek, Smoleńsk ... produkuje unikalne gówna na użytek Loży Polin. Sick jew motherfucker!
Po 11 ...2021.12.1 16:53
No właśnie. Gdzie jest raport smoleński? Gdzie jest RAPORT ?????
TYLO PO prawdziwa POLSKA, nie SOWIECKO-NIEMIECKA.2021.12.1 22:57
A gdzie jest RAPORT komisji PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, choćby pod NAZWĄ-------" KOMISJA ŚLEDCZA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DO WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI POLEGŁEGO SEBASTIANA KARPINIUKA, NAJWAŻNIEJSZEGO POSŁA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W DRODZE DO KATYNIA W CELU ODDANIA HOŁDU ZAMORDOWANYM POLSKIM ŻOŁNIERZOM PRZEZ BOLSZEWICKIEGO LEWAKA STALINA „????------- Rodzina SEBASTIANA KARPINIUKA czeka na RAPORT sporządzony przez KOLEGÓW i PRZYJACIÓŁ z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ dotyczący śmierci POLEGŁEGO w Smoleńsku POSŁA SEBASTIANA KARPINIUKA. Minęło ponad 10 lat a Wy z PLATFORMY nic nie WYJAŚNIACIE, SEBASTIAN KARPINIUK czeka na RAPORT o SWOJEJ ŚMIERCI. PRZYJACIELE Posła Sebastiana Karpiniuka z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, nie LEŃCIE się, SEBASTIAN KARPINIUK i Jego rodzina CZEKA na WASZ RAPORT. To samo dotyczy posłów z PZPR-u, Posła Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO i posłów z PSL-u.. W katastrofie smoleńskiej zginęło 10 posłów z klubu PO + PSL, w tym 3 z PSL: Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL). Chyba, że, CZY WROGOWIE POLSKOŚCI, POLSKI i PRAWDZIWYCH POLAKÓW, dla których "POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ", wiedząc jak było ZAKAZALI SPORZĄDZENIA RAPORTU przez PO?. WSZYSCY Ci POLEGLI w SMOLEŃSKU, mimo, że leżą w grobach to NADAL CZEKAJĄ na WYJAŚNIENIE (nawet wbrew swoim rodzinom) od "SWOICH KOLEGÓW" z PO, SLD i ZSL, powodów, szczegółów, KULISÓW Ich ŚMIERCI w DRODZE do KATYNIA.
Po 11 ...2021.12.1 14:29
Znamy wynik pracy Podkomisji Smoleńskiej. Potwierdzono liczne nieprawidłowości. Lech Kaczyński maił dwa różne, choć podobne buty, Gosiewski nie miał aktualnego oprogramowania w swoim telefonie, a i podawana kawa miała zaniżony poziom kofeiny. WNIOSEK: To pasażerowie TU-154 są odpowiedzialni za katastrofę.
Tylko PO prawdziwe POLSKIE, nie NIEMIECKO-RUSKIE2021.12.1 23:01
A gdzie jest RAPORT komisji PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, choćby pod NAZWĄ-------" KOMISJA ŚLEDCZA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DO WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI POLEGŁEGO SEBASTIANA KARPINIUKA i Posłów PSL, NAJWAŻNIEJSZEGO POSŁA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W DRODZE DO KATYNIA W CELU ODDANIA HOŁDU ZAMORDOWANYM POLSKIM ŻOŁNIERZOM PRZEZ BOLSZEWICKIEGO LEWAKA STALINA „????------- Rodzina SEBASTIANA KARPINIUKA czeka na RAPORT sporządzony przez KOLEGÓW i PRZYJACIÓŁ z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ dotyczący śmierci POLEGŁEGO w Smoleńsku POSŁA SEBASTIANA KARPINIUKA. Minęło ponad 10 lat a Wy z PLATFORMY nic nie WYJAŚNIACIE, SEBASTIAN KARPINIUK czeka na RAPORT o SWOJEJ ŚMIERCI. PRZYJACIELE Posła Sebastiana Karpiniuka z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, nie LEŃCIE się, SEBASTIAN KARPINIUK i Jego rodzina CZEKA na WASZ RAPORT. To samo dotyczy posłów z PZPR-u, Posła Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO i posłów z PSL-u.. W katastrofie smoleńskiej zginęło 10 posłów z klubu PO + PSL, w tym 3 z PSL: Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL). Chyba, że, CZY WROGOWIE POLSKOŚCI, POLSKI i PRAWDZIWYCH POLAKÓW, dla których "POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ", wiedząc jak było ZAKAZALI SPORZĄDZENIA RAPORTU przez PO?. WSZYSCY Ci POLEGLI w SMOLEŃSKU, mimo, że leżą w grobach to NADAL CZEKAJĄ na WYJAŚNIENIE (nawet wbrew swoim rodzinom) od "SWOICH KOLEGÓW" z PO, SLD i ZSL, powodów, szczegółów, KULISÓW Ich ŚMIERCI w DRODZE do KATYNIA.
Krakus2021.12.1 14:24
Pamiętacie Grzegorza Przemyka zakatowanego w 1983 r przez komunistyczną milicję? Winę zrzucono na lekarzy. Teraz za śmierć 30-latki PiS robi to samo. A winny jest PRAWODAWCA i nieludzkie przepisy. Mało tego - Godek i PiS chcą tak zaostrzyć istniejące praawo, że za poronienie będzie można trafić do więzienia na 25 lat. Zastanówcie się, w jakim kraju żyjemy i kto jest u władzy.
Po 11 ...2021.12.1 14:30
Winę zrzucono na sanitariuszy. Filmu nie widziałeś? (Żeby nie było śladów, 2021)
otem2021.12.1 15:21
Nie przepisy, ale znieczulica i obojętność lekarzy i pielęgniarek na cierpienie pacjenta!!!!
Krakus2021.12.1 17:06
Jako lekarz przy tym popierdzielonym prawie, masz do wyboru - ratować pacjentkę dopiero PO SAMOCZYNNYM obumarciu kalekiego płodu lub kryminał. Fajna opcja, nie? Podziękujcie tej porąbanej Godek i PiSowi. Za to PiS gówno obchodzi jak urodzisz kalekę lub potworka. ZADNEJ pomocy, żadnej! Sorry, takie mamy prawo!!!
Krakus2021.12.1 17:30
Nie musiałem oglądać. Ja to pamiętam.
leszczyna2021.12.1 14:51
Czy w razie swobody aborcyjnej nie ma zakażeń i zagrożeń dla kobiet w ciąży? Zarazki nie pytają się o przepisy. Jesteś pewien, że szybka aborcja zatrzymałaby sepsę? Gdy ja miałam obumarłą ciążę, nikt się nie spieszył w jej usuwaniem, bo pewnie i tak sama by się usunęła, a prawo wcale nie było spod skrzydeł obecnego TK.
Krakus2021.12.1 17:33
Gdyby nie bylo tak chorego prawa, ta 30-latka by zyła. Nie jestem lekarzem, Ty też nie jesteś. Ale martwy płód przezyłaś. Ta dziewczyna nie, bo mamy CHORE prawo. No chyba, że jesteś specjalistka - patologiem ciazowym i nam wszystkim wyłuszczyszy prostemi słowy różnicę między Twoją Ciążą a tej nieboraczki, którą zamordowała Godek, kler i politycy PiS....
leszczyna2021.12.1 20:55
Martwy płód przeżywa prawie każda kobieta, bo to nie jest jakieś szczególne zagrożenie, o ile nie towarzyszy mu zakażenie. Ale zakażenie może dotknąć ciążę żywą i zdrową i spowodować powikłania zarówno dla kobiety, jak i dziecka. Biedaczka z Pszczyny miała to nieszczęście, że złapała infekcję i należało najpierw ją opanować, a potem ewentualnie usuwać płód, bo samo jego usuwanie zrywa łożysko i poszerza wrota zakażenia przyspieszając sepsę. A może się zdarzyć, że dane bakterie są oporne na antybiotyki, o czym mówił we "Wprost" prof. Czajkowski, krajowy konsultant d/s ginekologii i położnictwa. To chyba proste i zrozumiałe.
Krakus2021.12.1 19:56
Wiesz "leszczyno"? Myślę, że Twoje wpisy i głosy na PiS wynikaja z ZAZDROŚCI. Nie udało Ci sie zycie, poroniłaś, miałaś i masz trudne zycie. Zazdroscisz młodym, że maja lepiej, że maja inaczej. ZAZDROŚCISZ im, dlatego chcesz "urawniłowki" ale w dół, nie w górę. Działasz na zasadzie "niech im będzie tak źle jak mnie". I nie dotyczy to tylko Ciebie, ale również wielu facetów wypisujących się na Frondzie. Współczuję Ci, w ramach "Szlachetnej Paczki", gdzie diałałem lata, chętnie bym Ci pomógł (jak i tym innym nieudacznikom wypisującym nienawistne wpisy na Frondzie), wspomógł, pogadał. Ale na MOJA Wigilie bym Cie nie zaprosił.
leszczyna2021.12.1 21:06
Każdy dobry komentator opiera się na informacjach, nie domysłach i insynuacjach. Pokaż mi moje posty na tym forum, które wskazują na moje głosy na PiS. Przypisujesz mi niskie pobudki i nienawiść równą jakimś nieudacznikom frondowym, ale mało wiesz: skąd wiesz, że wspomniana obumarła ciąża była jedyna i że komuś zazdroszczę? Dobrze, że będziesz miał Wigilię wolną od mojej osoby, w końcu to Wigilia nie moich urodzin, ale urodzin Jezusa Chrystusa.
leszczyna2021.12.1 22:45
Korekta: zamiast "moich", powinno być "twoich". Boże Narodzenie to święto urodzin Jezusa Chrystusa, nie twoich urodzin, @Krakusie. Możesz mnie nie zapraszać na swoje urodziny, na Boże Narodzenie mam zaproszenie od stworzenia świata.
Anonim2021.12.1 14:23
szpitale od poltora roku sa puste tak jak na obrazku, to jest glowna przyczyna a nie ideologia... POPIS tak walczy z pandemia by trupy nie lezaly ulicach
Palindrom2021.12.1 19:03
połóż się sam, bałwanie, na tym szpitalnym łóżku i daj się ZA DARMO sfotografować
Palindrom2021.12.1 19:05
nie zauważyłeś, że nawet personel szpitalny nie zgadza się na fotografowanie się na tle tych łóżek?
OSTRA ORKA!!! SZOK!!!2021.12.1 14:11
A co będzie jak się zaszczepisz? . . . . Podpiszesz cyrograf ze mną, LUCYFEREM, jak Twardowski. A ja Lucyfer się nazywam Bill Gates, Soros oraz ten heretyk z Watykanu. Będziesz miał wszczepionego "czipa", który to powie Gatesowi, Sorosowi i temu heretykowi w Watykanie wszystko o tobie. "Czip" zmusi cię do NIE noszenia pieniędzy wystarczy, że spojrzysz na kaszankę a Gates, Soros i ten heretyk z Watykanu wyśle sygnał i będziesz wiedział, czy cię stać na kupno, czy nie. A wszystko to dzięki 5G. Kobiety stracą płodność, podobnie faceci, ale niezupełnie, bo Gates, Soros i ten heretyk z Watykanu mają specjalną wajchę, za pomocą której podniecą kobietę a facetowi "stanie". Ale tylko na jedno dziecko; z uszami jak radary radzieckie, by wyłapywać sygnały od diabła Gatesa, Sorosa i tego heretyka z Watykanu. I będziesz miał platfusem, abyś nie mógł uciec. Czyli ZASZCZEP SIĘ!
odpocznij od tematu2021.12.1 14:29
te szczepionki ci już na łeb siadły
OSTRA ORKA!!! SZOK!!!2021.12.1 14:01
Dymisja Mejzy przesądzona? "Najgorsze, że w tych terapiach mogły być wykorzystywane zarodki". Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski (PiS) zapytany o aferę z udziałem Łukasza Mejzy, od niedawna wiceministra sportu, przyznał, że informacje o oferowaniu rodzicom chorych dzieci niesprawdzonych terapii są szokujące. Z tym że dla niego samego najważniejszy jest tu "aspekt bioetyczny".