05.07.20, 11:22Abp Grzegorz Ryś/YT/Archidiecezja Łódzka

Abp Grzegorz Ryś: ,,Człowiek jest ważniejszy niż przepisy prawne czy instytucje''

Najpierw osoba i jej rzeczywiste dobro! Zwłaszcza osoba skrzywdzona i wykorzystana. Zwłaszcza osoba, która nie ma możliwości dochodzenia i ochrony swoich praw. Dobro osoby jest najwłaściwszym uzasadnieniem poddania się najpierw Bożym przykazaniom, a potem także wszystkim przepisom i regulacjom ustanowionym przez Kościół - pisze w liście do wiernych diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś.

Drodzy Siostry i Bracia,

W owym czasie Jezus ODPOWIADAJĄC przemówił tymi słowami” - tak dokładnie brzmi w zapisie św. Mateusza początek dopiero co wysłuchanej przez nas Ewangelii. Słowo „ODPOWIADAJĄC” odsyła nas do kontekstu: Jezus, wypowiadając dzisiejsze słowo, odnosi się do zadanego Mu wcześniej pytania. Pytanie to dwadzieścia wersetów wcześniej zadanie Mu św. Jan Chrzciciel, i brzmi ono: „Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jan zadał to pytanie z więzienia, w którym za chwilę miał zginąć śmiercią męczennika, a zadał je, bo „usłyszał o czynach Chrystusa” (Mt 11, 3). Musiały być więc one dla niego zaskoczeniem, nie rozumiał ich, być może rozminęły się one jakoś z jego oczekiwaniami. Spodziewał się po Mesjaszu innych czynów. Możemy wyczuć dramat człowieka, który w życiu postawił wszystko na Jezusa (aż po śmierć!): wskazał Go jako Mesjasza - „Baranka Bożego”, odesłał do Niego wszystkich swoich uczniów, a teraz - kiedy jest „w kajdanach” - zaczynają nim targać wątpliwości!
Myślę, że w ostatnim czasie wielu z nas znalazło się w podobnej do Jana sytuacji. Konfrontowani raz po raz z czynami ludzi Kościoła, musimy się zmagać z narastającymi w nas wątpliwościami, a na usta ciśnie się Janowe pytanie: „Czy to naprawdę ty? Czy nie innego mamy prawo oczekiwać?!” Nasze pytanie jest pewnie nawet boleśniejsze: Jan zmagał się z niezrozumieniem jakoś kontrowersyjnych, ale DOBRYCH czynów Jezusa. My zderzamy się z GRZECHEM - ciężkim i skrywanym, dramatycznie uderzającym w dzieci i młodzież, gorszącym i deprawującym Kościół „od środka”.
Macie więc prawo pytać: „Kościele Święty, czy to naprawdę Ty?” Macie to prawo zwłaszcza Wy, którzy podobnie jak Jan postawiliście w życiu wszystko na Kościół, utrzymujecie go swoją ofiarnością, budujecie gorliwością i radykalizmem wiary, świadczycie o chrześcijaństwie w świecie, który mu wcale nie sprzyja, a nie rzadko czyni przedmiotem drwin i ataków.
Z tym pytaniem zwracamy się dziś do Jezusa, a On - ODPOWIADAJĄC - obiecuje nam nie tylko wyjaśnienie, ale także POKRZEPIENIE i POKÓJ: „Ja Was pokrzepię…, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych…”. Wskazuje nam też, jak to się może stać.

Pierwszeństwo Jezusa

Jezus mówi: PRZYJDŹCIE DO MNIE! To nie zachęta do zdystansowania się do Kościoła, tylko mocne wskazanie na to, po co jest Kościół! „Żyjąc w Kościele - przyjdźcie do Mnie!” Na nowo odkryjcie Mnie w Kościele, i skupcie się wokół Mnie. Więcej, „weźcie na siebie Moje jarzmo!”, to znaczy uznajcie we Mnie Pana i bądźcie mi posłuszni! To wezwanie do nas wszystkich: przyznać w Kościele pierwszeństwo Jezusowi! Oddać Mu je na nowo! Być może, za dużo w Kościele jest nas, a za mało Jezusa. Za dużo troski o nas samych - i to troski specyficznie pojętej (szukającej zabezpieczeń w pozycji prawnej czy majątkowej, lub choćby w korporacyjnej wierności); za mało troski o Jezusa: o pierwszeństwo Jego łaski i nauczania, miłości i miłosierdzia. Oddajmy nasz Kościół Jezusowi! Bez lęku o siebie. W zaufaniu.

Pan daje nam czas, by odkryć na nowo sprawy i postawy fundamentalne! Z nich można wyprowadzić nadzieję i właściwą reakcję na zło. Odpowiedź nie doraźną i obliczoną na nasze kalkulacje, lecz sięgającą po najgłębsze uzasadnienia i przesłanki - dotykającą serca, pokazującą obszary nawrócenia. Dlatego właśnie, już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich Księży Diecezji Kaliskiej - całe prezbiterium - na rekolekcje, które chciałbym poprowadzić w kolegiacie św. Józefa przez trzy kolejne wieczory: 21, 22 i 23 września (codziennie o godzinie 20.00).

Jarzmo słodkie, brzemię lekkie

Miałby prawo ktoś zapytać: Jak To? Czy nauczanie Jezusa nie stawia przed nami wymagań naprawdę wysokich? Owszem, przekraczających naturalne możliwości człowieka? Miłość do nieprzyjaciół; obowiązek wybaczenia 77 razy; nakaz nadstawiania drugiego policzka - czy to jest „lekkie” i „słodkie”?! Tu pomaga nam w zrozumieniu intuicja papieża Franciszka, który wielokrotnie uczy, iż nauczanie Boże czynią „ciężkim brzemieniem” ci, którzy redukują je jedynie do prawa i przepisu; staje się ono natomiast „lekkim” i „słodkim” jeśli wyczytamy w nim przede wszystkim odniesienie do OSOBY! Pan Bóg w Jezusie Chrystusie nie uczy nas abstrakcyjnych przepisów i norm; uczy nas odniesienia do osoby: do Boga i do człowieka. To, co musimy uczynić w imię jedynie posłuszeństwa prawu wydaje nam się niejednokrotnie ciężkie ponad miarę; to samo jednak czynione z racji na osobę/Osobę staje się zrozumiałe i sensowne, i osiągalne. To drugi klucz, który otrzymujemy w dzisiejszej Ewangelii od Jezusa: skupić się na dobru osoby. Przyznać pierwszeństwo osobie przed przepisem, prawem i instytucją. Najpierw osoba i jej rzeczywiste dobro! Zwłaszcza osoba skrzywdzona i wykorzystana. Zwłaszcza osoba, która nie ma możliwości dochodzenia i ochrony swoich praw. Dobro osoby jest najwłaściwszym uzasadnieniem poddania się najpierw Bożym przykazaniom, a potem także wszystkim przepisom i regulacjom ustanowionym przez Kościół - w szczególności tych także, które są zawarte w motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi.

Drodzy Siostry i Bracia

W dniu 27 czerwca objąłem w Diecezji Kaliskiej władzę biskupią jako administrator z nadania Ojca świętego Franciszka. Tak długo, jak długo będzie to potrzebne, jestem do waszej dyspozycji. Wyznaczyłem do końca grudnia b.r. 16 dni, kiedy będę w Kaliszu - tu proszę o zrozumienie: na co dzień muszę pozostawać w archidiecezji łódzkiej, która przygotowuje się właśnie do Jubileuszu 100-lecia powstania. Oczywiście, w ciągu tych 16 dni będę przyjmował wszystkich, którzy potrzebują się ze mną spotkać; w sprawach bardzo pilnych zawsze można także poprosić o takie spotkanie w Łodzi. Chcę Was także poinformować, iż w najbliższym czasie wystąpię do Nuncjatury apostolskiej w Polsce o przywrócenie mi kompetencji w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej. Oznacza to, iż jestem gotów do osobistej rozmowy także i w tych sprawach.

Ufam - jak zapewne Wy wszyscy - iż moja nadzwyczajna posługa w Kaliskim Kościele nie potrwa długo, i że w niedługim czasie Kościół ten na nowo będzie się cieszył swoim diecezjalnym biskupem. Znam swoją rolę z natury przejściową; w tej jednak mierze, jaka jest mi wyznaczona chcę Wam wszystkim posłużyć. I takim mnie przyjmijcie.

Z serca wszystkim błogosławię

+ abp Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej

Łódź, dnia 2 lipca 2020 roku
Adm.Ap-3/ 2020


Zarządzenie

List Arcybiskupa Administratora Apostolskiego do wiernych Diecezji Kaliskiej z dnia 02.07.2020 r., l.dz. Adm. Ap.-3/2020, należy odczytać w ramach homilii we wszystkich kościołach i kaplicach podczas Mszy świętych w niedzielę 05 lipca 2020 roku.

bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 03 lipca 2020 roku
L.dz. 1206/2020

Komentarze

Piotr2020.07.6 16:04
Jak zawsze - worek cukierkowych ogólnohumanistycznych banałów. To tego sprowadza się cała Nowa Ewangelizacja. Dziękuję - postoję przy tej Starej, bo "innej Ewangelii nie ma, są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową" (Gal. 1,7).
Małgorzata2020.07.6 11:03
"Należy odczytać w ramach homilii we wszystkich kościołach i kaplicach podczas Mszy świętych w niedzielę 05 lipca 2020 roku." Czy FRONADA otrzymała status AMBONY KOŚCIELNEJ a jeśli tak to od kogo ? Biskup Ryś jako Pasterz ZAPOMNIAŁ o NAJWAŻNIEJSZYM o PRAWIE Bożym porządkującym życie pojedynczego człowieka . Dla Katolików to Pan Bóg jest Pierwszy i NAJWAŻNIEJSZY a NIE CZŁOWIEK . Podobnie Prawo Cywilne i Karne JEST niezbędne i musi być zachowane i SZANOWNE. Głoszenie wyższości Człowieka nad Prawem Bożym i Prawami cywilnymi/ karnymi prowadzi do ANARCHII w życiu społecznym i religijnym czego przykładem KRYZYS w posoborowym Kościele J.P.II ,papieża Franciszka i Bp Rysia.
Zbg.2020.07.6 7:56
Dla KK człowiek jest ważny jak daje na TACE.
sool2020.07.5 20:32
słaby ten Jezus skoro nie miał swojej mocy a działał i przekazywał moc Ducha Świętego
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 18:24
Rys to marksistowska wtyczka w Swietym Kosciele.
Anka2020.07.5 18:16
Abp Rys biskup modernista. Lewak na tym zacnym urzędzie. straszne. fikał i podskakiwał w kościele, uwielbia te durnowate odnowowe śpiewy itp. Z reguły w garniturze. kocha spotkania ze starszymi bracmi w wierze, dni islamu itp. tygodnik Powszechny chyba oszaleje z radości
ulus2020.07.5 15:47
Abp Ryś to jest pewna marka - niestety dość rzadko spotykana na tym urzędzie, wierzący, uczciwy, prawdziwy, radykalny w przekazywaniu ewangelii, nie owija w bawełnę, świetnie tłumaczy- krótko ale trafia w sedno. Polecam jego homilie.
edek2020.07.5 15:56
skąd wiesz ze wierzący? dasz sobie za to głowę odciąć?
ref2020.07.5 17:54
Po prostu wierzę.
Albert2020.07.5 14:59
"moja nadzwyczajna posługa w Kaliskim Kościele nie potrwa długo" Tak, też mamy nadzieję, że szybko zdechniesz.
w chwilę2020.07.5 15:03
po tobie
mina2020.07.5 14:34
Kościół sam zapomniał chyba po co jest.Zrobi się rekolekcje i wszystko naprawione i po staremu. To wszystko już wierni słyszeli nie raz i nic z tego nie wynika.
Duchowny Krak.2020.07.5 14:17
Ks. Abpie administratorze, słowa dość chwytliwe. Troska o człowieka. Ja widziałem, doświadczyłem troski ks abpa o człowieka - kapłana gdy był tylko bpem pomocniczym w Krak. Na oczach ks. bpa mnie krzywdzono i co ks. bo zrobił? Zimno, bacznie, milcząco obserwował. I nic.
Kolejny przykład antysemityzmu.2020.07.5 14:32
Mnie żyda w "Krak" kołem łamano! Oj giwałt!
Ben2020.07.5 14:59
Przenieś się do Radia Maryja, tam będzie troska.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱🌈2020.07.5 13:51
Ja, "Lesiu" Keller-Krawczyk mam lepszą oferte. Jesteś młody to zarobisz, jesteś stary to ci się PRL przypomnie. Darmowe obciąganie każdej lachy: czarnych, żołtych, tych z wirusem. Za lachy do 30-tki to płacę do 100PLN za 10 min. Lokalizacja dowolna 🌈
Seks kamerki2020.07.5 13:44
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.frircikvip.com.pl
MaxFiend2020.07.5 12:57
Przecież to człowiek ustanawia przepisy prawne i instytucje. Robi to by uregulować zasady życia społecznego. Stąd mądre przepisy są ważniejsze od jednostkowych zachcianek pojedynczych członków społeczności i muszą się oni im podporządkować.
UWAGA UWAGA !!!2020.07.5 13:04
𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 - 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀! 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔!
Walter2020.07.5 12:42
Informacja dla słuchaczy Radio Maryja. Tadeusz Rydzyk i Mirosław Piotrowski nie udzielili poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy. Tadeusz Rydzyk poczuł się oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego w kwestii zakazu aborcji. Andrzej Duda jest człowiekiem bez poglądów, który przez pięć lat prezydentury nic nie zrobił w kierunku zakazu aborcji.
UWAGA UWAGA !!!2020.07.5 13:04
𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 - 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀! 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔!
Aga2020.07.5 13:30
Walter,zapomniałeś napisać,że Rydzyk wzywa do głosowania na Trzaskowskiego i,że po wyborach Rydzyk i Piotrowski zgłosza się pracować dla Trzaskowskiego i będą uczestniczyć w każdym marszy równości.Zrobiłeś niedopatrzenie i PO nie zapłaci ci 10 groszy za twój komentarz.
Anonim2020.07.5 11:58
Osoba nie jest mądrzejsza od Boga, a dobro osoby każdy rozumie według swojego mniemania. Zaufajmy Prawu raczej i Tradycji, bo od Boga pochodzą, którego wiedza i mądrość jest doskonała. Nasza, w różnym stopniu, niedoskonała. Miłujący Logos, to nie kłoda, czy kręta ścieżka, ale autostrada. Moje jarzmo jest lekkie, mówi Pan.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱✡️2020.07.5 13:06
Jestem jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny. 🏳️‍🌈
B-ba2020.07.5 14:39
Anonimowa autostrado, posłuchaj Ewangelii św. Mateusza 7, 13-14. Mówi Chrystus: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!" Nie należy więc szukać autostrady, a wąskiej drogi! Jarzmo to jest trochę inna sprawa i w innym kontekście powiedziana.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.5 11:43
jak widać dla kościoła się liczy kasa i "dobre" imię zboczonych klechów a nie ludzie!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱🏳️‍🌈2020.07.5 13:07
To ja "Leszek" Keller-Krawczyk i moje usługi: obciągam i połykam!🏳️‍🌈