23.03.18, 14:00Fot. Fot. Joanna Adamik / Archidiecezja Krakowska via Flickr, CC 0

Abp Marek Jędraszewski: Najwyższym celem jest życie wieczne!

- Jeśli będziecie otwarci na łaski Ducha Świętego (...) będzie w was dość mocy, dość odwagi, dość konsekwencji, by żyć według tego, co Pan Jezus nam przekazał - mówił kandydatom do bierzmowania abp Marek Jędraszewski w parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.

Metropolita krakowski rozpoczął homilię od zwrócenia uwagi na postawę Żydów, którzy szczycili się tym, że są potomkami Abrahama, że wierzą w Jedynego Boga, ale prawdy o Jego Synu nie chcieli przyjąć. - Zatrzymali się na tej wizji Boga, jaką otrzymali poprzez przekazywaną im tradycję, poprzez prawo otrzymane od Mojżesza i poprzez zapowiedzi proroków. Nie chcieli przyjąć prawdy o Bogu Jedynym w Trzech Osobach, a właśnie Chrystus mówił o Ojcu, z którym jest tak głęboko powiązany i którego zna i którego wolę spełnia i którego obraz jako Boga pełnego miłości i miłosierdzia chce ukazać właśnie Żydom.(...) Oni to wszystko uznawali za bluźnierstwo.

Arcybiskup wspomniał także ten fragment Ewangelii, w który Jezus w nocnej rozmowie z Nikodemem mówi o Bogu, który tak umiłował świat, że dał swego Syna Jedynego, aby każdy kto w Niego uwierzy miał życie wieczne. - Żydzi nie uwierzyli, nie chcieli uwierzyć, a zatem zgodnie z tym co Pan Jezus powiedział Nikodemowi, w jakieś mierze wydali na siebie wyrok. Bo tylko ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, tylko oni dostąpią życia wiecznego.

Nawiązując do powyższych rozważań, metropolita odniósł się do rzeczywistości współczesnej. - Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy musi opowiedzieć się za Chrystusem albo przeciwko Niemu. Jeśli za Chrystusem, będzie miał otwarte życie wieczne, jeżeli przeciwko Chrystusowi możliwość zbawienia będzie zamknięta.

Arcybiskup wyraził także nadzieję, że deklaracje gotowości mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad złożone przez kandydatów do bierzmowania, są szczere i zostaną przekute w czyn. - Otrzymacie za chwilę dary Ducha Świętego: mądrości, męstwa, dobrej rady, umiejętności, pobożności, Bożej bojaźni. Dary, które sprawią, że jeśli będziecie otwarci na łaski Ducha Świętego (...) będzie w was dość mocy, dość odwagi, dość konsekwencji, by żyć według tego, co Pan Jezus nam przekazał (...) Jest to niełatwe zadanie. Bo ono domaga się wierności Chrystusowi, ale kiedy patrzę na was i widzę na waszych piersiach krzyże, to mam nadzieję i przekonanie jednocześnie, że pozostaniecie wierni Panu Jezusowi, Temu, który z miłości do nas zgodził się cierpieć, przyjąć śmierć na krzyżu i który ostatecznie zwyciężył śmierć, szatana i wszelki grzech - mówił metropolita.

- Zmierzajcie z radością i wewnętrznym najgłębszym przekonaniem do wieczności, do tego życia, które nie ma końca i które oznacza największe dla każdego człowieka szczęście, bez granic. Wszystkie inne rzeczy, które będą pojawiały się podczas waszego życia, cele i pragnienia (...) niech będą zawsze podporządkowane temu najwyższemu celowi -życiu wiecznemu - powiedział na zakończenie homilii arcybiskup Jędraszewski.

dam/diecezja.pl