Kto przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej złe sprawozdania finansowe? Odpowiedź jest krótka - Ryszard Petru i Adrian Zandberg, a dokładniej ich partie. 

To właśnie sprawozdania Nowoczesnej i Partii Razem zostały dziś odrzucowe przez PKW, o czym komisja poinformowała na swojej stronie internetowej. 

Ten fakt oznacza wielki problem dla obydwu partii. Skutkiem odrzucenia sprawozdań może być utrata ogromnej części (dokładnie 75 proc.) subwencji z budżetu państwa, jakie miały otrzymać Nowoczesna i Partia Razem. Dla Nowoczesnej miała to być kwota ok. 6 mln złotych rocznie, dla Razem 3 mln złotych. 

Powodem, który był podstawą do zakwestionowania sprawozdania Nowoczesnej było przelanie 2 mln złotych nie na rachunek komitetu wyborczego, a na rachunek partii, czego robić nie wolno. 

Od postanowienia PKW przedstawicielom komitetów wyborczych przysługuje wniesienie skargi do Sądu Najwyższego. Złożenie takiej skargi już zapowiedziała Nowoczesna. 

daug/wpolityce.pl