13.04.21, 11:40Fot. via Pixabay - arembowski

Cela plus. Skarga kasacyjna Ziobry od łagodnej kary dla winnych molestowania 3 małoletnich dziewczynek

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2020 roku, dotyczącego matki i jej konkubenta oraz dziadka, którzy przez dwa lata, w brutalny sposób znęcali się i gwałcili trzy małe dziewczynki. Prokurator Generalny uznał wyrok sądu II instancji za rażąco łagodny i wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w zaskarżonej części.

Nadzwyczajne obostrzenie kary

Dramat trzech dziewczynek trwał przez okres dwóch lat, kiedy to ich matka, dziadek oraz konkubent matki w sposób szczególnie okrutny znęcali się nad nimi i wykorzystywali seksualnie. W tym czasie dzieci w wieku 5,6 i 8 lat były m.in. bite, kopane, obrażane, poniżane, grożono im pobiciem i śmiercią. Co więcej dziewczynki były brutalnie wykorzystywane seksualnie nie tylko przez najbliższych, ale za ich przyzwoleniem również przez obcych ludzi.

Sąd Okręgowy w Opolu, który orzekał w tej sprawie w pierwszej instancji, wyrokiem z dnia 17 stycznia 2020 roku skazał zwyrodnialców na kary pozbawienia wolności nadzwyczajnie obostrzone w wymiarze 18 lat i 6 miesięcy matkę i dziadka oraz 17 lat i 6 miesięcy konkubenta matki. Ponadto orzekł wobec oskarżonych zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zasądził zadośćuczynienie za doznane krzywdy w kwocie po 100 tysięcy złotych dla każdej z dziewczynek.

Sąd Apelacyjny złagodził kary

Rozpoznający apelacje w tej sprawie, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 16 czerwca 2020 roku obniżył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec sprawców do 12 lat w stosunku do matki i dziadka oraz do 11 lat w stosunku do konkubenta. Sąd odwoławczy uznał bowiem, że kary orzeczone przez sąd I instancji raziły swą surowością i były trudne do zaakceptowania. Sąd apelacyjny podkreślił, że zachowania oskarżonych wypełniające znamiona przypisanych im przestępstw nie mogą być traktowane jako okoliczności obciążające. Ponadto zdaniem sądu oskarżeni nie spowodowali swoim zachowaniem obrażeń fizycznych u dziewczynek i to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w wymierzonych im karach.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie, zaskarżając wyrok sądu odwoławczego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Zarzucając rażącą niewspółmierność kary, Prokurator Generalny podkreślił, że działanie oskarżonych ze szczególnym okrucieństwem wyrażało się nie tylko w działaniach zmierzających do zaspokojenia popędu płciowego, ale również do zapewnienia poczucia dominacji, zabawy, czy poniżenia pokrzywdzonych oraz ich skutkach w postaci niezwykle poważanych następstw w psychice ofiar.

Jak wskazano w kasacji, oskarżeni działali nie tylko samodzielnie, ale również wspólnie i w porozumieniu, w tym z innymi nieustalonymi osobami, wykorzystując przy tym znaczną przewagę wieku, rozwoju psychofizycznego oraz bezradność kilkuletnich dziewczynek. Co więcej z uwagi na czas trwania przestępnego zachowania oskarżonych, jak też czas jego ujawnienia, nie sposób, wbrew twierdzeniom sądu odwoławczego, wykluczyć że do obrażeń ciała u dzieci w ogóle nie dochodziło.

Podniesiono również, że sprawcy z własnego wyboru dopuszczali się drastycznych i powodujących powszechną odrazę przestępczych działań wobec dziewczynek. Jak bowiem wynika z opinii biegłych, oskarżeni nie mieli ani ograniczonej ani zniesionej możliwości kontroli swojego zachowania, nie stwierdzono u nich również zaburzeń preferencji seksualnych.

W kasacji zaakcentowano również rozmiar cierpień psychicznych dziewczynek, wynikających z dokonanych na ich szkodę przestępstw oraz ich skutków w postaci traum, z powodu których dzieci muszą obecnie być poddawane systematycznym oddziaływaniom terapeutycznym.

Wskazano, że prawidłowo ocenione okoliczności sprawy, w tym zawiązane ze sposobem działania sprawców, z uwagi na ich nasilenie, jakość i nagromadzenie, pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że okoliczności te nie tylko stanowią znamię zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, ale stopień okrucieństwa, z jakim działali oskarżeni jest zdecydowanie bardziej intensywny, niż to przyjął sąd odwoławczy, a kara powinna zostać wymierzona przy zastosowaniu nadzwyczajnego obostrzenia.

jkg/pk.gov.pl

Komentarze

Grizzly2021.04.13 13:46
Może prezydent ułaskawi?
Grizzly2021.04.14 7:59
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Byłem Maciej Płatov, jestem Piwowar2021.04.13 13:13
Jestem jak gówna w dworcowych WC - niespłukiwalny. Ja Teista, Cadyk spod Trocin, jestem z "Wilkowice", jestem z "Podgórzyce", z jestem "Raciborza", jestem z "Katowic", jestem z "Cieszyna", jestem wszędzie. Jestem w "Do Rzeczy", jestem w "Polityce", jestem zwykłą kürwą żydowską-trollem. Napisz do mnie: [email protected]
Maciej Piwowar2021.04.13 12:50
Każdemu z Krytykujących Działanie Min.Z.Ziobro ŻYCZĘ ,BY TAKIE PRZESTĘPSTWO ZWYRODNIENIA WASZĄ Ro-------- DOSIĘGŁO. REAKTYWOWAĆ KARE ŚMIERCI.
as2021.04.13 12:39
Minister Sprawiedliwości nie zgadza się z niskim wyrokiem za czyny pedofilskie. Co się dzieje na forum? Jest wyśmiewany i wręcz atakowany. Na miejscu Policji sprawdziłbym numery IP komputerów z których były wysyłane te wpisy. Coś może być tu na rzeczy? Ale może się mylę, więc najlepiej niej to sprawdzi POLICJA.
matis892021.04.13 12:54
A czemu nie zaproponowałeś aby Ziobro sprawdził czy podległy mu wymiar sprawiedliwości to nie pedofile, skoro to podległy Ziobrze wymiar sprawiedliwości daje niskie wyroki za czyny pedofilskie ?????? Sugerując się Twoim wpisem taka właśnie powinna być kolejność, dlatego nie jesteś wiarygodny.
Dell2021.04.13 21:18
Matis, od kiedy to sędziowie podlegają ministrowi? To są wiadomości z ósmej klasy podstawówki. Jeśli nie z szóstej. Po co robisz z siebie nieuka?
KleroPedofilówZawszeWsadzaćDoCelZRecydywą2021.04.13 12:36
Gdyby te tę trójkę dzieci gwałcili proboszcz z wikarymi, to po rażąco bolesnym skazaniu ich na przeniesienie z archiwum kuriewnego do zaplecza biblioteki Instytutu Archanielenia, Ziobro skwapliwie i na klęczkach skasowałby oburącz ten okrutny wyrok i wydusił z dzieci odszkodowania dla kleruchaczy za napastliwe zachowania i dręczące spojrzenia.
...2021.04.13 12:26
Myślicie lewackie trolle że ktoś uwierzy w Wasze wypociny, wypad na strony lewackie tam Wasze miejsce.
matis892021.04.13 12:24
Chciałbym się onanizować, ale mi nie stoi bo mi rabin przy obrzezaniu jaja wyciął
Total Mayhem2021.04.13 12:24
Zaglądałem mojej mame w pisde bo miała pisde w poprzek i musiałem głowę przekręcić.
Total Mayhem2021.04.13 12:21
Ziobro zaciera ręce, że trafiła mu się gratka, może się lansować i przeć na szkło.
matis892021.04.13 12:20
Taryfa ulgowa skończyła się i dla Ziobro. Lewacki PIS już tyle lat rządzi że Ziobro odpowiada za te lewackie, skandaliczne wyroki sądów. Koniec udawania że Ziobro chciałby dobrze, a jego wymiar sprawiedliwości jest zły i robi mu na złość. Robi tak jak PIS chce.
Dell2021.04.13 21:23
Od kiedy sędziowie podlegają ministrowi? Kto Ci zrobił wodę z mózgu? Poseł Mentzen? To jest wiedza z podstawówki. Nie rób z siebie nieuka.