19.09.19, 15:00Screenshot Youtube

Cud krwi - wyzwanie rzucone nauce

Święty January poniósł męczeńską śmierć w 305 r. w Pozzuoli pod Neapolem. Od tamtego czasu uobecnia się cudowny znak przemiany skrzepniętej krwi Świętego w tętniczą krew żyjącego człowieka. Co Pan Bóg pragnie nam powiedzieć poprzez ten znak?

Święty January został ścięty w 305 roku w Pozzuoli pod Neapolem, w pobliżu wulkanu Solfatara. Poniósł męczeńską śmierć, ponieważ nie chciał wyrzec się swej wiary w Jezusa Chrystusa.

Pierwsza udokumentowana historycznie relacja opisująca cud krwi św. Januarego pochodzi z 17 sierpnia 1389 roku. Od tamtego czasu mamy bogatą dokumentację świadczącą o tym, że każdego roku, aż do naszych czasów, powtarza się cudowny znak przemiany skrzepniętej krwi w ciecz, która – jak twierdzą naukowcy – staje się tętniczą krwią żyjącego człowieka.

Ta tajemnicza przemiana dokonuje się najczęściej trzy razy do roku: w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja, 19 września, w rocznicę męczeństwa św. Januarego, oraz 16 grudnia – w jego patronalne święto.

Kronika prowadzona przez kanoników katedralnych zawiera szczegółowe relacje z tych wydarzeń. Z wielowiekowej obserwacji wynika, że 19 września upłynnienie zakrzepłej krwi dokonuje się prawie zawsze i natychmiast.

Natomiast w innych terminach nie ma reguły: były dni, kiedy skrzep krwi przemienił się w płyn w jednej chwili, a innym razem trzeba było na to długo czekać, ale były też takie dni, kiedy krew w ogóle się nie rozpuściła.

Krew św. Januarego jest przechowywana w relikwiarzu, w którym znajdują się dwie starożytne szklane ampułki. Większa, w formie eliptycznej, jest zapełniona w 75% krwią, natomiast mniejsza ma formę cylindryczną i zawiera niewielką ilość krwi. Według ekspertów obie te ampułki pochodzą z IV wieku.

WYZWANIE RZUCONE NAUCE

To niezwykłe zjawisko „ożywiania” krwi św. Januarego rzuca wyzwanie współczesnej nauce. Naukowcy stoją przed wielką zagadką i tajemnicą, której nie są w stanie zrozumieć ani wyjaśnić.

Skrzepnięta ludzka krew, którą odważna chrześcijanka napełniła ampułki podczas egzekucji św. Januarego 19 września 305 roku, nagle przechodzi w stan ciekły. Świadkowie tego wydarzenia mogą obserwować, jak krew zmienia swoją barwę, lepkość, a także ciężar i objętość.

Zaistnienie tego niesamowitego zjawiska nie jest uzależnione od określonych terminów, obecności ludzi czy temperatury. Przemiana konsystencji krwi ze stałej w ciekłą dokonuje się zarówno wtedy, gdy temperatura w katedrze wynosi 5ºC, a także gdy jest upał 32ºC.

Wydarzenie to nie jest uzależnione od napięcia psychicznego zgromadzonych na modlitwie ludzi. Krew Męczennika rozpuszcza się w obecności tłumu lub gdy jest tam tylko kilka osób, a także wtedy, gdy nie ma nikogo.

Były przypadki, że po otwarciu kasy pancernej, w której przechowywany jest relikwiarz, stwierdzano, iż krew Męczennika miała już stan płynny. Tak więc zjawisko przechodzenia krwi św. Januarego ze stanu skrzepu w stan płynny jest niezależne od ludzkich pragnień, temperatury czy innych zewnętrznych czynników.

I tak na przykład w 1976 roku przez osiem dni relikwie krwi św. Januarego były wystawione na widok publiczny. Mimo wielu dni intensywnej modlitwy oraz maksymalnego napięcia psychicznego tłumu wiernych cud „ożywienia” krwi św. Januarego w ogóle nie zaistniał.

Naukowcy, eksperci w dziedzinie fizyki i hematologii, zgodnie twierdzą, że fakt przetrwania krwi od 305 roku do naszych czasów w stanie morfologicznie niezmienionym, a także zjawisko przechodzenia skrzepniętej krwi w stan ciekły, przy zmianie jej objętości i ciężaru, oraz jej powrót do stanu pierwotnego pozostaje dla nauki wielką zagadką i nie można tego wytłumaczyć na gruncie naukowym.

Wszystkie próby laboratoryjnego odtworzenia tego zjawiska zakończyły się jak dotąd niepowodzeniem. Współczesna nauka nie może dać żadnego wyjaśnienia tego tajemniczego fenomenu.

Czasami skrzepnięta krew św. Januarego podczas przechodzenia w stan płynny tak bardzo zwiększa swoją objętość, że wypełnia całą ampułkę. Innym razem krew kurczy się i zmniejsza swoją objętość.

Naukowców szokuje fakt, że zmienia się wtedy ciężar całej krwi. Zmianie ulega również jej kolor – od jaskrawej do ciemnej lub brudnożółtej czerwieni.

Całkowicie nieprzewidywalny jest czas przechodzenia krwi ze stanu stałego w ciekły. Zdarza się, że następuje to natychmiast, innym razem proces ten trwa kilka minut, godzin lub cały dzień.

Podobnie dzieje się wówczas, gdy krew przechodzi proces ponownego krzepnięcia. Wszystkie te zjawiska dokonują się wbrew wszelkim prawom fizyki.

BADANIA NAUKOWE

Badaniem krwi św. Januarego zajęli się naukowcy. Po raz pierwszy, we wrześniu 1902 roku, prof. Raffaele Ianuario i dr Gennaro Sperindeo poddali ampułki z krwią badaniom spektroskopowym. Badacze nie mogli ich otworzyć, ponieważ naczynka są zapieczętowane mastyksem, czyli żywicą z drzewa pistacjowego.

W miarę upływu lat mastyks staje się tak twardy jak kamień i do środka ampułek można się dostać tylko poprzez rozbicie szkła.

22 września 1902 roku krew Świętego była jeszcze w stanie płynnym. Umożliwiło to naukowcom przeprowadzenie spektroskopii płynu znajdującego się w ampułkach. Badanie to wykazało, że mamy do czynienia z ludzką krwią.

Na prośbę kard. Michele Giordana jesienią 1988 roku ekipa naukowców pod przewodnictwem słynnego prof. Luigiego Baima Bollone z Uniwersytetu Turyńskiego przeprowadziła badania krwi św. Januarego za pomocą spektroskopii. Potwierdziły one wyniki badań z 1902 roku.

Analiza spektrograficzna ampułek z krwią wykazała, że w naczynkach znajduje się hemoglobina, a więc że mamy do czynienia z prawdziwą, arteryjną, czystą ludzką krwią, która się zachowuje tak jak tętnicza krew żywego człowieka.

Została tym samym całkowicie odrzucona hipoteza, jakoby w średniowieczu dodano do krwi św. Januarego jakieś substancje, które powodują zjawisko jej rozpuszczania i krzepnięcia.

Z naukowego punktu widzenia nie można wyjaśnić fenomenu przechodzenia krwi ze stanu skrzepu w stan płynny oraz ponownego jej krzepnięcia; tym bardziej nie można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to tajemnicze zjawisko ponawia się każdego roku od tylu stuleci.

Gdyby krew św. Januarego podlegała normalnie obowiązującym prawom przyrody, to już dawno uległaby całkowitemu rozkładowi i zamieniłaby się w proch.

Włoski naukowiec Gastone Lambertini po wielu latach badań doszedł do następującego wniosku:

„Prawo zachowania energii, zasady, które rządzą żelowaniem i rozpuszczaniem koloidów, teorie starzenia się koloidów organicznych, eksperymenty biologiczne dotyczące krzepnięcia plazmy – wszystko to potwierdza, że substancja czczona od wielu wieków rzuca wyzwanie prawom przyrody i każdej próbie wyjaśnienia, która nie odwołuje się do nadprzyrodzonego działania Boga. Krew św. Januarego to jest skrzep, który żyje i który oddycha. Jest znakiem życia wiecznego i zmartwychwstania”.

ŚWIADEK ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA

Święty January był jednym z wielu tysięcy męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Urodził się około 270 roku i w młodym wieku został biskupem w Benewencie.

W historycznych źródłach dobrze udokumentowany jest opis męczeństwa św. Januarego w Pozzuoli 19 września 305 roku.

Natomiast mamy bardzo słabo udokumentowane przekazy o jego życiu i działalności. Wiemy, że w 305 roku młody biskup January wyruszył z Benewentu w apostolską podróż po różnych miejscowościach Kampanii. Na tych terenach żyły już liczne wspólnoty chrześcijan, które potrzebowały umocnienia w wierze w czasie okrutnych prześladowań.

Wiemy, że wcześniej przez krótki czas przebywali tam św. Piotr i św. Paweł. Święty Piotr przypłynął w 42 roku do Pozzuoli, podróżując do Rzymu. Natomiast z Dziejów Apostolskich (28,14) dowiadujemy się, że w 61 roku św. Paweł dotarł do Pozzuoli i przebywał tam kilka dni we wspólnocie chrześcijan.

Męczeństwo św. Januarego miało miejsce w szczytowym okresie prześladowań chrześcijan podczas panowania cesarza Dioklecjana.

Osiem lat później, w 313 roku, cesarz Konstantyn wydał dekret zapewniający chrześcijanom wolność religijną. Natomiast w 305 roku za wiarę w Chrystusa groziła kara śmierci, której można było uniknąć przez złożenie ofiary kadzidła pogańskim bożkom.

Niezwykle szybkie rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na przełomie III i IV wieku poważnie zaniepokoiło Dioklecjana. Za jego panowania w 120 prowincjach imperium rzymskiego zamieszkiwało kilka milionów chrześcijan; było już wtedy 1800 biskupich siedzib.

Pomiędzy 303 i 304 rokiem Dioklecjan wydał szereg zarządzeń, w których nakazał zniszczenie wszystkich chrześcijańskich kościołów oraz świętych ksiąg. Kazał aresztować i zmuszać do apostazji kapłanów i biskupów oraz pozbawić chrześcijan wszystkich cywilnych praw.

To były jedne z najbardziej okrutnych prześladowań chrześcijan. W celu uniknięcia śmierci wystarczyło publiczne zapalenie kadzidła na cześć rzymskich bożków i boskości imperatora jako znak całkowitego podporządkowania się jego władzy.

Każdy, kto to uczynił, otrzymywał tak zwany libellus, czyli rodzaj zaświadczenia, że jest się obywatelem lojalnym wobec władzy, mającym właściwe poglądy religijne. Kto z chrześcijan odmawiał zapalenia kadzidła bożkom, był natychmiast skazywany na karę śmierci.

Przed egzekucją skazańców poddawano torturze biczowania. Uśmiercano ich przez ścięcie lub ukrzyżowanie, przez ćwiartowanie ciała lub spalenie, a także przez rozszarpanie przez dzikie zwierzęta podczas igrzysk na arenie cyrkowej.

Zwykle nie oddawano rodzinie ciał męczenników, lecz wrzucano je do rzek lub dawano dzikim psom na pożarcie. Nielicznych chrześcijan, którzy uniknęli śmierci, wysyłano do Sardynii, do niewolniczej pracy w kopalniach.

Wiemy z historycznych źródeł, że we wrześniu 305 roku biskup January z Benewentu razem z diakonem  Festusem i lektorem Dezyderiuszem udali się do Pozzuoli, aby umacniać w wierze liczną wspólnotę gorliwych wyznawców Chrystusa.

Przybysze zatrzymali się u diakona Sozjusza, gdzie w ukryciu nauczali miejscowych chrześcijan. Po kilku dniach jakiś szpieg poinformował o tym fakcie sędziego Drakoncjusza.

Sędzia wydał natychmiastowy nakaz aresztowania biskupa oraz jego towarzyszy, jednak żołnierzom udało się schwytać i zamknąć w więzieniu tylko diakona Sozjusza.

Kiedy bp January dowiedział się o jego uwięzieniu, to razem z Festusem i Dezyderiuszem udali się do miejscowych władz z żądaniem uwolnienia niewinnie aresztowanego diakona. Wtedy aresztowano ich wszystkich.

Podczas przesłuchania biskup January bez wahania wyznał, że wierzy w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, który stał się prawdziwym człowiekiem, aby nas zbawić.

Sędzia Drakoncjusz, grożąc biskupowi śmiercią, chciał go przymusić do zaparcia się wiary w Chrystusa, przez złożenie ofiary kadzidła rzymskim bogom. Biskup January zdecydowanie odmówił, stwierdzając, że woli umrzeć, niż zdradzić zmartwychwstałego Pana, który jest jedynym źródłem szczęścia i życia wiecznego. Powiedział:

„dzięki zjednoczeniu z Chrystusem nie boję się przyjąć wszystkich cierpień, które ludzie są skłonni mi zadać”.

W imieniu swoim oraz aresztowanych towarzyszy stwierdził, że wszyscy są gotowi umrzeć męczeńską śmiercią.

Sędzia jeszcze raz zaproponował więźniom natychmiastowe uwolnienie, pod warunkiem że uczynią gest złożenia ofiary kadzidła na cześć boskości imperatora. Biskup January odpowiedział na to:

„My każdego dnia oddajemy chwałę naszemu Wszechmogącemu Panu Jezusowi Chrystusowi, a nie waszym bożkom”.

Wtedy sędzia ogłosił wyrok śmierci przez rozszarpanie więźniów przez dzikie zwierzęta podczas igrzysk w amfiteatrze.

Ponieważ chciał osobiście dopilnować wykonania wyroku, a nie mógł uczestniczyć w igrzyskach, dlatego zdecydował, że egzekucja pojmanych nastąpi poprzez ścięcie im głów. Przed wykonaniem kary śmierci św. January klęknął i wypowiedział krótką modlitwę:

„Panie Boże Wszechmogący, w Twoje ręce oddaję mojego ducha”.

Zawiązano mu oczy, a on z wielkim spokojem pozwolił, aby kat wykonał wyrok.

Pewna odważna i pobożna chrześcijanka po ścięciu głowy św. Januaremu zebrała do dwóch flakonów tryskającą z rany krew męczennika. Od tamtego czasu mieszkańcy Neapolu i okolicy traktują św. Januarego jako swojego głównego patrona.

Przez jego wstawiennictwo zmartwychwstały Jezus dokonuje wielkich znaków i cudów. Każdego roku ponawia „ożywienie” krwi świętego męczennika, ale także, jak stwierdzają kroniki, wszystkich, którzy z ufnością uciekają się do Jego nieskończonego miłosierdzia w modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii, uwalnia z niewoli złych duchów oraz leczy wszystkie choroby duszy i ciała.

ZNAK OBECNOŚCI ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Każdego roku główne uroczystości ku czci św. Januarego rozpoczynają się 18 września, w wigilię rocznicy jego męczeństwa. Przed katedrą w Neapolu gromadzą się tłumy ludzi.

Na początku całonocnego modlitewnego czuwania zapalane są tak zwane pochodnie wiary. Następnego dnia, wczesnym rankiem, ksiądz kardynał Neapolu idzie w procesji do kaplicy, w której przechowywana jest krew św. Januarego. Po modlitwie otwiera sejf i wyjmuje relikwiarz z krwią Świętego, która najczęściej w tym momencie staje się płynna.

Na powierzchni krwi pojawiają się wówczas pęcherzyki, co świadczy o tym, że krew w tajemniczy sposób wchodzi w stan „wrzenia”.

Kardynał niesie ampułki z krwią, pokazując je zgromadzonym ludziom. W tym czasie przeszło 10 tysięcy wiernych z radością klaszcze w dłonie. Zwykle krew pozostaje w stanie płynnym jeszcze przez kolejnych osiem dni.

W tym czasie ludzie żarliwie się modlą, przystępują do spowiedzi oraz uczestniczą w Eucharystii. Najważniejszym wydarzeniem nie jest jednak „cud krwi”, ale osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem w tajemnicy Eucharystii.

Arcybiskup Neapolu kard. Corrado Ursi powiedział, że fenomen „ożywiania się” krwi św. Januarego jest bezpośrednio związany z faktem zmartwychwstania Chrystusa. Jest to nadzwyczajny znak Bożego działania, poprzez który Pan Bóg wzywa ludzi do nawrócenia. Tak kard. Ursi pisał w 1972 roku:

„Pan Bóg posługuje się przemianą skrzepniętej krwi Męczennika w krew żyjącego człowieka, aby nam uświadomić, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami, że Jego krew, która daje życie wieczne, jest zawsze żywa i pulsująca w chrześcijanach, którzy pozostają w stanie łaski uświęcającej.

Dlaczego zmartwychwstały Chrystus nie mógłby dzisiaj przemawiać do nas poprzez męczeńską krew św. Januarego, aby wzywać nas do nawrócenia i wiary w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii?”.

Pan Jezus pragnie dać nam udział w pełni swego zmartwychwstałego życia i dlatego wzywa nas do znienawidzenia grzechu, do powstawania z każdego upadku w sakramencie pokuty, abyśmy zawsze mieli czyste serca i trwali w stanie łaski uświęcającej. Gdyż tylko ludzie czystego serca są błogosławieni, czyli szczęśliwi, i tylko oni Boga oglądać będą (por. Mt 5,8).

„Cud krwi” św. Januarego jest także znakiem wskazującym na istnienie życia wiecznego, który wzywa do przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa oraz prawdy o zmartwychwstaniu ciał wszystkich ludzi w dniu paruzji oraz sądu ostatecznego, podczas którego

„ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia” (J 5,29).

Cud krwi św. Januarego jest także znakiem wzywającym do żywej wiary w rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Jezus nam mówi:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. […] Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,51.53-54).

Taki jest ostateczny sens tego nadzwyczajnego znaku, jakim jest cud krwi św. Januarego – pobudzić nas do żywej wiary w rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii oraz w życie wieczne.

Dziękując Jezusowi Chrystusowi za „cud krwi” św. Januarego, który ma pogłębić naszą wiarę oraz wzywać nas do nawrócenia, pomódlmy się słowami starożytnego hymnu, który jest śpiewany podczas trwania tego nadzwyczajnego znaku:

„Wszechmogący Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy Ci, że dałeś nam tego wielkiego Świętego. Święty January, rycerzu Jezusa Chrystusa, umacniaj naszą wiarę w Jego zmartwychwstanie oraz  rzeczywistą obecność w Eucharystii i daj światło wiary tym wszystkim, którzy nie wierzą! Amen”.

za: milujciesie.org.p/ ks. Mieczysław Piotrowski

Komentarze

Rafapon2019.09.21 6:18
Ponieważ zawartości tych ampułek kościelni nie pozwolą zbadać bezposrednio, przeprowadzone zostały badania nad kompozycjami przypominającymi krew i stwierdzono, że możliwe jest wytworzenie czegoś, co bardzo przypomina tę "krew" św. Januarego. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.490.5736&rep=rep1&type=pdf A więc to żaden cud, tylko zwykłe oszustwo.
anonim2019.09.20 8:13
myślenie boli
anonim2019.09.20 0:17
litera zabija Duch zaś ożywia
anonim2019.09.19 22:27
ateiści wierzą w litery
Polak2019.09.19 20:31
Jakie wyzwanie? Zwykły rozwój kolonii bakterii występujących w ludzkim moczu - jesli jest to dowód na cokolwiek, to najwyżej na brak higieny wśród katolików.
andrzejhahn32019.09.19 21:04
z tego wynika ze nie tylko ciemni i zacofani ale jeszcze brudasy
Max Fiend2019.09.19 18:40
Nie ma żadnych naukowych dowodów, że substancja w ampułce to krew. Rzetelnych badań nikt nie zrobił to i nie ma żadnego wyzwania rzuconego nauce. Następny pitolet z gatunku: "jest tak, bo tak!", ale dla nauki to stanowczo za mało a dla wiary zupełnie wystarczy :-D
Suweren2019.09.19 18:46
'Rzetelnych badań nikt nie zrobił [...]' Jak z resztą zawsze...
Palindrom2019.09.19 20:47
Wyobraź sobie, że nikt nie był na wykopkach na Słońcu, i nikt nie zrobił "rzetelnych badań", a doskonale wiadomo z czego i w jakich proporcjach Słońce się składa.
Suweren2019.09.19 21:00
Nie zrobiono rzetelnych badań... czy ty żyjesz w XVw?
Max Fiend2019.09.19 22:22
Akurat zrobiono. Określono jego rozmiar i masę. Przeanalizowano temperaturę, skład wiatru słonecznego, promieniowania, zmierzono rozkład i natężenie strumieni pola magnetycznego, zbadano widmo w najszerszym możliwym zakresie fal. Wyniki badań pozwoliły na zbudowanie naukowo weryfikowalnego modelu Słońca i procesów w nim zachodzących. Nikt, jak na razie, nie podważył tych badań chociaż wraz z rozwojem naukowych metod model staje się coraz bardziej precyzyjny. Masz jeszcze jakieś uwagi? :-D
anonim2019.09.19 22:42
nie kłam
Max Fiend2019.09.19 23:01
sam kłamiesz nie podając kontrargumentów. aż tak rozpaczliwie nie możesz się pogodzić z rzeczywistością? :-D
andrzejhahn32019.09.19 18:09
kolejne brednie poganskiej sekty katolickiej
bezlitosny internauta2019.09.19 18:00
Wasze "wyzwanie" już nieaktualne. Kuglarska sztuczka została zdemaskowana już 28 lat temu: https://www.nytimes.com/1991/10/15/science/science-watch-chemists-duplicate-miracle-of-saint-s-blood.html So.... What else is new?
Palindrom2019.09.19 20:08
I gdzie mają ci chemicy tą "cudowną" krew? Można gdzieś, choć raz do roku, zobaczyć, jak się samoistnie upłynnia?
bezlitosny internauta2019.09.19 21:49
Sam ją sobie możesz wytworzyć i zbadać doktorku. Eksperyment na poziomie szkoły podstawowej.
Katolik2019.09.19 16:32
Zemsta rodzi wojnę i śmierć. Przebaczenie niesie: Pokój, uwolnienie, uzdrowienie. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam!
Topek2019.09.19 16:20
Jeżeli ludzie potrafią uwierzyć w takie bzdury które im przedstawiają podstawieni pseudonaukowcy z którymi brak kontaktu po rzekomych badaniach, to co się dziwić że uwierzą też w każde kłamstwo takich polityków pokroju Morawieckiego i kaczora
Palindrom2019.09.19 20:03
Wyobraź sobie, że tzw. naukowcy, w ogromnej większości, wierzą w prawdziwość hipotezy Riemanna, choć nikt nie potrafi udowodnić jej prawdziwości. Zastanów się, dlaczego wierzą, a potem jeszcze raz przeczytaj, coś nabazgrał.
Max Fiend2019.09.19 22:26
Nie wierzą bo nie ma dowodu. Przypuszczenie, którego nie można zweryfikować, nie może stanowić podstawy żadnej teorii naukowej.
anonim2019.09.19 22:25
a ty w co wierzysz w litery?
Jędruś K.2019.09.19 15:58
@Suweren Skoro się znasz na mikroskopie elektronowym, mam pytanie na które szukam odpowiedź: Jaka jest rozpędzona prędkość przez anodę w stosunku do katody?
Suweren2019.09.19 16:16
Panie Jędruś, ja biologiem jestem a nie fizykiem, czy inżynierem. Ale niech tam: zależna od napięcia i zbliżona do c.
Jędruś K.2019.09.19 16:22
Nieprawda, podpowiem ci: (+100 keV (40 to 400 keV) A jaka twoja specjalność w biologii, że się zapytam, bo mam pytania. Z biologii.
Suweren2019.09.19 16:30
To jeszcze powiedz nam, co to jest 'rozpędzona prędkość', bo w życiu o takiej nie słyszałem. Co ty chłopie za jakieś bzdety wypisujesz... Jestem neurobiologiem/biologiem komórki. Ale na żadne pytania nie będę ci odpowiadał, bo niby czemu miałbym.
Suweren2019.09.19 16:31
Chyba, że masz zdjęcia tego 'cutu' w Sokółce, to chętnie podyskutuję.
Jędruś K.2019.09.19 17:04
"Odpowiedziałeś" na moje pytania na nie nieodpowiadając. Jakbyś wiedział cokolwiek na temat wspomnianego mikroskopu odpowiedziałbyś na to podstawowe pytanie. Wiele w życiu nie słyszałeś, bo skąd? Tego na blogach nie ma. W cuda nie wierzysz - twoja sprawa. Uszanuj wierzących
bezlitosny internauta2019.09.19 18:02
Od jakiegoś czasu intryguje mnie - o jakich "blogach" ty co i rusz wspominasz, muchos dineros? I co się stało, że dzisiaj nie jesteś już "Asią" ?
bezlitosny internauta2019.09.19 18:11
A swoją drogą to zabawne, muchos dineros - ty domagający się "szacunku" dla kogoś.
Suweren2019.09.19 18:42
Słuchaj, Jędruś, możesz sobie wierzyć w jakąkolwiek pierdołę chcesz: może to być świnto krew, może to być i cut w Sokółce a może i być, że odpowiedziałem ci nieodpowiadając. Nie masz zielonego pojęcia o mojej pracy, publikacjach, dorobku naukowym, a starasz się to ocenić przez pryzmat jednego pytania, które dotyczy czegoś czym się nie zajmuję. W kwestii mikroskopi elektronowej moim zadaniem zawsze były: pozyskanie tkanki, kontrastowanie i analiza obrazu (ewentualnie znakowanie typu 'immunogold'). Od technikaliów naszych urządzeń badawczych mamy osobnych specjalistów. Ale zaręczam ci, że zarówno jakość procedur badawczych, jak również ich wyniki jestem w stanie dość fachowo ocenić. Nie mam nic do wierząch. Ale kłamstwa nie znoszę. I może dziwi mnie nieco, że bardziej skłonny jeseś wierzyć w 'cuta' niż w człowieka z krwi i kości, którego masz 'obok'. I może jszcze to, jak zakłamanym człowiekiem jesteś - 'mam pytanie na które szukam odpowiedź'.
anonim2019.09.19 22:20
jesteś kłamca i tyle
Suweren2019.09.20 8:03
Tak, jak już pisałem: nigdzie się z prawdą nie rozmijam, ale możesz dalej zaklinać rzeczywistość.
marek2019.09.19 19:03
Tia.... Z ciebie taki naukowiec jak z muchy odrzutowiec... A Napoleon tam czasem z wami nie siedzi?
Suweren2019.09.19 19:10
Szybko latasz?
Suweren2019.09.19 19:11
Jednak mądrze mówił promotor mojej rozprawy dr - z głupim na argumenty nie wygrasz...
lolek kremowka2019.09.19 15:55
Bog co mial nam do powiedzenia powiedzial przez Jezusa i Pismo. Jezeli ktos jeszcze czegoas od Niego oczekuje - grzeszy. Wszystkie te cuda relikwii - to poganska bojda
Piotr2019.09.19 16:17
Na pewno jesteś protestant albo Jehowy, innej opcji nie widzę.
Darek2019.09.26 8:42
Są jeszcze 2 opcje: - przeczytał Ewangelie - jest rozsądny
bzyk2019.09.19 15:54
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25209801,dziwne-rozliczenia-andrzej-stankiewicz-zapowiada-kolejna.html#s=BoxOpImg8
bezlitosny internauta2019.09.19 18:10
Zabawne. Nieoficjalny fanpejdż pewnej książki, który utworzyłem na FB ma już więcej "polubień" niż jedna z tych stron zamówionych przez PFN.
Suweren2019.09.19 15:43
Kiedyś razem z kolegą, wysłaliśmy e-mail do 'kolegów po fachu', którzy badali rzekomy cud eucharystyczny w Sokółce i twierdzili, że w hostii odkryli fragmenty mięsnia sercowego, którego ultrastruktura była rzekomo widoczna na elektronogramach (zdjęcia z mikroskopu elektronowego). Tak się składa, że wraz z kolegą znamy się 'nieco' na mikroskopii elektronowej, co wyjaśniliśmy w wysłanym liście, w którym poprosiliśmy o podzielenie się wynikami prac i przesłanie elektronogramów, abyśmy mogli przekonać się na własne oczy. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie dostaliśmy. W tym miejscu serdecznie pozdrawiam naszych 'kolegów po fachu' i apeluję (kto wie może to przeczytają) o opublikowanie tych niezbitych dowodów na eucharystyczny cud. Dlaczego nie pozwolicie nam wszysktim się raz na zawsze przekonać?!
Lennon2019.09.19 16:55
Nie ma czegoś takiego jak "ultrastruktura". Jest to równie zabawne jak np. "turboJezus".
Suweren2019.09.19 18:44
A to muszę kolegom powiedzieć, że zajmujemy się czymś czego nie ma. https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrastructure i jeszcze to wrzuć w google: ATLAS ULTRASTRUKTURY KOMÓREK KREGOWCÓW
Palindrom2019.09.19 19:53
Jak nie wierzysz kolegom, których znasz, jak chcesz uwierzyć Bogu, którego nie znasz?A może chodzi ci tylko o okazyjne pomasturbowanie się?
Suweren2019.09.19 20:07
Jak na człowieka, który tak często używa słowa 'wiara', odmienionego przez wszystkie czasy, przypadki i rodzaje w jednym zdaniu, dość zaskakująca jest część mojego życia, która cię tak szczególnie interesuje.
anonim2019.09.19 22:52
po co piszesz takie głupoty szcicisz sie ze pisac umiesz.nudny jestes wierzysz w litery od szatana bay bay
anonim2019.09.19 22:23
Klamca
Suweren2019.09.20 7:51
Zwykle nie odpowiadam datom. Dziś zrobię jednak wyjątek: nawet o 1 Å nigdzie się z prawdą nie rozmijam. Możesz jednak oczywiście dalej zaklinać rzeczywistość.
Jędruś K.2019.09.19 15:42
@M Would you please and translate your bullshit into Polish. Can you do this for me? Well?
Lennon2019.09.19 16:56
Consider education...No need for morons.
Jędruś K.2019.09.19 17:20
Consider "English for Dummies" - available on Kindle for a few $$.
bezlitosny internauta2019.09.19 17:57
Co to jest $$?
M.2019.09.19 15:35
Scientific studies While the Catholic Church has always supported the celebrations, it has never formulated an official statement on the phenomenon and maintains a neutral stance about scientific investigations.[22] It does not permit the vials to be opened, for fear that doing so may cause irreparable damage. This makes close analysis impossible. Nevertheless, a spectroscopic analysis performed in 1902 by Gennaro Sperindeo claimed that the spectrum was consistent with hemoglobin.[25] A later analysis, with similar conclusions, was carried out by a team in 1989.[26] quoted by Michele Cardinal Giordano.[27][unreliable source?] However, the reliability of these observations has been questioned.[13] While clotted blood can be liquefied by mechanical stirring, the resulting suspension cannot solidify again.[13] Measurements made in 1900 and 1904 claimed that the ampoules' weight increased by up to 28 grams during liquefaction. However, later measurements with a precision balance, performed over five years, failed to detect any variation.[13] Various suggestions for the content's composition have been advanced, such as a material that is photosensitive, hygroscopic, or has a low melting point.[28][29][30] However, these explanations run into technical difficulties, such as the variability of the phenomenon and its lack of correlation to ambient temperature.[13] A recent hypothesis by Garlaschelli & al. is that the vial contains a thixotropic gel,[13][31] In such a substance viscosity increases if left unstirred and decreases if stirred or moved. Researchers have proposed specifically a suspension of hydrated iron oxide, FeO(OH), which reproduces the color and behavior of the 'blood' in the ampoule.[32] The suspension can be prepared from simple chemicals that would have been easily available locally since antiquity.[33][34] In 2010, Giuseppe Geraci, a professor in the Department of Molecular Biology at Naples's Frederick II University, conducted an experiment on a vial containing old blood—a relic dating back to the 18th century from the Eremo di Camaldoli near Arezzo in Tuscany—having the same characteristics of the blood of St. Januarius.[35] Prof. Geraci showed that the Camaldoli relic also contains blood that can change its solid-liquid phase by shaking.[36] He further reproduced the phenomenon with his own blood stored in the same conditions as the Camaldoli relic. He stated that, "There is no univocal scientific fact that explains why these changes take place. It is not enough to attribute to the movement the ability to dissolve the blood, the liquid contained in the Treasure case changes state for reasons still to be identified." [37] He ultimately argued that "there's blood, no miracle".[36]
@1922019.09.19 15:32
Niedowiarki mogą sprawdzić na własne oczy ale czy uwierzą?
Max Fiend2019.09.19 18:45
W co uwierzą? Discovery powtórzył ten "cud" bez żadnej krwi. Czego to dowodzi i jaki ma związek z wiarą?
***2019.09.19 19:21
Tak, tak Discovery powtórzył, rękami żydowskich "naukowców".
Max Fiend2019.09.19 22:15
Nie ma znaczenia czyimi rękami. Nauka i badania nie są zależne od narodowości. To akurat dobrze, że istnieje naukowy uniwersalizm a inni "nieżydowscy" naukowcy jakoś nie podważyli rezultatów eksperymentu :-D
Majka2019.09.20 18:07
Max! Czy czytałeś ten artykuł? Nie !!!! Chłopie ! Św. January został zamordowany w 305 roku, czyli ponad 1700 lat temu ! A tobie na Discavery pokazali jakąś sztuczkę cyrkową ! Mieli jakąs krew, czy ciecz czerwoną ! Na ekranie można wszystko pokazać i to co pokazali ci miało też 1700 lat ! Ale się im dałeś wrobić ??
Max Fiend2019.09.20 19:06
Skąd wiesz kiedy została zrobiona ta ampułka i co zawiera? Z przekazów? To trochę za mało by uznać to za prawdę i jeszcze rzucać "wyzwanie" nauce, która nie zajmuje się legendami :-D
marek2019.09.19 15:09
Lewusy i tak nie ogarną. Nie ma co rzucać pereł przed lewackie wieprze...
bzyk2019.09.19 15:54
Cud to coś takiego dla ubogich intelektualnie osób, którzy są za głupi,żeby poszukać odpowiedzi gdzie indziej.
Max Fiend2019.09.19 18:42
"Lewusy" mają to głęboko dopóki rzetelne naukowe dowody nie zostaną opublikowane w Science :-D