11.05.20, 14:00Screenshot Youtube - Telewizja Republika

Dr Jerzy Targalski: Dlaczego Konfederacja jest ,,partią rosyjską''?

„Większość kierownictwa Konfederacji doszła do wniosku, że przebije się na scenę polityczną dzięki kwestii żydowskiej, i rozgrywa przede wszystkim tę kwestię - to jest ich dźwignia polityczna. Większość kierownictwa Konfederacji stara się zniszczyć sojusz polsko-amerykański, i mówią jedno: nie potrzebujemy baz amerykańskich, nie chcemy sojuszu z Ameryką; chcemy polityki wielowektorowej, czyli balansowania pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi”- mówił dr Jerzy Targalski, politolog, historyk, publicysta, w wywiadzie dla portalu Fronda.pl, który ukazał się na naszym portalu przed niespełna rokiem. Dziś przypominamy tę niezwykle interesującą rozmowę.

Fronda.pl: Dlaczego tak bardzo nie lubi pan Grzegorza Brauna i Stanisława Michalkiewicza?

dr Jerzy Targalski: To nie jest kwestia lubienia czy nielubienia, bo ja emocjonalnego, uczuciowego stosunku do obydwu panów nie mam żadnego - ani ich lubię ani nie lubię.

Dlaczego w takim razie tak surowo ocenia pan działalność polityczną obydwu panów?
 
Dlatego, że uważam, że działalność obydwu panów jest szkodliwa. Przy czym należy jednak odróżnić Grzegorza Brauna od Stanisława Michalkiewicza, ponieważ redaktor Michalkiewicz rzeczywiście zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo roszczeń żydowskich jako pierwszy. Chodzi o to, jakie wnioski z tego niebezpieczeństwa wysuwa i dokąd to prowadzi. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to jego narracja polityczna jest narracją rosyjską i to w 100%. Propozycje, żeby Polska wystąpiła z NATO, żeby ogłosiła neutralność, żeby zaprosić wojska chińskie, są nie dosyć, że śmieszne to dowodzą, że Grzegorz Braun wyobraża sobie, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją, co jest dla Polski śmiertelnym zagrożeniem. Nie może być sojuszu polsko-rosyjskiego, ponieważ nie może być sojuszu dwóch podmiotów, które mają całkowicie sprzeczne interesy.
 
Być może jednak takie oceny wypowiedzi Grzegorza Brauna są zbyt surowe? Stawiane przez niego tezy mogą być swego rodzaju prowokacjami intelektualnymi.
 
To ja też mogę prowokować intelektualnie i powiedzieć, że stalinizm był dla nas szczęściem, prawda? Mamy do czynienia z działalnością polityczną i polityk mówi jakie są jego propozycje, w tym wypadku propozycje sojuszy i polityki zagranicznej. Prowokować sobie może satyryk albo trefniś ale nie polityk. Polityk jest człowiekiem odpowiedzialnym i musi oferować rozwiązania, które leżą w interesie danego państwa.
 
Niezależnie od tej rosyjskiej narracji jest jeszcze utrzymywanie kontaktów przez pana Brauna z ludźmi, którzy pracują dla służb rosyjskich, i to jest dla polityka-patrioty karygodne. Udzielanie wywiadów czołowemu organowi propagandy rosyjskiej - propagandy skierowanej przeciwko Polsce. I wreszcie cała narracja, która Polskę kompromituje, czyli opowieści o żydowskim państwie wyspowym na obszarze Międzymorza, a co najmniej od Dnipro do Szczecina. Jeżeli polityk polski w ten sposób się wypowiada, to kompromituje Polskę. Snucie takich teorii jest kompletnym fałszem.
 
Może to jest tylko naiwność polityczna?
 
W polityce nie ma miejsca na naiwność polityczną. Jeśli chce być klaunem, to proszę bardzo do cyrku - jednak w takim razie jest klaunem a nie politykiem - to są dwie różne role. Podobną odgrywa Janusz Korwin-Mikke i dlatego jest też politycznym obciążeniem dla Konfederacji, ale Sławomir Mentzen i Tomasz Sommer – stratedzy tego ugrupowania nie mogą go się pozbyć, ze względu na popularność wśród młodych intelektualnych ofiar polskiego systemu szkolnictwa.
 
Skąd u liderów Konfederacji taka mieszanka: z jednej strony dęcie w róg patriotyczny i mówienie o obronie polskich interesów, a z drugiej strony wypowiedzi redaktora Michalkiewicza, który twierdzi, że należy przywrócić ubeckie emerytury?
 
To jest tak zwany idiotyzm prawny, czyli trzymanie się kurczowo, niezależnie od kontekstu idei ciągłości prawnej PRL i Rzeczpospolitej. Nie ma to żadnego uzasadnienia i dla pana Michalkiewicza jest niezwykle kompromitujące. Bardziej kompromitujące jest jednak zwalczanie przez niego sojuszu polsko-amerykańskiego, chociaż ostatnio bardziej zniuansował swoje stanowisko w tej kwestii; przestał go negować, a jedynie podkreśla, że nie daje nam wystarczających korzyści. Prawdą jest, że część interesów polskich i amerykańskich jest odrębna. Władze amerykańskie, czy to demokraci czy republikanie walczą o głosy obywateli amerykańskich żydowskiego pochodzenia, i sobie wymyślili, że kosztem Polski mogą te głosy pozyskać.
 
Tu jest różnica interesów, ale moim zdaniem przeważa interes wspólny na obecnym etapie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, to znaczy interes powstrzymania Rosji i uniemożliwienia rozwoju sojuszu niemiecko-rosyjskiego i powstania porozumienia niemiecko-chińskiego. To jest w naszym interesie i to jest ważniejsze. Z jednej strony mówimy, że my się na opłacanie Żydów nie zgadzamy i nie zgodzimy, a z drugiej mamy interesy wspólne.
 
Jakie Polska ma interesy wspólne ze Stanami Zjednoczonymi?
 
Sprowadzanie wszystkiego do kwestii żydowskiej i nieustanne atakowanie sojuszu polsko-amerykańskiego nie ma sensu, kiedy wojska amerykańskie są gwarancją bezpieczeństwa dla Polski. Nie chodzi tu tylko o potencjalny atak rosyjski – to jest sprawa o wiele szersza. Jeżeli w Polsce są wojska amerykańskie to również biznes widzi nasz kraj jako bezpieczny, i to oznacza również inwestycje i zaangażowanie ekonomiczne. Zwiększenie ekonomicznej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi oznacza zmniejszenie zależności gospodarczej od Niemiec, co jest warunkiem niezależności politycznej. Dlatego nie należy sojuszu polsko-amerykańskiego wiedzieć tylko w kontekście zagrożenia wojskowego ze strony Rosji.
 
Rosja nigdy nie była przyjacielem Polski…
 
Ale tu nie chodzi o żadną przyjaźń. Interes Rosji i Polski zawsze był sprzeczny. Był, jest i będzie.
 
To prawda. Rosja nigdy nie traktowała Polski w sposób taki, na jaki nasz kraj zasługuje…
 
Nie! Właśnie traktowała nas tak jak na to zasługujemy z rosyjskiego punktu widzenia. Rosja nie może inaczej traktować Polski, ponieważ nie jest masochistką, ani samobójczynią! A my nie możemy inaczej prowadzić polityki niż walczyć o naszą niezależność od Rosji i wyparcie jej wpływów z Międzymorza. I na tym polega problem. My zawsze musimy być przeciwko Rosji, a Rosja zawsze musi być przeciwko Polsce.
 
Jednak liderzy Konfederacji rozgrywają kwestię rosyjską również z pomocą samych Amerykanów i Żydów, przy wykorzystaniu błędów, jakie i jedni i drudzy popełniają.
 
Większość kierownictwa Konfederacji doszła do wniosku, że przebije się na scenę polityczną dzięki kwestii żydowskiej, i rozgrywa przede wszystkim tę kwestię - to jest ich dźwignia polityczna. Większość kierownictwa Konfederacji stara się zniszczyć sojusz polsko-amerykański, i mówią jedno: nie potrzebujemy baz amerykańskich, nie chcemy sojuszu z Ameryką; chcemy polityki wielowektorowej, czyli balansowania pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi.
 
Nie można balansować pomiędzy dwoma państwami, z których jedno ma całkowicie sprzeczne interesy z Polską, a drugie ma częściowo pokrywające się interesy z naszym krajem na obecnym etapie. Bo nie wiemy co będzie za 5 czy 15 lat. Jest to balansowanie pomiędzy wrogiem śmiertelnym a sojusznikiem, z którym nie zgadzamy się w pewnych sprawach. W związku z tym uważam, że Konfederacja pod tym kierownictwem, pod którym jest obecnie, tworzy partię rosyjską w Polsce. Oczywiście sprzyja temu polityka Izraela, żydowskich gangsterów ze wschodniego wybrzeża USA i samych Stanów Zjednoczonych.
 
Dlaczego Konfederacja jest „partią rosyjską”? Skąd takie twierdzenia?
 
Za to, że w Polsce powstaje partia rosyjska odpowiedzialne są cztery czynniki:
 
- po pierwsze: polityka środowisk żydowskich, zarówno tych amerykańskich jak i tych z Izraela, które atakują Polskę systematycznie, by uzasadnić roszczenia do mienia bezspadkowego i religię Holocaustu;
- po drugie: amerykańskie poparcie dla roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego i zachowanie pani Mosbacher;
- po trzecie: zaniechania i kapitulacje PiS’u, oraz polityka wobec twardego elektoratu pod tytułem „cokolwiek zrobimy, musicie i tak na nas głosować, bo nie macie wyboru”;
- po czwarte: polityka rosyjska, która na tych sprzecznościach, które istnieją, gra, stara się je rozdmuchiwać i wspiera w internecie. Chyba Pan pamięta o farmach trolli i botach prowadzących rosyjską wojnę informacyjną.
 
Nie wygląda to zbyt dobrze…
 
Nie jest tajemnicą, że pomiędzy Izraelem a Rosją istnieje częściowa wspólnota interesów. Oczywiście są różnice, ponieważ Rosja jest sojusznikiem Iranu, a Izrael Iranu się obawia, zwłaszcza jego roli w Syrii, ale jeśli chodzi o Polskę, to pomiędzy Izraelem a Rosją jest wspólnota interesów. W interesie Rosji jest, żeby Polska była symbolem antysemityzmu, bo dzięki temu można Polskę zmarginalizować i izolować w świecie Zachodu. Dla kół żydowskich zaś „Polska antysemicka” jest wymarzonym darem, ponieważ dostarcza uzasadnienia dla roszczeń. Dlatego wygłupy pana Berkowicza dostarczają tej antypolskiej polityce paliwa.
 
Jest jeszcze czynnik piąty: to jest lewica europejska, w której interesie jest walka z Polską jako państwem jeszcze nieco katolickim, i nieco tradycyjnym. Jest też interes narodów, które kolaborowały z Hitlerem i własnych Żydów, tak jak Francuzi, dowozili do obozów przejściowych, skąd byli transportowani do Oświęcimia - wszyscy chcieliby się tej odpowiedzialności pozbyć i przerzucić ją na Polskę. Tak samo Żydzi amerykańscy chcieliby się pozbyć odpowiedzialności za swoje zachowanie w czasie II Wojny Światowej i jeszcze nas wydoić.
 
Dlaczego środowiska żydowskie atakują Polskę i jako sojusznik amerykański grają wspólnie z Rosją przeciwko Polsce?
 
Moim zdaniem, w tej chwili w Izraelu zapadła decyzja, że będzie korzystne by PiS przegrał wybory, gdyż wtedy dojdzie do władzy niemiecka piąta kolumna, i ta niemiecka piąta kolumna na polecenie Berlina wypłaci Żydom wszelkie odszkodowania. Niemcy i Żydzi mają wspólny interes przerzucenia odpowiedzialności za holokaust i za wybuch II Wojny Światowej na Polaków. Panowało błędne przekonanie, że skoro Izrael jest sojusznikiem Ameryki, a my też jesteśmy sojusznikiem Ameryki, to musimy mieć dobre stosunki z Izraelem, i trzeba Izraelowi we wszystkim ustępować, żeby zachować dobre stosunki z Ameryką ze względu na różnice w Waszyngtonie dotyczące stacjonowania wojsk w Polsce i Niemczech.
 
Kiedy Amerykanie się ockną?
 
Kiedy zrozumieją, że w wyniku ich polityki i polityki Izraela w Polsce powstaje partia rosyjska, i grozi im to, że oni wpływy w Polsce utracą na rzecz Niemiec i Rosji.
 
Jak ważna jest Polska dla polityki amerykańskiej?  Niektóre decyzje i działania Amerykanów mogą być dla naszego społeczeństwa i polonii amerykańskiej zadziwiające.
 
W Ameryce nie ma jednego ośrodka. Tendencje są różne. Są tacy, którzy uważają, że trzeba w Polsce mieć swojego sojusznika po to, żeby nie dopuścić do sojuszu niemiecko-rosyjskiego i niemiecko-chińskiego. Są tacy, którzy uważają, że można się w Polsce zbytnio angażować, gdyż podstawą jest porozumienie wojskowe z Niemcami. Są też tacy, tak jak prezydent Trump, którzy widzą Niemców jako swoich konkurentów. Ponieważ nie ma jednej opinii w Ameryce co robić wobec Polski, władze polskie uważały, jak sądzę, że zachowując dobre stosunki z Izraelem w ten sposób pomogą w wygraniu sporu tym środowiskom amerykańskim, które chcą stacjonowania wojsk w Polsce na poważnie i mieć nasz kraj jako sojusznika. Jeżeli Amerykanie mają być tu obecni wojskowo, to nie dlatego, że my jesteśmy potulni, tylko dlatego, że jest to ich interes. Dla nas naturalnym sojusznikiem są oczywiście ci, którzy widzą w obecności amerykańskiej w Polsce swój interes geostrategiczny w związku z zagrożeniem, że powstanie oś Niemcy-Rosja-Chiny.
 
Izrael w sprawie Polski postawił na Moskwę i Berlin, natomiast Amerykanie stoją w rozkroku- jak z tego wynika. Na co powinni postawić Polacy, którzy po ostatnich wydarzeniach mogą mieć w głowach zamęt?
 
Polacy powinni przede wszystkim zrozumieć, że hasła patriotyczne nie zawsze niosą patriotyczną treść. Z Niemcami nie mamy wspólnoty interesów - głównym interesem niemieckim jest układ z Rosją. Stosunki niemiecko-rosyjskie są kryterium decyzji niemieckich. Z Rosją dzieli nas wszystko. Natomiast Ameryka w obecnym okresie ma jednak pewną część interesów wspólnych z Polską. Amerykanie mając do wyboru sytuację taką, że utracą Polskę na rzecz wpływów niemiecko-rosyjskich jednak się zreflektują.
 
Tym bardziej, że w Ameryce też będą wybory. Trzeba jasno pokazać, że również Amerykanie polskiego pochodzenia mogą głosować, ale też mogą nie głosować. Nie jest tak, że liczą się tylko głosy amerykańskich Żydów. Sojusznikom także trzeba umieć powiedzieć ‘nie’ w pewnych kwestiach, a nie podporządkowywać się całkowicie lub zrywać i zmieniać sojusze jak chce Konfederacja.
 
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad pierwotnie ukazał się na łamach portalu 24.05.2019 roku

Komentarze

Jan Radziszewski 2020.05.12 21:52
02.05.2020 NMP Wierne Moje dusze jesteście pod Moją opieką, jesteście pod opieką Królowej Polski, Królowej waszego narodu. Teraz żyjecie w ciągłej niepewności lecz pamiętajcie, że w Bogu jest pewność, że pewność jest w Moim Sercu i Mojego Syna. Rząd Polski nie działa dla dobra Polskiego Narodu i wprowadza ustawy nie tylko niezgodne z prawem. Ale i takie które prowadzą do zniszczenia kraju i Polskiego narodu. Nie wierzcie politykom, nie wierzcie Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu gdyż stracili swą wiarygodność i zaprzedali się rządowi światowemu. Tak naród Polski nie ma przywódcy co jak król przez Boga wybrany przeprowadzi naród Polski do wolności nowego świata, gdzie będzie Boga królowanie. Tak drogie dzieci, wiele bólu już przeszedł Polski naród. Lecz teraz nadszedł czas oczyszczenia każdej duszy i całego narodu Polskiego. Czyż w cierpieniu nie oczyszcza się dusze, czyż nie w ogniu Ducha Świętego? Dlatego bądźcie gotowi i zbrójcie swą duszę, by mężne wasze serca przeszły zbawienny ogień oczyszczenia. Drogie Moje dzieci, wyście naród wybrany i dobry Bóg da wam Pomazańca Bożego co przeprowadzi Polski naród do zwycięstwa.
Jan Radziszewski 2020.05.12 21:45
13.03 2020 Ty rzeczniku, Żydzie Pinkasie nie zalecaj modlenia się w domu bo to nie jest Twoje zadanie. Twoje miejsce nie jest w Polsce a zwłaszcza w polskiej służbie zdrowia. Prezydencie Dudo nie bądź chwiejny. Dawałem Ci Łaski lecz kto nie wykorzystuje Łask ten kończy źle. Możesz być powieszony przez lud Polski. Nie teraz jeszcze lecz gdy będzie w Polsce wielki krach gospodarczy i dziesiątki tysięcy zmarłych na coronawirusa a więcej niż milion chorych to jest to już bardzo prawdopodobne. Okazałem Ci Łaskę gdy Hostia przytoczyła się do Twoich rąk. Nie byłeś tego godzien jak każdy, ale jesteś prezydentem Mego umiłowanego kraju, skąd pochodzi Mój przodek o imieniu Iz ( jak było w tych Orędziach). Dlatego tak Cię uszanowałem. Uszanuj Ty i Mnie, nie tylko w sercu, kłaniając się wrogom Polski, lecz postawą. Polska to nie Polin. Polska jest krajem starożytnym a Ariowie - Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc. Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy - jestem pokojem. Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie : Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko słowiańskiego. Dawid oznacza dający wid, czyli światło. Uzupełniaj swą wiedzę prezydencie Dudo bo źle Cię uczyli ( jak i innych Polaków). Sam powiedziałeś, że się uczysz, zatem ucz się. Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne. Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu. Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach. Zatem pamiętajcie. Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich. Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy. Strzeżcie się. Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. Widzicie to. Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi. Nie chcę was zgładzić. Wy sami idziecie na zagładę. Służcie Polsce. To ostatni wasz czas. Amen. - Dziękuję Chryste Królu, doskonały nasz Panie i Zbawco.
violencja2020.05.11 17:54
Targalskiemu-komuchowi bliżej do Rosji niż Konfederatom
PiS - żydowskie onuce.2020.05.11 17:53
A dlaczego Targalski nie znosi Konfederacji? Bo jest kryptobanderowcem.
Olej2020.05.11 16:30
Narodowcy nie mają przywództwa ! To jest ciągle ruch młodzieży, bardzo patriotycznej, która traci potencjał przez brak kreowania ze swoich szeregów ludzi wybitnie zdolnych i zaimpregnowanych na propagandę, zwłaszcza tą ze wschodu. Trzeba zrozumieć, że najważniejszym priorytetem Polski niezależnie od politycznych koncepcji, jest dojście do siły - gospodarczej, militarnej i politycznej. Wszystkie działania do tego celu prowadzące są zbieżne z polską racją stanu. Mamy dwóch sąsiadów, którzy zrobią wszystko aby do siły Polski nie dopuścić. Opieranie jakiejkolwiek polityki o Sowiety jest bałamutne i groźne dla istnienia niepodległości.
anonim2020.05.11 16:27
Dobrze, ze choć Doktór Targalski ostał się. Bo tak smutno bez Profesora Kika....
katolicka kretynizacja polski2020.05.11 16:18
Targalski wie co mówi też był komuchem w PZPR!
JS2020.05.11 16:04
Panie Targalski, ma pan trudności z trzeźwym myśleniem. Może Korwin jest pro-rosyjski ale Braun ? Bosak ? Otrzeźwiej pan i pisz rzeczowe analizy. Pozdrawiam
obserwator katolik2020.05.11 16:48
Braun to dziecko lewicowych aktorow i prominentow , wujek Juliusz to propagator PO w TV, a jego ojciec Kazimierz - to przedstawiciel socrealizmu w teatrze PRL, teraz wyklada antychrzescijanski modernizm w Buffalo. Sam Grzegorz Braun jest pro-rosyjski, Sputnika i klamce Putina bardzo ceni a broniacego chrzescijanskie wartosci Trumpa zawsze zmiesza z blotem,NIGDY nie promuje katolickich mediow np. Vortex, Church militant (ceniony przez ks Glasa) Nic dziwnego, ze Braun promuje tez ostatnio bolszewicka palikociarnie (Tanajno) i KoDziarzy. I obludnie nie zapomni przy tym powiedziec- Szczesc Boze. On juz swoją maske zdjąl dawno temu - dziwie sie, ze nie dla ciebie. Pozdrawiam i modle sie, aby hipokryci tacy jak Braun, wiecej Cie nie zwodzili.
JS2020.05.11 19:37
Nie wiem ilu przemów Brauna wysłuchałeś. Ja słucham go od chyba już 8 lat i wiem jakie ma poglądy. Absolutnie NIE pro-rosyjskie ! Słuchałem jego historii rodzinnych. Mam do niego ogromne zaufanie ale czasem mnie zawiedzie np. wymijaniem się od krytyki p. Korwina, czy wieszaniem p. Szumowskiego na latarni. Wyznawca Jezusa ma być na - jak TAK to TAK, jak NIE to NIE. Wszystko inne od diabła pochodzi. Pozdrawiam
Reytan2020.05.11 15:22
Konfedracje,jako najbardziej antypolska partie musimy zdelegalizowac subito.
SOP2020.05.11 16:30
Reytana jako izraelskiego agenta wplywu musimy deportowac ze skutkiem natychmiastowym
violencja2020.05.11 17:51
Dokształć się , poczytaj , znajdż ich program, usiądż , pomyśl samodzielnie , bo jak widzę to powtarzasz kalumnie
Michał Jan2020.05.11 15:09
Dlaczego? Bo tak jest wygodnie dla legendy, że PiS jest partią prawicową. Żeby to się utrzymało, trzeba zniszczyć porównanie. A jak PiS-owi nie podobają się oskarżenia o 447, to ma wszystkie atuty w rękach, żeby raz na zawsze sprawę zamknąć. Wtedy nawet prasa izraelska nie miałaby możliwości wypisuwać insynuacji o jakiejś sztamie.
Reytan2020.05.11 15:20
Michal Jan jest idiota,ale sie tlumaczy,ze jest takze kabotynem.
Michał Jan2020.05.11 18:36
Uwaga Reytan - jurgieltnik wieloletni! Nie czytać komentarzy!
violencja2020.05.11 17:52
Michał Jan-jeszcze aborcja.
Michał Jan2020.05.11 18:38
To też, ale tutaj doktorek wypaca ze swych głębi głównie izrealsko-amerykańskie sprawy.
Artur2020.05.11 14:35
to ruskie śmierdzące onuce. Zresztą siwy dziadek z wąsikiem wprost niemal to stwierdził, że będzie bronił ruskich a nie Polaków. Tworzy ją, tę partyjkę, kategoria politykierów, ludzi tego samego pokroju co PO i lewica - zależy im tylko na tym aby mieć szczodrego sponsora. PO wybrało niemieckie pieniądze, ci ludzie rosyjskie. W jednym i drugim przypadku czuć smród.
ktoś tam2020.05.11 15:36
No Brauniątka ostatnio wraz z KOD-em zajadle broniły polskich przedsiębiorców... Tak mówią... Szkoda, że nie urządzili od razu "Marszu Czarnych Szmat" czy jak to tam się nazywa. I byłby komplet jakby jeszcze do tego dołączyło towarzystwo LGBT.
Marian2020.05.11 14:31
Zmarly przed kilku laty ideolog RN prof Wolniewicz twierdził że jedynym gwarantem niepodległości Polski jest Rosja.
PISmarkrk 2020.05.11 17:14
Historia pokazała ile skorzystaliśmy na rosyjskim gwarancie. Polska powinna być partnerem a nie chłopcem do bicia
A wszystko to Konfederacja robi za petro-kopiejki2020.05.11 14:25
Dlaczego? Dlatego: - Pytanie: Czy Konfederacja, Korwin, Bosak, Braun i inni chcą wystąpienia Polski z NATO? Chcą! - Pytanie: Czy Konfederacja, Korwin, Bosak, Braun i inni chcą wystąpienia Polski z UE? Chcą! - Pytanie: Czy Konfederacja, Korwin, Bosak, Braun i inni kiedykolwiek skrytykowali zbrodniarza Putina za okupacje Krymu i wywołanie wojny na Ukrainie? Nigdy, nawet słówkiem nie pisknęli! - Pytanie: Czy Konfederacja, Korwin, Bosak, Braun i inni nie udzielają wywiadów dla agencji Dmitry Pieskowa - Putina Hau Hau? Ciągle! Zatem: Czyj oni interes Konfederacja reprezentuje? Wystąpienie Polski z NATO i EU oznacza kompletną katastrofę kompletną izolacje Polski na forum międzynarodowym. Cuchnie cała ta Konfederacja i ich "leszki" kremlowską prowokacją aby wprowadzić chaos. A gdzie chaos tam tylko obcy interes robi swój interes.