Jak informuje PAP, agencja Fitch w piątek wieczorem potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Podwyższono też rating krótkoterminowy dla Polski w walucie obcej IDR do "F1" z "F2".

Jak podaje agencja, „obecny poziom ratingu długoterminowego w walucie obcej równoważy z jednej strony zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz mocne ramy makroekonomiczne, a z drugiej wskaźniki governance oraz poziom dochodów poniżej państw z koszyka ratingowego” – czytamy na portalu forsal.pl.

Zgodnie z prognozami Fitch, deficyt sektora gg Polski w 2022 r. wyniesie 3,8 proc. PKB. W projekcie budżetu na 2022 r. zapisano deficyt gg na poziomie 2,8 proc.

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. z 4.4 proc do 5,2 proc., na 2022 r. do 4,5 proc., a na 2023 r. do 3,8 proc.

 

mp/pap/forsal.pl