02.12.15, 11:49

Irlandia Północna: Zakaz mordowania to złamanie praw człowieka

“Nielogicznym i wewnętrznie sprzecznym jest prawo, które z jednej strony przeciwne jest dyskryminacji dzieci urodzonych z zespołem Downa lub z rozszczepieniem kręgosłupa, a  z drugiej strony pozwala na aborcję, tak aby takie dzieci nie mogły się narodzić” -  tak katoliccy biskupi z Irlandii Północnej skomentowali decyzję Sądu Najwyższego w Belfaście, który stwierdził, że przepisy zabraniające aborcji są naruszeniem praw człowieka.

W Północnej Irlandii w odróżnieniu od innych części Wielkiej Brytanii aborcja jest dopuszczana jedynie w przypadku niebezpieczeństwa dla życia matki. Według Sądu Najwyższego aborcja powinna być dozwolona również w przypadku gwałtu i ciężkiej deformacji płodu, ponieważ w takich przypadkach – jak uważają sędziowie – „nie chodzi o życie ludzkie, które trzeba by chronić”. Biskupi są zszokowani, że według sędziów życie niektórych dzieci jest pozbawione wartości. W swoim oświadczeniu północnoirlandzcy hierarchowie podkreślają, że aborcja nie jest właściwym rozwiązaniem w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z przebiegiem ciąży i przypominają słowa Papieża Franciszka z encykliki Laudato Si: „Niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyjęcia osób słabych, przebywających wokół nas, które są czasami uciążliwe lub kłopotliwe, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego embrionu, mimo że jego pojawienie się może być powodem trudności i problemów”.

kad/radio watykańskie

Komentarze

anonim2015.12.2 13:35
Wszystko zależy od definicji. Jeśli zarodek nie jest człowiekiem ......a jeśli jest to powinienem odpowiadać za zniszczenie tysięcy drzew kiedy tej jesieni spaliłem całą taczkę szyszek. W nasieniu sosny jest tylko projekt drzewa, w zarodku ludzkim jest tylko projekt człowieka, niszcząc projekt nieistniejącego jeszcze budynku nie mogę być karany za rozwalenie zabytku którym mógłby stać się ten budynek gdyby go wybudowano.
anonim2015.12.2 14:11
@Nikt22. Zarodek nie jest projektem, ale już rozwijającym się organizmem ludzkim, a zatem człowiekiem. Biologicznie rzecz ujmując, zarodek to wyodrębniony od błon płodowych człowiek na danym etapie rozwoju, mający pełny genom odrębny od genomu matki, w której ciele się rozwija. Genom ludzki powstaje wskutek połączenia się jąder komórkowych plemnika i komórki jajowej i jest niezmienny przez cały czas trwania osobniczego, jednostkowego życia ludzkiego.
anonim2015.12.2 15:22
@leszczyna, Setka ludzi nad brzegiem rzeki poszukuje zaginionej Ewy Tylman, człowieka. Kiedy moja żona poroniła w 6 lub7 tygodniu i wyprała zakrwawione prześcieradło,"człowiek"przez pralkę potem kanalizację dostał się do rzeki. Dlaczego tego "człowieka " nikt nie szukał nikt nie pogrzebał, nie wypłacono zasiłku pogrzebowego ......Trzeba być konsekwentnym i domagać się dożywocia dla lekarza i dla kobiety zamieszanej w aborcję (morderstwo), trzeba ścigać tych którzy organizują wyjazdy do przygranicznych klinik, wreszcie zakazać transplantacji ponieważ pobieramy organy po stwierdzeniu,że mózg już nie działa to czy zabijamy człowieka kiedy mózg jeszcze nie działa.
anonim2015.12.2 17:24
@Nikt22. Poronienie jest wydaleniem poza macicę ludzkiego płodu w czasie, gdy nie jest jeszcze zdolny do przeżycia niezależnie od czasu, jaki upłynął od zapłodnienia. Nie odbiera to człowieczeństwa temu płodowi - poronienie skutkuje śmiercią człowieka. Podając przykład poronienia we wczesnej ciąży kwestionujesz, że Twoja żona nosiła w swym łonie Wasze dziecko? Jeśli to poronione dziecko nie było człowiekiem, to czym było? Jaki był jego status ontologiczny? Czy gdyby Twoja żona została pobita, poroniła żywy płód np. w 29 tygodniu, ale nikt by go nie zdołał uratować - czy zgłosiłbyś sprawę na policję w związku ze stratą dziecka oprócz pobicia kobiety czy byś się nie przejął zadowalając się stwierdzeniem, że płód to "projekt", a nie "człowiek"? Czy czas od poczęcia decyduje o człowieczeństwie czy coś innego? Regulacje prawne dotyczące określania tożsamości, pochówku czy karania za aborcję to inne zagadnienie. Co do działania mózgu to nadmienię, że cewa nerwowa jest prototypem układu nerwowego i jest wcześniejsza od bicia serca płodu. A serce bije od 21 dnia od zapłodnienia, więc serce Twojego poronionego w 6-7 tygodniu dziecka biło już z powodzeniem i gdyby nie poronienie, biłoby nadal.
anonim2015.12.2 18:14
Czy zabijanie sędziów-debili jest zbrodnią czy akcją porządkową?
anonim2015.12.2 19:01
Projekty są w naszych głowach, a ten, kto rodzi się przy naszym udziale i przychodzi na świat jest wypełnieniem Planu Bożego, zwanego życiem. Człowiek jest człowiekiem od chwili poczęcia, ponieważ tylko przy udziale stwórcy pojawia się życie, a człowiek obdarzony zostaje duszą. Dzieci przychodzą do na właśnie od Boga. Ignorancja władzy, tych, którym stanowiska zacieśniły światopogląd i utwardziły serca, pozwala serwowanie wyroków, które wołają o pomstę do nieba. Ale ci ludzie zostali wychowani, wyedukowani i posadowieni na kluczowych miejscach żywego jeszcze organizmu państwowego, powstałego w oparciu o wartości chrześcijańskie. Czas, żebyśmy się o te stanowiska upomnieli. Czas, żebyśmy przestali być społeczeństwem elit przetrwania. Musimy uczyć się i nasze dzieci walki o to, kim chcemy być - Polakiem, czy homo corporationis, nowym wcieleniem bolszewika? S komsomolskim privetom, towariszczi. PS: jestem zdecydowanie za akcją porządkową :)
anonim2015.12.2 20:40
Masz na myśli Solidarność, ośle?
anonim2015.12.2 23:56
http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=15391
anonim2015.12.2 23:59
Ontogeneza człowieka obejmuje okres życia od poczęcia do śmierci danej jednostki ludzkiej. Takie jest stanowisko genetyki molekularnej. Zwolennicy aborcji stoją w opozycji do nauki i stanowią współczesne średniowiecze,ateistyczny ciemnogród.