Unia Europejska powinna brać przykład z Polski, bo dzięki takim krajom jak Polska Unia się rozwija” - mówił przed dwoma dniami na błoniach pokamedulskiego klasztoru w Wigrach w trakcie Mszy świętej kard. Gerhard Müller.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to w Polsce przypada Święto Wojska Polskiego, zaznaczał:

Polska nie musi dać się nauczać politykom z Brukseli, ze Strasburga co oznacza demokracja i wolność. Należy się szacunek polskim władzom, które zostały wybrane demokratycznie w imieniu całego kraju i w kontekście Unii Europejskiej”.

Homilię tego dnia w trakcie Mszy świętej w Garnizonie Suwałki wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur. Jak podkreślał:

Dzisiaj wraz z całym Kościołem przeżywamy największe i najstarsze święto Maryi, bo sięga V wieku. W tradycji polskiej, w języku naszych Ojców, jest to Święto Matki Boskiej Zielnej. Przynosimy do świątyń ziele, kłosy zbóż, owoce – to, co ziemia urodziła w tym roku, żeby pokazać Bogu i podziękować Mu za nowe zboże, z którego będzie chleb”.

Przypominał też, że droga do nieba to na wzór Maryi droga pełnienia woli Ojca na co dzień i służby drugiemu człowiekowi. Podkreślał, że nasze życie jest służeniem właśnie – tak bliźniemu, jak i dobru wspólnemu, Ojczyźnie. Wskazywał tu też między innymi na małżonków:

Kiedy małżonkowie przestają sobie służyć, wówczas umiera miłość i rozpadają się domy. Kiedy rodzice przestają służyć dzieciom, wówczas rodzą się samotnicy, egoiści i sieroty. Kiedy obywatele nie służą Ojczyźnie, wówczas ją zdradzają”.

W trakcie przesłania do zgromadzonych, które wygłosił sprawujący Mszę świętą kardynał, podkreślił on:

Polska ostała się nie dzięki wymiarom gospodarczym, społecznym czy politycznym, ale ostała się dzięki wierze chrześcijańskiej. Polska należy do Europy, ale Europa składa się z wielu narodów i dlatego Unia Europejska powinna brać przykład z Polski, bo dzięki takim krajom jak Polska Unia Europejska się rozwija”.

dam/KAI,Fronda.pl