20.01.21, 20:33Fot. maxpixel.net

Kiedy korzystanie ze smartfona jest grzechem?

W dzisiejszych czasach wiele osób narzeka, że coraz lepiej rozwinięta technologia zmienia nas w "zombie" uzależnione od tabletów, smartfonów czy internetu. Czy jednak urządzenia mobilne czy komputery same w sobie są "złe"? Jeżeli nie wykorzystujemy ich przeciwko sobie lub drugiemu człowiekowi (np. uzależnienie od portali społecznościowych, uzależnienie od selfie, stalking, cyberprzemoc etc.)- najprawdopodobniej możemy mieć spokojne sumienie.

W jakich sytuacjach korzystanie ze smartfona jest grzechem? Polecamy ciekawy rachunek sumienia.


Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy właściwie realizuję swoje życiowe powołanie?
 5. Jaki jest mój stosunek do rzeczy materialnych? Czy nie jestem od nich uzależniony?
 6. Czy rozsądnie korzystam z telefonu komórkowego?
 7. Czy nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego nie izoluje mnie od ludzi?
 8. Czy moje relacje międzyludzkie nie są powierzchowne i nietrwałe?
 9. Czy nie zastępuję kontaktów bezpośrednich kontaktem telefonicznym/internetowym?
 10. Czy nie korzystam z telefonu podczas modlitwy lub nabożeństwa (w ten sposób, że gorszę innych)?
 11. Czy nie korzystam z telefonu w miejscach, gdzie jest to zabronione lub niewłaściwe?
 12. Czy odkładam telefon, aby spędzić czas i porozmawiać z bliskimi, przyjaciółmi, itp.?
 13. Czy nie zaniedbuję swoich obowiązków, spędzając czas na korzystaniu z telefonu (rozmowy, Internet, gry)?
 14. Czy nie korzystam ze stron i portali z treściami pornograficznymi?
 15. Czy nie zawieram niewłaściwych relacji przez telefon/Internet?
 16. Czy nie dopuszczam się oszustw przez telefon/Internet?
 17. Czy nikogo nie naciągam przy pomocy telefonu?
 18. Czy nie podaję się za kogoś kim nie jestem, dla osiągnięcia nieuczciwej korzyści?
 19. Czy nie używam telefonu jako narzędzia hejtu?
 20. Czy nie używam telefonu jako narzędzia do plotkowania, oczerniania, obmawiania innych?
 21. Czy nie czuję się bezkarny zachowując swoją anonimowość w sieci?
 22. Czy nie niszczę sobie zdrowia poprzez nadmierne korzystanie z telefonu?
 23. Czy nie korzystam z telefonu podczas prowadzenia samochodu, narażając swoje zdrowie i życie oraz innych osób?
 24. Czy nie spowodowałem wypadku/stłuczki z powodu używania telefonu podczas jazdy?
 25. Czy nikogo nie prześladuję? Czy nie jestem stalkerem?

Wytłumaczenie: Stalker [czytaj: stoker lub stalker] – osoba uporczywie nagabująca, prześladująca kogoś, naruszająca prywatność innej osoby (podano za internetowym Słownikiem języka polskiego :  https://sjp.pl/stalker )

 1. Czy uczciwie płacę rachunki za usługi telekomunikacyjne?
 2. Czy nie oszukiwałem oddając telefon do serwisu, usiłując wyłudzić darmową naprawę/nowy sprzęt?
 3. Czy pamiętam, że mój telefon może być także narzędziem ewangelizacyjnym?
 4. Czy pogłębiam swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych oraz portali internetowych o tematyce chrześcijańskiej, itp.?
 5. Czy bezprawnie i do celów prywatnych nie korzystam z telefonu służbowego?
 6. Czy nie korzystam nadmiernie z aparatu fotograficznego w moim telefonie? Czy nie popadłem w uzależnienie od tzw. selfie?
 7. Czy nie jestem pyszny i próżny? Czy nie przechwalam się najnowszym modelem telefonu?
 8. Czy nie wyśmiewam osób, których nie stać na drogi model telefonu?
 9. Czy celowo nie ignorowałem połączeń, wiadomości od osób, których nie lubię?
 10. Czy nie byłem natrętny? Czy nie zakłócałem czyjegoś odpoczynku, pracy swoimi telefonami?
 11. Czy nie jestem uzależniony od korzystania z portali społecznościowych?
 12. Czy jako rodzic uczyłem swoje dzieci rozsądnego korzystania z telefonów komórkowych?
 13. Czy jako rodzic sprawowałem kontrolę nad tym w jaki sposób moje dziecko korzysta z telefonu i Internetu?
 14. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 15. Czy regularnie się spowiadam?
 16. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 17. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 18. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 19. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 20. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 21. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 22. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 23. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 24. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 25. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

źródło: DOBRAspowiedz.pl