Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA, realizując postanowienie prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zatrzymali pracownika Urzędu Miasta Krakowa podejrzanego o popełnienie przestępstw korupcyjnych w latach 2019–2020, w tym przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej. Proceder korupcyjny dotyczył współpracy krakowskiego magistratu z 6. Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie.

Jest to dalszy ciąg zatrzymań w sprawie korupcji w 6. batalionie dowodzenia w Krakowie. Dotychczas prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie postawił zarzuty 24 żołnierzom. Wobec dwóch żołnierzy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa oraz pojawiające się w nim wątki o charakterze korupcyjnym, nie są wykluczone dalsze czynności w sprawie.


mp/cba.gov.pl