30.07.18, 21:08zdj. screen Youtube

KRS nie ma wątpliwości w sprawie prof. Gersdorf. 'BYŁA I prezes...'

Profesor Małgorzata Gersdorf jest BYŁĄ I prezes Sądu Najwyższego- uważa Krajowa Rada Sądownictwa. Jak podkreśla KRS w swoim stanowisku, "szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt ws. przejścia sędziego SN w stan spoczynku był respektowany m.in. przez Małgorzatę Gersdorf".

Analiza całokształtu przepisów Konstytucji oraz ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do konkluzji, że I prezesem SN może być wyłącznie sędzia pozostający w służbie czynnej- wskazuje Rada. 

"Przejście lub przeniesienie w stan spoczynku następuje w przypadku choroby lub utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu przez sędziego, osiągnięcia granicy wieku określonej przez ustawodawcę (art. 180 ust. 4 Konstytucji) oraz może nastąpić w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych"-podkreśla KRS. Powołując się na art. 180 ust. 4 Konstytucji RP, Rada wskazuje, że „wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku, określa ustawa, a nie konstytucja”.

"W razie powstania wątpliwości, co do konstytucyjności ustawowej regulacji określającej granicę wieku przejścia w stan spoczynku, to zgodnie z art. 188 i art. 190 konstytucji do czasu ewentualnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez Trybunał Konstytucyjny, przepisy ustawy podlegają stosowaniu"- podkreślono. 

"Kontestowanie porządku prawnego oraz stanowiska prezydenta - w szczególności przez nadawanie tej debacie wymiaru szerszego niż krajowy - nie sprzyja zachowaniu autorytetu władzy sądowniczej"-ostrzega Krajowa Rada Sądownictwa. 

yenn/PAP, Fronda.pl