25.09.17, 09:30fot. via mon.gov.pl

Macierewicz wzmacnia armię. WOT rośnie w siłę!

– Dziękuję, że służbę bezpieczeństwu Ojczyzny uważacie za swój osobisty obowiązek, przywilej i zaszczyt. Wstępując w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej udowodniliście, że jesteście godnymi synami tej ziemi – napisał minister Macierewicz w liście do nowozaprzysiężonych żołnierzy WOT.

W weekend w pięciu miejscowościach województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego żołnierze trzech brygad Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli uroczyste przysięgi na sztandar.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” złożyli przysięgę 24 września br. w Mońkach w obecności podsekretarza stanu w MON Wojciecha Fałkowskiego.

Tego samego dnia żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora” złożyli przysięgę w Zamościu.

Żołnierze 3.Podkarpackie Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego, przysięgali na sztandar w trzech miejscowościach: w sobotę, 23 września br. w Nisku, a w niedzielę w Sanoku oraz w Przemyślu. 

W tej ostatniej miejscowości, w uroczystości udział wziął również sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk, który odczytał list ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza:
– Przez wieki Polacy byli dumni ze swojego wojska, dzisiaj armia jest znowu naszą nadzieją. Budujemy skuteczny system bezpieczeństwa, którego niezwykle istotną częścią są Wojska Obrony Terytorialnej. Nowoczesna doskonale wyposażona i wyszkolona narodowa siła obronna. Gotowa do szybkiej i skutecznej reakcji na zagrożenia. Godna niepodległościowych tradycji, które ma honor dziedziczyć i obowiązek wzmacniać – pisał między innymi szef MON.

– Dziękuję, że aktywnie uczestniczycie w życiu swojego regionu i podjęliście wysiłek wspierania jego mieszkańców, również jako ich zbrojni obrońcy. Jestem przekonany, że z honorem sprostacie każdemu z żołnierskich wyzwań, do czego zobowiązuje przysięga złożona wobec rodzin i rodaków – podkreślał minister Macierewicz.

Wiceminister Dworczyk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że każdy kto wypowiadał słowa roty przysięgi, będzie pamiętał ten dzień do końca życia:
– Ale to będzie coś więcej niż wspomnienie, to zobowiązanie do codziennej służby, do poświęcenia. A kiedy przyjdzie taki moment, do tego, aby stanąć z bronią i bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej, jestem pewny, że wy, jako ochotnicy będziecie o tym pamiętać –powiedział wiceminister Dworczyk.

Zaapelował do żołnierzy, aby pamiętali o „żołnierskim dziedzictwie”, m.in. o żołnierzach antykomunistycznego i antysowieckiego podziemia, ponieważ – jak dodał wiceminister – dzięki nim, obecni żołnierze mogą z dumą nosić mundur Wojska Polskiego.

Na koniec swojego wystąpienia wiceminister Dworczyk złożył żołnierzom życzenia:
– Życzę wam również, żeby każdego dnia rano, kiedy będziecie się budzić, żebyście mieli świadomość, że służycie ojczyźnie, a Polacy dzięki wam czują się bezpiecznie  zakończył wiceminister.

 

Dziewięć miesięcy po powołaniu piątego rodzaju sił zbrojnych w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 5 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 4 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych.
Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się wraz z początkiem 2017 roku. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Formowane są też kolejne trzy brygady jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.

Żołnierze, którzy w ten weekend złożyli przysięgi wojskowe wstąpili do służby 9 września br. kiedy to w siedmiu lokalizacjach na tzw. ścianie wschodniej rozpoczęła się kolejna tura 16-dniowych szkoleń podstawowych do Wojsk Obrony Terytorialnej. Brało w niej udział blisko dziewięciuset ochotników. Równolegle trwają szkolenia rotacyjne żołnierzy już zaprzysiężonych oraz szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów.

Obecna tura szkoleń rozpoczęła jesienną kampanię szkoleniową prowadzoną w trzech brygadach obrony terytorialnej w woj. Podlaskim, Lubelskim i Podkarpackim.

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku rozpocznie się szkolenie ochotników w kolejnych trzech brygadach (dwóch w woj. Mazowieckim oraz jednej w woj. Warmińsko-Mazurskim).

mod/MON.gov.pl