23.05.13, 11:10Radykalny islam, który chce zdominować Europę (Fot. Flickr)

Muzułmanie w Londynie wprowadzają ummę

W Sahih al-Bukhari, jednym z sześć głównych hadisów islamu sunnickiego, który według niektórych muzułmańskich uczonych najwierniej oddaje życie Mahometa, zawarte są dokładne wskazówki jak postępować z niewiernymi. I nieważne, że zapisy te powstały kilka wieków temu, gdzieś na piaskach Arabii. Wierzący muzułmanin ma obowiązek naśladować swojego proroka możliwie jak najwierniej także w XXI w., i także w Londynie.

Oto dowody:

Prorok rzekł – zaatakujemy ich (tj. niewiernych), a oni nie przyjdą by nas zaatakować.–Sahih Bukhari, 5.59.435.
Allah lubi ścinanie głów — Kais uciął głowę al-Aswada i wykrzyknął ‘Allah jest wielki’.–Baladhuri, p.161.
Prorok rzekł, że włócznie są jego środkiem utrzymania – Sahih Bukhari Vol-4 Chapter 88.

Mahomet nakazał zamordować Asma bt. Marwan, żydowską poetkę, kiedy ta karmiła piersią swoje dzieci.–Ibn Ishaq, p.676, ibn sa’d, vol. ii, p.30-31.

Mahoemt nakazał zabić Abu Afak’a, 120-letniego starca z Medyny.–Ibn Ishaq, p.675, ibn Sa’d, vol.ii, p.31.
Mahomet prowadził czystki etniczne względem Banu Quaynuqa, żydowskiego plemienia z Medyny.–Tabari, vol.vii, p.85.

Mahomet wynajął profesjonalnego zabójcę, aby ten zamordował Ka’b b. al-Ashraf’a, poetę z Medyny.–Sahih Bukhari, 5.59.369.

Posłaniec Allaha rzekł: “Jeśli którykolwiek z Żydów wpadnie w wasze ręce – zabijcie go.” Tak więc Muhayyish b. Masud zabił Ibn Sunaynah’a, swego przyjaciela i partnera w interesach - Tabari, vol.vii, p.97-98.

Szwadron śmierci Mahometa zamordował Abu Rafi’ego, pochodzącego z Medyny krytyka Mahometa.–Tabari, vol.vii, p.103, Sahih Bukhari, 5.59.371.

Szwadron śmierci Mahometa zamordował Sufyan’a ibn Khalid’a.–Ibn Ishaq, p.664-665, ibn Sa’d, vol.ii, p.60.

Mahomet aprobował zabijanie kobiet i dzieci pogan, gdyż oni (dzieci) pochodzą od nich (tj. pogan) …(Sahih Bukhari 4.52.256).

Mahomet pobłogosławił Jarira za dokonanie ludobójstwa (w tym dzieciobójstwa) w Dhu Khalasa.–Sahih Bukhari, 4.52.262.

Premier Wielkiej Brytanii zwołał sztab antykryzysowy. Wzmocnił policyjne patrole na ulicach i zapowiedział przeprowadzenie na szeroką skalę śledztwa ws. dokonanej masakry. Te kroki, jakkolwiek słuszne są gaszeniem pożaru za pomocą butelki. Dopóki brytyjskie elity nie przyznają się do porażki idei multu-kulti, dopóki nie przestaną mówić o islamie jako religii pokoju i faworyzować wyznawców Allaha w prawodawstwie – dopóty takich akcji będzie coraz więcej i na coraz szerszą skalę. Muzułmanin nie może być neutralny światopoglądowo. Państwo pluralistyczne, liberalna demokracja jest dla niego obelgą nie do zaakceptowania i będzie robił wszystko, by zastąpić takie państwo muzułmańską ummą, czyli wspólnotą najlepiej odwzorowującą Arabię z VII w., w której żył Mahomet.

Jakub Pacan

Komentarze

anonim2013.05.23 14:52
hehehe multi srulti przyszli do ich domu i sfajdali się na dywan ... a teraz gospodarz przeprosi za bałagan hahaha!
anonim2013.05.23 14:59
Co do tytułu: A nie przypadkiem Sunnę (tradycję proroka)??? Bo umma to określenie światowej wspólnoty muzułmańskiej.
anonim2013.05.23 14:59
Przyznają się do porażki no i co z tego.
anonim2013.05.23 15:08
London I wander thro' each charter'd street, where the charter'd Thames does flow, And mark in every face I meet Marks of weakness, marks of woe. In every cry of every Man, In every Infants cry of fear, In every voice: in every ban, The mind-forg'd manacles I hear. How the Chimney-sweeper's cry Every black'ning Church appals, And the hopeless Soldiers sigh Runs in blood down palace walls But most thro' midnight streets I hear How the youthful Harlots curse Blasts the new-born Infant's tear And blights with plagues the marriage hears Blake William
anonim2013.05.23 15:11
Pamiętajmy, ze i dla Chrześcijanina obecne państwo laickie, pseudopluralistyczne i pseudoliberalne jest obelgą i bluźnierstwem.
anonim2013.05.23 15:15
"I nieważne, że zapisy te powstały kilka wieków temu, gdzieś na piaskach Arabii." - byłbym ostrożniejszy z rzucaniem takich tekstów.
anonim2013.05.23 15:18
Pisanie o znanym problemie niczego nie załatwia.
anonim2013.05.23 15:28
Jedność miedzywyznaniowa??? Ja jak dziecko coś zbroi to stawiam do kąta i musi odpokutować a potem przeprosić i powiedzieć że już nie bedzie. Więc ja jedności niestety nie widzę bez uświadomienia sobie czym jest zabójstwo i że to grzech!!!! Mogę ich miłować i modlić o nawrócenie ale nie tworzyć jedności - niestety Chrześcijanin powinien byc radykałem. Tak Tak nie znaczy nie
anonim2013.05.23 15:38
Od wieków znana jest prawda, że cywilizacje o tak różnych zasadach jak łacińska i islamska nie są w stanie pokojowo współżyć, lecz walczą na swoich kresach. Teraz. dzięki skończonej głupocie i pysze wrogów naszej cywilizacji mamy te kresy we wnętrzu Europy, Dzikie Pola w Londynie, Paryżu, Marsylii, Frankfurcie itd.
anonim2013.05.23 15:39
sami się Anglicy prosili nasprowadzali sobie muzułmanów pedałów i różnego dziadostwa to maja
anonim2013.05.23 15:57
Ujawnijcie tych którzy islam wpuścili do Europy,wtedy zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi!!
anonim2013.05.23 16:22
Dziękujemy lewico europejska za wspaniałe skutki realizacji twych światłych idei!
anonim2013.05.23 16:38
gdyby UK miało silnego króla to nakazałby wsadzenie wszystkich muzułmanów na statki i paszoł won! jak swego czasu Łokietek "Soczewica koło miele młyn" (tylko oczywiście nie zabijać a wydalać z wysp) http://pl.wikiquote.org/wiki/Soczewica_ko%C5%82o_miele_m%C5%82yn ale mają chory parlament i papierową monarchię
anonim2013.05.23 16:40
@Pepol ja podejrzewam o kogo chodzi i kto na swoim ciasnym podwórku ma problemy z muzułmanami i kto od 100 lat macha czerwonym sztandarem
anonim2013.05.23 17:05
Anglicy już się obudzili z ręką w nocniku!
anonim2013.05.23 17:22
Zerro Bardzo Cię proszę bądź łaskaw trochę się uspokoić. Ok..?
anonim2013.05.23 18:10
Dziękujmy Panu, że u nas islamska imigracja to marginalny problem.
anonim2013.05.23 18:21
Na zbrojną pielgrzymkę należy się udać, aby panowie i hrabiowie popędzili pogan i saracenów! A nie multi-kulti!
anonim2013.05.23 19:38
Czyżby ten żołnierz nie chciał ucałować Koranu? http://wiadomosci.onet.pl/_i/0603/afp/papiez_artykuly/korand.jpg
anonim2013.05.23 20:17
Muzułmanom powinno postawić się warunek - albo zgadzają się przestrzegać prawa kraju, w którym mieszkają albo wsiadają na statek płynący poza Unię Europejską z dożywotnim zakazem powrotu. Inaczej z taką hołotą się nie da.
anonim2013.05.23 23:39
Nasi lewacy nie będą mieli gdzie uciekać zdaje się. Chyba, że przejdą na islam, by ratować życie. I to im dobrze zrobi, zawyją za Kościołem.
anonim2013.05.23 23:48
Brytyjczycy za głupotę i niszczenie rodziny trzeba płacić. Zobaczycie co to jest narzucanie na silę swojego sposobu wychowawczego tak jak wy to robicie. Być może muzułmanie rozpoczęli z wami walkę (obronę przed wami).
anonim2013.05.24 0:38
Światowe media manipulują w przekazie odnośnie tego mordu. Tu jest cały przekaz bez manipulacji. Atak w Londynie - Max Kolonko Mówię Jak Jest http://www.youtube.com/watch?v=AFZCT9KHvkA
anonim2013.05.24 0:47
Istnieje relatywizm poznawczy, znajdujacy najbardziej elokwentny wyraz w tak zwanych teoriach postmodernistycznych, który neguje sama moliwosc ustalenia obiektywnych kryteriów prawdziwosci sadów, a nawet danych empirycznych. (...) Na warunkach relatywizmu poznawczego uprawianie nauki staje sie w ogóle niemoliwe, poniewa nie ma sposobu na odrónienie akceptowalnych od nieakceptowalnych tez na temat swiata empirycznego. Dla zjawiska fundamentalizmu P.L. Berger przyjmuje nastepujaca definicje: Fundamentalizm jest próba przywrócenia lub stworzenia od nowa systemu niemoliwych do zakwestionowania przekonan i wartosci. Inaczej mówiac, fundamentalizm zawsze jest reaktywny, a reaguje własnie na wspomniany proces relatywizacji. Jego zdaniem terminem tym mona sie posługiwac w odniesieniu do ruchów nie tylko religijnych, ale i swieckich. Rozmaite swieckie swiatopoglady i systemy wartosci moga zrodzic ruchy fundamentalistyczne — nacjonalizm, ideologie polityczne, „scjentyzm”, a nawet „sekularyzm” jako poglad, e religie naley rygorystycznie oddzielic od ycia publicznego. Z fundamentalizmem mamy do czynienia, gdy pojawia sie siła, która popycha nas w strone wojujacej i bezkompromisowej afirmacji tej czy innej (rzekomej) prawdy absolutnej. W wersji maksymalistycznej fundamentalizmu chodzi o to, eby na nowo całe społeczenstwo uznało niemoliwy do zakwestionowania porzadek poznawczy i normatywny. Do tego dayły XX-wieczne totalitaryzmy. P.L. Berger wyciaga daleko idace wnioski, a zarazem ujawnia powody swego niepokoju: Obie formuły uniemoliwiaja publiczna debate, poniewa obie (aczkolwiek z przeciwstawnych pozycji) wykluczaja wspólne i racjonalne daenie do moralnego lub filozoficznego porozumienia. Relatywizm nie sprzyja cywilizowanemu dyskursowi, poniewa w gruncie rzeczy wyklucza moralne potepienie czegokolwiek. Fundamentalizm nie sprzyja cywilizowanemu dyskursowi, poniewa wywołuje nierozstrzygalny konflikt z tymi, którzy nie podzielaja jego przekonan. Oba sposoby myslenia odbieraja nadzieje na dojscie do powszechnie uznawanych normatywnych wniosków droga racjonalnej dyskusji – relatywizm dlatego, e nie chce takiej dyskusji, a fundamentalizm dlatego, e na jego warunkach nie jest ona moliwa.
anonim2013.05.24 0:55
Dalej o Islamie Mity Gazety Wyborczej z Guantanamo http://www.youtube.com/watch?v=LYL0VdXRJH4
anonim2013.05.24 5:18
Nie tylko MNIEJSZOŚĆ Londyńczyków (40%) może mieć kłopoty. Holendrzy i Duńczycy także powinni zacząć studiować szariat, aby przejść na islam i 5 razy na dzień bić czołem w kierunku Mekki zgodnie z religią muzułmańską oraz zgodnie z DEMOKRACJĄ, wg której, WIĘKSZOŚĆ MA RACJĘ. Może pan Premier Tusk też wprowadzi te zwyczaje w PO, bo czas przyzwyczajać się do nowych EUROPEJSKO-LIBERALNYCH TRENDÓW na Zachodzie Europy.
anonim2013.05.24 9:27
Zapytajcie przeciętnego Europejczyka, który ma dzieci, czy woli, żeby jego dziecko wychowywał muzułmanin, czy pedofil, ciekawe, co odpowie. Obecna Europa już umarła (czyli Nobel dla UE był pierwszym przyznanym pośmiertnie). Pytanie do tych Europejczyków, którzy jeszcze należą do Chrystusa - co zrobić, żeby ocalić wiarę do czasu, gdy na naszym kontynencie powstanie kolejna cywilizacja.
anonim2013.08.4 3:30
Chciałbym podzielić się wynikami moich kilkuletnich poszukiwań prawdy nt. Islamu. Jeśli ktoś uzna za stosowne proszę to nagłośnić, nim Europa pogrąży się w wiekach ciemnych na nowo (całkiem serio): http://www.fronda.pl/blogi/frontem-do-przodu/islam-chrzescijanstwo,34628.html