04.01.18, 14:35Screenshot YouTube

Nergal z zarzutami! Chodzi o znieważenie godła RP

Wobec trzech osób Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia w sprawie znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 30 września 2016 roku do 10 października 2016 roku odbywała się trasa koncertowa „Rzeczpospolita Niewierna” zespołu muzycznego Behemoth. Trasę przed, jak i w trakcie promowała grafika przedstawiająca wizerunek orła.

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, projekt graficzny orła na zlecenie Adama D. został stworzony przez Rafała W. Również na zlecenie Adama D. był on rozpowszechniany w przestrzeni publicznej, w tym w sieci internetowej przez Macieja G. Między innymi na stronie behemoth.pl zamieścił on zdjęcia oferowanych do sprzedaży z wizerunkiem orła, w tym odzieży i plakatów.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych posiadających wiedzę z dziedziny heraldyki oraz historii i ikonografii. Z opinii tych wynika, że w stworzonej grafice wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczypospolitej. Celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Adamowi D. oraz Maciejowi G. zarzucono popełnienia przestępstwa z art. 137 § 1 k.k. to jest publiczne znieważenie godła Rzeczypospolitej Polskiej. Rafałowi W. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 137 § 1 k.k. , to jest udzielenie pomocy Adamowi D. do popełnienia przestępstwa zniżenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. W toku postępowania przygotowawczego odmówili złożenia wyjaśnień.

Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku.

Akt oskarżenia w tej sprawie zastał skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2017 roku.

dam/gdansk.po.gov.pl