09.01.22, 12:57fot. za: https://3obieg.pl/zaglada-polakow-i-zydow-we-lwowie-2/

Nieprawdopodobne? Żydowskie Gestapo istniało naprawdę

Działalność żydowskich konfidentów Gestapo z grupy Lonka Skosowskiego, i innych siatek żydowsko - niemieckich agentów, rychło przyciągnęła uwagę AK, zarówno na szczeblu Komendy Głównej jak i lokalnym. Podobnie inne organizacje podziemne zwróciły pilną uwagę na "pracę" żydowskich konfidentów, przykładem może tu być. komunistyczne podziemie (PPR, GL potem AL), które trudno posądzać o wrogość do Żydów.

W dokumentach PPR (GL, czy AL) zachowały się liczne doniesienia o działalności agentów żydowskich i szkodach jakie sprowadziły. Przykładowo: "23 stycznia 1944 r. komuniści meldowali, że ich "organizacja krakowska kompletnie rozbita. Aresztowania są rezultatem kilkumiesięcznej, systematycznej pracy Gestapo". Prowokację zorganizował żydowski konfident policji niemieckiej Diamant i jego ludzie." [1]

Działalność żydowskich konfidentów Gestapo kosztowała podziemie, wszystkie organizacje, ale szczególnie AK utratę setek jeśli nie tysięcy, działaczy i bojowników. Żydzi byli niezwykle skutecznymi konfidentami z oczywistego powodu. Każdy Żyd był skazany na śmierć, schwytany od razu był tracony, żył dzięki temu, że ukrywali go Polacy, zatem dla ukrywających się Żydów oddziały podziemia były niejako otwarte. Ufano ukrywającym się Żydom, zakładając, że człowiek w takim położeniu nie może być zdrajcą, czy konfidentem niemieckiej tajnej policji. Niestety, w wielu przypadkach takie założenie było z gruntu fałszywe: "19 lutego 1944 r. żydowska konfidentka Gestapo zadenuncjowała komórkę AK zakamuflowaną w firmie "Auto-Sped" w Warszawie. Żołnierze konspiracji zostali zaaresztowani a następnie rozstrzelani." 1 . Infiltracja struktur podziemia przez żydowskich konfidentów Gestapo datuje się zapewnie od końca Wielkiej Akcji w getcie warszawskim, kiedy to Niemcy wywieźli 310 000 Żydów do Treblinki. Od jesieni 1942 roku setki agentów żydowskich straciło rację bytu w getcie. Przerzucano ich do miasta, na stronę "aryjską". Mieli za zadanie ścigać i wydawać ukrywających się współbraci - Żydów, ale Gestapo rychło się zorientowało się w przydatności Żydów - agentów do zwalczania polskiego podziemia, podążając drogą wytyczona wcześniej przez NKWD we wschodniej Polsce latach 1939 - 1941. W okupowanej Polsce, zgodnie z "prawem" niemieckim śmierć groziła za każde wykroczenie przeciwko rządom rasy panów. Dlatego działacze, czy bojownicy podziemnych organizacji nie mieli większych oporów przed ukrywaniem Żydów. I tak groziła im śmierć za to co robili, nie ma się zatem czego bać ukrywania Żydów - rozumowali. Nie przypuszczali jednak, że śmierć przyjdzie do nich, i do ich rodzin, przyniesiona przez tych, którym "ratowali" życie. Gestapo rychło się zorientowało, że ścigając Żydów docierają do ludzi podziemia, a co więcej, że Polacy ufają ukrywającym się Żydom. I wykorzystali to odpowiednio. Straty spowodowane przez żydowskich agentów Gestapo trudne są do przecenienia. Ale w końcu dowództwo AK podjęło kontrakcję przeciwko konfidentom, w tym również konfidentom żydowskiego autoramentu.

Konfidenci byli śmiertelnym zagorzeniem każdej organizacji podziemnej. Byli jak śmiercionośna dżuma, toteż zwalczano ich bezwzględnie na każdym szczeblu. W warunkach podziemia dowody agenturalnej dzielności podejrzanego było trudno zgromadzić; często wystarczało samo podejrzenie, albo splot niesprzyjających okoliczności: wystarczyło że ktoś był w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu, aby padło na niego podejrzenie, które najczęściej kończyło się pośpieszną egzekucją. Nie było litości ani czasu na wahania czy dochodzenia. I zdarzały się pomyłki. Ale przeciwnie niż w normalnych czasach lepiej było zabić niewinnego, niż pozwolić winnemu na dalszą. działalność. O wielu tych doraźnych egzekucjach czy akcjach wyrokowych dokonanych na różnych, często niskich szczeblach AK nie wiedzą nawet najlepsi badacze podziemia, jak np. prof. Tomasz Strzembosz. Podobnie było z likwidacją części żydowskich konfidentów z siatki Lolka Skosowskiego. Do śledzenia agentów skierowano nastoletnich harcerzy, którzy wykonywali każde zadanie z wielkim poświęceniem. Oto relacja Janusza W. Cywińskiego 1 :

"W końcu 1942 roku nastąpiła reorganizacja harcerstwa podziemnego, Szarych Szeregów. Harcerze w wieku powyżej 17 lat przeszli do dywersji, a mój zastęp jako młodszych harcerzy, zastęp rozpoznawczy, przydzielony został do kontrwywiadu AK Okręg Warszawa jako brygada inwigilacyjna. Dostaliśmy zlecenie pilnowania lub śledzenia podejrzanych osób. Jednym z zadań była obserwacja biura handlowo-transportowego na ulicy Brackiej 22,.

.W związku z ustaleniem tego ohydnego zbrodniczego procederu [afera hotelu Polskiego], szef kontrwywiadu AK Okręgu Warszawa, kpt. Bolesław Kozubowski, uzyskał od płk. Chruściela, późniejszego dowódcy Powstania Warszawskiego, zgodę na natychmiastowe zlikwidowanie całej szajki bez oczekiwania na wyrok sądowy, aby ratować jak największą liczbę kandydatów na tak organizowany przez Skosowskiego wyjazd do obozów zagłady. Ponieważ grupa moja przez okres kilkumiesięcznej inwigilacji poznała dobrze członków bandy, ich adresy i zwyczaje, dostaliśmy rozkaz zlikwidowania całej grupy. 1 listopada 1943 r. w restauracji na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej zastrzeliliśmy szefa bandy konfidentów Gestapo Lolka Skosowskiego.

Następnie w okresie trzech dni przeprowadziliśmy likwidację 14 osób. W lokalu na ulicy Solec 70 odbywała się "odprawa" 7 członków bandy gdyśmy tam weszli. Po likwidacji zabraliśmy z mieszkania walizkę pełną papierów i dokumentów gdyż uwagę naszą zwróciły czyste blankiety tak zwanych Kennkart czyli okupacyjnych dowodów tożsamości oraz gumowe pieczątki władz niemieckich. Całość została przekazana do Archiwum, czyli referatu badawczego kontrwywiadu AK, który ustalił, że Skosowski pochodził z Łodzi, gdzie został aresztowany jako Żyd. W czasie przesłuchania nawiązał kontakt z Gestapo, podjął zobowiązanie współpracy i został przeniesiony do Warszawy, gdzie otrzymał mieszkanie przy ulicy Nowogrodzkiej 31. Stworzył grupę podległych mu około 20 osób, przeważnie pochodzenia żydowskiego, świadomych swych akcji konfidentów Gestapo, pracujących dla okupanta niemieckiego za prawo do życia. Sam Skosowski szukał sobie zabezpieczenia na okres powojenny i związał się z wywiadem Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej, czyli dwóch organizacji kontrolowanych wojskowo i politycznie przez Moskwę. Dla nich w lokalu swoim, lokalu agentów Gestapo a za tym zupełnie bezpiecznym prowadził warsztat wystawiania fałszywych dokumentów tożsamości, który zabraliśmy. Wgląd szczegółowy w zabrane dokumenty pozwolił ustalić fakt współpracy grupy konfidentów Gestapo Skosowskiego z podziemnymi organizacjami komunistycznymi. Fakt, który nie był nam znany przed likwidacją.

Nie potrafię dziś podać żadnych dowodów dotyczących rezultatów penetracji jednostek Armii Krajowej i Delegatury Rządu przez grupę Skosowskiego. Przypuszczalnie była bardzo poważna. Trzeba bowiem pamiętać, że w opinii przeciętnego mieszkańca Warszawy już sam fakt, że ktoś był z pochodzenia Żydem, dawał poczucie bezpieczeństwa i pewności, że dana osoba nie mogła być konfidentem Gestapo. Członkom grupy Skosowskiego łatwo było więc penetrować organizacje podziemne. Wiadomo mi tylko, że w lecie 1943 roku Gestapo na skutek spenetrowania jednostek Armii Krajowej Obszaru Warszawskiego aresztowało prawie całą siatkę oficerów informacyjnych i oficerów Oddziału Drugiego w miejscowościach podmiejskich Warszawa. Czy były to rezultaty niezależnej akcji Skosowskiego czy też rezultaty inspiracji idącej ze wschodu, nie umiem powiedzieć. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że Skosowski i jego grupa byli odpowiedzialni za śmierć wielkiej ilości Polaków, niezależnie od ich wyznania. Za to, jako zbrodniarze, zostali przez AK straceni. Niestety tożsamości kilku z nich nie zdołaliśmy ustalić, a jeden zastępca Skosowskiego Koenig uciekł do Szwajcarii i być może do dziś tam mieszka."

W ciągu trzech dni listopada 1943 roku kontrwywiad okręgu warszawskiego zlikwidował 14 żydowskich agentów Gestapo, w tym siedmiu w jednym tylko mieszkaniu na ulicy Solec 70. A w relacji jest o tym tylko jedno zdanie. Nie znamy dokładnej daty, nie wiemy kto pociągał za spust, nawet nie znamy ich pseudonimów, nie wiemy jak się to odbyło. Żołnierze AK wiedzieli o odprawie agentów - ktoś musiał zdradzić zdrajców - ktoś ich wpuścił do środka, a jak weszli., mieli pewnie rozkaz zabić wszystkich w środku, może poza podwójnym agentem. Jedna sucha informacja, jak z książki telefonicznej. A tyle treści jakby się nad tym zastanowić. Godna podziwu powściągliwość. Ale jak harcerz - żołnierz AK miał się chwalić likwidacją Żydów, nawet agentów Gestapo? Gdy w komunistycznej propagandzie nadal oskarżano AK o mordowanie (niewinnych) Żydów i współpracę z Gestapo. Siedem osób zabitych w mieszkaniu z broni maszynowej podczas "odprawy", to musiała być masakra a krew dosłownie bryzgała po ścianach i sufitach. Gorzej niż w amerykańskich filmie, bo na filmie widzimy farbę a to była najprawdziwsza krew. O akcji na Solcu nie znalazłem wzmianki w książce Tomasza Strzembosza pt. "Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944". A był to człowiek który strawił wiele lat życia na dokumentowanie akcji podziemia. Nawet on nie wiedział o wielu akcjach. Tomasz Strzembosz opisał w swej książce akcję likwidacyjną Leona (Lolka) Skosowskiego. Leon Skosowski został zabity 1 listopada 1943 roku przez żołnierzy kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK. Tego dnia do Gospody Warszawskiej (przy Nowogrodzkiej 28) o godzinie 17-tej wkroczyło czterech żołnierzy AK uzbrojonych w pistolety i granaty. Zebranym kazano podnieść ręce do góry, a Lolka Skosowskiego zastrzelił pchor. "Janusz" [2] . Przypuszczalnie strzelał z bliska - AK chciało mieć pewność, że zlikwidowano groźnego agenta. Wcześniej, w lutym 1943, roku zamach na grupę żydowskich agentów wykonała grupa bojowników ŻOB-u w getcie. Leon Skosowski został tylko ranny i kontrwywiad AK wolał dmuchać na zimne.

Na jesieni 1943 roku siatka Lolka Skosowskiego - autorów afery Hotelu Polskiego - złożona z żydowskich agentów rozpierzchła się. Czas żydowskich agentów na "aryjskiej" stronie się skończył. Cześć, drobną część, zlikwidowała AK, znacznie więcej zabili Niemcy. Dla gestapowców "spaleni" po aryjskiej stronie żydowscy agenci byli nie tylko bezużyteczni, ale wręcz niebezpieczni - zbyt wiele wiedzieli o sprawie hotelu Polskiego. Można śmiało założyć, że jesienią 1943 roku Gestapo zaczęło polować na swoich żydowskich współpracowników i że zlikwidowało ich znacznie więcej niż AK. Wystawili nawet listy gończe za swoimi byłymi konfidentami, dostarczając niechcący wspaniałego dowodu ich "niezłomnej" walki z faszyzmem! Wielu żydowskich agentów Gestapo szukało schronienia., no gdzie? A jakże! Zostali członkami PPR, wstępowali do GL i AL. Komunistyczne bojówki brały każdego, kto się zgłaszał.W komunistycznym podziemiu szukali schronienia i ocalenia przez Niemcami i AK. Po wojnie, żydowscy agenci Gestapo, którzy przeżyli, uciekli z Polski. Była to grupa która się ukrywała przez resztę wojny. I ci byli konfidenci rozpisywali się szeroko o polskim antysemityzmie. Drugą grupę byłych konfidentów Gestapo stanowili ci, którzy "załapali" się do komunistycznych organizacji (bojówek). Ci z kolei, jako "weterani walki z faszyzmem", objęli po "wyzwoleniu" często ważne funkcje w partii (PPR, PZPR) i w organach bezpieczeństwa (UB, MBP) bez oporów podejmując współpracę z sowieckim wywiadem cywilnym (NKWD) lub wojskowym (GRU). Na tej współpracy opierała się ich błyskotliwa kariera. Agent zostaje agentem, zmienia tylko mocodawców. NKWD służba Żydów w Gestapo nie przeszkadzała, bowiem dobrze wiedzieli, że przewerbowany agent jest lepszy niż świeży: ma wyszkolenie i doświadczenie, no i jest na niego hak, z którego się nie urwie. Nie jest rzeczą przypadku, że sam Leon Skosowski został członkiem (wywiadu) GL i PPR. Rozsądny postępek w jego sytuacji. Za szefem podążyli jego podwładni. Jako bojownicy Gwardii Ludowej, czy Armii Ludowej i działacze partii komunistycznej (PPR i PZPR) i jej zbrojnego organu - Urzędu Bezpieczeństwa - mogli wziąć odwet na żołnierzach AK, którzy polowali na agentów Gestapo na jesieni 1943 roku. I tak się złożyło, że zdrajcy, perfidni mordercy, agenci Gestapo, którzy setkami wydawali i Żydów i Polaków na śmierć, po wojnie torturowali, oskarżali i mordowali tych, którzy walczyli z Gestapo. Oskarżając ich o zdradę, o współpracę z Gestapo i - uwaga - o ANTYSMITYZM!!!! Tak to diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwonił. Życie jest pełne paradoksów, a dokładniej życie w Polsce jest pełne paradoksów.

Warto przybliżyć powojenną błyskotliwą karierę wielu żydowskich konfidentów Gestapo. Polscy konfidenci lądowali w więzieniu lub wręcz w dole w lesie, zaś żydowskim powodziło świetnie: w partii, w Urzędzie Bezpieczeństwa, w nauce, w tzw. kulturze.. Niektórzy to porobili po wojnie kariery! Najpierw służyli nowej władzy, a przede wszystkim Sowietom. Gdy w partii zawiały przeciwne wiatry, po 1968 roku, wielu z nich wyemigrowało na Zachód, dołączając do kolegów z wcześniejszej ucieczki. Którzy umościli im miękkie gniazdka. I razem, unisono - byli żydowscy agenci Stalina i Hitlera, szyją nam szatę zwierzęcego antysemityzmu. W tym wrzasku i steku podłych kłamstw szukają ukrycia prawdy o swojej współpracy nie z UB, bo tego się nie wstydzą i nie wypierają, ale z Gestapo i współdziałania w zagładzie własnego narodu. Większość Żydów ukrywała się. Mowa jest o nielicznej, ale niezwykle hałaśliwej grupie. I niezwykle wpływowej. Ci ludzie - żydowscy agenci Gestapo i NKWD - nie mieli nic di stracenia a wszystko do zyskania. Tak się składa, że ci, co mają najwięcej na sumieniu najgłośniej krzyczą oskarżając innych. Jak ten złodziej, który wskazując Bogu ducha winnego sąsiada krzyczy: łapać złodzieja.!!! By sam nie został złapany, jako złodziej. Stara jak świat zasada.

Łatwo zauważyć, iż nastąpiło całkowite odwrócenie sytuacji. Zdrajcy stali się bohaterami, bohaterowie zdrajcami i zbrodniarzami, konfidenci szlachetnymi, prawi konfidentami, złodzieje uczciwymi, a uczciwych oskarżano o kradzież. I trwa to po dziś dzień, bo i dziś prawda nie może się przebić do świadomości społecznej pozostając wiedzą nielicznych. Zdrajcy, konfidenci i agenci: Gestapo i NKWD, i ich potomkowie, chodzą w glorii, żyją w dobrobycie i szacunku, i dorabiają na rzucaniu oskarżeń na swoje ofiary, zaś bohaterowie walki z totalitaryzmem, i ich potomkowie żyją, w biedzie i wciąż muszą się tłumaczyć, ze nie są tacy źli jak o nich mówią ci pierwsi. I się nie wytłumaczą. Nie mają szans, bowiem na koniec, naturalną rzeczy koleją byli konfidenci uznali się dobrych, bo wybrani byli od urodzenia. A skoro żydowscy konfidenci są dobrzy to ich przeciwnicy muszą być źli. Taka jest dialektyka postępu. Warto o tym pamiętać czytając książki rozmaitych epigonów żydowskich agentów Gestapo i/lub NKWD którzy nadal rozpisują się o rzekomych zbrodniach AK, czy Polaków, wobec Żydów. Którzy piszą, że harcerze szpiclowali ukrywających się Żydów, a AK ich zabijało. Że Polacy mordowali Żydów... W tych opiniach jest trochę prawdy. Ten wpis jest na to dowodem. Harcerze istotnie śledzili ukrywających się Żydów, a bojownicy AK ich likwidowali. Prawie tak jak w tych książkach. Mała, a raczej wielka, różnica: chodziło tu o żydowskich agentów Gestapo. Zabijano ich nie dlatego, że byli Żydami, ale dlatego, że byli agentami Hitlera lub Stalina. Stare żydowskie powiedzenie mówi: pół prawdy to całe kłamstwo. A w tych opowieściach nie ma nawet pół prawdy.

I warto się zapytać, co oni, albo ich rodzice czy dziadowie robili w czasie wojny? I co zrobili aby przeżyć? Jaką cenę zapłacili inni? Ilu ludzi wydali? Ilu zginęło Polaków i Żydów, aby oni przeżyli.? Ile ludzkich istnień kosztowało ich życie? I pytanie na koniec, lecz nie najmniej ważne: jakie prawo mają agenci i konfidenci hitlerowskiej Służby Bezpieczeństwa (SD - Sicherheitsdienst, Służba Bezpieczeństwa, której częścią było tzw. Gestapo), PRLowskiej Służby Bezpieczeństwa i stalinowskiego NKDW, którzy wiernie wysługiwali się obu totalitaryzmem, oraz ich potomkowie, do wystawiania certyfikatu moralności swoim ofiarom, którzy nieugięcie walczyli o wolność: naszą i waszą?

Bieliński

rodaknet.com

Komentarze

Wojciech2022.01.16 21:18
Nagrana rozmowa z Richardem Nixonem: Zauważyliście, że wśród czarnych nie ma prawie w ogóle szpiegów. Za to żydzi są urodzonymi szpiegami. Mają wrodzoną przebiegłość, oraz arogancję, a arogancja stwarza szpiega, bo stawia siebie ponad prawem.
Wojciech2022.01.16 21:10
„Polska jest bardzo słabym ogniwem Unii Europejskiej. Gdybym był np. Francuzem, to dzisiaj zadawałbym sobie pytanie: po cholerę przyjmowaliśmy do Unii kraje Europy Wschodniej. One się nie nadają, nie rozumieją Europy” - mówi w wywiadzie dla „Plusa Minusa” socjolog, prof. Paweł Śpiewak.
Regarding this2022.01.19 14:48
A co ma piernik do wiatraka?
Skrzypek na dachu2022.01.15 21:20
Kiedy Wermacht wkroczyl do Piotrkowa Trybunalskiego po zacietych walkach z Wolynska Brygada Kawalerii , to Zydzi wyszli na ulice Czestochowska i witali niemieckkiego okupanta kwiatami , chlebem i sola , ale rozwscieczone germanskie zoldaki ich rozpedzili z krzykiem " Przyslismy tu was wszystkich zabic " i zaczeli plandrowac wszystkie sklepy w okolicy Jerozolimskiej . To bylo we Wrzesniu 1939 , a juz w Pazdzierniku 1939 powstalo getto Zydowskie .
Zawi2022.01.17 22:54
A kilka lat później w pobliskiej Łodzi Polacy witali Rosjan kwiatami i buziakami, ano kazdy woli być wyzwalny niż okupywany - zobacz. https://www.youtube.com/watch?v=TONFGNJUiL4
Zawi2022.01.13 23:31
A co w tym nieprawdopodobnego, że i u Żydów byli konfidenci? A u Polaków nie było? Całe PRL stało na braterskich donosach. Jakiś przygłup płodzi te tytuły. Tak - kablowanie, zarzynanie, gwałcenie i męczenie dotyczy wszystkich narodów "wybranych", wystarczy zajrzeć do wiadomości kryminalnych
Aleksander2022.01.11 15:39
Prawda ,która jest zatajana. Młodzi żydzi nie mają pojęcia o tym, a jak im się powie to mówią,że to kłamstwo Polaków. Poniżali nas, poniżają i tak będzie do końca świata.
Skrzypek na dachu2022.01.11 11:56
Brawo Pani Dr. Ewa Kurek . Bardzo duzo Zydow sluzylo w Wermacht .
Skrzypek na dachu2022.01.10 15:16
Brawo Polska . Brawo Zolnierze Wojska Polskiego RP II . Takich podlych wrogow miec dojczkow sowietow i polskojezycznych zdrajcow , ale nie poddac sie to zaszczyt .
gosc2022.01.10 12:33
Rewelacyjny artykul, wysle do wszystkich myslacych osob ktore znam.
kuba powiatowy2022.01.10 11:57
ciekawe ilu Polaków mają na sumieniu do czasu kiedy wzieli się też na nich Niemcy w drugiej połowie 1941 roku?
Oczywiście, że istniało, a wręcz kwitło2022.01.10 11:51
Ich głównym źródłem dochodu było szmalcownictwo.
Lech2022.01.10 10:37
To trochę jak z Polakami, którzy popierają lub nawet współpracują z PiS - też niewiarygodne, a jednak istnieją.
AAAtomek2022.01.10 11:25
To trochę jak z Polakami, którzy popierają lub nawet współpracują z POmuchami, ci ich dymają, okradają i ogłupiają - też niewiarygodne, a jednak istnieją i na nich głosują.
Och, ty Lechu..!!2022.01.11 18:59
Nareszcie napisałeś swoje imię... "anonimku," AAtomku"...itd! Cóż cię Polacy obchodzą, czy PiS? ... Przecież nie jesteś Polakiem, tylko wiadomo z jakiej Nacji! Więc pilnuj swoich, odczep się od nas! Nie starczy ci tego Lechu, jak byłeś donosicielem w SB: /tym się chwaliłeś tu we wpisach, trochę wcześniej. Mam zapisany twój wpis wraz z całą datą i godz! Nie wyprzesz się! Jak trzeba będzie to ujawnię właściwym władzom! Nie zmyślam!
Rudy z po2022.01.10 10:23
Kogo dziwią takie informacje.Takie zachowania były są i będą.Wina leży po stronie ludobójców niemieckich i tych którzy ich popierali ,a tutaj lista jest bardzo długa.To nie systemy powodują określone zachowania ale ludzie którzy w imię władzy upadlają swą godność.
kuba powiatowy2022.01.10 11:23
skracając czyli żydzi to zbrodniarze niezależnie od systemu
Anonim2022.01.10 6:48
W Hollywood powinni nakręcić film o tych żydowskich donosicielach -" na pewno dostałby Oskara "😠
ŻYDOWSKA MATEMATYKA!2022.01.10 3:31
Zapytany prof. Grabowski, skąd wziął liczbę 200 tys. Żydów zamordowanych przez Polaków, tak "wyjaśnił"; przed wojną było w Polsce 3.5 miliona Żydów, z gett uciekło 10% Żydów, tj. 350 tys., wojnę przeżyło 150 tys. NO I K URWA MAMY 200 TYS. zamordowanych, wiadomo przez kogo !!!! .... Dociekliwy dziennikarz zapytał; skąd wziął te 10% a nie np. 5% czy 15%? I tu prof. Grabowski szczerze przyznał, że 10% WYMYŚLIŁ! . . . . . Tak, tak !!! WYMYŚLIŁ! . . . . . No i te jego "POMYSŁY-WYMYSŁY" poszły w świat, które to każdy Żyd powtarza; od tych "uconych" do tych imbecyli, choć trudno jednych od drugich odróżnić. ŻYDOWSKA MATEMATYKA!
pejsaci kanibale z naszych wysp POlin-ezji2022.01.10 9:40
Budowniczy Auschwitz ... IG Farben rockefeller ...zyja !!!!! Zalozyli UE ( ksiazka : Nazistowskie korzenie brukselskiej UE) ... akurat sa na etapie budowy swiatowego Auschwitz 2.0...... www.profit-over-life.org
Po 11 ... prof. dr Jan Hertrch-Woleński PISZE:2022.01.10 3:29
"Mały polaczku! Przyjeżdżając do mojego pięknego kraju - Izraela, załóż jarmułkę bo ci głupota i polskie chamstwo bije z pod zawszonej hitlerowskiej polskiej głowy."
Po 11...2022.01.10 11:59
milcz nazistowski, żydowski zbrodniarzu, nikt do twojego ajwaj ajwaj zapchlonego kraju się nie wybiera, myj się.
Po 11 ... prof. dr Jan Hertrch-Woleński PISZE:2022.01.10 3:29
"Co robi polaczek w Izraelu? Sprząta, gotuję i kible szoruje."
AAAtomek2022.01.10 12:01
Dlaczego Mojżesz przeprowadził Żydów przez morze? - Bo wstydził sie przez miasto.
Po 11 ... prof. dr Jan Hertrch-Woleński PISZE:2022.01.10 3:14
"BEZ ZGODY FASZYSTOWSKIEGO POLSKIEGO RZĄDU NIE POWSTAŁYBY NA POLSKIEJ ZIEMI OBOZY KONCENTRACYJNE"
Po 11 ... prof. dr Jan Hertrch-Woleński PISZE:2022.01.10 3:19
"FASZYSTOWSKIE K**WY W POLSCE DAŁY SIĘ PODBIĆ NIEMCOM I BYLI DUMNI Z POLSKICH OBOZÓW NA POLSKIEJ ZIEMI!"
Po 11 ... prof. dr Jan Hertrch-Woleński PISZE:2022.01.10 3:28
"ZA POLSKIE OBOZY TO POLACY RAZEM Z NIEMCAMI KTÓRZY ZA ZGODĄ POLAKÓW JE ZBUDOWALI POWINNI ZAPŁACIĆ REPARACJE IZRAELOWI"
Włosi pozamykali Żydów w gettach,2022.01.10 3:08
oznakowali ich, z Hiszpanii bezceremonialnie ich wypi erdolono. W Holy Roman Empire (co dzisiaj nazwany Niemcy) Żyd był zamknięty w gettach, potem pojawił się Martin Luther i było jeszcze gorzej. W Królestwie Obojga Narodów Żyda zamknął Żyd-rabin w gettach w obawie, że się zrobi katolikiem. Kozactwo zrobiło im pierwszy holocaust, Ruscy tłukli Żyda jak tylko to było możliwe, pogrom za pogromem, pozamykali ich, przywiązali do miejsca. A Niemcy, w końcówce ich sproszkowali przy wydatnej pomocy całej Europy oraz z republik Kraju Rad. . . . . . . . . . . . . . . Tylko frajer Polak narażał się siebie i rodzinę. I co z tego wynika? Moskal yebał Żyda wte i wewte i Żyd stanął obok Moskala, ba, nawet przed nim i robił masakrę znaną jako bolszewizm. Po wojnie, Żyd wyszantażował od Niemca i reszty świata SETKI miliardów $$, DM, etc. i jest wielkim przyjacielem Niemiec i Putinolando. . . . . . . . . . . . . . Wniosek, chcesz, żeby cię Żyd szanował? Ba! A nawet kochał? Morduj go na sto sposobów, tłucz go i maltretuj w przeciwnym razie będziesz miał co dzisiaj Polska ma - niewdzięcznego parcha!
Żyd w Polsce to nie ma się czym pochwalić.2022.01.10 3:04
Przed wojną miał kilku poetów i jakiś tam bajkopisarzy, ale to wszystko na skalę co najwyżej wojewódzką. Noblista Isaac Singer słowa po polsku nie napisał. Pod zaborami Żyd/żyd w obu przypadkach był nikim innym jak tylko parchem na usługach zaborcy. Związał się Żyd z bolszewikami i chciał wraz z nimi zniszczyć Polskę. Polska międzywojenna dała Żydom/żydom wszelkie prawa; mieli swoje teatry, kina, gazety, posłów, ale do wojska, do obrony się nie garnęli. Zaledwie 10% z nich mówiło w domu i poza po polsku, aż 60% ani be, ani me. Znowu przyszli bolszewicy gorąco witani przez Żydów/żydów. W okresie międzywojennym stworzyli czarny rynek, tym samym sabotując Polskę gospodarczo. Per capita, najwięcej było Żydów/żydów kryminalistów. Więc Żyd nie ma się czym pochwalić, chyba tylko strzelaniną na rogu Nalewek zwaną szumnie "powstaniem". - - - . I tylko pomyśl rodaku-etniczny Polaku, co było gdyby wojny nie było. Czy otworzyłbyś drzwi Po 11... , AAAtomek, kretynizacja? Ryzykowałbyś dla nich swoje życie, rodziny i sąsiadów?
Co więc Żyd robi?2022.01.10 3:15
Żyd wyśmiewa wkład Polski w historie Europy i świata. Wyśmiewa Sobieskiego, wyśmiewa Polaków w Bitwie o Anglię, wyśmiewa bohaterstwo żołnierza. Polacy na "zachodzie" to tylko na "zmywaku". Einstein to Żyd, a nie Niemiec, ale już Lewandowski to nie Polak, tylko "tyra u bauera". Amerykanin ma Nobla, ale dla Żyda to nie Amerykanin, to Żyd. . . . . . Co robią nastoletnie żydówki w USA? Operacja plastyczna nosa żydowskiego. Żyd w USA jest dumny, że jest Żydem, ale do czasu. Wystarczy, że mu/jej powiesz, że WYGLĄDA na Żyda. I masz wroga na wieki wieków!
Żyd,2022.01.10 3:03
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Izraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia, nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów, czego rezultatem było powstanie tego ich Izraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę, ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
Żyd w Polinie, ale nigdy w Polsce2022.01.10 3:03
W ostatnim tysiącleciu Polska, będąc murem broniącym Europę przed hordami azjatyckimi, przyjęła do siebie miliony, ze wszystkich stron świata, różnego typu uchodźców m.in.: Bracia Czescy, Quakers - najwięcej na świecie i tak, niestety żydów. Najjaśniejsza Rzeczpospolita była taką USA wieków średnich. Włosi się polonizowali, Niemcy się polonizowali, Szkoci się polonizowali, Czesi, z Rusi, Litwy, Skandynawii, itd. Dla odmiany Polacy się germanizowali, rusyfikowali, amerykanizowali, tzn. stawali się Francuzami, Anglikami z jakimś tam polskim pochodzeniem. Normalna kolej rzeczy. Ale z jednym wyjątkiem - Żydów. Żyd się NIE polonizował, Żyd co najwyżej i to w znikomym procencie się ASYMILOWAŁ. A to jest fundamentalna różnica. Pamiętaj, że NIE MA w polskiej historii spolonizowanego Żyda/żyda, było bardzo mało "zasymilowanych". Nie oczekuj od takich NIC dobrego, jedynie oszczerstwa.
Google: "pogrom w Jedwabnem".2022.01.10 1:10
Pogrom w Jedwabnem (również: mord w Jedwabnem – masowe morderstwo dokonane 10 lipca 1941 przez grupę co najmniej 40 Polaków zamieszkujących miasto Jedwabne, działających z inspiracji niemieckich okupantów, którego ofiarą padło kilkuset polskich Żydów z Jedwabnego i okolic. W wyniku zbrodni zginęło co najmniej 340 osób, z czego około 300 zostało żywcem spalonych w stodole.
AAAtomek2022.01.10 12:03
Google to faszystowski portal
Google: "pogrom w Ludmiłówce".2022.01.10 1:05
Pogrom w Ludmiłówce (listopad 1942 – luty 1943) – pogrom społeczności żydowskiej oraz żydowskich członków Gwardii Ludowej we wsi Ludmiłówka i jej okolicach w powiecie kraśnickim, popełniony przez komunistycznych partyzantów z Gwardii Ludowej, pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego (ps. „Grzegorz”). Zbrodnia miała charakter rabunkowy wobec ukrywających się Żydów, uciekinierów z okolicznych gett i byłych polskich żołnierzy kampanii wrześniowej pochodzenia żydowskiego. Wobec żydowskiej frakcji w GL zabójstwa te były formą wewnętrznej walki o władzę w środowisku Polskiej Partii Robotniczej. Łącznie zostało zamordowanych około 100 Żydów ukrywających się w okolicy, w większości kobiet i dzieci.
J232022.01.10 0:08
Nikt im nie broni budować własnego państwa,gdzie byliby szczęśliwi.Nie muszą tułać się tam gdzie wszędzie widzą zagrożenie.Ale czy potrafiliby żyć razem?Od zarania konfliktują ze sobą społeczności które ich przyjmowały.To takie geny wyssane z mlekiem.
Google: "pogrom w Szczuczynie".2022.01.9 22:57
Pogrom w Szczuczynie – masakra żydowskiej ludności w podlaskim miasteczku Szczuczyn i jego okolicach dokonana przez Polaków w 1941 r., podczas której zginęło co najmniej 80 żydowskich kobiet oraz nieustalona liczba mężczyzn i dzieci. Chyba najbardziej dramatyczny rozdział tragicznej historii szczuczyńskich Żydów to losy żydowskich kobiet pozbawionych ochrony swoich mężczyzn, spośród których najpierw trzystu wywieźli Niemcy w 1939 r., a pozostałych z kolei zabijali polscy milicjanci i polscy sąsiedzi na jesieni 1941 r. Bezbronne Żydówki trafiły do szczuczyńskiego getta, gdzie znalazły się na łasce swoich oprawców, stając się niemal ich własnością. Były wynajmowane do pracy miejscowym gospodarzom i stanowiły dla nich łatwy cel. Kobiety te we wsiach Skaje i Bzury zostały najpierw zgwałcone, a później z premedytacją zamordowane. Polacy ze Szczuczyna (…) eksterminowali je przez kilka tygodni za pomocą okutych kołków, młotów, łopat; zbrodnie miały zawsze ten sam ustalony wcześniej przebieg. Do miejsca pracy żydowskich kobiet polscy zbrodniarze przyjeżdżali na rowerach, broń zdobywali na miejscu u okolicznych gospodarzy, otaczali kobiety przy pracy, na polach, następnie gwałcili je i mordowali, a później zakopywali ich ciała w okolicznych lasach. Jeden z uczestników mordów Stanisław C. przyznał po wojnie, że wszyscy zbrodniarze byli przed 1939 r. członkami Stronnictwa Narodowego. Nawet niemieccy żandarmi okazywali niezadowolenie z faktu zabijania żydowskich kobiet i pobili jednego ze świadków, sołtysa wsi Skaje, za to że dopuścił do mordu.
Google: "zbrodnie oddziału Wacława Stykowskiego".2022.01.9 22:35
Niektórzy badacze i historycy (Michał Cichy, Tomasz Strzembosz, Wacław Zagórski, Barbara Engelking, Teresa Prekerowa) wskazali, iż w czasie powstania Wacław Stykowski miał zgromadzić wokół siebie niewielki oddział przyboczny złożony z wolskich kryminalistów, który dopuścił się szeregu zbrodni i rabunków na ludności cywilnej, m.in. mordu na kilkunastu Żydach dokonanego 11 września 1944 w piwnicy domu przy ul. Prostej 4 oraz na posesji przy ul. Twardej 30. Wśród zamordowanych były kobiety i dzieci. Była to najpoważniejsza zbrodnia dokonana na terenie zajętym przez powstańców, której sprawcami byli żołnierze AK. Powstańcza żandarmeria wszczęła śledztwo w sprawie mordu, jednak nie zostało ono doprowadzone do końca przed upadkiem powstania i sprawcy nie zostali osądzeni.
Hagor2022.03.5 19:52
Ta informacja jest nie prawdziwa. Radzę zapoznać się z przeprosinami autora jednej z książek szkalujących naszych bohaterów nijakiego W. Lady. Przeprosiny zostały zamieszczone po wydanym wyroku sądowym z 14/06/2021 r m.in. w tygodniku "Do Rzeczy" : "Ja Wojciech Lada przepraszam Pana Jacka Stykowskiego i oświadczam, że formułowane przeze mnie informacje, które znalazły się w książce mojego autorstwa pt. "Bandyci z Armii Krajowej Ile jest prawdy w czarnej legendzie polskiego podziemia", jakoby jego ojciec - kapitan Wacław Stykowski ps. Hal odpowiedzialny był za dokonany w czasie powstania warszawskiego mord na ludności żydowskiej przy ul Twardej 30, którego miała dokonać korzystająca z jego protekcji i ochrony przyboczna bojówka, zostały podane w sposób nierzetelny, wybiórczy i nieuzasadniony, w oparciu o niezweryfikowany materiał źródłowy. Przepraszam za bezpodstawne powiązanie z tym zdarzeniem faktu mającego polegać na okłamaniu przez kapitana Wacława Stykowskiego posłańca dostarczającego wezwanie dla jednego z żołnierzy na przesłuchanie.
Google: "pogrom w Pińsku".2022.01.9 22:28
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, na zajętych przez Polskę terenach, w obawie przed rozruchami, wprowadzono zakaz zgromadzeń. Późnym popołudniem 5 kwietnia 1919 stacjonujący w Pińsku polscy żołnierze zostali wezwani do Domu Ludowego na ul. Kupieckiej 72, gdzie miało miejsce zebranie około 150 osób narodowości żydowskiej, kobiet i mężczyzn. Według niektórych źródeł zebranie to miało zezwolenie komendanta wojska. Źródła podają różne informacje co do celu spotkania – miało być to zebranie organizacji syjonistycznej lub spotkanie mające na celu podział amerykańskiej pomocy żywnościowej, natomiast nie potwierdzają tezy o spotkaniu grupy bolszewickiej. Żołnierze po wejściu do budynku aresztowali około 65 uczestników zebrania i odprowadzili do budynku komendy wojskowej. Tam dowódca liczącego 30 żołnierzy oddziału, major Aleksander Łuczyński, rozkazał rozstrzelać 35 wybranych osób. Rozkaz wykonano pod ścianą pińskiej katedry. Pozostałych aresztowanych osadzono w areszcie, gdzie według niektórych źródeł byli bici przez strażników.
Google: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim".2022.01.9 22:24
W sierpniu 1944 oddział Armii Krajowej „Barwy Białe”, wchodzący w skład 2. Pułku Piechoty Legionów AK (oddział powstał w listopadzie 1943 w Obwodzie Opatów AK) przemieszczał się w stronę Warszawy. Szedł z pomocą powstaniu warszawskiemu. 16 sierpnia trafił do wsi Siekierno. W trakcie patrolowania okolicy jego żołnierze natrafili na czterech młodych Żydów poszukujących prowiantu dla ukrywającej się w Lesie Siekierzyńskim większej grupy żydowskiej, złożonej z uciekinierów z obozu pracy przy zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej. Po powzięciu wiedzy o ukrywających się Żydach dowódca oddziału por. Kazimierz Olchowik „Zawisza” wydał rozkaz „likwidacji” grupy. Jego realizację zlecił por. Edwardowi Sternikowi „Grzegorzowi”, który 17 sierpnia wyruszył na czele ok. 60 żołnierzy z oddziału AK w kierunku żydowskiego obozowiska. Na miejscu zastano kilkudziesięcioosobową grupę nieuzbrojonych cywilów, w tym kobiet (także małoletnich), koczujących w szałasach (uczestnicy zdarzenia podają liczby od 30 do 58 Żydów). Według relacji Edwarda Sternika „Grzegorza” akt zamordowania cywilów przedstawiał się następująco: „Na miejscu zobaczyliśmy w szałasach leśnych około 30-tu osób narodowości żydowskiej, w tym i kilka kobiet. Ja wtedy wydałem rozkaz, aby ich wszystkich zebrać i wyprowadzić na polanę leśną. Następnie po wyprowadzeniu ich na polanę leśną wydałem rozkaz sierżantowi »Bolerokowi« aby wykonał wyrok śmierci na tych osobach narodowości żydowskiej, a sam odszedłem kilkanaście metrów w las, nie chcąc patrzeć na wykonanie tego wyroku. Po oddaniu strzałów do tych osób przez pozostałych członków AK wróciłem z powrotem z lasu na tę polanę i widziałem leżących zabitych już Żydów, a do niektórych jeszcze żyjących żołnierze oddali kilka strzałów”. Pochówek ofiar. Na trzeci dzień od mordu, partyzanci nakazali okolicznym chłopom dokonanie pochówku ofiar. Ciała zamordowanych leżały na stosie, były rozebrane do naga, zalane krwią, na głowach i piersiach posiadały rany postrzałowe. Leżały rozrzucone na terenie o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Zwłoki zakopano w nieoznaczonym miejscu w Lesie Siekierzyńskim w pobliżu mokradeł. Dokonującym pochówku AK-owcy nakazali milczenie pod groźbą śmierci. Miejsce pochówku ofiar nie jest znane, a dokładna liczba ofiar nie została ustalona. Dariusz Libionka wskazuje liczbę 50–60 zamordowanych Żydów. Ewa Kołomańska, historyk z Mauzoleum w Michniowie, utrzymuje, że liczba ofiar wynosiła od 30 do 50.
Wspomnienia Marka Edelmana.2022.01.9 22:20
Liczba Żydów zabitych w Polsce od 1945 do 1947 waha się od 600 do 3 tysięcy. Ta pierwsza jest - jak twierdzą specjaliści - zdecydowanie zaniżona, druga - przesadzona. Ale 1500 to liczba prawdopodobna. To przerażające. - 1400 jest udokumentowane w protokołach. I o tylu zabitych mówiło się w tamtych latach. Trzeba pamiętać, że Żydów nie zabijano tylko w Kielcach czy Krakowie, ale w wielu innych miastach i miasteczkach, a także w pociągach. Zatrzymywano pociąg i wyciągano z wagonu Żydów. Sam widziałem ciała zabitych na stacjach i obok torów. Mój kolega został zabity w Łodzi w domu. To był napad rabunkowy? - Jaki rabunkowy? A co on miał? Nic nie miał. Parę spodni. Więc dlaczego? - Za to, że był Żydem. I nie on jeden tak zginął. Moja koleżanka ze studiów mieszkała w Pabianicach. Jeździła do domu po wykładach ciężarówką, bo tak się wtedy jeździło. Wyciągnęli ją z samochodu i zastrzelili. Ona była na II czy na I roku medycyny. Nie pamiętam, który to był rok. Chyba lato 1946.
stara wiedżma cyganka2022.01.9 21:04
I co na to Po 11...? a oficer LWP? Masakra nie mówiąc o AAAtomek co sra pod swój domek.
Żyd,2022.01.9 18:13
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Izraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia, nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów, czego rezultatem było powstanie tego ich Izraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę, ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
Żyd w Polinie, ale nigdy w Polsce2022.01.9 18:08
W ostatnim tysiącleciu Polska, będąc murem broniącym Europę przed hordami azjatyckimi, przyjęła do siebie miliony, ze wszystkich stron świata, różnego typu uchodźców m.in.: Bracia Czescy, Quakers - najwięcej na świecie i tak, niestety żydów. Najjaśniejsza Rzeczpospolita była taką USA wieków średnich. Włosi się polonizowali, Niemcy się polonizowali, Szkoci się polonizowali, Czesi, z Rusi, Litwy, Skandynawii, itd. Dla odmiany Polacy się germanizowali, rusyfikowali, amerykanizowali, tzn. stawali się Francuzami, Anglikami z jakimś tam polskim pochodzeniem. Normalna kolej rzeczy. Ale z jednym wyjątkiem - Żydów. Żyd się NIE polonizował, Żyd co najwyżej i to w znikomym procencie się ASYMILOWAŁ. A to jest fundamentalna różnica. Pamiętaj, że NIE MA w polskiej historii spolonizowanego Żyda/żyda, było bardzo mało "zasymilowanych". Nie oczekuj od takich NIC dobrego, jedynie oszczerstwa.
Skrzypek na dachu ... wierze_w_ateizm2022.01.9 18:05
u mnie w Izraelu , wszyscy po 4 dawce i najwieksza liczba zakazen od rozpoczecia PLANDEMII :)) ... i co ..., PROSZCZEPY ?
AAAtomek2022.01.9 20:46
Liczba zgonów na milion mieszkańców: Polska >7, Izrael 0,00...
Skrzypek na dachu ... wierze_w_ateizm2022.01.9 20:58
To dlaczego w Polsce jeszcze mieszkasz ? Jestes u nas mile widziany .
Po 11 ...2022.01.10 12:07
ajwaj ajwaj mosze
Skrzypek na dachu2022.01.9 17:33
Brawo Zolnierze Wojska Polskiego RP II .
Anonim2022.01.9 17:01
prawda jest taka że pejsaki wprost kochają dyktatury i zamordyzm,trochu mniej kochaja jak im sie dyktatura do du.py dobiera ,to wtedy jedna grupa kwiczy giewałt giewałt ,a druga zaciera łapy ,bedzie podstawa do odszkodowań ,taki parszywy to naród
Po 11 ...2022.01.9 16:58
Boże, historia nigdy nie jest czarno-biała. Np. https://zakazanehistorie.pl/zdrajcy-z-katynia/
YORK2022.01.9 16:20
Kto chciał to wie, inni zwłaszcza pobratymcy ofiar, pospołu zagłuszali, przemilczali prawdę, a jak ktoś przypomina to antysemita,itp brudne oskarżenia. Żydy tak mają, niemcy dali kasę to winni polacy bo nie dali kasy, a faktyczni oprawcy to jacyś naziści, hitlerowcy. Br....... .
Żyd w Polsce to nie ma się czym pochwalić.2022.01.9 15:10
Przed wojną miał kilku poetów i jakiś tam bajkopisarzy, ale to wszystko na skalę co najwyżej wojewódzką. Noblista Isaac Singer słowa po polsku nie napisał. Pod zaborami Żyd/żyd w obu przypadkach był nikim innym jak tylko parchem na usługach zaborcy. Związał się Żyd z bolszewikami i chciał wraz z nimi zniszczyć Polskę. Polska międzywojenna dała Żydom/żydom wszelkie prawa; mieli swoje teatry, kina, gazety, posłów, ale do wojska, do obrony się nie garnęli. Zaledwie 10% z nich mówiło w domu i poza po polsku, aż 60% ani be, ani me. Znowu przyszli bolszewicy gorąco witani przez Żydów/żydów. W okresie międzywojennym stworzyli czarny rynek, tym samym sabotując Polskę gospodarczo. Per capita, najwięcej było Żydów/żydów kryminalistów. Więc Żyd nie ma się czym pochwalić, chyba tylko strzelaniną na rogu Nalewek zwaną szumnie "powstaniem". - - - . I tylko pomyśl rodaku-etniczny Polaku, co było gdyby wojny nie było. Czy otworzyłbyś drzwi Po 11... , AAAtomek, kretynizacja? Ryzykowałbyś dla nich swoje życie, rodziny i sąsiadów?
Co więc Żyd robi? cd2022.01.9 15:21
Żyd wyśmiewa wkład Polski w historie Europy i świata. Wyśmiewa Sobieskiego, wyśmiewa Polaków w Bitwie o Anglię, wyśmiewa bohaterstwo żołnierza. Polacy na "zachodzie" to tylko na "zmywaku". Einstein to Żyd, a nie Niemiec, ale już Lewandowski to nie Polak, tylko "tyra u bauera". Amerykanin ma Nobla, ale dla Żyda to nie Amerykanin, to Żyd. . . . . . Co robią nastoletnie żydówki w USA? Operacja plastyczna nosa żydowskiego. Żyd w USA jest dumny, że jest Żydem, ale do czasu. Wystarczy, że mu/jej powiesz, że WYGLĄDA na Żyda. I masz wroga na wieki wieków!
MARIAN HEMAR!2022.01.9 22:33
Są wyjątki od tej reguły, którą nakreśliłeś, to wybitny poeta, pisarz, wielki polski patriota żydowskiego pochodzenia, lwowianin - MARIAN HEMAR! Wielki syn polskiego narodu, WIELKI!
TYLKO PO prawdziwa POLSKA, nie SOWIECKO-NIEMIECKA.2022.01.9 15:06
Cóż tu można powiedzieć KOMUNISTYCZNYM-FASZYSTOM? Chyba należy przypomnieć. "W czasie okupacji jak ktoś "broniąc własnych interesów i przywilejów zdecydował się godzić w polskie interesy, szkodzić polskiej racji stanu" NIEUCHRONNIE usłyszał, "W IMIENIU POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO ZA ZDRADĘ OJCZYZNY JESTEŚ SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI", zdrajcy, konfidenci gestapo, szmalcownicy, donosiciele i oprawcy w czasie bolszewicko-niemieckiej okupacji nie mogli spać spokojnie. Polowali na nich egzekutorzy z Armii Krajowej. Wykonali ponad 3,5 tys. wyroków śmierci, na SKAZANYCH ZDRAJCACH i przestępcach przez PRAWDZIWE POLSKIE SĄDY.". Dodam, że na ZDRAJCÓW POLSKI i NARODU POLSKIEGO także POLOWALI uzbrojeni członkowie GWARDII LUDOWEJ, a potem ARMII LUDOWEJ, nie byli z "MOJEJ BAJKI”, ale chwała Im za to, że wykonywali wyroki na ZDRAJCACH POLSKI,
gw prawda2022.01.9 14:25
istniało tylko w twoim cebulowym umyśle.
Żyd Anonim - wieczny nudziarz2022.01.9 13:56
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. (Wyssałem to z mlekiem matki.) Jest to moja ewidentna mania prześladowcza. W szczególności, Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie odruchową wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Święty męczennik Maksymilian Kolbe to "antysemita" (bo 3 razy napisał niewygodną prawdę o Żydach). Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "cud Eucharystyczny", "Niepokalane Poczęcie", "Ewangelia", "różaniec", "katolicka Polska", "Radio Maryja" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W KAŻDYM księdzu widzę chciwego na kasę pedofila, który, dla własnych, materialnych lub politycznych korzyści, straszy naiwnych prostaków piekłem i wiecznym potępieniem. Każde niepowodzenie w "tym kraju" - prawdziwe, domniemane czy choćby zmyślone - cieszy mnie niezmiernie. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, knajpy, a najlepiej burdele, a księża w obozach pracy. My bylibyśmy panami, a polaczki-goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, cynicznie ironizuję, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Anonim2022.01.9 15:12
Idiota.
Żyd Anonim, wieczny nudziarz2022.01.9 15:18
Anonim - idiota. To się akurat zgadza.
Wróg ludu2022.01.9 21:06
Nie on jest idiota ,tylko ty .Nie tylko idiota lecz zboczonym starym zgrzybiałymi scierwem wklejarzem .Nawet nie potrafisz coś do rzeczy sklecić ,tylko ciagle wklejasz te same bzdety .Znaczy jesteś tylko matołkiem .Panial ruski syfie ,czy przetłumaczyć. .
Lachon2022.01.9 18:59
JEWREJE VON Z POLSKI.POLACY A TERAZ DO HYMNU JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY
Anonim2022.01.9 13:48
Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący wiekuisty Boże, który od miłosierdzia twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucisz; wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
tak to było2022.01.9 13:43
A potem taki Michnik w GW , Gross, czy Paczkowski, twierdzą, że AK łapała Żydów i ich zabijała.
czer.buraczana pejsata kretynizacja Polski w polin2022.01.9 13:41
Budowniczy Auschwitz ... IG Farben rockefeller ...zyja !!!!! Zalozyli UE ( ksiazka : Nazistowskie korzenie brukselskiej UE) ... akurat sa na etapie budowy swiatowego Auschwitz 2.0...... www.profit-over-life.org
agent pod fałszywą flagą2022.01.9 13:36
Bywało.
pejsaty adolfi2022.01.9 13:43
Srebrnik sie liczy ... cezar tez dobry czowiek ... schalom pejsaty kaczor donald
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2022.01.9 13:13
Katofaszyści i bolszewicy zawsze współdziałali, gdy tylko pokazać im Żyda jako wroga. Dlatego teraz tyle tego PZPR-owskiego i przykościelnego gwna jest w PiSie!
Ina2022.01.9 13:44
Tu się wydałeś.Zabolalo? Tak prawda często boli,bardzo.
Anonim2022.01.9 13:49
Jesteś aż tak głupi, czy tylko udajesz idiotę działając na rzecz obcej agentury?
"Anonimie"???2022.01.9 17:32
I znów piszesz o sobie! To co piszesz, to dotyczy ciebie, więc najlepiej to znasz co robiłeś! Prawda Lechu, wiemy, że jesteś trollem!