04.03.15, 19:27

Osiem duchów zła – NIECZYSTOŚĆ

Demon nieczystości wymusza pożądanie odmien-nych  ciał. Szczególnie silnie atakuje żyjących we wstrzemięźliwości, aby ją porzucili, przekonani, że niczego przez nią nie osiągną. Kala on duszę i nakłania do czynów niegodziwych, mówienia różnych słów i słuchania ich w odpowiedzi, tak jakby obiekt [pożądania] był widoczny i obecny (Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne – tom 1)

Podążając śladem duchowej drogi Ewagriusza z Pontu, przestąpiliśmy już próg, analizując myśl obżarstwa. Dziś czeka nas kolejny krok – stawianie czołanieczystości. Dla Pontyjczyka ataki demonów obżarstwa i nieczystości są ze sobą ściśle powiązane – pierwszy poprzedza drugi, obżarstwo otwiera drzwi nowej żądzy; obie te myśli nękają te same władze w człowieku.

Asceza, życie duchowe, wewnętrzne zmagania – to jednak rzeczywistość bardziej skomplikowana, niż mogłoby się nam wydawać. Błędnie ocenia Ewagriusza ten, kto skłonny jest uznać go za zwolennika łatwych teorii. W dzisiejszym odcinku ojciec Szymon wyjaśnia, iż myśl jest rzeczywistością niejednorodną, mającą nieskończenie wiele form, nacierającą na wnętrze człowieka z coraz to nową siłą; myśli właściwa jest uporczywość i pewna przewrotna świeżość. Stąd głoszona przez mnichów konieczność zachowywaniaprosoche, czujności; mnich – jak uczył święty Antoni Wielki – ma się spodziewać pokusy do ostatniego oddechu.

Ojciec Hiżycki pokazuje, jak postawa człowieka dotkniętego wpływemgastrimargia (czyli „obżarstwa” właśnie), z początku obejmująca cały świat, niebezpiecznie się zawęża i w niewłaściwy sposób skupia się na człowieku, tworząc z niego przedmiot swych pożądań. Porneia, nieczystość, okalecza zdolność widzenia innych ludzi w sposób czysty. Wracamy tu do koncepcji ośmiu złych myśli jako ośmiu wad odbierania rzeczywistości.

Czy nieczystość związana jest jednak tylko ze sferą seksualną? Czy i ona nie jest pozbawiona rozmaitych odcieni? O tych i innych zawiłościach drugiej złej myśli dowiecie się z nauki opata Szymona.

mm/www.ps-po.pl

Komentarze

anonim2015.03.5 7:56
"Dla Pontyjczyka ataki demonów obżarstwa i nieczystości są ze sobą ściśle powiązane – pierwszy poprzedza drugi, obżarstwo otwiera drzwi nowej żądzy; obie te myśli nękają te same władze w człowieku." Patrząc na brzuchy biskupów i księży, to niezłe orgie muszą sie odbywac w pałacach i na plebaniach...