20.12.20, 19:30Screenshot Youtube

,,Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń''. MOCNY tekst P. Jakiego

Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń. Dość już tych kompleksów” – pisze Patryk Jaki we wpisie, jaki zamieścił na swoim Facebooku. Europoseł zaznacza, że Polska w okresie kiedy wierzyła w siebie, zdołała zmienić świat.

Nikomu do głowy nie przyszło w XVI wieku, że Polska może być gorsza od Niemiec. To Polska dyktowała warunki. Nie czekała na to co może myśleć, robić i kserować od <<zachodu>>”

- dodaje Jaki.

Jak podkreśla, dziś nasze elity „[…] maślanymi oczkami patrzą na to, co o nas napisze jakaś lewicowa gazeta na Zachodzie czy na co pozwoli holenderski urzędnik”

Dalej apeluje:

Zacznijmy wierzyć w siebie. Zacznijmy wierzyć w Polskę”.

W bardzo szerokiej refleksji na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz kondycji samej wspólnoty Jaki ostrzega, że jesteśmy właśnie świadkami tworzenia „państwa europejskiego”. Przypomniał, że w momencie gdy Polska zdecydowała się na akces do UE, wszyscy zarzekali się że chodzi tylko o swobodny przepływ usług, towarów oraz ludzi. Nasz kraj miał też mieć siłę głosu niemal tak dużą jak Niemcy.

Jaki zaznacza, że od kiedy Polska i inne kraje do Unii Europejskiej już dołączyły, wszystko zaczęło się zmieniać. Europoseł podkreśla, że Unia w widoczny sposób prowadzi działania na polu kultury i uderza w ważne dla Polski i Polaków wartości. Zdaniem polityka nie powinniśmy mieć złudzeń:

[…] walec kulturowy, który rozjechał już większość państw Zachodu, zbliża się do ostatniego przedmurza chrześcijańskich i tradycyjnych wartości, tj. Polski i Węgier”.

Jak ocenia:

Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń. Dość już tych kompleksów”.

Warto zapoznać się z całym tekstem Patryka Jakiego, który zamieszczamy poniżej:

dam/facebook,Fronda.pl

Komentarze

dex2020.12.21 15:12
Jaki robi dalej teatrzyk dla glupich gojow.
I uwaga - perełka z Manifestu z Ventotene2020.12.21 11:37
który jest dokumentem programowym Białej Księgi EU. „Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.” /tłumaczenie/ Prawo własności nie może wynikać z jakiejś dogmatycznej zasady, czyli z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, albo dogmatycznych "praw człowieka", ale będzie dowolnie znoszone (wywłaszczanie), ograniczane (dzierżawa terminowa), korygowane (państwowa redystrybucja - zabrać tym, którzy mają i dać tym, którzy chcą mieć), albo rozszerzane (nadanie) według zasad ustalanych w zależności od sytuacji przez super-władzę super-państwa."
Anonim2020.12.21 11:43
Więc drżyjcie nowobogaccy, postępowi zwolennicy lewactwa i eurokołchozu, Komisarze Ludowi z EU wszystko wam zabiorą. Sami Komisarze oczywiście własność prywatną posiadać będą, bo czyż komisarze w sowietach biedowali? nie, dopóki ich nie rozstrzelał (Stalin, Chruszczow, Andropow, Czernienko czy Breżniew) byli bogaczami, mieli ogromne majątki
c.d.2020.12.21 11:30
Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.” /tłumaczenie/ Jedność europejska, czyli likwidacja suwerennych państw jest "bezdyskusyjna", a więc jakiekolwiek działania, które mogłyby zahamować lub uniemożliwić proces integracji są niedopuszczalne. Jednym kryterium oceny działań jest ich przydatność dla likwidacji suwerennych państw, a nie przydatność dla realizacji jakichkolwiek innych celów, gdyby uniemożliwiały one europejską jedność. „Partia rewolucyjna nie może powstawać w decydujących chwilach w wyniku amatorskiej improwizacji, ale musi już teraz wypracować przynajmniej podstawowe stanowisko polityczne, sformułować linie kierunkowe własnej działalności i stworzyć własne kadry. Partia nie może opierać się na masie heterogenicznych elementów, których wspólnym celem – z uwagi na antyfaszystowskie korzenie – była negacja i załamanie totalitarnego reżimu, a które po osiągnięciu celu podążyły własnym drogami.” /tłumaczenie/ Partia rewolucyjna jest partią kierowaną przez awangardowe kadry, realizującą sformułowane przez te kadry stanowisko polityczne i działająca według wyznaczonych linii kierunkowych, a nie partią masową, kompletowaną spontanicznie, wypracowującą swój program w wyniku ścierania się stanowisk jej członków. Europejska partia rewolucyjna jest leninowską partią rewolucyjnej awangardy realizującą zasadę centralizmu demokratycznego.
c.d.2020.12.21 11:29
/tłumaczenie/ Europejska rewolucja ma sprostać potrzebom "naszym", czyli potrzebom zwolenników rewolucji. Jeżeli musi być socjalistyczna, to jej skutkiem musi być państwo socjalistyczne realizujące socjalistyczną gospodarkę planową. Dla realizacji "naszych potrzeb" rewolucja musi "opowiedzieć się" za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia. Rewolucja musi "opowiedzieć się" za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków pracy, co wcale nie oznacza, że klasa robotnicza musi się koniecznie wyemancypować. „Zgodnie z podstawową zasadą socjalizmu - wobec której ogólna kolektywizacja była tylko pospiesznym i błędnym wnioskiem – siły wytwórcze nie powinny panować nad człowiekiem, ale tak, jak wcześniej siły natury, zostaną one podporządkowane człowiekowi, racjonalnie kierowane i kontrolowane, żeby zapobiec niebezpieczeństwu, że szerokie masy staną się ich ofiarą.” /tłumaczenie/ Zgodnie z podstawową zasadą socjalizmu nowe państwo prowadzić będzie socjalistyczną gospodarkę planową (kierowaną i kontrolowaną przez super-władzę super-państwa), żeby zapobiec niebezpieczeństwu, że szerokie masy staną się ofiarą gospodarki wolnorynkowej, czyli nieludzkich praw prywatnej własności, wolnej konkurencji i konsumpcjonistycznej pogoni za dobrobytem. „Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.” /tłumaczenie/ Prawo własności nie może wynikać z jakiejś dogmatycznej zasady, czyli z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, albo dogmatycznych "praw człowieka", ale będzie dowolnie znoszone (wywłaszczanie), ograniczane (dzierżawa terminowa), korygowane (państwowa redystrybucja - zabrać tym, którzy mają i dać tym, którzy chcą mieć), albo rozszerzane (nadanie) według zasad ustalanych w zależności od sytuacji przez super-władzę super-państwa.
c.d.2020.12.21 11:28
tłumaczenie/ Istnienie suwerennych państw jest sprzeczne z ideą "postępu", a ich likwidacja nie jest celem, a jedynie warunkiem wprowadzania postępu. Po to, żeby postęp był trwały, państwa suwerenne muszą być zlikwidowane "ostatecznie", to znaczy w taki sposób, żeby nigdy nie mogły się odrodzić. Ponieważ podstawą suwerennych państw są wspólnoty narodowe, ostateczną likwidację suwerennych państw umożliwi tylko likwidacja wspólnot narodowych. „Wolna i zjednoczona Europa jest niezbędnym warunkiem dla wprowadzenia nowoczesnej kultury, której rozwój powstrzymał epokę totalitaryzmu. Jeśli tylko zostanie osiągnięty ten cel, będzie można podjąć znowu historyczny proces przeciwko społecznej niesprawiedliwości i przywilejom.”, /tłumaczenie/ Dopiero po likwidacji suwerennych państw narodowych będzie można zlikwidować tradycyjną kulturę europejską i wprowadzić nowoczesną kulturę marksistowską (która powstrzymała rozwój faszyzmu), a dopiero po wprowadzeniu kultury marksistowskiej będzie można powrócić (podjąć) do wprowadzania system komunistycznego (przeciwnego niesprawiedliwości i przywilejom). „Europejska rewolucja musi być socjalistyczna, żeby mogła sprostać naszym potrzebom; musi opowiedzieć się za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia.”,
c.d.2020.12.21 11:27
„Dwadzieścia pięć lat po śmierci Altiero Spinelli ciągle nadaje siłę i wyznacza kierunek europejskiego projektu. Jego europejski entuzjazm pozostaje niezrównany – jego oddanie sprawie coraz ściślejszej integracji jest dzisiaj inspiracją dla wielu Europejczyków. Altiero Spinelli wiedział, że trwały pokój można osiągnąć tylko przez prawdziwą integrację, a nie przez współpracę między państwami. Integracja europejska musi być nieodwracalna, w przeciwnym razie zawsze istnieć będzie ryzyko konfliktu i dyktatury. Spinelli wiedział to najlepiej, gdy w więzieniu, wraz z Ernesto Rossim pisał Manifest z Ventotene – jedno z najbardziej żywych uzasadnień konieczności zjednoczenia Europy”. FRAGMENTY MANIFESTU Z VENTOTENE Poniżej przedstawiam kilka fragmentów z Manifestu z Ventotene, czyli ideowego programu Unii Europejskiej, z tłumaczeniem okrągłego języka propagandowych haseł na język faktów: „Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa”,
MANIFEST KOMUNISTYCZNY Z VENTOTENE2020.12.21 11:25
Podstawą programową nowego, europejskiego państwa totalitarnego nie jest – wbrew twierdzeniom propagandy – tzw. Plan Schumana z 1950 r., ani Deklaracja Europejska z 1951 r., ale napisany w 1941 r. przez włoskiego komunistę Altiero Spinelliego „Manifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r. tzw. Plan Spinelliego, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego, komunistycznego państwa. Od 1993 r. Plan Spinelliego stał się oficjalnym programem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Również od tego czasu imię Altiero Spinelliego nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Trudno o bardziej jednoznaczny symbol znaczenia postaci Spinelliego i jego programu dla kierunku rozwoju Unii Europejskiej. W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischera i przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hubner tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii. W 2011 r., podczas uroczystości z okazji 25-tej rocznicy śmierci Altiero Spinelliego polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, chrześcijański demokrata Jerzy Buzek stwierdził, że Manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego warto przeczytać z uwagą kilka jego fragmentów.
Anonim2020.12.21 11:22
to walec antykulturowy, a nie kulturowy
Anonim2020.12.21 10:59
Niech idiota ni-Jaki cygan, cofnie Polskę do XVI wieku.
Niedzielski do dymisji2020.12.21 10:58
https://prawy.pl/111955-niedzielski-mial-kontakty-z-pfizerem-juz-od-lat-koncern-chwalil-sie-gosciem-specjalnym-na-partnerskiej-gali/
Anonim2020.12.21 11:23
wyluzuj z tym portalem za ruskie rubelki
Kacper2020.12.21 10:45
Warto być uczciwym i nie bełtać ludowi w głowie: nie jesteśmy tylko zleceniobiorcą, ale też jesteśmy KOOPERANTEM o silnej pozycji. Nie mogliśmy (historia) i nie umieliśmy stworzyć silnego, konkurencyjnego przemysłu. Rolnictwo, meble itp. to nie IT, motoryzacja, lotnictwo. Kompleksy to właśnie wywijanie papierową szabelką zamiast rzeczowej dyskusji.
Anonim2020.12.21 10:44
do N musimy udowadniać że jesteśmy lepsi od tych naszych targowiczan którzy plują głupstwa na nasz kraj a te niedouczone europejczyki nowobogackie słuchają tych durni bo to im na rękę co to nie znają historyji a teraz dziadostwo dostaje trochę więcej kaski i się sprzedają a pan Jaki zna i historię oraz realia polityczne tych głombów prześwietlił na wyrost tak trzymać panie JAKI.
N.2020.12.21 10:30
To ludzie tacy jak Jaki tworzą kompleksy. Ciągle muszą sobie i wszystkim udowadniać, że jesteśmy lepsi od innych. Jesteśmy po prostu równi innym narodom w Europie i tyle. O Unii powinniśmy myśleć jako o wspólnocie partnerów, a nie o Polsce jako oblężonej twierdzy, która wszystkim musi udowadniać, że jest lepsza.
Prawda2020.12.21 10:01
Brawo Panie Jaki! O takich europosłów nam chodziło. Odważnych, zdecydowanych i mądrych przedstawicieli naszego Narodu. Z takimi Ludźmi na pewno nie przegramy, a nasi ojcowie i dziadowie będą dumni. Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy!!!
some man2020.12.21 9:37
Bardzo dobra i potrzebna opinia. Powinna być rozpowszechniona i powielana. Oczywiście obce media i trolle oraz ci co narzakają zawsze i wszędzie, jak też ci co mają wszystko w d... będą marudzić i atakować te spojrzenie. Ale to oznacza, że trzeba jeszcze mocniej uświadamiać ludziom, że nie musimy być niewolnikami i chłopkami na posyłki. Najwyższa pora obudzić dumę i honor w tym miernym, lewicowym świecie. Gdzie tylko kasa, kiełbasa i robienie sobie dobrze się liczy.
ateusz2020.12.21 9:36
Wygraliśmy też bitwę pod Cedynią, więc Germańcy lepiej niech uważają!
Izydor2020.12.21 9:24
Obywatel Jaki to doskonały przykład polskiej tępej mendy z interioru. Cały czas myśli że uprawianie tego p.i.e.r.d.o.l.o.l.o coś zmieni, że w UE ktoś będzie słuchał jego chorych w.y.s.r.r.y.w.ó.w. Ostatnio odnieśliście wieki sukces z wetem gdzie nawet Orban na was naszczał jak już załatwił co miał załatwić z Niemcami.
Anonim2020.12.21 9:14
Święte słowa pana Jakiego. Niestety część Polaków myśli zupełnie inaczej. Genem komuszym jest mocno zainfekowane nasze społeczeństwo. Najpierw kłaniali się ruskim a teraz brukseli i niemcom. Oto nasz problem.
Anonim2020.12.21 9:39
Rozumiem, że ty jako jedyny genem komuszym nie jesteś zainfekowany? A komu to teraz tak sie kłaniasz. kto jest twoim bożkiem? Chyba wiem.
Walter2020.12.21 7:17
Jeszcze żadna ekipa rządowa nie zaszkodziła Polsce tak bardzo jak pisowska. Po brexicie Polska mogła zająć miejsce Wielkiej Brytanii i razem z Francją i Niemcami rządzić Unią Europejską. Francja się na to nie zgodziła przez Antoniego Macierewicza. W sposób chamski zerwał rozmowy na zakup Caracali i twierdził, że my uczyliśmy Francuzów jeść widelcami. Wstawanie z kolan w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego polega na skłóceniu się z wszystkimi krajami w Unii Europejskiej i doprowadzenie do zmniejszonych dotacji dla naszego kraju. Prezes PiS-u oskarżał Donalda Tuska o "zdradę" choć sam nie wiedział, na czym ta "zdrada" miałaby polegać. Przemysł stoczniowy w Polsce przez 6 lat rządów PiS-u nie został odbudowany. W czasie kiedy Jarosław Kaczyński był Premierem jedynym krajem w Unii Europejskiej, który miał lukę VAT-wską większą od Polski była Holandia. Posłowie z PiS-u nie zgodzili się żeby Komisja Sejmowa ds Luki VAT-wskiej zbadała również okres rządów ich partii. Politycy z PiS-u marnują miliardy na przekop mierzi wiślanej, choć na Zalew Wiślany mogą wpływać statki o małym zanurzeniu, które po Bałtyku nie pływają. Marnują miliardy na przygotowanie do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który nigdy nie zostanie zbudowany. Dyrektorzy tam zatrudnieni zarabiają miesięcznie 50 tys zł za pilnowanie trawy. Ochrona Jarosława Kaczyńskiego kosztuje budżet państwa rocznie 1,5 mln zł. Miliony zmarnowano na zakup respiratorów, których nie ma. Zmarnowano 70 mln zł na wydrukowanie kart do głosowania, choć wybory nie odbyły się 10 maja 2020 roku. Mateusz Morawiecki zadłuża kraj i uprawia propagandę sukcesu, tak samo jak Edward Gierek. Andrzej Duda złamał następujące artykuły konstytucji: art. 7, 10, 32, 42, 126, 144, 173, 178, 179, 183, 187, 190, 194 i chce dokonywać następnych deliktów. Zbigniew Ziobro dla łamania praworządności gotowy był zrezygnować z miliardów euro dotacji z Unii Europejskiej dla naszego kraju. Wyborcy PiS-u bardzo zaszkodzili Polsce.
o ...2020.12.21 7:48
... walter ... czy to nie ksywa świerczewskiego, co to się kulom nie kłaniał, aż go "przyjaciele" wyprowadzili z błędu ...
AAAtomek2020.12.21 8:23
Jawny dług publiczny Polski: 1 384 698 493 085 PLN
Henry2020.12.21 9:13
Za platfusów był 2 razy większy!!!!!!
Dług jest wykładnią2020.12.21 9:50
kursu złotego. Gdy Polska obroni się przed skutkami Covid-19 złoty będzie mógł powrócić do swojej poprzedniej wartości (jeżeli będzie się to opłacało). Siła gospodarki Chin wyrosła na słabości juana wobec innych walut, a co za tym idzie na popycie na na tanią siłę roboczą.
jle_ffm2020.12.21 9:49
Okazuje się że hasło 'Polska w ruinie' to jednak jest motto partii pis...
Europa = Germania !2020.12.21 4:58
Zdobyliśmy was bez jednego wystrzału a z czasem pomorze mazury śląsk wielkopolska wróci do macierzy a was się deportuje np. za światy bądź na Syberie jak wam Chiny pozwolą które to będą miały no chyba ze Afryka wam zostanie . ps. ile macie firm samochodowych polaczki ? tak sie tylko zapytam może sie porównamy ?
JPIII2020.12.21 4:32
Jaki jest mądry tak jak jego syn. A polacy takiego idiotę wybrali do EU to się nie ma co dziwić. Też tacy mądrzy jak jego syn.
turkuć podjadek2020.12.21 5:45
jak coś piszesz, to nie tośtaj gruchy biedrusia , bo wychodzą głupoty ......
oburzające2020.12.21 9:16
jesteś głupi podły maleńki człowieczku
Polacy! Warto o tym pamiętać!2020.12.21 2:55
"....TYLKO POD TYM KRZYŻEM, TYLKO POD TYM ZNAKIEM! ----POLSKA JEST POLSKĄ, A POLAK POLAKIEM...."!
Kriso2020.12.21 0:48
Kolejnego "ałtoryteta" se znaleźli. Do południa Jakimowicz, po południu Jaki. Dwaj warci siebie "myśliciele".
Czy jusz zbiles konia2020.12.21 2:48
A wiec, żuj jaja przygłupie, 😂😂😂 Jedyną osobą którą udało ci się oszukać to twoja stara w ciąży bo myślała ze cie wyskrobała. 😅
as2020.12.20 22:53
DUŻE BRAWA. 100% RACJI!
Beno2020.12.20 21:53
Panie Jaki - całkowita racja. Tak wielu Polaków jest niestety bez honoru. Za parę centów sprzedadzą siebie, rodzinę, rodzinną ziemią. Tylu Judaszy - dla paru srebrników, nawet wiary się wyzbędą i Boga sprzedadzą.
Grizzly2020.12.20 23:11
Dokładnie tak, Mieszko I sprzedal swoja wiarę w 966 roku.
Dzieki internetowi wiem ze istniejesz kretynie2020.12.21 2:57
Zmień nicka i żuj jaja przygłupie, 😂😂😂 Jedyną osobą którą udało ci się oszukać to twoja stara w ciąży bo myślała ze cie wyskrobała. 😅
Grizzly2020.12.21 9:26
Won bydle od mojego nicka! Szmaciarzu zaje..., nie potrafisz sobie kur.. nicka wymyślić tylko mój kradniesz?
Anonim2020.12.21 8:28
Tak jak ty sprzedałeś Polskę komuchom za 500 zł swoich własnych pieniędzy?
Na wiosnę nie będzie już rządu PiS-u2020.12.20 21:20
i będzie nam lżej.
Beno2020.12.20 21:50
Napisz, dla kogo pracujesz?, bo dla dobra interesów Polski na pewno nie.
as2020.12.20 22:55
Rozumiem, że jesteś Niemcem i liczysz na robotników do wydłubywania szparagów.
Krzysztof2020.12.20 21:08
Racja. Polska wykonuje zlecenia tylko od Izraela i USA(czyli żydów). Jaki świetnie to udowodnił przy ustawie o IPN, kiedy to na kolanach wycofał się z ustawy.
CYKLON B2020.12.20 22:28
NARAZIE TEAK ALE I TO SIE KIEDYS SKOŃCZY
Viking2020.12.20 20:23
Od tysiąca laty wróg nr 1 dla Polski pokazuje to historia najazdy pod przykrywka szerzenia wiary cedynia grunwald parcie na wschód od początku wojny o pomorze śląsk zabory 2 wojna pieprzona niemka na dworze ruskim caryca i zniemczone elity ruskow oraz prawie jeden uj austria też to jak niemcy
Piszitie pa-russki2020.12.20 21:25
tawariszcz kapitan.
1232020.12.20 22:30
TAK PARCHU TAK ...OCZYWISCIE
Taka prawda2020.12.20 20:14
Daliśmy sobie rade z ruskimi to i damy sobie rade z szabo żydami i hammerykańcami TYLKO WOLNA POLSKA !!!
Twój pan Święty Israel2020.12.20 20:24
na kolana padnij polaku przed narodem wybranym przed narodem Żydowskim i pamiętaj i tak nam służysz nieświadomie tak jak reszta .
WIELKI BŁĄD! NIE MASZ SIĘ CZYM CHWALIĆ!2020.12.21 0:09
Lechu Kellerze! Masz zaniki pamięci!....WYBRANYM NARODEM TO WY BYLIŚCIE, ALE PONAD 2 TYS. LAT TEMU!... JUŻ DAWNO TO STRACILIŚCIE! ...POWIEDZ, CZY WYBRANY NARÓD MORDUJE SWOJEGO PANA ...!? NIE...! A WY UKRZYŻOWALIŚCIE MESJASZA- PANA JEZUSA! ...TAK MU PODZIĘKOWALIŚCIE! .. Znów się ośmieszyłeś, masochisto!
Anonim2020.12.20 20:05
Piękna nasza Polska cała,bez fekaliów i pedala,bez Donaldka vermachcika,Sikorskiego i Michnika,bez niemieckich PO-matołów co zlizują z obcych stołów
x2020.12.20 20:05
Tak! Polska nie jest skazana na zdrajców z PiS! Można ich pogonić!
Anonim2020.12.20 20:06
POwiedz mamusi aby PiSde wymyla ...POniewaz fekaliami smierdzi..
x2020.12.20 20:13
To tak samo jak tobie z mordy, ruskie pedofilu!
Anonim2020.12.20 20:17
pedale ...tylko tobie ryj smierdzi spermowitem zydowskim..
czekista2020.12.20 21:09
Ha,ha,ha.ha,ha, podziwiam wasza inwencje tworcza, ha,ha,ha.
Wspolczuje2020.12.21 2:55
A wiec, żuj jaja przygłupie, 😂😂😂 Jedyną osobą którą udało ci się oszukać to twoja stara w ciąży bo myślała ze cie wyskrobała. 😅
buba2020.12.21 2:59
To do x kretinesku.
x2020.12.20 21:21
Poważnie aż tak brak ci argumentów?
xxx2020.12.21 3:01
Ty kretynie czy ty wiesz ci to argumenty? Wal się przygłupie , żuj jaja, 😂😂😂
Jędraszewski i Rydzyk to chuje!2020.12.20 19:58
Rydzyk proponuje, by na koniec mszy wymieniać się na pamiątkę maseczkami.
Anonim2020.12.20 20:08
miekim hoojem ojciec cie zrobil pedalski odpadzie
NEOS com pl2020.12.20 19:49
... bardziej bym sie bal ... masonskich zlecen ... tylko te ida do nas z zachodu ... https://www.youtube.com/watch?v=TD19zjzvUdw&t=1299s
Grizzly2020.12.20 19:42
Co ten cygan pierd oli
Grizzly2020.12.20 21:33
Won bydle od mojego nicka! Szmaciarzu zaje..., nie potrafisz sobie kur.. nicka wymyślić tylko mój kradniesz?
Grizzly2020.12.21 6:57
Won bydle od mojego nicka! Szmaciarzu zaje..., nie potrafisz sobie kur.. nicka wymyślić tylko mój kradniesz!!!
o ...2020.12.21 7:53
... grizzli ... odp... się od grizzlego ...
Grizzly2020.12.21 9:27
Won bydle!
Ogól się Jaki2020.12.20 19:19
Ale nie byle jak.
Anonim2020.12.20 19:19
GON NIEMCA I ZNIEMCZONYCH POMATOLOW...LEWACKICH ZBOCZENCOW!!!
I nie lajkuj własnych postów.2020.12.20 19:22
j.w.
Anonim2020.12.20 20:18
onanizuj sie sam...
Special dla anonimov2020.12.21 3:03
A ja?
"Tylko koni, tylko koni, tylko koni żal"2020.12.20 19:14
j.w.
Po 11 ...2020.12.20 19:12
Tylko żeby Polska nie była skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń, np w przemyśle samochodowym, to sama musi produkować samochody. Ciekawe czy Łosie, to znaczy Jaki ma polski samochód? Albo telewizor, albo chociaż zegarek ... Ma??? Czy to tylko ma...jaki?
Waldi2020.12.20 19:42
W porozumieniu z postkomuną sprzedaliście obcym wszystko co Polskie, ba, nawet teraz się burzycie, że Polska odzyskuje część majątku. Tylko wrogowie Narodu mogli mieć tak szatański pomysł na likwidację Polskiej własności, do wyciągu na Kasprowy włącznie, Czesi mają Skodę, Tatrę, Avię, Hutę w Bohuminie i Kladnie, państwowe gospodarstwa, tylko 30% obcych Banków, a w Polsce ??? Postkomuna zblazowana z PO i PeeZeL-em kradła i sprzedawała wszystko co się da, często za bezcen,........... to pewnie są twoi.
Po 11 ...2020.12.20 20:05
Waldi, Czechy to ateistyczny kraj w którym, żaden KK i prawicowa partia analfabetów nie niszczy swoją ideologią wszystkiego i wszędzie. Nie dzieli, nie szczuje, nie zawłaszcza spółek, nie wpiernicza się w gospodarkę, sądownictwo i aborcję. Nie kreuje zamachów i nie jeździ do szurniętych duchownych na urodziny radia, nie dotuje górników, nie robi szopek w stoczniach, nie tępi zioła, nie walczy z ideologią LGBT, nie wypłaca 500+ wszystkim itd, itp. Po prostu normalne ateistyczne kraje działają, a lewicowe, populistyczno katolickie ... nie za bardzo.
o ...2020.12.21 7:58
... weź poczytaj po 11 dane z eurostatu i nie manipuluj lewaku od 11 boleści ... no chyba, że masz na myśli zieloną wyspę t(w)uska ... no to pełna zgoda ... rzeczywiście ... w owych czasach Polska zarastała zielonym zielskiem ...
Yo! Gramps2020.12.20 19:10
Wilczur nakarmiony "profesorze" ?
prof. doktor Hatefulshit-Woleński, lekcja historii2020.12.20 18:58
Cyt.: "ZA POLSKIE OBOZY TO POLACY RAZEM Z NIEMCAMI KTÓRZY ZA ZGODĄ POLAKÓW JE ZBUDOWALI POWINNI ZAPŁACIĆ REPARACJE IZRAELOWI" -
z Polski2020.12.20 19:45
Pisania nowej historii, kupionej przez szkopów za srebrniki od Żydów ciąg dalszy.
prof. doktor Hatefulshit-Woleński, lekcja historii2020.12.20 18:57
Cyt.: "FASZYSTOWSKIE K**WY W POLSCE DAŁY SIĘ PODBIĆ NIEMCOM I BYLI DUMNI Z POLSKICH OBOZÓW NA POLSKIEJ ZIEMI!" -
prof. doktor Hatefulshit-Woleński, lekcja historii2020.12.20 18:57
Cyt.:"BEZ ZGODY FASZYSTOWSKIEGO POLSKIEGO RZĄDU NIE POWSTAŁYBY NA POLSKIEJ ZIEMI OBOZY KONCENTRACYJNE" -
jle_ffm2020.12.20 18:50
Szacunku u innych oraz potęgi nie buduje się ciągłym pokrzykiwaniem lub obrażaniem innych oraz powtarzaniu jacy to my jesteśmy wspaniali. Buduje się go ciężką pracą, odpowiedzialnością, roztropnością ale i mądrą współpracą (nie antagonizowaniem) z innymi krajami, szczególnie w ramach EU. To ciągłe uderzanie przez pisowski obóz w Niemców i stawianie ich w złym świetle, jest właśnie świadectwem słabości tej władzy i jej ogromnych kompleksów.
Anonim2020.12.20 19:16
GON NIEMCA I ZNIEMCZONYCH POMATOLOW!!!
Waldi2020.12.20 19:51
A jak ??? klęcząc przed Macrelą, zgadzać się na oddanie wszystkiego co Polskie Niemcom, do ostatniego kamienia, godzić się na Islam, gender i LGBT paląc przy tym kościoły ??? godzić się na podrzynanie gardeł chrześcijanom i odbieranie wolności obywatelskich, jak w Niemcach czy Francji ???
AAAtomek2020.12.20 19:53
Pisiory tego nie "znajom", oni "myślom", że pieniądze hoduje się w nakomatach.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.12.20 18:47
Ten byle Jaki to ten co przegrał już w I turze wyborów prezydenckich w Warszawie i ma syna z downem bo go spłodził po pijaku?
Anonim2020.12.20 19:17
BYLEJAKIM OJCIEC CIE WYRZEZBIL PO PIJANEMU KAZIRODKU
Mr What2020.12.20 18:39
Jaki ja? Jaki ja jestem? Jaki jestem ja? Każdy mnie pyta.
As a matter of fact, you're wrong!2020.12.20 18:49
"jak" is not "what" - but is; how, like, as, what way ... depending on the context and sentence composition - got that?
As a matter of fact, you're wrong!2020.12.20 18:54
And get lost, Mr “Jaki” What.
Wilczur nakarmiony dziadziu?2020.12.20 19:12
Pro memoria: https://www.fronda.pl/a/abp-dziega-na-polskich-ulicach-slychac-zgrzyt-piekiel,153910.html
Bredzik, co ty bredzisz?2020.12.20 19:20
he?
To ja, twój koszmar2020.12.20 19:24
a o miseczce z wodą dla gadziny pomnij.
spadaj trolu ubogi2020.12.20 19:52
bierz za siebie nogi ;-)
Mr What2020.12.20 18:57
A weź spie­rdalaj!
Now that's better!2020.12.20 18:59
Asshole!
MT(Ə)2020.12.20 19:05
Dupiszcze-kurviszcze.
w XVI wieku2020.12.20 18:32
Nie było Niemiec jako takich. Było szereg niezależnych księstw niemieckich.
Anonim2020.12.20 18:32
Wierzymy w tą Polske od ponad 1000 lat i co? Góvno, zawsze tu było góvno! Może trzeba przestać wierzyć i zacząć działać! Rozumem a nie wiarą.
Krzysztof2020.12.20 18:20
Polska wykonuje zlecenia tylko od Izraela i USA(czyli żydów). Jaki świetnie to udowodnił przy ustawie o IPN, kiedy to na kolanach i czołobitnie się wycofał z ustawy.
fdf2020.12.20 18:17
Bełkot Miękiszona bez honoru, łże od rana do rana, a oburza się niczym święta dziewica co to by dała a nie może.
Rumcajs daje w Ryja Lewakom2020.12.20 18:30
Bełkot lewackich Miękiszonó bez honoru, łże od rana do rana, a oburza się niczym towarzysz Lenin co to by dał a nie może.
Get the fuck out!2020.12.20 18:33
Scunny boy!
Anonim2020.12.20 19:22
STUPID DICK !!!