Jacek Saryusz-Wolski zapowiedział złożenie interpelacji do Komisji Europejskiej w sprawie decyzji TSUE o nałożeniu na Polskę kar finansowych za niewykonanie postanowienia nakazującego wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie.

W tym tygodniu TSUE wydał postanowienie, którym nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień niewstrzymania wydobycia w kopalni w Turowie.

Do wstrzymania wydobycia Polska jest zobowiązana postanowieniem TSUE wydanym w trybie zabezpieczenia skargi Czech.

Polski rząd oświadczył, że nie wstrzyma wydobycia i nie zamknie kopalni. Z zamknięcie kopali wiązałoby się także wstrzymanie pracy znajdującej się nieopodal elektrowni, która zaopatruje w prąd cały region. Łącznie kopalnia i elektrownia zapewnia pracę dla 8 tys. ludzi.

Saryusz-Wolski wywodzi, że w sprawach dotyczących zaopatrzenia państw członkowskich w energię wyłączną kompetencję ma Rada UE. Stąd też postanowienia TSUE są pozbawione mocy prawnej.

jkg/twitter