Posłowie odzucili wniosek opozycji o skierowanie ustawy zakładającej obniżenie akcyzy na prąd do rozpatrzenia w komisji gospodarki i rozwoju. 

O godzinie 11:00 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu Porządek obrad zawiera tylko jeden punkt: rządowy projekt ustawy o podatku akcyzowym. Propozycja Rady Ministrów zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w przyszłym roku, poprzez obniżenie podatków i opłat funkcjonujących dotychczas w rachunku za prąd. 

Przed rozpoczęciem posiedzenia szef rządu złożył autopoprawkę do projektu. Zapisano w niej m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld zł. Spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć wnioski o podwyżki cen prądu do Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli jednak zawarły już umowy na dostawy droższej energii z firmami czy samoządami, mają czas na ich anulowanie do 1 kwietnia. 

Zarządzono przerwę w obradach, a na salę plenarną posłowie wrócą ok. godziny 15:30

yenn/Polsat News, Fronda.pl