28.06.16, 18:05Fot. screen z TVP INFO

Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych dzieci!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której wzrosną świadczenia przysługujące rodzicom niepełnosprawnych dzieci. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowelizacja wejdzie w życie od 2017 roku. Dzięki ustawie, rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń rodzinnych i zasiłków.

Do tej pory na rodzinę z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem przypadało maksymalnie jedno świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł, jeden zasiłek opiekuńczy oraz jeden zasiłek dla opiekuna (oba po 520 zł), także jeśli oboje rodzice musieli zrezygnować z pracy. Po wejściu w życie nowych ustaw z pomocy finansowej będzie mógł skorzystać także drugi rodzic.

Zmiany dotyczyć będą nie tylko opiekunów niepełnosprawnych dzieci, ale także innych osób wymagających opieki. Według wstępnych szacunków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany będą kosztować budżet 30 mln złotych.

emde/telewizjarepublika.pl