Z raportu wynika, że sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej systematycznie się pogarsza. Coraz częściej doświadczają oni agresji ze strony ortodoksyjnych Żydów - od wyzwisk i opluwania, po fizyczne ataki. Nie są bezpieczni nawet duchowni i pielgrzymi odwiedzający święte miejsca.

Autorzy raportu odnotowali w sumie 90 udokumentowanych przypadków przemocy: 11 ataków słownych, 9 fizycznych, 32 ataki na kościoły i budynki kościelne, zniszczenie cmentarza oraz 30 incydentów polegających na opluwaniu księży, zakonników i pielgrzymów. Autorzy podkreślają przy tym, że to jedynie "wierzchołek góry lodowej" znacznie szerszego zjawiska.

Sprawcami tych incydentów są w większości młodzi, ortodoksyjni Żydzi, którzy stanowią mniejszość w społeczeństwie. Choć oficjalnie akty agresji potępiają nawet zwierzchnicy wspólnot, do których należą, to władze Izraela, według autorów raportu, nie dość skutecznie przeciwdziałają przemocy.