Czym jest chmura?

Chmura obliczeniowa stała się kluczowym zasobem w środowisku IT współczesnych przedsiębiorstw. Firmy przenoszą swoje dane i kluczowe procesy operacyjne do środowisk chmurowych, korzystając z licznych zalet, jakie oferuje zarządzanie infrastrukturą IT w przestrzeni wirtualnej. Chmura to zasadniczo zbiór danych dostarczanych online użytkownikowi, jednak przechowywanych na rozproszonych serwerach fizycznych, często zlokalizowanych w różnych częściach świata. Usługi chmurowe umożliwiają dostęp i zarządzanie danymi przez połączenie z odpowiednimi serwerami.

Rodzaje chmury

Zabezpieczenia w chmurze wymagają współpracy między dostawcami usług chmurowych a ich użytkownikami, przy czym zakres odpowiedzialności różni się w zależności od typu chmury. W modelu chmury publicznej, który jest zarządzany przez zewnętrznych dostawców, serwery są współdzielone przez wielu użytkowników. Natomiast chmura prywatna może być umiejscowiona w centrach danych należących do klienta lub zarządzana przez dostawcę usług chmurowych, lecz w każdym przypadku serwery są dedykowane wyłącznie dla jednego klienta, eliminując potrzebę dzielenia zasobów. Z kolei chmura hybrydowa łączy zasoby chmur prywatnych z zewnętrznymi dostawcami, a chmura dedykowana lub złożona integruje usługi przynajmniej dwóch różnych dostawców. Kluczowym aspektem bezpieczeństwa chmury jest ochrona zasobów – od fizycznej infrastruktury, takiej jak sieci czy routery, po dane w przestrzeni chmurowej.

Nowe reguacje prawne NIS2

Dyrektywa NIS2 to znaczące poszerzenie i kontynuacja pierwotnej regulacji UE dotyczącej cyberbezpieczeństwa z 2016 roku. Poprzez tę dyrektywę, Unia Europejska rozszerza zakres obowiązków związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem, obejmując dodatkowe sektory i kluczowe organizacje. Dyrektywa ta ma na celu zmniejszyć ryzyko zagrożeń cybernetycznych i podnieść ogólny poziom cyberbezpieczeństwa w UE. NIS2 wprowadza także surowsze wymogi raportowania i wyższe sankcje, aby zwiększyć odpowiedzialność przedsiębiorstw. Organizacje mają czas do października 2024 roku na dostosowanie swoich systemów bezpieczeństwa do nowych wymagań.

Dyrektywa NIS2 wprowadza szereg kluczowych funkcji mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej. Wśród tych funkcji znajdują się między innymi szczegółowa analiza ryzyka i zaawansowane uwierzytelnianie, które są obowiązkowe dla organizacji przechowujących dane wrażliwe. Oprócz tego, NIS2 wymaga od firm wdrożenia rygorystycznych procedur bezpieczeństwa dla pracowników z dostępem do kluczowych informacji, a także ustanowienia zasad związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw i zarządzaniem incydentami. Dyrektywa nakłada również obowiązek opracowania planów ciągłości operacyjnej w obszarze kopii zapasowych danych.

Zaostrzone wymagania dyrektywy obejmują szersze spektrum sektorów i wprowadzają bardziej rygorystyczne procedury raportowania oraz surowsze konsekwencje za ich niewykonanie, w tym sankcje finansowe oraz odpowiedzialność prawną kadry zarządzającej. Wprowadzenie regulacji NIS2 może być wyzwaniem dla organizacji, które wciąż przechodzą transformację cyfrową, jednak z odpowiednim przygotowaniem i strategią, adaptacja do nowych przepisów będzie korzystna dla wszystkich stron.

Bezpieczeństwo w chmurze w kontekście dyrektywy NIS2

Zabezpieczenie danych w chmurze stanowi kluczowy obszar stałej uwagi i badań, zwłaszcza w świetle nowych regulacji dyrektywy NIS2, która zaostrza wymagania dotyczące również bezpieczeństwa dla dostawców usług cyfrowych. Główni dostawcy usług chmurowych, tacy jak Google czy Microsoft, inwestują miliardy dolarów w rozwój swoich infrastruktur, aby skutecznie chronić się przed cyberzagrożeniami. Model odpowiedzialności współdzielonej, stosowany przez tych dostawców, precyzuje, że choć odpowiadają oni za bezpieczeństwo samej infrastruktury chmurowej, to bezpieczeństwo danych użytkownika leży już w jego zakresie odpowiedzialności.

Ważne jest, aby dostawcy chmury przestrzegali także nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, co zmusza ich do wdrażania szczegółowych polityk bezpieczeństwa i prywatności. W ramach NIS2 kluczową rolę odgrywa kontrola dostępu, która zapewnia, że do zasobów mogą mieć dostęp tylko autoryzowane osoby.

Backup danych jest teraz bardziej zintegrowany z ogólnymi strategiami zarządzania ryzykiem. Regularne testowanie kopii zapasowych jest nie tylko zalecane, ale często wymagane, aby zapewnić ich funkcjonalność w razie rzeczywistej potrzeby. Takie podejście jest niezbędne dla utrzymania ciągłości działalności i ochrony prywatności, co ma kluczowe znaczenie w świetle coraz ostrzejszych wymogów regulacyjnych i rosnących oczekiwań co do odporności cyfrowej systemów polskich i europejskich firm.

Rozwiązania Microsoft dla Firm

Firma Microsoft od dawna jest liderem w dziedzinie technologii, a jej podejście do implementacji dyrektywy NIS2 stanowi doskonały przykład zaawansowanego i strategicznego myślenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Specjaliści Microsoft łączą głęboką wiedzę technologiczną z innowacyjnymi strategiami oraz gruntownym zrozumieniem przepisów prawnych, aby stworzyć systemy odporne na ataki i incydenty bezpieczeństwa.

Zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami związanymi z technologią chmurową jest centralnym punktem strategii Microsoftu w zakresie zgodności z NIS2. Firma wyznacza standardy dla branży nie tylko w zakresie zgodności, ale i w dziedzinie innowacji w cyberbezpieczeństwie. Rozwiązania zgodne z filozofią Zero Trust w Microsoft Security są zaprojektowane, aby oferować solidne zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami na każdym etapie przepływu danych, umożliwiając nie tylko ocenę i wzmocnienie obecnych systemów bezpieczeństwa, ale także skuteczniejsze dostosowanie do nowych warunków.

Skuteczne cyberbezpieczeństwo wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno wszechstronną ochronę, jak i dynamiczne zarządzanie zagrożeniami oraz szybkie reagowanie na incydenty. Rozwiązania Microsoft Security oferują takie właśnie możliwości. Microsoft Sentinel, jako zaawansowane narzędzie SIEM (Security Information and Event Management), pozwala na uzyskanie pełnej widoczności zagrożeń w całej infrastrukturze cyfrowej oraz efektywne zarządzanie nimi. Z kolei Microsoft XDR (Extended Detection and Response) integruje wykrywanie i reagowanie na poziomie platform Microsoft 365 i Azure, umożliwiając skuteczne powstrzymywanie ataków i koordynację odpowiedzi między różnymi zasobami. Dodatkowo, analiza zagrożeń oferowana przez Microsoft Defender umożliwia identyfikację i eliminację zagrożeń cybernetycznych dzięki zaawansowanym narzędziom monitorowania systemów.

Technologie Microsoft są dostępne dla polskich firm, również dzięki certyfikowanym partnerom takimi jak Lizard czy APN Promise z Warszawy. Wdrożenie narzędzi i odpowiednie zaprojektowanie środowiska informatycznego przedsiębiorstwa odbywa się zgodnie z wytycznymi dyrektywy NIS2. Pierwszym krokiem do wdrożenia odpowiednich rozwiązań jest audyt bezpieczeństwa systemów w kontekście nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Dzięki temu zakres narzędzi będzie dopasowany do potrzeb firmy. Konkretne rozwiązania Microsoft eksperci z wymienionych firm mogą wdrożyć dla klientów z wygodnymi miesięcznymi licencjami w celu optymalizacji kosztów samego wdrożenia. Jest to istotne, zwłaszcza dla większych przedsiębiorstw z kluczowych i ważnych sektorów wg dyrektywy, co pozwoli nie tylko na samo dostosowanie do regulacji prawnych, ale przede wszystkim na implementację wysokiej kultury organizacyjnej w kontekście cyberbezpieczeństwa.