Polska miała złamać unijne przepisy dot. swobodnego przepływu towarów w odniesieniu do przewozu równoległego leków.

- „Niektóre przepisy polskiej ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczące wydania i wygaśnięcia pozwolenia na przywóz równoległy nie są zgodne z art. 34 i 36 TFUE. Zapewnienie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku ma szczególne znaczenie, a skuteczne egzekwowanie podstawowych wolności odgrywa kluczową rolę dla obywateli i przedsiębiorstw”

- czytamy w komunikacie KE, który cytuje ISBnews.pl.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów brukselskich urzędników.