Chodzi o Maksima Krasnoszczokowa i Aleksandra Wasiliewa, którzy pełnili służbę w 15. Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych 2. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji. Pierwszy z nich był dowódcą stacjonującego w Peremosze batalionu, a drugi jego zastępcą.

Wedle kijowskiej prokuratury, w okupowanej Peremosze Rosjanie pojmali i uwięzili siedmiu cywilów, których torturowali, chcąc posiąść informacje na temat ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Następnie kazali rozstrzelać swoje ofiary i wysadzić budynek, aby ukryć zbrodnię.