Bp Johan Bonny odwiedził Frankfurt nad Menem, gdzie przyglądał się pracom niemieckiej Drogi synodalnej. W czasie swojego wystąpienia podzielił się szokującą relacją ze spotkania belgijskich biskupów z papieżem Franciszkiem po tym, jak wydali oni wytyczne dot. tzw. błogosławienia par homoseksualnych.

- „To jest ich decyzja”

- powiedział wedle belgijskiego biskupa papież Franciszek.

Ojciec Święty miał stwierdzić, że skoro belgijscy biskupi podjęli taką decyzję jednogłośnie, to Stolica Apostolska nie powinna interweniować.

I rzeczywiście, sprzeczne z nauczaniem Kościoła wytyczne biskupi Flandrii opublikowali we wrześniu 2022 roku. Watykan od tego czasu nie zdążył zainterweniować, dając cichą akceptację niezgodnym z nauczaniem Kościoła praktykom.

Kongregacja Nauki wiary ostatni raz na temat udzielania błogosławieństwa związkom homoseksualnym wypowiedziała się w marcu 2021, jednoznacznie orzekając, że Kościół nie jest władny takiego błogosławieństwa udzielać.