Komisja Europejska przedstawiła wniosek legislacyjny w sprawie dodatkowych środków dla państw i organizacji przyjmujących uchodźców. W myśl projektu zwiększona ma zostać elastyczność w wydatkowaniu środków oraz przeznaczone dodatkowe 3,5 mld euro na wsparcie dla państw, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyjmujących osoby przesiedlone w latach 2022-2023.

Ponadto Komisja zapowiada wprowadzenie możliwości współfinansowania przez UE na poziomie 100% środków, promujących społeczno-gospodarczą integrację obywateli państw trzecich w programach, zaplanowanych na lata 2021-2027.