Minister Anna Moskwa podkreśliła w Brukseli, że dla przywódców państw Unii Europejskiej kluczową sprawą jest obecnie znalezienie rozwiązań umożliwiających obniżenie cen gazu.

- „Czekamy teraz na te rozwiązania, które mogą być przygotowane wyłącznie na poziomie europejskim i tutaj duże rozczarowanie: w tej propozycji, która się pojawiła na stole, nie ma nic na temat cen gazu”

- powiedziała na temat propozycji zaprezentowanej przez Komisję Europejską.

Przypomniała, że 15 państw członkowskich podpisało się pod propozycją wprowadzenia limitu cen gazu. W ocenie Komisji Europejskiej, wprowadzenie tego rozwiązania może być jednak trudne do implementacji oraz stanowić zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego.

Szefowa resortu klimatu zaznaczyła, że gdyby pomysł regulowania cen gazu poddać pod głosowanie, rozwiązanie to znalazłoby wymaganą większość. W związku z tym zapowiedziała, że w imieniu Polski złoży wniosek o włączenie sprawy do porządku obrad.