Drodzy bracia i siostry!

Ta pierwsza niedziela października podsuwa nam dwie intencje modlitwy i dwa tematy do refleksji: są nimi przypadające dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i działalność misyjna, której ten miesiąc jest w szczególny sposób poświęcony. Tradycyjny wizerunek Matki Bożej Różańcowej ukazuje Maryję, która trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, a drugą ręką podaje koronkę różańca św. Dominikowi. Ta wymowna ikonografia wskazuje, że różaniec jest środkiem, który został nam ofiarowany przez Najświętszą Maryję Pannę, byśmy kontemplowali Jezusa i, rozpamiętując Jego życie, kochali Go i coraz wierniej naśladowali. Takie przesłanie przekazała też Matka Boża w swoich różnych objawieniach. Mam na myśli zwłaszcza objawienia, które miały miejsce 90 lat temu w Fatimie. Przedstawiając się trojgu pastuszkom — Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi — jako «Matka Boża Różańcowa», usilnie zalecała im codzienne odmawianie różańca, by wyprosić zakończenie wojny. My również zechciejmy posłuchać matczynej prośby Maryi Panny i odmawiajmy z wiarą koronkę różańca w intencji pokoju w rodzinach, w narodach i na całym świecie.

Wiemy jednakże, iż prawdziwy pokój szerzy się tam, gdzie ludzie i instytucje otwierają się na Ewangelię. W październiku o tej podstawowej prawdzie przypominają nam specjalne inicjatywy, mające na celu ożywianie ducha misyjnego we wszystkich wspólnotach i wspieranie pracy tych wszystkich — kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich — którzy pracują na misyjnych rubieżach Kościoła. Ze szczególną starannością przygotowujemy się do obchodzenia 21 października Światowego Dnia Misyjnego, którego temat brzmi: «Wszystkie Kościoły dla całego świata». Głoszenie Ewangelii pozostaje pierwszym obowiązkiem Kościoła wobec ludzkości, posługą, która ma na celu ofiarowanie Chrystusowego zbawienia współczesnemu człowiekowi, na różne sposoby upokarzanemu i ciemiężonemu, oraz nadanie chrześcijańskiego charakteru przemianom kulturowym, społecznym i etycznym, zachodzącym w dzisiejszym świecie. W tym roku mamy dodatkowy powód do wzmożenia zaangażowania misyjnego: obchodzimy 50. rocznicę Encykliki Fidei donum sługi Bożego Piusa XII, który wysunął ideę współpracy Kościołów w misji ad gentes i ją popierał. Pragnę także przypomnieć, że 150 lat temu wyruszyło do Afryki, a dokładnie do dzisiejszego Sudanu, pięciu księży i jeden świecki z Instytutu ks. Mazzy z Werony. Był wśród nich św. Daniel Comboni, przyszły biskup Afryki Środkowej i patron jej mieszkańców, którego wspomnienie liturgiczne przypada 10 października.

Wstawiennictwu tego pioniera Ewangelii i wielu innych świętych i błogosławionych misjonarzy, a zwłaszcza macierzyńskiej opiece Królowej Różańca zawierzamy wszystkich misjonarzy i misjonarki. Niech Maryja pomoże nam pamiętać, że powołaniem każdego chrześcijanina jest głosić Ewangelię słowem i życiem.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W tajemnicach różańca Maryja wprowadza nas w zbawcze dzieło Chrystusa. Gorąco zachęcam do tej modlitwy. Niech jednoczy rodziny i niesie pokój dla świata. Niech wam Bóg błogosławi.

Benedykt XVI

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 7 października 2007

jkg/opoka.org.pl