01.11.21, 08:17Fot. wikipedia - domena publiczna

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię!

I Czytanie

Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».

I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

 

Oto słowo Boże.

 

II Czytanie

1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Oto słowo Pańskie.

brewiarz

Komentarze

rebeliant2021.11.1 10:30
AAA to bredziarz no ale odniosę się zachodzi pytanie - po co bytom duchowym przez wielebnych wyniesionych wyżej ponad materię i cielesność ziemia ? Kiedyś było "Słowo Pańskie i nie może być inaczej", a dziś trochę przyszło opamiętania i mamy dopisek: bredziarz.
Po 11 ...2021.11.1 8:43
Jak tak się przyrówna obecną władzę do tych słów Jezusa to PiS blado wypada: Ubodzy w duchu? Nic z tego duma ich rozpiera. Smucą się? Nic z tego gęby bezczelnie uśmiechnięte. Cisi? Przeciwnie propaganda nawala na maxa. Łakną sprawiedliwości. Tu się posikałem. Miłosierni? Tak, szczególnie na granicy. Czystego serca? Pewnie Banasiowego? Wprowadzają pokój? Nikt tak nie podzielił Polaków. Cierpią prześladowania? Sami prześladują kobiety, LGBT. ----- Wniosek: Nikt tak jak PiS nie potrzebuje ewangelizacji, a może nawet egzorcyzmów!
Anonim2021.11.1 8:55
oni będa we własnym niebie z rydzykiem ,a ty w niebie z ltgbe i du.psko będzie piekło od tej miłości
Po 11 ...2021.11.1 9:59
Muszę cię rozczarować. Zgodnie z magisterium KK trzeba jednoznacznie stwierdzić, że w Niebie (a tym bardziej w piekle) NIE będzie seksu. A więc zero szans na piekące du.psko.