01.08.14, 19:38

Bluźniercza Golgota Picnic umorzona przez prokuraturę!

Decyzja prokuratury jest nieprawomocna.

W dniu dzisiejszym Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą odwoła się od niej do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uważamy, że:

1) Prokuratura podjęła błędną decyzję - odmawiając wszczęcia dochodzenia  w sprawie publicznego znieważenia Jezusa Chrystusa,

2) Prokuratura stwierdziła, cytuję: „odmówić wszczęcia dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa”,

3) A przecież podczas odczytania spektaklu Golgota Picnic w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu w dniu 28.0.2014 r.  aktorzy wielokrotnie znieważyli Jezusa Chrystusa słowami:

- był kur..ą diabła,

- mesjasz AIDS,

- skończył na krzyżu, na  który zasłużył,

- chciał zniszczyć ludzi, którzy nie myślą jak on.

4) Treść odczytywanego spektaklu była tak szokująca, że już po 10 minutach (po protestach) przerwano ją w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu,

5) Zastanawia, że w powyższej sprawie  prokuratura praktycznie nic nie zrobiła:

nawet nie przesłuchana przedstawicieli Komitetu Obrony przed Sektami (złożyli donos do prokuratury w powyższej sprawie) oraz dyrektora Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i aktorów odczytujących bluźnierczy tekst,

6) Chcieliśmy zaznaczyć, że Jezus Chrystus jest przedmiotem czci religijnej i chroni go art. 190 Kodeksu Karnego, który mówi: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

7) Prokuratura doszła wręcz do rewolucyjnych stwierdzeń, cytuję postanowienie prokuratury (4 strona):

„Na kanwie niniejszego postępowania nie jest rzeczą oskarżyciela publicznego wypowiadanie ocen co do walorów artystycznych tej sztuki, czy samego brzmienia tekstu”,

8) Z powyższego wynika, że prokuratura nie potrafiła ocenić tekstu pseudosztuki, gdzie z premedytacją wielokrotnie znieważano Jezusa Chrystusa,

9) Jest, to zadziwiające ponieważ aktorzy podczas odczytywania spektaklu wypowiadali obraźliwe słowa powszechnie znane w całej Polsce,

Dla przypomnienia chcieliśmy poinformować, iż dnia 26.06.2014 r. wystąpiliśmy do 8 prokuratur okręgowych w Polsce (Kraków, Wrocław, Warszawa, Białystok, Wałbrzych, Bydgoszcz, Lublin, Poznań) w sprawie zapobieżenia popełnienia przestępstwa poprzez nakazanie dyrektorom 8 teatrów w Polsce wstrzymania projekcji spektaklu „Golgota Picnic”.

 

Treść spektaklu jest ogólnie znana. Był on przedstawiany w inny miastach europejskich gdzie wzbudził powszechne zgorszenie oraz protesty.

 

Podczas spektaklu znieważa się wielokrotnie Jezusa Chrystusa.

 

 Podczas jednej ze scen, gdzie aktorzy parodiują ukrzyżowanie, jeden z nich wkłada zwitek banknotów w ranę u boku Jezusa.

 

Cały spektakl pełen jest dialogów ubliżających Jezusowi, chrześcijanom i chrześcijaństwu. 

 

Chcieliśmy również zaznaczyć, że przedstawienie emanuje pornografią oraz przemocą.

 

Przez cały spektakl nagi artysta gra na pianinie, zaś na dużym ekranie wyświetlane są czynności seksualne w brutalnej oprawie krwi i przemocy.

 

Jego czytanie oraz projekcje, jako imprezy bezpłatne zostały zaplanowane w miejscach publicznych,  dostępnych również nieletnim.

 

Artykuł 202 Kodeksu Karnego § 1 mówi:  Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W imieniu Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą”
przewodniczący Stowarzyszenia
Ryszard Nowak

Komentarze

anonim2014.08.1 19:44
Władza liberalno - lewicowych moczymord dyktuje prokuratorom jakie sprawy mają być umorzone w końcu to świata Donalda T z HGW włącznie opłacili z Naszych Pieniędzy te ateistyczne obelżywe widowisko dla komunistycznego motłochu.
anonim2014.08.1 20:13
I prawidłowo.
anonim2014.08.1 21:32
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. (28) Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (29) Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Łk 23, 28+
anonim2014.08.1 21:35
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. (29) Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! (30) Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (31) A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Mt 27,28+
anonim2014.08.2 12:06
Skandaliczna decyzja. Prokuratura ustawiona i zależna od Sienkiewicza, jest podporządkowana bezprawiu, które zezwala na łamanie art.196 kodeksu karnego.
anonim2014.08.2 12:16
błąd, mam nadzieję, że tylko w tej informacji, a nie w piśmie do Prokuratury - art 190 mówi o groźbach karalnych, art 196 kk mówi o obrazie uczuć religijnych
anonim2014.08.2 23:26
Zrobili Jezusowi to co Piłat. Boga się nie boją?
anonim2014.08.5 18:21
Brawo ! Odwalcie się od kultury ! Biblia-Sriblia !