15.10.20, 17:58Fot. screenshot - YouTube (PCh24TV · Polonia Christiana, Radio Maryja)

Bp Schneider: W nowej encyklice papież wypacza obraz św. Franciszka

Zdaniem biskupa Athanasiusa Schenidera najnowsza encyklika papieża Franciszka wypacza obraz św. Franciszka z Asyżu i powiększa zamieszanie, jakie zostało wywołane Dokumentem o ludzkim braterstwie, który został podpisany w Abu Zabi w lutym 2019 przez ojca świętego i wielkiego imama Al-Azhara Ahmada Al-Tyyeba. Biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie stwierdza także w wywiadzie dla czasopisma „The Remnant”, że we Fratelli Tutti brakuje wyraźnie nadprzyrodzonego horyzontu”.

Według hierarchy tak jak w czasach św. Franciszka, taki i „dzisiaj Kościół rzymski znajduje się w podobnej sytuacji duchowego upadku z powodu duchowego odrętwienia większości duszpasterzy Kościoła, nadmiernego pochłonięcia przez samego papieża sprawami doczesnymi oraz z powodu jego inicjatyw, by doprowadzić do powszechnego dążenia do skupionego na tym świecie i naturalistycznego braterstwa”.

W rozmowie z Diane Montagna bp Schneider przypomina opis św. Franciszka, jaki przedstawił papież Pius XI. Według Piusa XI nie tylko Biedaczyna z Asyżu sam zabrał się do szerzenia słowa Bożego wśród pogan, ale także „nakazał swoim uczniom, by zajęli się przede wszystkim nawróceniem pogan na Wiarę i Prawo Chrystusa”. Natomiast, jak twierdzi bp Schneider obecny papież „przedstawia św. Franciszka, jakby popierał on różnorodność religii”.

Biskup pomocniczy Astany uważa także, że niestety Fratelli Tutti nie koryguje stwierdzenia z dokumentu podpisanego w Abu Zabi, że „pluralizm i różnorodność religii (...) są wyrazem mądrej woli Bożej”. Sądzi on, że „wielką korzyścią” byłoby, gdyby najnowsza encyklika wskazywała na to, że powszechne braterstwo powinno opierać się na wierze w Jezusa Chrystusa. Przypomina też fragment encykliki Immortale Dei papieża Leona XIII, w której mówi on, że „najpierwszą powinnością każdego jest wyznawać duszą i życiem religię, i to nie jaką się komu podoba, lecz tę, którą Bóg przykazał i wobec innych wyłącznie nacechował znakami prawdy pewnymi a niewątpliwymi”.

Bp Schneider podkreśla, że jeśli duszpasterze Kościoła skupiają się jedynie na braterstwie ciała i krwi, to sprzeniewierzają się przykazaniu Chrystusa, by nieść wszystkim narodom Dobrą Nowinę i uczynić wszystkich ludzi uczniami naszego Pana. Brak im gorliwości, która jest wyrazem najgłębszej miłości bliźniego.

Nowa encyklika tylko wzmacnia naturalistyczne tendencje w Kościele, a uderzające są w niej podobieństwa do masońskich idei braterstwa, które świadczą właśnie o jedynie takim ziemskim braterstwie – twierdzi bp Schneider. To nie jest braterstwo oparte na Chrystusie – nowym Adamie, ale na pierwszym Adamie.

Tymczasem, jak przypomina biskup Astany: „Największą korzyścią i szczęściem jest przyjęcie Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka, jedynego Zbawiciela i uwierzenie w Niego”.

 

jjf/LifeSiteNews.com

Komentarze

qwerty2020.10.16 11:13
Ej ty biskup, a gidzie dogmat o nie omylności papieża? masz go w swej wielkiej du...... ?
Roman2020.10.16 7:03
No właśnie: jak mówi bp. Schneider: "duszpasterze powinni nieść wszystkim narodom dobrą nowinę." A co to ta dobra nowina? 1P1.23 mówi:"Jesteście bowiem ponownie PONOWNIE do życia powołani NIE z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki Słowu Boga. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę." Nie żyjemy zatem pierwszy raz na tej ziemi!!!! - i oby ostatni.
tamuj ło2020.10.16 7:03
Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
Jan2020.10.16 3:46
Fałszywy prorok z Watykanu ma się dobrze.
B.2020.10.16 1:26
Biskup ma 100% racji!! Wszystkie żywoty św. Franciszka, mówią o tym, że jego celem było nawrócenie sułtana. Celem ówczesnych zakonników było właśnie nawracanie niewiernych, głoszenie im Ewangelii, wielu przy tym poniosło śmierć męczeńską. Głęboko wierzyli Chrystusa, wiedzieli, ze tylko Chrystus zbawia. Dopiero papież, który ukradł imię św. Franciszkowi, fałszuje też jego biografię i jego wiarę. Gdyby Św. Franciszek to widział, starałby się przede wszystkim nawrócić papieża! Jezu Miłosierny, ratuj swój Kościół!!! Mówiłeś, że bramy piekielne go nie przemogą, a tu lawendowa mafia i papież - heretyk! Poza tym świat ogarnęło szaleństwo gender. Bardzo ciężko jest ludziom, którzy w Ciebie wierzą!
Anonim2020.10.15 22:07
Antychryst i tyle.
Anonim2020.10.15 21:26
A co z "Globalnym paktem edukacyjnym" Franciszka, coś napiszecie?
Artur2020.10.15 21:24
Św. Paweł mówił - kłamstwo umiłowali więc kłamstwo zostało na nich dopuszczone bowiem prawdy nie ścierpią bo ich uszy świerzbią. Maryja powiedziała Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta to się teraz dzieje zło - zostało ubrane w ładnie brzmiące hasła miłosierdzia ( bez spowiedzi, pokuty, sakramentów św. ), powszechnego braterstwa, wrażliwości, ekologii, zwierzętom nadaje się prawa człowieka a człowieka pozbawia się praw, prawda uważana jest za mowę nienawiści, nastąpił atak na wszystkie sfery naszego życia by ludzie nie mieli rozeznania co się dzieje, Diabeł polecił nierządnicy usunąć wodę święconą z kościołów i szybko mu ulegli - pozory, pozory i cały czas kłamstwo, jednym wirusikiem pozbawił ludzi sakramentów, pojednania z Bogiem, wiedzie wielu na zatracenie pod pozorem naszego dobra wprowadzi znak bestii - czip bez którego nic nie kupisz i nic nie sprzedasz, wielki ucisk. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział po owocach ich poznacie, tylko z Jezusem i w Jezusie znajdujemy zbawienie naszych dusz. Zamiast za nierządnicą musimy iść za niewiastą ( prawdziwy kościół zachowujący Boże prawo, który jest prześladowany) Różaniec to nasza broń. Wszystkie proroctwa, objawienia Maryjne wypełniają się. Nadchodzą trzy dni ciemności - oczyszczenia świata będzie nowa ziemia i nowe niebo, któż jak Bóg?!
Janek2020.10.15 21:21
Bp Schneider wypowiada się co najmnie tak jak by planował zająć miejsce Franciszka. A może tak więcej pokory. Skrajny konserwatyzm już był i skończył się abdykacji Benedykta XVI, terwz pora na nauczanie bliższe współczesnym realiom.
B.2020.10.16 1:29
I dlatego należy sfałszować biografię św. Franciszka? Taki ma być współczesny Kościół? Oparty na kłamstwach?
Po 11 ...2020.10.16 6:08
Ale się ubawiłem, na kłamstwach :)))))
Po 11 ...2020.10.15 21:03
Franciszek wypacza obraz Franciszka? To nic. Jan wypaczał obraz Pawła i to dwa razy :))
Anonim2020.10.15 20:50
Od pornografii po adrenochrom, ujawnienia aktywistow swiata... https://www.youtube.com/watch?v=zDwFun2nWB4
ja2020.10.15 19:14
Nic już mnie nie zdziwi u heretyka Bergolio Franciszka. Jest on masonem z grupy Sankt Galen (Szwajcaria).
rebeliant2020.10.15 19:07
Fratelli Tutti jest smarowidło dla rewolucjonistów, którzy myślą, że można kota z psem wsadzić do jednej klatki..., ale nie o tym chcę nadmienić. "We Fratelli Tutti brakuje wyraźnie nadprzyrodzonego horyzontu" - otóż chciałbym zauważyć, że już to co nas otacza jest nadprzyrodzone. W poszukiwaniu tego co nadprzyrodzone mamy wypatrywać tego co wymyka się naszemu pojmowaniu ? A według mnie to co już uważamy za zrozumiałe i pojęte jest nadprzyrodzone.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.10.15 18:45
encykliki srencykliki czyli zwykłe klesze pyerdolenie!
Henry2020.10.15 18:44
Sam już nie wiem co sądzić o Papieżu Franciszku. Każda jego encyklika to kolejne odchodzenie od ugruntowanej przez setki lat doktryny. Rozpowszechnianie wiary w Jezusa Mesjasza zawsze była dla papieży priorytetem. Dzisiaj KK się kundli do sekt i innowierców Muzułmanów i Żydów. Oddawanie pola islamowi czy buddyzmowi w globalnej układance powoduje, że nasz Pan Bóg Jezus coraz bardziej jest obrażany, profanowany i ośmieszany. Gdzie Papież i jego rewolucja moralna wywalająca wszystkich gejów księży i pedofili z Kościoła. Czemu nie woła w homiliach o życie nienarodzonych, czemu ich nie ekskomunikuje!!!!! Gdzie stanowisko polskiego episkopatu. Gdzie biskupi??? Milczą - żadnego odważnego? Kiedyś ksiądz biskup to była PERSONA dziś to wystraszony klecha bojący się TVN i lewactwa!!!!!
PolwN2020.10.15 20:42
Też odnoszę wrażenie, że Franciszek błądzi. Pojawia się tylko pytanie, czy robi to nieświadomie, czy celowo?
kitel2020.10.15 18:41
nie rozumiecie, że papież mówi słowami Ducha Świętego...który jest matką wszystkich ludzi bez wyjątku i bez względu na religię...liczą się uczynki