„CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko skazaniu ks. prof. Dariusza Oko przez Sąd Rejonowy w Kolonii w Niemczech za opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym na temat działającej w Kościele Katolickim homoseksualnej grupy przestępczej. Wyrok ten narusza zasadę wolności słowa, w tym szczególnie wolności akademickiej, które chroni zarówno niemiecka konstytucja, jak i prawo międzynarodowe” – czytamy w oświadczeniu Centrum Monitorowania Wolności Prasy Stowarzyszeń Dziennikarzy Polskich.

Ks. prof. Dariusz Oko został skazany przez sąd w Kolonii na karę grzywny w wysokości 4 800 euro lub 120 dni aresztu za „podżeganie do nienawiści” wobec osób homoseksualnych. W ocenie sądu przestępstwa tego miał dopuścić się publikując na łamach czasopisma naukowego „Thelogisches” artykuł poświęcony zjawisku wewnątrzkościelnej, zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szkodę nieletnich oraz wykorzystującej zależnych od niej kleryków. W swoim artykule odnosił się m.in. do mechanizmów, dzięki którym kolejne szczeble kościelnej kariery zdobywał były kardynał Theodore McCarrick. W sprawie tej skazany został również dziewięćdziesięcioletni niemiecki teolog ks. prof. Johannes Stöhr, redaktor naczelny „Thelogisches”.

Obrony polskiego filozofa podjął się Instytut Ordo Iuris. Zbierane są podpisy pod petycją do sądu w Kolonii i kanclerz Niemiec Angeli Merkel o ochronę wolności akademickiej, wolności słowa i wolności sumienia. W obronie duchownego stanęli też m.in. ukraińscy księża z Komisji ds. rodziny przy Konferencji Biskupów Rzymsko-Katolickiego Kościoła na Ukrainie.

Teraz głos zabrało Centrum Monitorowania Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

- „Wyrok nakazowy nałożony na ks. prof. Dariusza Oko przez Sąd Rejonowy w Kolonii stoi w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec, a także z międzynarodowymi dokumentami, w tym z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która gwarantuje każdemu prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów. Nadto, w przypadku, gdyby miał on być egzekwowany w Polsce, należałoby go również uznać za rażąco sprzeczny z Konstytucją RP oraz godzący w polski porządek prawny, poprzez niedopuszczalną ingerencję w wolność słowa i religii”

- czytamy w opublikowanym dziś komunikacie.

CMWP SDP podkreśla, że szczególnie bulwersuje fakt, iż ks. prof. Dariusz Oko został skazany za opublikowanie artykułu naukowego w naukowym periodyku.

kak/cmwp.sdp.pl, niezależna.pl, fronda.pl