Z raportu wywiadu wojskowego Finlandii wynika, że Rosja wykazuje gotowość do prowadzenia działań wojennych w Europie. Ten fakt zintensyfikował konfrontację i aktywność militarną w regionie bałtyckim oraz wywołał napięcia na starym kontynencie związane z powrotem do polityki brutalnej siły, co powoduje destabilizację w Europie, zwłaszcza ze względu na trudną sytuację na Ukrainie i wokół krajów bałtyckich.

Dokument zwraca również szczególną uwagę na rosnące znaczenie strategiczne regionu Morza Bałtyckiego. W szczególności Rosja rozmieściła nowoczesne i zmodernizowane systemy uzbrojenia w regionach sąsiadujących z Finlandią. Jednocześnie rosyjskie wojsko nadal zwiększa koncentrację wojsk i zwiększa gotowość bojową.

Narastająca konfrontacja polityczna przejawia się również w zdolności i chęci państw lub koalicji do użycia, w razie potrzeby, sił zbrojnych na terytorium innego państwa w celu ochrony swoich kluczowych interesów, jeśli uznają to za konieczne”

czytamy w raporcie.

Fiński wywiad uważa, że bezpośrednie użycie sił zbrojnych w interesach polityki zagranicznej nie jest skuteczną metodą, ale państwa przygotowują się do ich wykorzystania w razie potrzeby.

Oprócz tego, autorzy raportu uważają, że Arktyka może stać się miejscem zderzenia interesów światowych mocarstw, w którym obserwuje się także wzmocnienie obecności wojskowej Rosji.

Jagiellonia.org