14.02.17, 14:00fot. Youtube, Wikipedia

HGW nie przyznaje się do winy i grozi sądem

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku oświadczenie, w którym odnosi się do sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową dotyczącej możliwości przyjęcia przez nią korzyści majątkowej.

W swoim oświadczeniu Hanna Gronkiewicz-Waltz odżegnuje się od zarzutów dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej. Zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury złożył warszawski radny Jan Śpiewak.

Hanna Gronkiewicz-Waltz przedstawiane zarzuty określiła jako "próbę zdyskredytowania jej osoby".

Dodatkowo oświadczyła, że wobec osób naruszających jej dobre imię i podważających autorytet urzędu prezydenta miasta st. Warszawy będzie podejmować "stosowne kroki prawne".

Oto pełna treść oświadczenia Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiło się szereg wypowiedzi przypisujących mi rzekome popełnienie przestępstwa w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Prezydenta m.st. Warszawy oraz prognozujących moją ewentualną odpowiedzialność karną.

W związku z powyższym pragnę oświadczyć, że:

1.Funkcję Prezydenta m.st. Warszawy pełnię od 2006 roku. Moja praca została doceniona przez wyborców, którzy wybierali mnie na trzy kolejne kadencje. Sprzeciwili się także w referendum w sprawie odwołania mnie ze sprawowanej przeze mnie funkcji, co było celem moich przeciwników politycznych.

2.W związku ze sprawowaną przez mnie funkcją nie zostały mi przedstawione żadne zarzuty karne. Nie dopuściłam się także żadnych czynów, które mogłyby uzasadniać ewentualnie postawienie takich zarzutów.

3.Przed kilkoma dniami Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie wręczenia rzekomej korzyści majątkowej z zawiadomienia Pana Jana Śpiewaka. W sprawie tej wydałam komunikat wskazując na absurdalność tych zarzutów i wykazując, że jedyną ich podstawą był wpis internetowy Pana Roberta Prystroma, osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za zniesławienia dotyczące osób związanych z tym zawiadomieniem.

4.Pomimo bezpodstawności zarzutów, w przestrzeni medialnej pojawiają się wypowiedzi różnych osób, w tym polityków, z których wynika, że zostały mi rzekomo postawione zarzuty karne, co nie jest prawdą.

5.Dzieje się to wszystko w szczególnym momencie tj. medialnych i politycznych ataków na samorząd warszawski, próbie wprowadzenia zmian w ustroju m.st. Warszawy oraz usprawiedliwianiu powołania komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

6.Powyższych działań nie mogę ocenić inaczej, niż, jako próba zdyskredytowania mojej osoby poprzez przekonanie opinii publicznej, że moje działania były niezgodne z prawem.

7.Publiczne zarzucanie mi dopuszczenia się czynnych karalnych nosi wszelkie cechy bezprawnego naruszenia moich dóbr osobistych i stanowi naruszenie prawa prasowego w postaci art.13, który zabrania przypisywania odpowiedzialności karnej komukolwiek, kto nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

8.Oświadczam, że wobec osób, które w sposób bezprawny naruszyły bądź będą naruszać moje dobre imię, podważając równocześnie autorytet sprawowanego przez mnie urzędu, podejmę stosowne kroki prawne.

 

emde/Facebook