16.09.19, 09:30

Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 7, 1-10)

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.

A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.


Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza (1 Tm 2, 1-8)

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Komentarze

Janka2019.09.17 16:36
Dokładnie tak jest. Oddawanie czci Maryi, modlitwy do świętych, medaliki to zbrodnia przeciwko drugiemu przykazaniu, grzech sodomski.
Max Fiend2019.09.16 17:52
"jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" - nie Maryja i żadni inni święci! To uwaga dla tych, którzy myślą, że Maryja to bogini na równi z Trójcą Świętą i wynaturzają jej kult w KK.
andrzejhahn32019.09.16 14:47
i czy katolicyzm to nie kicz
Jarek2019.09.16 14:44
Zapomnieli o Duchu Św. Ale wynika z tego jasno - ani Maryja, ani inni święci. Matka Boska tylko za sprawą dogmatów - ale nie poprzez Biblię. Ale jeśli komuś pomaga modlić się do Maryi, czy innych świętych - wolna wola.
anonim2019.09.16 20:54
Kto zapomniał o Duchu Swietym ? Nie zauwazyleś ,ze to sa czytania na dzisiejszy dzień Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza (1 Tm 2, 1-8) i Ewangelia Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 7, 1-10) Kto w takim razie zapomnial o Duchu Swietym Pan Jezus w Ewangelii czy swiety Pawel ? Polecam przeczytać Ewangelie i zobaczyć co zrobil setnik czy bezporednio zwracał sie do Pana Jezusa z prosbą o uzdrowienie sługi czy przez posrednikow ,bo sam nie uważal się godnym prosic o to Pana Jezusa i co zrobil Pan Jezus .Naszymi przyjaciolmi najbardziej godnymi wstawiac sie za nami kto moze byc jak nie Matka Boża i święci.którzy sa najblizej Boga.
gniew. 2019.09.16 11:55
Nareszcie ktoś napisał prawdę.Do tej pory pośrednikami ogłaszali się biskupi papierze,święci itp.
Judasz2019.09.16 9:52
KK do kasacji?
anonim2019.09.16 14:21
Niby dlaczego ?
andrzejhahn32019.09.16 14:49
albowiem jest to zbrodnicza instytucja.................WYSTARCZY
anonim2019.09.16 20:43
Ciebie nie pytalem /
Aurelia2019.09.16 9:50
To Maryja jest najdoskonalszym pośrednikiem między ludźmi, a Bogiem.
Max Fiend2019.09.16 17:53
To jedna wielka bzdura. Nie ma innych pośredników niż Jezus Chrystus.
xxxx2019.09.16 9:46
Brawo!!! W końcu Fronda napisała z sensem!!!
Max Fiend2019.09.16 17:56
I jednoznacznie! Ale zobaczysz jak to będzie nie w smak wyznawcom wynaturzonego kultu Maryi.