08.04.14, 14:45Rozwód (fot. Flickr)

Kard. Brandmüller przestrzega przed fałszowaniem historii w kontekście debaty o rozwodach

Kard. Walter Brandmüller przestrzega przed błędnymi interpretacjami historii pierwotnego Kościoła w celu zmiany nauczania o nierozerwalności małżeństwa. 

Wieloletni przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych odniósł się do wznowionej właśnie książki włoskiego patrologa ks. Giovanniego Ceretiego pt. "Divorzio, nuove nozze e pienitenza nella Chiesa primitiva" – "Rozwód, nowy ślub i pokuta w pierwotnym Kościele". Książkę tę wydano po raz pierwszy w 1977 r., teraz jednak w perspektywie Synodu, powtórnie wypuszczono ją na rynek. Odwołuje się do niej również kard. Kasper w słynnym wprowadzeniu do konsystorza o rodzinie, a w istocie o rozwodnikach.

Odwołując się do pism ojców Kościoła oraz do orzeczeń synodów, a nawet Soboru Nicejskiego ks. Cereti twierdzi, że w pierwotnym Kościele zezwalano na małżeństwa rozwodników, a po krótkiej pokucie dopuszczano ich do Komunii. Kard. Brandmüller pokazuje jednak, że tezy włoskiego patrologa nie mają żadnego oparcia w faktach. Z historycznego punku widzenia są one nie do przyjęcia – napisał niemiecki kardynał i historyk Kościoła.

Ks. Cereti myli bowiem ślub wdowców, na który ojcowie Kościoła przyzwalali, choć go nie zalecali, ze ślubem rozwodników. Nie ma ani jednego dowodu na to, że pojęciem drugie małżeństwo obejmowano również małżeństwo rozwodników – pisze kard. Brandmüller. Kolejny błąd popełniony przez ks. Ceretiego polega na tym, że przyzwolenie na separację czy rozwód, które można spotkać u pojedynczych ojców, traktuje on jako przyzwolenie na kolejne małżeństwo – zauważył niemiecki purpurat, przypominając, że Kościół w czasach pierwotnych był w sprawie rozwodów tak samo rygorystyczny, co dzisiaj.

Beb/Radio Watykańskie

Komentarze

anonim2014.04.9 7:49
Dobrze zsynchronizowana akcja. Kolejne, coraz mocniejsze wystąpienia kardynałów Marxa i Kaspera... Wznowienie książki - nie szkodzi, że oparta na fałszu historycznym - ważne, że w tej chwili przydatna... Milczenie papieża... Myślę, że czekają jeszcze na zgłoszenie się kolejnych sojuszników. Te siły, które się ujawniły, to jeszcze za mało, żeby dokonać przewrotu kopernikańskiego w doktrynie.