21.11.14, 08:07Kard. Gerhard Müller (fot. Wikipedia)

Kard. Müller ostrzega przed selektywną lekturą dokumentów soborowych

Konstytucję Lumen gentium należy interpretować w kontekście całego dokumentu, całego soboru oraz całego nauczania Kościoła – przypomniał kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W piatek przypada 50. rocznica promulgowania tej konstytucji. Z tej okazji na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim rozpoczęła się dzisiaj trzydniowa konferencja poświęcona temu dokumentowi. Obrady otworzył kard. Müller, który przypomniał, że bardzo wcześnie pojawiło się niebezpieczeństwo selektywnej lektury tekstów soborowych. Klucza interpretacyjnego nie szukano już w samym tekście, ale w różnych projektach, pomysłach i nurtach, które ujawniły się w czasie pracy nad dokumentem.

Zdaniem kard. Müllera przy interpretacji Lumen gentium zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie pozostałych konstytucji soborowych, które wzajemnie się wyjaśniają. Sacrosanctum concilium wskazuje na prymat adoracji Boga. Dei Verbum przypomina Kościołowi o postawie wsłuchania i chroni go przed eklezjocentryzmem. Gadium et spes odsyła Kościół do jego głównego zadania, jakim jest misja.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreśla, że nowość Vaticanum II nie polega na radykalnie nowej metodzie, zrywającej z metodą dotychczasową, lecz paradoksalnie, na poszerzeniu horyzontów tradycji, uwzględnieniu jej w o wiele większym zakresie. W 1962 r. podczas dyskusji o pierwszym schemacie De Ecclesia sprzeciw ojców budziło zawężenie perspektyw do teologii XIX i XX w. Oni tymczasem byli przekonani, że Sobór Powszechny powinien sięgnąć do samego Pisma Świętego i całej tradycji, włącznie z ojcami greckimi – przypomniał kard. Müller podczas rzymskiej konferencji o konstytucji Lumen gentium.

MaR/Radio Watykańskie

Komentarze

anonim2014.11.21 10:33
Dobrze byłoby gdyby nasi biskupi i kardynałowie zamiast interpretować Lumen Gentium więcej czasu poświęcili na czytanie Pisma Świętego i wdrażanie go w życie. Tam jest wielka ilość znakomitych rad, podpowiedzi oraz wskazówek jak żyć i organizować Kościół (nie tylko jako organizację .... ale również jako)
anonim2014.11.21 11:01
Tak jest hurtem do kosza?