24.10.21, 12:13Fot. screenshot - YouTube (Radio Maryja)

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Kościół katolicki potrzebuje pilnej ,,re-wojtylizacji''

Dwa lata temu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Europy i Doktorem Kościoła. Dlaczego Europa potrzebuje polskiego papieża jako patrona mówił wówczas w rozmowie z portalem Fronda.pl ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Przypominamy tę rozmowę, która nie straciła nic ze swej aktualności.


Portal Fronda.pl, Paweł Chmielewski: Pierwszym patronem Europy jest św. Benedykt z Nursji, współpatronami: Cyryl i Metody, Brygida Szwedzka, Katarzyna Sieneńska, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Jak mógłby Ksiądz Profesor podsumować dokonania europejskie św. Jana Pawła II, które czynią właściwym dołączenie go do tego grona, bo że podstawy do tego są – nikt nie ma chyba większych wątpliwości?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Proszę zauważyć, że już ten katalog patronów Europy wskazuje na zasługi św. Jana Pawła II dla naszego kontynentu. Św. Benedykt został ogłoszony patronem Europy przez św. Pawła VI, wszyscy pozostali – przez św. Jana Pawła II. A każde ogłoszenie było czymś konkretnym motywowane. Dla nas może najbardziej istotnym było przywołanie Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian. Bo to było zarazem przypomnienie „drugiego płuca” Europy. To był protest przeciwko redukcjonizmowi politycznemu i kulturowemu, zawężającemu Europę do sfery wyłącznie Zachodu. To Jan Paweł II odbudował jedność Europy. To św. Jan Paweł II wskazał na niezbywalnie ważną rolę świętych kobiet w dziejach Europy. W ogóle zresztą warto zauważyć, że to On pisał wręcz nowe dzieje naszego kontynentu, naznaczone nie biografiami tyranów, despotów, ale – dziejami świętych i błogosławionych. Oczywiście, rdzeniem jego nauczania było odsłanianie wymiaru aksjologicznego Europy. Bardzo konkretne i niejednokrotnie dramatyczne, dlatego, że zjednoczona Europa szybko dokonała procesu redukcji do Unii Europejskiej, a ta miała i ma ogromne problemy z odczytaniem własnych fundamentów.

 

W Europie szaleje dzisiaj cywilizacja śmierci. Także Polska nie jest wolna od przykładów najdzikszego barbarzyństwa; na ulice naszych miast wylewają się raz czarne, raz tęczowe marsze, jedne i drugie na sztandarach nosząc zdziczenie i grzech. Czy zgodzi się Ksiądz Profesor ze stwierdzeniem, że nauczanie św. Jana Pawła II jest takim prawdziwym światłem dla dzisiejszej Europy i Polski nurzających się coraz silniej w bezmiernych ciemnościach niewiary i nowego pogaństwa?

To nauczanie było i bezsprzecznie pozostaje światłem w mroku i szansą na ocalenie przed samozagładą. Papieska diagnoza „kultury śmierci” jest po prostu przejmująco wnikliwa i adekwatna. Papież pokazywał, że sednem dramatu jest nie tylko i nie tyle obszar zjawisk, ale ich legalizacja dokonana w przestrzeni rzekomej demokracji. Czynnikiem sprawczym takiej sytuacji, w której „prawa reprodukcyjne” (jak to dzisiaj bezsensownie się określa) przeważają nad prawem do życia – absolutnie i dosłownie fundamentalnym prawem człowieka. tym czynnikiem jest zatem błąd antropologiczny. jest nim oderwanie wolności od prawdy i zamiana wolności w samowolę. A ta prowadzi do zagłady. Dlaczego człowiek nie godzi się przyjąć prawdy i uznać ja za ukierunkowanie wolności? Bo odrzucił Boga, żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dlatego, logicznie – trzeba ten proces odwrócić. Uznać prawo Boga do jego obecności w świecie, to sprawi, że pojęcie „godności” osoby ludzkiej zyska sens. A to zagwarantuje prawo do życia. Stąd w encyklice o życiu mamy Takie genialnie proste zdanie: „Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię”. Tylko poważne przyjęcie tego zdania może być źródłem nadziei dla naszej cywilizacji.

 

Św. Jan Paweł II miałby zostać ogłoszony Doktorem Kościoła. Postulat ten wydaje się ze wszech miar uzasadniony, ale jak połączyć nauczanie papieża Polaka z tak zwanym „nowym paradygmatem” o którym tyle dziś słyszymy w Kościele? Czy nie sądzi Ksiądz Profesor, że ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła byłoby bardzo silnym ciosem dla całej czeredy neomodernistów wśród biskupów i teologów, którzy dążą do obalenia fundamentów wiary.

Przepraszam, że użyję tutaj niestosownego słowa. Ale jednak… Chodzi mi o słowo niezwykle bulwersujące, które pojawia się w ustach niektórych ludzi Kościoła – „dewojtylizacja”. To słowo niesie w sobie prymitywne spustoszenie, barbarzyństwo. Otóż, trzeba powiedzieć tak – to „rewojtylizacja” jest szansą na rewitalizację naszego Kościoła jako wspólnoty ludzkiej. Oczywiście, jak na dłoni widać dzisiaj jak św. Jan Paweł II jest zdradzany przez nas, członków Kościoła, w tym przez hierarchię, także i przez tych biskupów, których sam wyniósł do godności biskupiej. To boli. To potwornie boli. Ale przecież Kościół to nie jest gra o tron, ani to nie jest ranking popularności. Czytam w tych dniach na nowo przemówienie z 22 października 1978 r. Od czego się zaczyna? Od słów wyznania Piotra pod Cezareą – „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. To wyznanie wiary Jan Paweł II uczynił swoim wyznaniem. I wówczas zaproponował, byśmy je przyjmując uwolnili się z lęku. I ci, którzy to uczynili – zostali z tego lęku uwolnieni… A dzisiaj „moderniści” lękają się mitów maltuzjańskich o przeludnieniu, lękają się katastrofy klimatycznej, może jeszcze plastikowych odpadów… O czym to świadczy? O braku żywej wiary. O sprowadzaniu Kościoła do instytucji socjalnej, charytatywnej, ale nie do wspólnoty wiary.

 

Jakie elementy nauczania św. Jana Pawła II uznałby Ksiądz Profesor za szczególnie istotne i niejako naturalnie przeznaczone do tego, by na całe stulecia, ba, po wieczne czasy ziemskiego istnienia, definiować pewne drogi, którymi zmierza do Chrystusa Kościół?

To bardzo trudne pytanie. Właściwie to temat na rozmowę – rzekę. Choć można powiedzieć, z drugiej strony, że siła Jana Pawła II tkwiła w wierności całej tradycji Kościoła. On przecież wydobywał tematy na wskroś ewangeliczne i je aktualizował.
Niemniej, ta aktualizacja była niezwykle przenikliwa, bo osadzona w kairoi, czyli znakach czasu. Dlatego na przykład, wspomniane problemy kultury śmierci, św. Jan Paweł II osadza z jednej strony w perspektywie najgłębszej, bo zabójstwie Abla przez Kaina, ale z drugiej strony wskazuje na współczesne zrosty technologii, polityki, antropologii, etyki, teologii. Każdy element nauczania bioetycznego, czy może etyki życia jest ogromnie cenny. Podobnie z małżeństwem i teologią ciała, uznawaną na perłę w koronie nauczania papieskiego. Ale próbując precyzyjniej odpowiedzieć na Pańskie pytanie sięgnąłbym do listu pap. Benedykta XVI o przyczynach kryzysu w Kościele. Papież emeryt zwraca tam uwagę najpierw na kryzys moralności i teologii moralnej. Jego efektem było porzucenie obiektywnych podstaw moralności, zastąpienie ich rachunkiem utylitarnym. W efekcie prowadziło to między innymi do porzucenie doktryny o np. czynach wewnętrznie złych, czyli takich, których nie da się usprawiedliwić żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Otóż Jan Paweł II, dając światu „Veritatis splendor” dał nam wielką kartę wolności i odpowiedzialności. Przy czym swój wykład osadził w przestrzeni medytacji biblijnej, ale też – na równi – w przestrzeni racjonalnej argumentacji. To bezsprzecznie wielki wkład w próbę ratowania naszej kultury i w ogóle człowieka.

W tym samym liście pap. Benedykt XVI zwraca uwagę na kryzys liturgii, Eucharystii i związany z tym kryzys żywej obecności Boga. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu nakreślił nam tryptyk teo-logiczny (celowo tak to akcentuję). Ukazał nam Boga odwiecznego, ale zaangażowanego w historię zbawienia, poprzez dzieło odkupienia, poprzez miłosierdzie, poprzez wysiłek przekonywania świata o grzechu. Papież był filozofem, ale na równi też (a może nade wszystko) był mistykiem. Otrzymaliśmy tryptyk niezwykle ciekawy. I rozpisywany na misterium Eucharystii tak wyraziście sprawowanej przez Jana Pawła II. Myślę, że to są tematy, które on nam zostawił jako priorytetowe – wykład o wolności i odpowiedzialności człowieka i wykład oraz doświadczenie miłości Boga do człowieka, ukonkretnione w Eucharystii.

I na koniec pytanie o Kościół katolicki w Polsce. W popularnej publicystyce słyszy się często, że episkopat naszego kraju pozostaje wierny św. Janowi Pawłowi II głównie deklaratywnie, a za mało jest autentycznej i żywotnej recepcji jego nauczania i myśli. Czy to ocena zasadna, czy też raczej krzywdząca? A niezależnie od tego: czy dostrzega Ksiądz Profesor jakieś nowe możliwości dla przeszczepiania myśli papieża Polaka na nasz polski grunt wskutek ogłoszenia Karola Wojtyły Doktorem Kościoła?

Powstrzymałbym się od oceny tylko i wyłącznie episkopatu, bo trzeba chyba z równą mocą odnieść tę ocenę do nas wszystkich. Nas, którzy mieniliśmy się pokoleniem JPII, a staliśmy się pokoleniem amnezji. Moi koledzy czy koleżanki oburzają się niekiedy, gdy przywołuję tekst Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego z „Teologii politycznej”, niedługo po śmierci Papieża. Wskazywali oni na to, że na przykład największe dzieła o Janie Pawle II powstały poza Polską (Buttiglione, Weigel, Lacomte, Dules). Teologia ciała jest możliwa do studiowania w Stanach, nie w Polsce (choć oczywiście są osoby i wykłady). A co dzieje się z realizacją papieskich wskazań, które nie straciły swojej aktualności, a dotyczą sfery życia społecznego, politycznego, ekonomicznego? Czy Pokoleniem JPII są ludzie, którzy maszerują w tęczowych bojówkach, ze znieważonym wizerunkiem Matki? Czy tym Pokoleniem są ludzie, którzy wcześniejsze zdanie uznają za przejaw hejtu? I takich pytań można stawiać więcej. Boję się niekiedy, czy zbyt wiele już nie utraciliśmy, czy jesteśmy w stanie podjąć na serio to dziedzictwo. Oby ta inicjatywa była takim impulsem. Mam nadzieję, ze tak się stanie. Mam nadzieję, że odrodzi się w nas świadomość tego, jak wiele zawdzięczmy Papieżowi, i jak bardzo potrzebujemy tego nauczyciela myślenia i świadka Boga w naszej rzeczywistości.

 

rozm. Paweł Chmielewski

Wywiad ukazał się pierwotnie na portalu Fronda.pl 24 października 2019 roku.


Komentarze

Polak2021.10.25 6:53
Tak, tak, szamanowi brakuje ściślejszej ochrony pedofilów.
kryzys2021.10.25 0:16
Zdumiewające wyciągacie jak ze "śmietnika" stary wywiad z 2019 r. red. Pawła Chmielewskiego z x. P. Bortkiewiczem. Od tamtej pory red. Chmielewski przejrzał na oczy o czym można przekonać się czytając jego artykuły na PCH24.pl . odnośnie KRYZYSU kościoła i jego przyczyn m.in. "wojtylizacji". Na dziś NIE MA JUŻ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO i to dzięki posoborowym , zmodernizowanym papieżom włącznie z J.P.II. Jak wiemy dziś mamy EWOLUUJĄCĄ WIELORELIGIJNĄ WSPÓLNOTĘ RELIGIJNĄ , która nie wiadomo w "jakim" kierunku ewoluuje . Pan Terlikowski zrobił wiele programów z prof. A. Kobylińskim wyjaśniając sytuację . Dlatego to co mówi x. Bortkiewicz jest próbą "aktualizacji" tematów które zostały nie tylko przejęte i wykorzystane przez ateistów ale stały się pożywką nie tylko dla rewolucji francuskiej w Kościele Katolickim ale umożliwiają dalszą EWOLUCJĘ . Ks. Bortkiewicz jest błędzie to NIE Jan Paweł jest zdradzany przez wiernych, w tym przez hierarchię. To WIERNI zostali ZDRADZENI przez papieży którzy podjęli DECYZJE w sprawie II Soboru Watykańskiego I PODPISALI SIĘ POD JEGO reformami NISZCZĄCYMI KOŚCIÓŁ KATOLICKI , TRADYCJĘ , LITURGIĘ , Mszę św. To co mówi x. Bortkiewicz jest dobre ale dla z ewangelizowanych "po nowemu" przez radio redemptorystów w Toruniu. Ale Ci słuchacze nie tylko są Wojtyłowi mają nawet Bractwo Wojtyłowe i permanentne rekolekcje Ks. Profesora.
Anonim2021.10.24 19:40
Chmielewski. Kto CHCE zbudować "NOWY KOŚCIÓŁ"?! || Klub Polonia Christiana ....................... https://www.youtube.com/watch?v=1L258tVqnE0\
Anonim2021.10.24 19:40
Już jest! Liberałowie mają MOCNEGO kandydata na papieża?! || NA STRAŻY ......................... https://youtu.be/SNPvPu0WR1g?t=55
Olej2021.10.24 19:16
Nawet za komuny w PRL-u nie było takiej deprawacji i zbydlęcenia ludzi. Paradoksalnie prości ludzie byli bardziej uczłowieczeni i ukształtowani moralnie niż dzisiejsza ,,awangarda postępu'' która gotowa jest osr.........ać wszystko wokół cokolwiek ma znamiona czystości. Nie ma takiej przestrzeni sacrum ani tabu, której ,,awangarda'' by nie przekroczyła. Ja to nazywam zbolszewizowaniem sowieckim i uhołotowieniem nooworyjskiej hołoty przyobleczonej w pieniądze i dobra materialne spoza których wyzierają mordy. Jak nazwać to wszystko co wypisują owe mordy, wypinając się na każdy kawałek czystej przestrzeni ??? Po wojnie i okupacji ludzie mieli dość refleksji strasznego zła aby odróżniać od niego dobro. Obecnie wszystko zostało rozmazane jak gów......o na lśniących marmurach salonów. Cuchniecie ,,światowcy'' ! Rozkładacie się za życia, powoli i skutecznie. Tyle waszego, 30 - 40 lat i koniec, .............
Na2021.10.24 19:25
Razie jesteście krótką chwilę nieśmiertelni, rozedrgani biologicznie, i to biologia panuje nad wami, goni was popęd i żądza, błyszczeć, błyszczeć, aby was świat zobaczył. Każde wasze wybzdnięcie, na przeróżnych ,,szajsbukach'' Gdzie to żeście byli, czego żeście nie żarli, i kogoście nie olśnili samiczną zażyłością jednej lub kilku nocy. Świat należy do was, lećcie w wir satanelli, która będzie wami wywijać jak kawałem nędznego ścierwa. To jest wasz bal chwili na kredyt o którym nawet wielu z was jeszcze nie wie i niebawem się dowie. Wielu z was. Ci co bluźnicie niczym tłum jerozolimski prowadzący Pana na mękę. Sami idziecie prosto w ogień o jakim wam się nie śni.
Piotrowicze2021.10.24 19:34
i inni niebawem inaczej będziecie śpiewać. Zupełnie inaczej. Pamięci komunistycznej aktywistki, mówiącej dokładnie takim samym językiem pogardy i triumfu klasowej woli, która w pewnej krańcowej dla niej chwili klęczała z gromnicą w kościele jako pierwsza spośród pełnego kościoła pod samym ołtarzem. I to nie jedyny przypadek finału z nieoczekiwanym zmiennie stanem świadomości. Aż śmiesznym się wydaje owa prawidłowość nawróceń o 360 stopni. Cokolwiek czynią plugawi łotrzy czynią to z korzyści lub ze strachu. Dwa stany dominujące nad nimi. Pozostające w fazie czynnej do dnia ostatniego.
basetla2021.10.24 18:40
Po takim pontyfikacie?
Anonim2021.10.24 18:30
Hahaha hahaha hahaa potrzebuje rewojtylizacji? Hahaha Idzcie do diabla. Mozna umrzec ze smiechu.
trust2021.10.24 17:01
Moim zdaniem kościół potrzebuje DE-WOJTYLIZACJI, DE-FRANOKWACJI i DESOBOROWIA.
Anonim2021.10.24 16:44
po co wam jakaś rewojtlizacja ,jak mata ciągle żywego Dziwisza?
Stały czytelnik2021.10.24 16:09
Założycielem Kościoła katolickiego jest Jezus Chrystus. Bóg - człowiek. Narodził się On za panowania ces. Augusta w miasteczku Betlejem. Matką Jego była Przeczysta Dziewica Maria, poślubiona św. Józefowi z rodu Dawidowego. Młode lata spędził Jezus w Nazarecie; tutaj pomagał w pracy św. Józefowi, a życiem swym świętym i mądrym jednał sobie cześć u ludzi. W trzydziestym roku życia rozpoczął publiczną działalność. Po raz pierwszy wystąpił nad rzeką Jordanem, gdzie gromadziły się rzesze ludu żydowskiego na nauki św. Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusowego. Z rąk św. Jana przyjął chrzest, następnie powołał dwunastu apostołów i razem z nimi rozwinął działalność w całej Palestynie. Najpierw nauczał Pan Jezus lud galilejski i opowiadał mu o królestwie niebieskim; by uprzystępnić mu zrozumienie swej nauki, wypowiadał ją w formie przypowieści i porównań. Później nauczał Pan Jezus i w Judei, wśród bardziej wykształconych sfer narodu żydowskiego. Jednocześnie Pan Jezus boskość swej nauki potwierdzał licznymi cudami. W ten sposób nauka i cuda Pana Jezusa jednały Mu wielu zwolenników, którzy chętni szli za Nim. Natomiast miał Pan Jezus licznych nieprzyjaciół, szczególniej wśród faryzeuszów, którzy fałszywie rozumiejąc Jego nauki, burzyli przeciw Niemu lud żydowski. Pod ich wpływem naród żydowski, ulegając ponadto fałszywym poglądom na zadanie Mesjasza, nie uznał w Nim zapowiedzianego przez proroków Zbawcy, odrzucił Go, a nawet dopuścił się największej zbrodni - bogobójstwa. Zdradzony przez własnego apostoła dostał się Pan Jezus w ręce swoich wrogów. Arcykapłani Annasz i Kajfasz skazali Go na śmierć za rzekome bluźnierstwo, iż nazywał się Synem Bożym. Namiestnik cesarski Piłat Poncki zatwierdził wyrok. Pan Jezus został ukrzyżowany w Jerozolimie na wzgórzu Golgota. Dnia trzeciego po Swej śmierci zmartwychwstał. Przez 40 dni wielokrotnie ukazywał się uczniom i wiernym; apostołom przypominał dawne zlecenia i zapewnił im pomoc Ducha św.; wreszcie wobec uczniów wstąpił do nieba. Liczba wyznawców Chrystusa w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego była niewielka; powiększyła się znacznie dopiero w dzień Zesłania Ducha św. dokonał tego Duch św., który w postaci ognistych języków zstąpił na apostołów i umocnił ich w wierze. Za Jego natchnieniem św. Piotr wystąpił do zgromadzonych na święta pielgrzymów i w dłuższym przemówieniu pouczył, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, obiecanym ich ojcom. Pod wrażeniem jego słów 3000 żydów przyłączyło się do Kościoła. Innego dnia wskutek cudownego uzdrowienia chorego człowieka i drugiej przemowy św. Piotra nawróciło się jeszcze 5000 żydów. Nawróceni pielgrzymi powracając do domu, roznieśli wieść o Chrystusie jako prawdziwym Mesjaszu po rozmaitych krajach. Ci zaś, co pozostali w Jerozolimie, tworzyli z apostołami jedną społeczność. Dzień przeto Zesłania Ducha św., w którym apostołowie otrzymali pełnię darów Bożych do swego posłannictwa, stanowi początek Kościoła.
Anonim2021.10.24 15:25
Czas wypuszczac katopedofilow z wiezieia, skazywac dzieci, ktore ich kusza. Wojtylka lubil male dzieci tez i wy go za to lubicie, katopedofilskie kaplani!
HD2021.10.24 15:53
Halo, halo! Czy to p. Diduszko wraz z mężem na łączach? Czy może reaktywowany z 1925 roku radziecki Związek Wojujących Bezbożników?
Foster2021.10.24 15:02
Przez przypadek dzisiaj przeczytałem wywiad z ks. Tomaszem Słomińskim. Znałem chłopaka. Jeżeli to jest prawda ,to biada nam katolikom, że nie reagowaliśmy.
"Przez przypadek dzisiaj przeczytałem ..."2021.10.24 15:52
Ależ żydku, toż to twoja PRACA! Czytać przez przypadek i później srrać u katoli!
Racjonaliści co żyją z jałmużny PiS-u2021.10.24 15:01
Ach wy racjonaliści! Bierzecie garściami dotacje od katolickiego rządu PiS i pomimo nadludzkich, chciałem napisać, nadracjonalistycznych wysiłków, macie około 20 czytelników i tyluż członków. Z desperacji, rozsyłacie swoich matołów-komisarzy, najchętniej do katolików, jak np. Fronda, Do Rzeczy. Do Tygodnika Powszechnego nie muszą. Tam sami swoi. Jak widać z huraganu wpisów, racjonaliści z desperacji stali się wulgarni. Właściwe nie. Zawsze byli, że tu przypomnę ich naczelnego Jażdżewskiego. . . . . . Halo Jażdżewski, witamy na Frondzie! ZACHOWUJ SIĘ!
Kolekcjoner ołtarzy mobilnych2021.10.24 14:57
Może czas na własnego papieża? Jaka kwota byłaby odpowiednia, żeby Ojciec Inkasent zgodził się świadczyć nam tę uprzejmość?
JanP2021.10.24 14:56
Otworzyć w końcu te szafy pełne trupów, dywany wytrzepać a nie bawić się w jakieś powroty do lipnych korzeni.
Piotrowicz2021.10.24 15:00
Na szczęście kościół jest w odwrocie i mam nadzieję, że skończy jak na zachodzie Europy - niemal bez wiernych i rozliczony ze swojej pychy i obłudy. Wtedy skończy Się ta jałowa dyskusja.
AAAtomek2021.10.24 14:54
Kolejny prymas, który prawdziwe życie i prawdzie problemy dnia codziennego zna tylko z opowieści z konfesjonału.
anonim2021.10.24 17:33
A ty znasz prawdziwe życie? Całymi dniami i nocami przesiadujesz na forach i judzisz. Od tego wiedzy o życiu nie przybywa. Wręcz przeciwnie. Głupiejesz w zastraszającym tempie. Ostatni raz u spowiedzi to kiedy byłeś? przeprosiłeś Boga i ludzi za swoje szczucie? zajmij się sobą i ewentualnie rodziną, jeśli ją masz. Zrób coś pozytywnego dla niej, lepiej na tym wyjdziesz niż codzienna porcja judzenia na tym forum.
JPIII2021.10.24 14:48
Co ten idiota wygaduje? On chce aby kleruchy ukrywali kleruchów pedophilów. To jest ta pedophilska jp2.
Glaudiusman2021.10.24 17:01
Precz czerwony lewaku do Korei lub do Chin. Tam cię nauczą moresu łajdaku jeden.
Olej2021.10.24 14:16
Ten nasz Papież był darem niebios dla Polski i dla świata. Tym wszystkim wyznawcom cienia wydaje się, że cień zapanował nad światem Tymczasem światło świeci i tego światła już nikt i nic nie ugasi. Jeżeli byliśmy pokoleniem świętego Jana Pawła II w nabożnych deklaracjach, to teraz nadchodzi czas próby tych deklaracji, i ów czas będzie się potęgował i wierność danym kiedyś słowom będzie miała bardzo wymierną cenę wyrzeczeń i cierpienia.
Glaudiusman2021.10.24 14:05
Kościół Katolicki musi absolutnie powrócić do swoich korzeni. A nie bratać się z protestantami i innymi heretykami. Kościół Katolicki ma Odwieczną Prawdę i nikogo ne powinien się o nią pytać. Innych należy nawracać i nauczać, a nigdy pytać, bo oni nie mają Prawdy.
Zgadzam się2021.10.24 16:50
Powrócić do korzeni. Do katakumb i na arenę z lwami.
Anonim2021.10.24 14:03
Popieram całym sercem. To bardzo wspomoże laicyzację społeczeństwa. Do dzieła!
Leon2021.10.24 13:02
Przyjdzie taki czas gdy kościół katolicki za zbrodnie jakich się dopuścił na całym świecie zostanie zdelegalizowany.
HD2021.10.24 14:36
Katolicyzm jak i inne religie chrześcijańskie był zdelegalizowany w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach trzydziestych XX wieku. Czerwony terror trwał w tym kraju 70 lat. Twoje pragnienia są nacechowane bolszewizmem.
fdf2021.10.24 12:59
Człowieku prosty zwykły z tytułem prof. od niczego tu potrzeba Dyktatury Bibli!!!!!
Racjonaliści co żyją z jałmużny PiS-u2021.10.24 12:59
Ach wy racjonaliści! Bierzecie garściami dotacje od katolickiego rządu PiS i pomimo nadludzkich, chciałem napisać, nadracjonalistycznych wysiłków, macie około 20 czytelników i tyluż członków. Z desperacji, rozsyłacie swoich matołów-komisarzy, najchętniej do katolików, np. Fronda, Do Rzeczy. Do Tygodnika Powszechnego nie muszą. Tam sami swoi. Jak widać z huraganu wpisów, racjonaliści z desperacji stali się wulgarni. Właściwe nie. Zawsze byli, że tu przypomnę ich naczelnego Jażdżewskiego. . . . . . Halo Jażdżewski, witamy na Frondzie! ZACHOWUJ SIĘ!
ala2021.10.24 12:59
Jan Paweł II awansował w hierarchii kardynała Groera który zgwałcił 2 tysiące dzieci. Polecał także jako wzór dla młodzieży ojca Marciela Degollado z Legionów Chrystusa, który zgwałcił 200 dzieci w tym dwoje własnych. Wybaczcie ale ja dziękuję za takie autorytety.
Anonim2021.10.24 15:45
Nauczyciel Trynkiewicz wykorzystał i zabił 4 dzieci czy z tej przyczyny całe środowisko nauczycieli jest podejrzane moralnie? Liczne pary lesbijskie, odpowiedzialne za smierć dzieci w tym 2 lub 3 letnich (Erica Butts i Shanita Cunningham, Jessica Stanisławski i Valerie Parashunt, 2-latek Liam Fee zabity przez matkę i jej lesbijska kochankę itp. itp)..Generalizowanie jest bardzo niebezpieczne.
OdrażającaKreaturaGłuchaNaPłaczGwałconychDzieci2021.10.24 12:45
Prostacki wikary Karol Wojtyła z Polski, ps. JanPapaBis - patron klero-pedofilów, bestii w sutannach i konsekrowanych dewiantów. Perfidnie przedstawiał się jako dobrotliwy miłośnik kremówek i kajaczenia. W mrocznej rzeczywistości ukrywał przestępców seksualnych wśród kleru a odrzucał skargi wnoszone przez pokrzywdzonych i ich obrońców. Przedstawiany w kato-ikonografii jako całujący wór forsy na klęczkach.
rebeliant2021.10.24 15:49
No nie głucha bo spuścili ze smyczy stado kleRUCHÓW od zastraszania umysłów piekłem: "A jeśli nie przebaczysz jak ja, to do piekła". Szkoda tylko (chociaż i dobrze, bo oszust Jezus został obalony jeżeli chodzi o miłość - trujce pozostaje tylko i wyłącznie wszechmoc) "zbawiciel" nie poniósł krzywdy gwałtu ani w dzieciństwie, ani w więzieniu. Nie nosi on ran bliźnich, a przecież mógł autentycznie stać się człowiekiem i już w dzieciństwie zostać zgwałconym i wywiezionym do burdelu - tak się jednak nie stało wbrew kłamstwom o jego niedoścignionym cierpieniom. Ale nie ma tego "złego" co by na dobre nie wyszło, gdyż prawda wyszła na jaw spod grubej warstwy propagandy i manipulacji umysłami od dziecka na siłę.
rebeliant2021.10.24 12:40
https://www.youtube.com/watch?v=RageP2heDas - i dlatego kościół nie powinien brać udziału w zagarnianiu sobie owieczek i przestrzeni - bo albo on będzie egzystować z ponoć wolnej woli ludzi albo niech odsłoni swoje oblicze jako instytucji politycznej.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.10.24 12:30
parch wojtyła jedynym patronem jakim może zostać to pedofilów!
Andrzej2021.10.24 12:29
" żyje tak, jakby Bóg nie istniał" - czyli ludzie chcą żyć zgodnie z prawdą. I tak to księdza boli, bo nie da się już nimi manipulować, powołując się na rzekomą bozię.
­2021.10.24 12:25
Papież Lolek był tak zajęty filozofowaniem, że nie zauważył pedofilii w Kościele.
Rewojtylizacji?2021.10.24 12:22
Oj nie - bo to się kojarzy z zamiataniem wszystkiego pod dywan w KK